Jump to content


Photo

01 марта 2010 года


 • This topic is locked This topic is locked
417 replies to this topic

#1 admin

admin

  Administrator

 • Админ
 • Pip
 • 100,154 posts

Posted 01 February 2010 - 02:13 AM

Əs salamu aleykum və rahmətullahi va bərakatuh!
Əziz müsəlmanlar! inşəAllah, martın 1-dək suallarınızı forumda verə bilərsiniz.
Suallarınız bir neçə gün ərzində məscidimizin imamı Qamət Suleymanov tərəfindən cavablandırılacaqdır.
Hamınızı maraqlı suallarla gözləyirik!
Salam aleykum!


Ас саламу алейкум, уважаемые мусульмане!
ИншаАллах, до 1-го марта можете задавать вопросы на форуме.
В течении нескольких дней на ваши вопросы ответит имам нашей мечети Гамет Сулейманов.
До встречи в онлайне! Готовьте вопросы.
Салам алейкум!!


#2 Anti - Guest

Anti - Guest
 • Guests

Posted 01 February 2010 - 03:16 AM

Ас Салам ва Алейкум Брат Гамет.
ИншаАллах у меня тоже несколько вопросов к тебе.

1. Я прочитал то что вы написали про Саида бурятского. Можем ли мы конкретно сказать что он и вся его банда это - Муасир Хариджиты?

2. Портится ли омовение если давить прыщи?

3. Какой хукм если не ходил на Джума 3 раза подряд.

4. Сура Аш-Шарх - "5. Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. 6. За каждой тягостью наступает облегчение". Брат,это относится только к пророку или для всех людей?

5. Меня замучили эти шииты,Я живу в деревне,вы сами знаете какая обстановка в Бакинских деревнях.Из-за того что я выбрал путь Пророка (СаллАллаху Алейхи ва Саллам) и стал одним из Ахл-Ас-Сунна,я поругался со всеми своими соседями,бывшими одноклассниками с которыми были связи,друзьями,сам нехотя этого.Такое ощущение будто все сговорились,постоянно суют мне книгу какого-то ленкерани или точно не помню кого и свои фуфло хадисы,и знают только что пойти на какую-то могилу, сделать там "куни-куни", и все сбудется.
Извини Брат, кажется узага гетдим бираз.
Вопрос такой: Можно ли говорить умершему человеку, но НЕ пророку "Алейхи Салам"?
Мы говорим для Али и для всех сподвижников радиАллаху анх, а эти бидятчики шайбисты шииты говорят АлейхиСалам. Как же так?

6. Считается ли кяфиром тот кто говорит что Коран неполный?

Я молю Аллаха Всевышнего чтобы Он повел нас верным,прямым путём. Путем тех, кого Он облагодетельствовал, а не тех, на кого пал гнев, и не заблудших.

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
1. Это говорил не я, а все большие ученые. Просто мне кажется, что его готовила какая-то инстанция и после того как он стал известным среди себе подобных, он показал свой истинный манхадж. И это сбило с пути некоторых молодых. Я послушал некоторые его лекции, его трудно относит к джамаатуль-такфир, скорее всего он из джамаатуль-джихад. Но в последнее время он тоже считают больше-грешников кафирами и приближается к хавариджам.
2. Нет.
3. Если это произошло без какой-либо причины, то в его деяниях есть нифаг.
4. Это относится ко всем.
5. Ты посторайся избежать таких споров, тем более с соседями. А на счет алейхисалам-а, известно, что так говорят о пророках, а сахабам лучше говори - радийАллаху анху.
6. Да.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#3 Orta Yol

Orta Yol
 • Guests

Posted 01 February 2010 - 04:12 AM

BUYUR CAVAb ISTEYIRSEN!!!!
Hə,yenədə qarışıq cavablar..Yəni bizim camaat bu qədərmi avamdır sənin fırlatmaqlarını görmür??
Sən çox gözəl bilirsən ki, mən deyəndə "əməli imanın kamilliyindən görmək" nəyi qəsd edirəm.Mən bütün əməlləri nəzərdə tutmuram Söhbət əsli imana aid əməllərdən gedir.. Bəli mən əminliklə deyirəm və dəlillərimi də aşağıda gətirəcm ki,Bütün sələf alimləri bu rəydədi ki,Kim Cinsul Əməli (Bütün əməlləri) tərk edəni müsəlman görsə o murciyədir !!!! Niyə ikili cavab yazıb fırladırsan Allahdan qorx!!
Sən əməllərin hamısını imanın sehihliyi üçün şərt görmürsəən??
O zaman cavab ver!!Psevdo sələfilərin sheyxi:" Sən hansı zahiri əməli imanın sihhətindən, hansını imanın kamilliyindən görürsən ?? Qısa konkret cavab ver.

Sənin bu sözünə "İndi nə deyəcəksən mən bilmirəm. Bunu İbn Teymiyyə a.r.e. İmam Əhməddən a.r.e. nəql edir ki, kim şəhadəti deyərsə artıq müsəlman sayılır.. s.s."
gəldikdə bunu inkar edən yoxdu !! amma mesele sənin düşüncəsiz başın üçün deyil.
bu məsələ barısində də yazacam!!!

Sən sələf əqidəsin ya bilmirsən ,ya da Sələfilərin İMANa baxışını oxumamısan!!!
Sən həqiqəti desən camaat 2 yə bölünməz.Əməllər 2 növdü İmanın səhihliyi üçün,və imanın kamilliyi üçün...sen fikrincə isə 1 növdür.sən zahiri əməlləri heç birini imanın kamilliyi üçün şərt görmürsən!! bunu dəfələrcə demisən
Amma axrinci yaziva gore deyesen fikrini deyishmisen ya da yene firladirsan!!
burada da duzgun deyil mesele ixtilaf kimi gətirmisən.Amma deyesen irəliləyiş var Diger medine telebelerinin sənə nəsihətindən sonra!!!

Sənin sözünə gəldikdə isə, Sən bu məsələdə çox cahillik edirsən! guya alimlərin sözlərinə tabe olduğunu deyirsən. Sən elə bir təəssürat yaratmaq istəyirsən ki, bu məsələ də (əməlin imanın bir cüzü olması məsələsi) namazı tərk edənin təkfiri kimi ixtilaflıdır. Xeyr! İxtilaflı deyildir, son alimlərin bu məsələdə fərqli söz söyləməsi məsələni ixtilaflı etməz, yəni İbn Həzm, İbn Hacər, İmam Nəvəvi və bir çox digər alimin, yəni son təbəqədən olan alimlərin bu barədə əşarilərin xətalarına uyaraq fərqli görüş sahibi olmaqları məsələni ixtilaflı etməz!

Ümumiyyətlə bu barədə Şeyx Favzandan soruşurlar:
"Burda belə deyirlər: əməlləri tamamilə tərk edən təkfir olunmaz və bu sələfdən gələn ikinci bir rəydir və bu rəyi inkar etmək və bidət saymaq doğru deyildir! Bu söz doğrudurmu?"

Gör indi Şeyx Favzan nə cavab verir:
"O, yalançıdır! Bu sözü söyləyən yalançıdır! Bu sələfə aid edilən yalandır. Sələf demir ki, kim cinsul-əməli (bütün əməlləri) tərk edərsə və heç bir şeyə əməl etməzsə, müsəlmandır. Kim əməlləri üzr olmadan tamamilə tərk edərsə, nə namaz qılarsa, nə oruc tutarsa, və heç bir şey etməzsə və deyərsə ki, "mən möminəm", o, yalançıdır!
lakin o kəslər ki üzrlü olaraq əməlləri tərk edirlər və əməlləri yerinə yetirə bilmirlər, və iki şəhadət kəliməsini sidq ilə söyləyərsə və bu hal üzərində ölərsə və yaxud öldürülərsə, heç bir şübhə yoxdur ki, o, mömindir! Çünki o, bu əməlləri edə bilmirdi və onu tərk etməyə rəğbəti yox idi.
Lakin kim tərk edər, nə namaz qılar, nə oruc tutar, nə zəkat verər, haramlardan çəkinməzsə və pis şeylərdən çəkinməzsə, bu insan müsəlman deyildir və mürciədən başqa heç kəs deməyib ki, o müsəlmandır!"

BURADAN YUKLE SESLI FAYLI

Sən əslində bu sözləri ilə alimləri avam yerinə qoyursan, yəni sən qandın, lakin Şeyx Favzan qanmadı, hə?
Durub suallara boş-boş cavab verməklə düşünmə ki, milləti barmağına sarıya bilərsən! Get yalanlarına tövbə et! Ya etiraf et ki, yalandan xavari-xavaric deyərək iftira atdıqların, əslində sələfin yoluna daha da layiqdir, ya da sus!

İmam Şafii deyir

"Səhabə, tabiin və onlardan sonra bizim gördüyümüz kəslər icma ediblər ki, iman söz, əməl və niyyətdir və bu üçündən biri digəri olmadan səhih olmaz."
"Şərhu Usuli İtiqadi Əhl əs-Sunnəh", 5/956 (1593)
eləcədə bax: "Məcmuul-Fətava", 7/209

Gördüyün kimi İmam Şafi namazı tərk edənin mömin kimi öldürüləcəyini söylədiyi halda, əməlsiz imanın olmayacağını da söyləmişdir! Ona görə də bu sözlər üzərində düşün, çünki İmam Şafi nəinki bunu söyləmiş və bunun icma olduğunu demişdir. Bu icmanı İbn Kəsir təfsirində bir çox kişidən nəql edib.
Eyni şeyi İbn Teymiyyə fətvalarında bir çox yerdə təkrarlayıb, yəni zahirdə əməli olmayan insan heç çür batildə mömin ola bilməz, qaldı ki zahirdə mömin olsun!

Şeyxul-İslam, rahiməhullah deyir:
Sələfə, imamlara və insanların cumhuruna görə, bunun tələb etdiklərini əzalarda göstərməsi lazımdır. Kimsə Rasulu qəlbində təsdiq etdiyini, onu sevdiyini və onu təzim etdiyini söyləyirsə, lakin heç zaman İslam kəlimələrini söyləmir və qorxu olmadan vaciblərdən heç bir şeyə əməl etmirsə, o, batində mömin ola bilməz, əksinə o, kafirdir."

"Dinin varlığı üçün onda mütləq söz və əməlin olmasının vacib olduğu aydındır. Nə namazı, nə zəkatı, nə orucu, nə də digər vaciblərdən hər hansı bir vacibi zahirən yerinə yetirmədiyi halda bir kəsin Allaha və Rasuluna qəlbi ilə və ya qəlbi və dili iman etməsi mümkün deyildir.

Mən yalan danışmıram!!! Bele ki,sən yalan danışırsan !! Əl ləcnə Əd Daimənin üzvü Sheyx Abdullah ibn Abdurrahmən əl-Ğudeiyan sesli olaraq sapıq Hələbiyə murciyə demeyini eshit !!Deyir ki,: o, Məmləkətdə ircanı yayır ..Buna nə deyirsən .
Ay qardaşlar görün yalançı kimdir..!!!


BURA TİKLA SESLİ FAYLİ GOTUR


Şeyx Fovzanla, şeyx Racihinin yazdığı məktubda "Qardashimiz" məsələsinə gələndə isə Bu ədəbdən olan bir şeydi.və ya dəvətə görə..Məsələni sənə belə başa salım--Məndən cahillər və muşrikler səni soruşanda deyirem "şeyxdi,qardaşdı" Mən durub onlara dastan acasi deyiləm ki ,Qamət iman məsələsində murciyanin görüşünü götürüb,ona görə bu camaata müsəlman deyir!! Mən onlara qardaşdı deye cavab verirem!!!

HƏƏ keçək ərəbcə göndərdiyin Hüseyn Al əş-Şeyxin sözlərinə
OXU DİQQƏTLƏ - Hüseyn Al əş-Şeyxin sözləri Amerikada ona bu barədə verilən suala verdiyi cavabdır. Lakin mən burada sənə xatırlatmaq üçün iki şeyi nəzərinə salmaq istəyirəm.
1. Şeyx Hüseyn Al əş-Şeyx bunu amerikadakı müsəlmanların arasında demişdir. Belə bir yerdə şeyxin durub bu məsələdə kimin haqqlı, kimin haqqsız olduğunu müzakirə etməsi doğru olmaz, çünki Şeyxə görə amerikadakı müsəlmanların belə məsələlərlə məşğul olması düz deyildir. Buna görə də Şeyx öz sözlərində hansı tərəfin doğru olmasını yox, əhli-sünnətin öz aralarında ixtilaf etməsinə baxmayaraq onların qardaş olmasından danışır.
2. Şeyx Hüseyn Al əş-Şeyxin sözlərini gətirmək mənasızdır. Çünki fətvanı verənlər Şeyx Hüseynin öz müəllimləridir. Bəli, Şeyx Hüseyn Al əş-Şeyx fətvanı verənlərə baxanda bir elm tələbəsidir. Çünki Şeyx Hüseyn məsələn fiqh və hədis elmini Abdullah əl-Cibrindən öyrənmişdir. Şeyx Abdullah əl-Ğudeyyandan isə qavaid əl-fiqh dərsləri almışdır. Eləcədə İbn Bazın dərslərində iştirak etmişdir.
Ona görə də, əziz qardaşım, Hüseyn Al əş-Şeyxin sözünü əl-Ləcnənin fətvasına qarşı gətirmək mənasızdır.
2 cavabin 2 sindədə,Hüseyn Al əş-Şeyx in cavabını gətirdin bu da, keçərsiz oldu

İNDİ GÖRÜM SƏN NƏ CAVAB YAZACAQSAN,elbetde cavab tapmayanda foruma buraxmirsiniz
Cavab:

Mən sənin yazılarına baxıram. Sadəcə tanınmayan inadkar bir adamı görürəm. Mən sənə axı cavab yazdım. Sənə bildirdim ki, cinsul əməl, əhədul əməl və s. bu kimi şeylərlə camaatın başını qatmaq lazım deyil. MƏn sənə cavab verirəm sən isə deyirsən ki, fırladıram.
Söhbət mənim nə dediyimdən getmir. Çünki sən məni ittiham etdin ki, mən Əli Həsənə təqlid edirəm və o murciyədir və s. Mən də sənə dedim ki, ona murciyə demə. Hüseyn Ali Şeyxin sözünü də sənə yazdım. Amma sən isə mənə yazırsan ki, sən belə deyirsən, şeyxin sözünü harasa yozursan və s.

SAdəcə olaraq mən sənə demək istəyirəm ki, sələfilərdən salamat əqidəli biri əməllərin imanın kamilliyindən olmasını dedikdə onu murciyəlikdə ittiham etmə. Əli Həsənlə ləcnə arasında olan söhbət artıq bitmişdir. Mən sənə dedim ki, Əli Həsən Ləcnəyə aydınlıq gətirib və o cümlələrdə nə demək istədiyini bildirib. vəssalam.
Bu məsələdə mənim əqidəmi bilmək istəsən mən artıq sənə İbn Qeyyimin sözünü yazmışam. Yəni əməllərin bəzisi imanla nisbətdə kamilliyi, bəziləri isə sihhətidir.
Sən isə əmənə yazırsan və ittiham edirsən ki, gizlədirsən və s. Bu nə hərəkətdir?!
Necə şeyx Useymin deyir "cinsul əməl, əhədul əməl" məsələlərində fayda yoxdur. camaatın başını belə şeylərə nə üçün qatırsan. Hələ yazırsan ki, mən nə isə gizlədirəm.
Sənin sözündən elə çıxır ki, mən əgər camaata cinsul əməli deməmişəmsə onda mən haqqı gizlətmişəm. Bu nə sözdür.

heç olmasa ədəbə fikir ver. bu nə sözüdür "psevdo sələf". Bu sözü kimə təqlid etmisən. Çalış bu sözü demə. Bir az ədəbli ol. Əlhəmdulilləh sələfiyik.

Amma qaldı ki, mənim şəhadəti deyəni müsəlman saymağıma bunu mən demirəm, İbn Teymiyyə İmam Əhməddən a.r.e. nəql edir. Bax. Fətava 7/ 259. İndi İmam Əhməd Murciyədir?!
Yaxud İbn Teymiyyə a.r.e. deyir: müsəlmanlar ittifaq ediblər ki, kim şəhadəti deməsə kafirdir. Amma digər dörd rükunu tərk edənin kafir olmasında ixtilaf ediblər. sonra bu barədə dörd rəyi sayır və beşincidə deyir ki, bu rəyə görə dörd ərkanı tərk edən kafir olmur. Sonra isə deyir: Bu rəylər sələfin məlum rəyləridir.
İndi İbn Teymiyyə a.r.e. murciyədir. Yaxud beşinci rəyi deyənlər murciyələrdir. Yoxsa bəlkə sən deyən sələfilərdəndir?!
Hətta Muhəmməd ibn Əbdülvahhab bu dörd ərkana görə təkfir etməzdi.
İndi nə deyirsən?!
İbn Bəzdən soruşurlar burada dinlə keçid
Şeyx bu məsələyə aydınlıq gətirir.
Şeyx Useyminin suallarından birində soruşurlar ki, bəs Şeyx Albaniyə murciyə deyirlər siz bu barədə nə deyirsiniz?
Şeyx deyir: "Albani muhəddis, fəqih bir alimdir. Mən onun murciyəliyə dəlalət edən heç bir sözünü bilmirəm. Lakin insanların təkfir etmək istəyənlər o və onun kimilərə murciyə deyirlər. Bu isə pis ləqəblə çağırmaq fəslinə daxildir."

Sən bir az fikirləş, tələsmə.
Elə əməllər var ki, qəlbi əməllərdir və elə əməllər var ki, onlar zahiri əməllərdir. Əgər heç bir əməl yoxdursa nə zahiri nə də qəlbi əməllər olmasa o adam şəhadəti desə də faydası yoxdur.
Amma əgər zahiri əməllər olmasa qəlbi əməllər qalsa o hələ müsəlman sayılır.

- Sən yenə cümlələrə fikir vermirsən. Mən sənə axı İbn Qeyyimin sözünü yazdım. Məgər şəhadət zahiri əməllərdən deyil?!
Mən onu imanın səhhətindən görürəm. Amma o ki qaldı başqa ərkanlara onda ixtilafdır. Kim desə ki, bəzisi sihhətindəndir eyb etməz, kim desə ki, kamilliyindəndir eyb etməz. Burada nə problem var ki?
Birdə bu nə sözdü məgər mən bunu deməklə camaatı ikiyə bölmüşəm?!
Heç nə fırlatmıram sadəcə olaraq sən məni yaxşı tanımırsan. Zənn ilə camaata hökm verməzlər.

Sən yenə də Şeyx Fovzanın sözünü gətirib öz məqsədini bildirirsən ki, sənin məqsədin camaatı təkfir etməkdir. Cinsul əməl və s. bunlar bəhanədir. Mən demirəm ki, kim şəhadəti gətirdi və heç bir əməl etmədi o mömindir.
Söhbət zaman və məkanla mömin olmasından gedir. Necə ki, şeyx Fovzan da deyir. Amma əgər dəvətin aşkar olan yerində heç bir əməli olmayan adamın islamında şübhə var. Şeyxin belə deməyini yenə də sən elə təsəvvür etmək istəyirsən ki, şeyxin sözü mənə aiddir.
Bu da aldadıcı üslublardandır.

Bu nə sözdür? Birinci xəvarici mən demirəm elə şeyx Fovzanın özü deyir. O deyir ki indikilər xəvariclərdən də pisdilər.
Sən çox danışdıqca özünü ifşa edirsən. İndi isə kimlərə xəvaric deyilir onları müdafiə edirsən və özünü sələfi sayırsan.
Şeyx Fovzan isə onları xəvariclərdən də pis sayır.

Biz də imam şafiinin sözünü deyirik.
Əgər imam Şafii sənin başa düşdüyün kimi əməlləri imanın səhhətindən görürdüsə onda nə üçün namazı tərk edəni kafir saymırdı?!
Bu barədə özün düşün!

Amma İbn Teymiyyənin a.r.e. sözlərinə gəldikdə isə onun murciyələrə rədd etdiyi sözləri bizə nə üçün şamil edirsən.
Şeyxin kifayət qədər sözləri var hansıki kifayət qədər aydındır.
Hansı ki, qardaşlar da öndə sənə bu barədə yazıblar.
Şeyul İslam a.r.e. deyir: Zahiri əməllərin olmaması dəlildir ki, qəlbdə iman yoxdur yaxud da iman zəifdir.

Sən indi nə deyirsən İbn Teymiyyə sənin qədər bilmirdi?!
Sən bu sözünlə onu da ittiham edirsən.
Lakin bil ki, bəzi təkfirçilər İbn teymiyyəyə murciyə deyirlər. Hətta Fovzana da.
Hamısı bu cür səhv düşüncə və mövqedən irəli gəlir.

Yenə deyirəm İbn Teymiyyənin a.r.e. murciyələrə rədd etdiyi sözləri gətirib bizə niyə aid edirsən. Qardaşlar öndə sənə şeyxin bəzi sözlərini yazıblar oxu.

Şeyx Ğudeyyanın söhbətinə gəlincə ola bilər şeyx deyib bunu. Amma bu ona hökm vermək üçün kifayət deyil get cərh və tədil elmini oxu görərsən. İkinci də şeyx bu məsələyə aydınlıq gətirəndən sonra məsələ bitdi və kitabında olan şübhəli məqamlara aydınlıq gətirdi və bununla söhbət bitdi.
Mən sənə məsləhət görərdim ki, cavabları oxu.

Yenə də qəribə deyirsən, elə çıxır ki, sən murciyəni qardaş hesab edirsən?!
Sənin əqidənlə, mənhəcinlə nə isə bu düz gəlmir.

Hüseyn Ali Şeyxin sözünü necə fırlaymağın gülməlidir. Çünki şeyx bunu elm məclisində demişdir. Elm məclisində belə bir məsələni açıqlamağın heç bir qəbahəti yox idi. İkinci də Amerikadakı sələfi müsəlmanlar çox elmli və maariflidirlər. Onlar bizim camaatdan daha çox maarifləniblər. Sələfilik orada daha öncə yayılıb.
Bu nə deməkdir?!
Birdə ki, sənin sözündə irəliləyiş gördüm. deyəsən başa düşmürsən ki, bir məsələnin bir yerdə qurdalamaqda fayda yoxdursa onu açmaq lazım deyil.
Amma qabaqda isə deyirsən ki, mən bunu açıqlamamışam deyə camaatı iki yerə bölmüşəm.
birdə sən bu məsələni elə qabartmısan ki, bunu az qala döst düşmən məsələsi kimi qələmə verirsən. Sonra isə deyirsən ki, şeyx belə mühüm bir məsləni gizlədib.

Əgər şeyx onların tələbəsidirsə demək o öz müəllimlərinin sözünü və məqsədini daha düzgün başa düşər. nəinki sən və b.

Çalış bilmədiyin şeyi danışma.
Çalış çox yazma qısa yaz aydın yaz.
çünki mənim sənin üçün vaxt ayırmağım heç də ürəyimcə deyil.
Mənim üçün qardaşların bilmədiklərini onlara öyrətməyim həm onlar həm də özüm üçün xeyirlidir.
Çalış ədəbə fikir ver.
Birdə şeyx Hüseynin fətvasına dediyin şərhi özün fikirləşmisən yoxsa hansısa mənbədən götürmüsən?! Yəni elm adamlarından kimsə bu yozumu verib?!
Allah daha yaxşı bilir!


#4 qonaq

qonaq
 • Guests

Posted 01 February 2010 - 09:55 AM

Assələmu Aleykum
Sheyx bizdə işdə bir bacı (ərdədir) işləyir menə suallar verir kitab istəyir. Men çalışıram uzaq olum amma bilmirəm bu düzdür yoxsa yox.Kitab verirəm sualları olur Başqa bacıda tanımıram tanış edim onları. Bu halda şəriət ne deyir. Necə düzgün olar etmək.
Assələmu Aleykum
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Çalışın birbaşa ünsiyyətdən çəkinin. Sadəcə olaraq kitab və ya kasetlər ötürün və ona deyin imkanı varsa bu foruma yazsın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#5 Guest

Guest
 • Guests

Posted 01 February 2010 - 10:41 AM

АССАЛАМУ АЛЕЙКУМ ва РАХМАТУЛЛАХИ ва БАРАКАТУ !!!
Цитата
ASSALAMU ALEYKUM !
Şeyx belə bir hədisə rast gəldim :
"Hasan İbn Arafe der ki : Bana Ali İbn Sabit el-Cezeri... Enes İbn Mâlik'den, o da Hz. Peygamber (s.a.s) den rivayet eder ki şöyle buyurmuştur : Yedi sınıf insan vardır ki, kıyamet günü Allah Teâlâ onlara (rahmet) nazanyla bakmaz. Onları temize çıkarmaz, onları sâlih ameller işlemiş olanlarla bir araya getirmez ve ateşe ilk defa onları koyar. Ancak tevbe edenler müstesnadır. Kim Allah'a tevbe ederse, Allah Teâlâ onun tevbesini kabul eder. Bunlar: Eli ile istimna eden, livâta yapan ve' yapılan, devamlı içki içen, (Allah'dan) yardım istetinceye kadar ana-babasını döven, kendisine la'net edilinceye kadar komşularına eziyet eden ve komşusunun eşi ile zina edendir." Bu hədis səhəhdir? Və Hasan İbn Arafe kimdir?
JAZAKALLAHU XEYRAN.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Baxaram və yoxlayaram, inşəAllah.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Şeyx Albani a.r.e. bu məzmunlu hədisin zəif olduğunu demişdir.
Hasan ibn Arafə isə etibarlı hədis rəvayətçisidir. hicrətin 150-ci ilində anadan olub.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#6 Абу Муджахид Ахади

Абу Муджахид Ахади

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 16 posts

Posted 01 February 2010 - 01:56 PM

Цитата
Ассаляму 'алейкум! Как это понимать? Если человек делает БОЛЬШОЙ ШИРК ИЛИ БОЛЬШОЙ КУФР ради дунья, и нет препятствий для такфира(как понимается из вопроса), то почему вы говорите что он 'асы?
С уважением ваш брат в Исламе.

Ас саламу алейкум уа рахматуЛлахи уа баракатух,брат мой Гамят!Я не смог полностью скопировать цитату того посетителя форума,поэтому взял строку из его вопроса.И отвечу ему:
Во-первых,как ты спросил в первом своем вопросе?Ты сказал что "однако считает для себя запретным этот куфр" и поэтому Гамят ответил тебе так,как и есть в акиде салафов.

Во-вторых,если мусульманин знает что тот или иной куфр или ширк это харам и куфр,но делает его из-за своего нафса,то он именно большой нечестивец,по причине того что совершает куфр или ширк.

В-третьих,если он знает что это куфр или ширк,но не считает это куфром или ширком,и не считает это запрещенным,то он кафир.Тут ключевой момент это слово "ЗНАЯ" и "НЕ СЧИТАЕТ ЗАПРЕЩЕННЫМ,КУФРОМ ИЛИ ШИРКОМ..."

В-четвертых,если мусульманин совершает зина,и знает что это харам,то он не становится кафиром,хоть и наказывается.Но если он считает что зина это не харам,то он кафир.

В-пятых,если мусульманин знает что что-то куфр акбар,но не считает это неверием,и делает это,то он кафир,если же он считает его неверием,но совершает,то он аси,как и сказал Гамят...И ему надо делать насыха,привести худджа...

Т.е. все зависит от его знания и принятия куфр или ширк запретным или отвергание куфра или ширка.В первом случае он большой нечестивец,во втором он неверный.

Qamət gardaşım bir az ehtiyatlı ol,çünki sənin cavablarımi bir az başqa cür başa düşüb cahilləri çaştırırlar!Onlar bilə-bilə belə suallar veriller sonrada sənin sözlərindən istifadə edirlər,sənə murciə deyib!

Allah səndən razı qalsın!

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun.
Problem budur ki, onlar əqidəni yaxşı öyrənmədən bu məsələlərə, xüsusən də təkfir məslələrinə girişirlər.
Bu da məlumdur. çünki təkfirçilər özlərini əsl sələfi göstərməklə bilməyənləri çaşdırırlar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

"О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете?Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете."(61:2-4)

"Я говорю всем заблудшим (рафидитам,суфиям,мурджиитам,хауариджам (джамаатам джихада и такфира),также хабашитам,ихванам и хизб-тахрировцам:"Если я соглашусь с вами,то буду кафиром.Но вы заблудшие и невежественные люди."

#7 Muslima

Muslima
 • Guests

Posted 01 February 2010 - 04:28 PM

Esselamu Aleykum va rahmatullahi va barakatuh

men xadisden bilirem ki qadin ucun namaz evde qilmaq daxa yaxshidir,amma oxumushamki bayram namazina peygember(s.a.s) deyirdi daje heyzde olan qadinlari qetirin menim erim ise meni aparmaq istemir bayram namazlarina mecide ya deyir ki turk mescidinde duz qildirmilar ya deyir Abu Bakr acilanda apararam,da da deyir ki qardashlar cox olur aparmaq istemirem her defe bir sebeb axtarir ki aparmasin ..bir nece elim exline zenq eliyib ki onalarda deyibler ki fitne zamani qetmesede evde qilsa daxa yaxshidir men basha dushmurem ne indi ne fitnesi var axi siz men basha sala bilersiz ne fitnesi var indi?siz ne deye bilersiz bu meselede ona ve mene

Allah Razi olsun sizden!

Va aleykuma selam va rahmatullahi va barakatuh
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Hal-hazırda özünüz də bilirsizni ki, əhli sünnə məscidlərinin əksəriyyəti bağlıdır. və digər bəzi məscidlər fəaliyyət göstərir və doğrudan da bayram günlərində çox izdiham olur. Belə məslədə yaxşı olar ki, ərinizə qulaq asasınız. İnşəllah gələcəkdə geniş məscidlər olsa sizi də aparar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#8 Guest

Guest
 • Guests

Posted 01 February 2010 - 04:47 PM

Essellamu Aleykum va rahmatullahi va barakatuh

izvenayus u menya melkie voprosi no bolje ne u koqo uznat

1) qadin uzune kraska cekib,etirlenib namaza dura bilermi(evde)?
2) er zovcesini doya biler ?eqer qadin bir soz deyib erinde xosuna qelmirse onun ustune el qaldira biler ?men bildiyim yalniz terbiya elemek ucun virmak olar ozude yavash hec bir zerer vermeden (uctem to cto bivaet daje udari po licu) xotya policu doje est xadis cto bit nelzya
3) eqer er arvadla bir birini hec cur basha dushmurler ve her defe dalashirlarsa onda onlar ayrila bilerler yoxsa olmaz?
4) eqer er arvadini her defe qorxudur ki senin bedenive cin qirib bu ne qeder duzqundur ?axi olmaz bele demek i qorxudmaq insani
5) biz ahli sunna olaraq Muaviyeni ve Yezidi sevmeliyik ve ya nifret beslemeliyik onlara munasibetimiz nece olmalidir?
6) eqer qadin erini sevmirse ve onun hetrine deymemek ve ayleni dagitmamaq ucun deyirse ki sevir onu demeli yalan demish olur?
eqer qadin ayleni saxlamaq ucun bir yalan deyib ki aylesi dagilmasin neynemelidir?acib duzunu erine danishmalidir (soybet kecmishte olan sheydir uctem cto muj ocen revniviy) bilirki bunu danishsa onu cox qiciqlandiracaq cto ey delat?
7)esli mi s mujim uje kebin zdelali no on ne dal mehir potomu cto u neqo netu vozmojnosti uje proshol qod i svadbi u nas eje ne bilo potomu cto to je netu vozmojnosti ne narujaet li eto nash kebin? kakoy muddet dayetsya ctobi on dal mehir?

Zaraniye spasibo Allah sizden razi olsun
Esselamu AleykumОтвет:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
1. Dəstəmazdan sonra edirsə dura bilər.
2. Hər şeyə görə düzgün deyil. Lazım olanda da həddi aşmaq olmaz.
3. Söz-söhbət olmayan ailə yoxdur. Sadəcə olaraq çalışın bu söz-söhbətləri aradan qaldırın. Boşanmaq lazım deyil.
4. Belə demək düzgün deyil. Qadın da gərək bu sözə fikir verməsin.
5. Biz Müaviyəni a.r.o. sevirik. Çünki o səhabə idi. Yezid isə müsəlman idi. Bununla yanaşı bəzi zülm olan əməlləri var idi. Onun barəsində susuruq.
6. Əgər belədirsə demək lazım deyil. Sevgi məsələsini isə demək olar. Bu yalan günahdan sayılmır.
7.Mehir sizdən asılıdır. Əgər siz gecikdirməyə razılıq versəniz eyb etməz.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!#9 Elnur690

Elnur690

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 48 posts
 • Location:Zavagzalni

Posted 01 February 2010 - 07:32 PM

Əs salamu aleykum və rahmətullahi va bərakatuh!
Şeyx mən belə bir məsələdə qalmışam. Bildiyimiz kimi gündəlik namazların 3-ü səsli oxunur. Bəzən fikirli oluram və bunun nəticəsində səsli oxumuram və bu 1-ci rükətdə fatihəni oxuyarkən və ya artıq surə oxuyarkən yadıma düşür. Mən belə olduğu zaman nə etməliyəm? 2 dəfə belə olduğu zaman mən Əstəğfürllah deyirəm və yenidən fatihəni səsli olaraq başlayıram. Sonda iə səhv səcdə edirəm. Xahiş edirəm doğrusu necədir öyrədərdiniz. Təşəkkür edirəm.
Əs salamu aleykum və rahmətullahi va bərakatuh!Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bu əməl sünnədi yadınıza düşən yerdən səsli oxuyun. Səhv səcdəsi isə vacib deyil.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#10 tahir

tahir

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 122 posts
 • Location:Дар-ас-сульх
 • Interests:Спорить с христианами, но иногда надаедает, но споря всегда думаю что лучше читать сунны чем спорить.

Posted 01 February 2010 - 09:11 PM

Assalamu Aleykum Rahmatullahi va Barakatuhu
Meherremlik ne demekdi, ne ucun Irandaki ve Azerbaycandaki bezi muselmanlar bu ayi yas saxlayirlar, bu ay diger aylardan ne ile ferqlenir, bu ayda ne etmek olar ve ne olmaz?
Allah razi olsun
Assalamu Aleykum Rahmetullahi va Barkatuhu
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bu ay adi aylardan biridir. Sadəcə olaraq bu ayda oruc tutmaq olar. Məsələn aşura günündə. Bəzilərinin bu gündə etdiklərinə isə fikir verməyin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


Ey Allahım, gördüyümüzü bizə olduğu kimi göstər, görünüşünə görə aldanmayaq.

#11 tahir

tahir

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 122 posts
 • Location:Дар-ас-сульх
 • Interests:Спорить с христианами, но иногда надаедает, но споря всегда думаю что лучше читать сунны чем спорить.

Posted 01 February 2010 - 09:17 PM

Assalamu Aleykum
Gece namazini yalniz 2 riket ve 1 riket qilmaqnan bitirmek olarmi, yoxsa mutleq hamisi qilinmalidir, gece namazini 1 gun qilib 1 gun qilmamaq olarmi, umumiyyetle qilmamaqin aqibeti necedir?
Allah razi olsun
Assalamu Aleykum
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Gecə namazlarını dediyiniz kimi qılmaq olar. Nə qədər bacarırsınız qılın amma çalışın tərk etməyin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


Ey Allahım, gördüyümüzü bizə olduğu kimi göstər, görünüşünə görə aldanmayaq.

#12 F o r u m

F o r u m
 • Guests

Posted 01 February 2010 - 09:56 PM

Salamun Aleykum.
1.Qamet exi, Guest ne dimekdi?
2.entiqe bir sayt tapmisham ......... qardash ele kozel saitdi ancaq Quran ,sunne , ve moteber alimlerin kelemleri haqda entiqe elm almaq olar,isterdim qardashlarda faydalansinlar.
3.Qamet exi koz zinasin hokmu nedi?
4.qardash men siqareti nece buraxim mene bir meslehet edin,birde butun vasteleri yoxlamisham xeyri yoxdu.bu haqda tecrubesi olan varsa xaish edirem mene disin. Salamun Aleykum.

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Guest qonaq deməkdir. Yəni saytda qeydiyyatı olmayanlar, gəlib-gedənlər...
2. Belə saytlar çoxdur.
3. Bu böyük günahdır və özü də daha böyük günaha aparan vasitədir.
4. Sadəcə olaraq çalışın bunun böyük günah olduğunu dərk edin və ALlahdan qorxub tövbə edin və tövbənizdə sadiq olun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#13 Guest

Guest
 • Guests

Posted 01 February 2010 - 11:10 PM

Əs salamy aleiykum
Bundan onceki ayin forumunda qardashlarin verdiyi suallara baxdim.Ve bu heqiqeten gozumuzun qarshisinda bash verir.Meselen,illerden beridir ki, teqvasi,elmi,exlaqi ile tanidiqimiz bir qardash,ozunu son vaxtlar xevaric kimi aparirdi.Sen deme bu heqieqeten de xevaric olubmush.Sadece hemishe az danishdiqindan bunu bilmemimishik.Lakin sohbet esnasinda belli olduki, bu da xevaric olub.Amma ne uchun xevaric olduqunu adam anlaya bilmir.Butun bunlar ne ile baqlidir?
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Hamısı bilməməzlikdən, məsələni dərindən dərk etməməkdən, heysiyyatlarına hakim ola bilməməkdən və s.
Bu cür məsələlər sizi təəcübləndirməsin. Səhabələrin vaxtında onların görə-görə belə etiqadlı adamlar çıxmışdı. İndi nə fikirləşirsiniz çıxmasın?! Heç də təəcüblənməyin. Allah bizi dində sabit etsin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#14 Guest

Guest
 • Guests

Posted 01 February 2010 - 11:25 PM

Essalam aleykum
Bir neçə sualim var size seyx.
1) Bir muselmanin, kiminse muşrik, kafir, mürtəd olmasını bilməsi gərəklidirmi?Buna ehtiyac varmı?
2) Əgər bir diyara Quran çatıbsa, Məhəmməd Peyğəmbərin adını eşidiblərsə, bu diyara ümumilikdə höccət çatıbmı? Yoxsa fərdi olaraq höccət çatdirmaq lazımdır?
3) Xevariclerle sohbet edən bəzi qardaşlar, onları dəvət etməkdənsə, əksinə özləri onların dəvətinə uyurlar.Və nəticədə xəvaricləşməyə məruz qalırlar.Belə qardaşlara höccət çatdırmaq lazımdırmı?
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bunu hər adamda araşdırmaq lazım deyil. Allah s.t. səndən kiməsə kafir dediyini soruşmayacaq. Əsas odur ki, sən özün küfrdən, fisqdən, nifaqdan uzaq olasan.
2. Səhih budur ki, hüccət üçün sadəcə eşitmək kifayət deyil, bunu anlamaq da lazımdır. Bunu İbn Teymiyyənin, İbn Qeyyimin rəyidir.
3. Bunlar hamısı bilməməzliyin nəticəsindədir. Kim yaxşı bilmirsə nəinki xəvariclərlə, başqa firqələrlə də mübahisəyə getməsi düzgün deyildir. Sadəcə olaraq kim bu məsələləri öyrənmək istəyirsə müəllim yanında oturub elm öyrənməlidir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#15 Guest

Guest
 • Guests

Posted 01 February 2010 - 11:38 PM

Asələmu Aleykum!
Seyx sizin izniniz olmadan hech kim bashqa sayta girmir ve ya videoya baxmir.Lakin real heyatda bu bezen mumkunsuz olur.Chunki real heyatda, xevaricler olduqundan, ekser vaxti onlarin devetine meruz qaliriq.Hetta bezen ele bir shubeheye dushuruk ki, adam onlarin doqru dediyini dushunur.Amma yene sizin izniniz olmadan bele addim atmaq doqru sayilmir. Onlar sizi qetiyyen istemiller. Bu ise adamin aciqina gelir. Onlari nece devet etmek olar? Bunun uchun harada tehsil almaq lazimdir ki, omalrla sohbet edib devet etmek mumkun olsun.Chunki, bu elmle onlari devet elemek olmur.Eksine ozumuz sgubheye dushub, xevaric yonlu insanlar oluruq. Belke onlar uchun dua edek?Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Siz özünüz tarixə fikir versəniz görəcəksiniz ki, hətta böyük səhabələr onları başa sala bilmədi. Hələ o vaxtkilər hafiz idilər, səhabələri görmüşdülər. Təsəvvür et ki, indikilər necə?!
Ona görə siz onları tərk edin. İnşəllah onların çoxusu sonda qayıdacaq, yaxud bəziləri dindən çıxacaq, bəziləri isə sonda boş qalacaq onlara fikir verən olmayacaq.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#16 666

666
 • Guests

Posted 02 February 2010 - 11:29 AM

Salam aleykum. Əxi giyamət künü hər bir məxlug oləcək və sonra diriləcək, bu ölumdə mələklər oləcəklər? Əkər oləcəklərsə bəs olmüş insanlarin ruhu oləcəkmi? Bu giyamətdə olan olumdə olənlər bərzaq aləminə kedəndə əkər mələklərdə oləcəklərsə bəs gəbr sorgusu necə olacag? Salam aleykum.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəli, hamı öləcək, hətta mələklər də. Sadəcə məlum olduğu kimi ruhlar ölmür. O vaxt olanların qəbr əzabı şəkk yoxdur ki, olacaq, amma necəsini biz bilmirik.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#17 555

555
 • Guests

Posted 02 February 2010 - 11:48 AM

Salam Qamət. Bu Orta yol nikli qardaş cox savadlidi diyəsən. Sən niyə bele gardaşla ixtilaf edirsən?

Cavab:

Salam, salam…
Kimsə nəsə yazırsa bu savadın olması demək deyil. Elm çox bilmək deyil, elm fəhmdir – yəni düzgün başa düşməkdir. Sadəcə problem bundadır ki, sən də bildiyin kimi, təkfit camaatı bir məsələni ortaya atır, qəsdləri isə camaatı təkfirə aparmaqdır. Ya namaz məsələsi, ya hakim məsələsi, ya taqut, ya dost-düşmən, ya darul-küfr, bu adam da eyni cür məsəl gətirir – cinsul-əməl. Sadəcə mən onu başa salmaq istəyirəm ki, o əhli sunnə, sələfi desə ki, əməl imanın kamilliyindəndir, o murciyə deyil. O mənə şeyxlərin sözlərini yazır. Bildirir ki, məhz bu məsələyə görə mənə murciyə deyir. Mən də onu başa salmaq istəyirəm ki, şeyx ibn Baz, Useymin və başqaları belə demirlər, xüsusən də şeyx ibn Bazdan soruşanda ki, kim desə əməl imanın kamilliyindəndir murciyə sayılırmı, şeyx dedi ki, xeyr, o əhlu sunnədir. Amma bu adam yenə razı olmur, mənə ibn Teymiyyənin murciyələrə cavablarını yazır. Görünür ki, bu adam mənimlə razılaşmaq istəmir və istəyir ki, hamıya çatdırsın ki, guya mən murciyəyəm. Əksinə orta yol mənəm, çünki sələflərdən deyən olub ki, əməl imanın kamilliyindəndir və deyən olub ki, əməl imanın sihhətindəndir. Mən də hər ikisini qəbul edirəm.
Əlhəmdulillah, qardaşlar burda ona kifayət qədər cavab veriblər, təkrarlamağa ehtiyac yoxdur.
Allah daha yaxşı bilir!#18 yegane

yegane

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 120 posts
 • Location:BAKU

Posted 02 February 2010 - 11:51 AM

Salam Aleykum!

Аllаhın Rəsulu (SAV) dеmişdir: “Еy qаdınlаr, siz zəкаt ödəməli və bаğışlаnmаq üçün dаhа çох duа еtməlisiniz, çünкi mən Cəhənnəm sакinləri аrаsındа ən çох sizi gördüm”. Аğıllı bir qаdın dеdi: Еy Аllаhın Rəsulu (SAV), nə üçün Cəhənnəmdə dаhа çох qаdınlаrdır? Оnun bu suаlınа Mübarək Pеyğəmbər (SАV) cаvаb vеrdi: “Siz dаhа çох qаrğış еdirsiniz və öz ərlərinizə qаrşı nаşüкürlüк еdirsiniz. Sizdə sаğlаm düşüncə (idrак) yохdur və siz dinin tələblərini tаm şəкildə yеrinə yеtirmirsiniz”. Bu sözlərdən sоnrа qаdın dеdi: “Bizdə sаğlаm düşüncənin оlmаmаsını və dinə tаm əməl еtməməyimizi nədə görürsünüz?” О, (Mübarək Pеyğəmbər) dеdi: “Sizdə sаğlаm düşüncənin оlmаmаsı оndаn bəlli оlur кi, iкi qаdının dəlili (şahidliyi) bir кişinin dəlilinə (şahidliyinə) bərаbərdir, bu dа sаğlаm düşüncənin оlmаmаsını göstərir. Siz bəzi gеcələr (və gündüzlər) duа еtmirsiniz və Rаmаzаn аyındа (bəzi günlər) оruc tutmursunuz, bu isə, dinə tаm əməl еtməməкdir”. Bu hədis Аbu Tаhirin аdındаn nəql еdilmişdir. (Muslim)

1. Bezi gunlerde oruc tutmamaq axi, qadinlarin ozlerinden asili olan bir shey deyil. Bunu nece basha dushmek olar?
2. Saglam dushuncenin olmamaghi yaradilishdan beledir, yoxsa qadin elmi ile bunu deyishe biler?
3. Bele neticeye gelmek olarmi ki, kishiler qadinlardan daha imanlidir?

ALLAH Sizden razi olsun AMIN!

Salam Aleykum!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bəli, elə ona görə də kişilərə nisbətən sizdə din kamil deyil, bu kişilərlə fərqdir.
2. Bu qadının təbiətindədir – yaradılşındadır, bunu təhqir mənasında başa düşməyin. Biz Mədinədə oxuyarkən bir dəfə bu məsələni soruşmuşduq. Şeyxlərdən biri dedi ki, qadın çox qəribədir. Kişi əgər bir dəfə dünyaya uşaq gətirsə, ikinci dəfə onu öldürsən də buna razı olmaz. Amma qadın o davamlı və dəhşətli ağrılara baxmayaraq, yenə də dünyaya uşaq gətirmək istəyir. Burda sadəcə qadın və kişilərin fərqli olması göstərilir.
3. Xeyr, iman məsələsində fərq yoxdur.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


"Yoxsa siz elə güman edirdiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlmədən Cənnətə daxil olacaqsınız? Onlara elə sıxıntı və xəstəlik üz vermiş, elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və onunla birlikdə olan möminlər də: “Allahın köməyi nə vaxt gələcək?”– dedilər. Həqiqətən, Allahın köməyi yaxındır." əl-Bəqərə 214

#19 yegane

yegane

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 120 posts
 • Location:BAKU

Posted 02 February 2010 - 04:43 PM

Salam Aleykum!

İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) deyir: “Allahın Rəsulu (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) qəbirləri ziyarət edən qadınlara və qəbirlərin üzərində məscid inşa edənlərə və qəbirlərin üzərinə çıraq qoyanlara lənət etdi.”

Bu hedisi izah ederdiniz. Qadinlara her bir halda qebr ziyareti qadagandir?

ALLAH Sizden razi olsun AMIN!

Salam Aleykum!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Alimlərin bu məsələdə üç rəyi var: birinci rəy tam caiz görüb, ikinci rəy hərdən ziyarəti caiz görüb, üçüncü rəy isə qətiyyən ziyarəti caiz görmür. Üçüncü rəyin dəlilləri daha qüvvətlidir. Ona görə də getməsəniz daha məsləhətlidir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


"Yoxsa siz elə güman edirdiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlmədən Cənnətə daxil olacaqsınız? Onlara elə sıxıntı və xəstəlik üz vermiş, elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və onunla birlikdə olan möminlər də: “Allahın köməyi nə vaxt gələcək?”– dedilər. Həqiqətən, Allahın köməyi yaxındır." əl-Bəqərə 214

#20 yegane

yegane

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 120 posts
 • Location:BAKU

Posted 02 February 2010 - 05:09 PM

Salam Aleykum!

1. Sufiler muselman sayilirmi (hansi ki,bu qeder bidet edirler-olulerden komek isteyirler, oz sheyxlerinin shekillerini qoyub namaz qilirlar, guya Allahla bu dunyada rabite yaradirlar,ovliyalara kainati idare etmek uchun selahiyyet verildiyini iddia edirler,“Həddəsəni qalbi an Rabbi” deyirler ve s.)? Ve bunlar kimlerin davamchilaridir, ozlerini kimlere nisbet edirler?
2. Sufilerle shiyelerin ferqi nededir?
3. “Onlar Beytullahın (Kəbənin) yanındakı namazı (duaları) fit verib əl çalmaqdan başqa bir şey deyildir.” [əl-Ənfal 8:35] Bu kimlere aiddir?

ALLAH Sizden razi olsun AMIN!

Salam Aleykum!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Sufilər ümumən müsəlman sayılır. Bilmək lazımdır ki, sufilərdə firqələr çoxdur, elələri vardır ki, hətta kür dərəcəsinə çatıblar. Ona görə də bəziləri artıq müsəlman sayılmaya bilər, amma ümumən onlar müsəlmandırlar.
2. Fərqlər çoxdur, sufilər sünnü camaatına məxsusdurlar.
3. Müşriklərdən danışılır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


"Yoxsa siz elə güman edirdiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlmədən Cənnətə daxil olacaqsınız? Onlara elə sıxıntı və xəstəlik üz vermiş, elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və onunla birlikdə olan möminlər də: “Allahın köməyi nə vaxt gələcək?”– dedilər. Həqiqətən, Allahın köməyi yaxındır." əl-Bəqərə 214

#21 Sual

Sual
 • Guests

Posted 02 February 2010 - 05:28 PM

Assalamu Aleykum

Qardash, Amerika Birleshmish Shtatlarinin Iranla muharibe etmesi baresinde olan "LAYIHESINDE" Seudiyye Erebisteni ve diger ereb olkelerinin erazisinden istifade edilmesi nezerde tutulur. Ereblerle Farslarin bir millet kimi bir birini beyenmediklerini basha dushduk. Bes axi ISLAM QARDASHLIGHI harda qaldi? Niye buna Seudiyyede olan moteber alimler qarshi chixmirlar? Yaxshi bildik ki, Iranda bidet ehli choxdur, cahiller, avamlar ve s. Amma ola bilmez ki, orada bir nefer de olsun selefi olmasin. Sonunda axi muselmandirlar. Muselmani oldurmek uchun kafire komek etmek icazelidirmi? Iraq, Efqanistan, Felestin, Indi de Iran. Muselman olkeleri ichinde nufuzu olan bir dovlet olaraq niye Seudiyye Eebistani butun bunlara goz yumur. Axi Amerika onlarin qoydugu sermaye neticesinde Super guce chevrilib. Hansi ki, acliqdan olen muselmanlar var ki... diger muselman olkelerinde.
Men Seudiyye Erebistanina qarshi qerezli movqede deyilem. Sadece olanlari basha dushe bilmirem ki, niye bele edirler... Siz bu olanlarla bir muselman kimi razisinizmi?

Assalamu Aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Təbii ki, mən heç vaxt razı ola bilmərəm ki, hansısa bir müsəlman ölkəsinə qarşı digər müsəlman ölkəsi vuruşsun və ya kafirlərə kömək etsin. Sadəcə bu baş verənlər dini deyil, siyasi faktorlara əsaslanır. Necə ki, İranın özü də qəribədir. Ermənilərə qarşı olmaq əvəzinə, əksinə onlara kömək edir. Bu dini deyil, siyasi qəsdlər güdür. Allah müsəlmanlara kömək olsun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#22 bintul-Islami

bintul-Islami

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 33 posts

Posted 02 February 2010 - 10:08 PM

Assalamu aleykum wa rahmatuLlah

1) "Allahumme auzu bike minal xubsi wal xabais" duasi tek ayaqyoluna gedende oxunur yoxsa hamama girerken de oxumaq lazimdir?
2) Bedenin her hansi bir yeri agridiqda hansini etmek daha yaxshidir: "Auzu billehi ve qudratihi min sherri me ecidu ve uhaziru" duasini oxumaq yoxsa Fatiheni oxumaq?
3) "hayakaLlah" sozu nece tercume olunur?
4) "O gün Allah sizi Toplanma gününə cəm edəcək. Həmin gün qarşılıqlı aldanma günüdür..." (Tabagun, 9) - burada "qarşılıqlı aldanma" dedikde ne nezerde tutulur?
5) Sheyx, bir baci nigag taxmaq isteyir amma universitetde oxuyur ve orada buna imkan vermirler. Baci nigab taxib, universitetde onu chixarda biler? Yoxsa bu munafiqlik sayilar?

CazakaLlahu xayran

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bu ayaqyoluna gedəndə deyilir. Amma əgər hamamla bir yerdədirsə, onda hamama da girəndə deyə bilərsiniz.
2. Hər ikisi sünnətdəndir.
3. Ərəblər bu sözü işlədirlər, Allahın adı ilə salamlamaqdır.
4. Bu kəlmə elə surənin adıdır və Qiyamətin adlarından biridir. Yəni Cənnət əhli cənnətə gedəndə Cəhənnəm əhlinə deyəcək ki, məlum oldu ki, siz aldanmısınız.
5. Əgər niqabdırsa, çıxara bilər, əgər hicabdırsa, xeyr, olmaz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


Передают со слов Абу Саида аль-Худри,что пророк, саллаЛлаху алейхи вассалям, сказал: Как могу я наслаждаться, когда тот, кто держит в своих руках рог, уже поднёс его ко рту и стал прислушиваться(ожидая) веления по которому он протрубит в него?

#23 Guest

Guest
 • Guests

Posted 02 February 2010 - 11:53 PM

Ассалам алейкум ваРахматуЛлах!!
Если человек кого-то обидел, оскорбил, ударил, сделал гийбу или бухтан, или присвоил что-то из имущества и т.д.
Спустя какое-то время раскаялся, попросил у Аллаха Субхана ва Таала прощение и попросил прощение у того человека и тот человек его простил,
сказав, что даю тебе Халалыг и прощаю.

В Судный День этот человек уже не потребует свой хагг у меня, если он простил мне в дунья?

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Если такой халалыг был, то нет.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!#24 Guest

Guest
 • Guests

Posted 02 February 2010 - 11:55 PM

Ассалам алейкум!

1)Можно ли произносить зикр и одновременно заниматься домашними делами?

2)Можно ли произносись зикр засекав время, если руки заняты и не можешь считать на пальцах.
Например, на зикр: "Ля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля шарикя ля-ху, ля-ху-ль-мульку ва ля-ху-ль-хамду ва хуа 'аля купли шайин кадир." у меня уходит ровно 15 мин.
Предположим, я мою посуду и засеку 15 мин, стану произносить этот зикр-будет ли он сахих? Можно ли так делать?

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
1. Желательно, нет.
2. Желательно во время зикра ничем не заниматься.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!#25 Guest

Guest
 • Guests

Posted 02 February 2010 - 11:56 PM

Ассалам алейкум ва РахматуЛлах!

По поводу утренних и вечерних зикров.
Есть зикры в которых указанно, сколько раз их надо произносить. Допустим зикр «Субхана Ллахи ва бихамдихи» нужно говорить 100 раз, а если сказать больше, это не будет бидаа?

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Нет, но не преврашайте это в привычку – то есть конкретно, например, каждый день 150 раз, так нельзя.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!#26 Guest

Guest
 • Guests

Posted 02 February 2010 - 11:57 PM

Ассалам алейкум!
Когда читаешь смысловой перевод Корана(на русском), нужно ли делать сажда в тех местах, где положено делать при чтение на арабском?

….Если да, то надо ли надевать хиджаб и в соблюдать Гибла?

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Нет, потому, что перевод не считается Кораном.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!#27 Guest

Guest
 • Guests

Posted 02 February 2010 - 11:58 PM

АсСалам алейкум!

)Какая агида была у Рухолла Мусави Хомейни. Можно ли читать его книги?

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Конечно, нет, он был рафидитом.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!#28 UMM RAHIMA

UMM RAHIMA

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 10 posts
 • Location:almaniya
 • Interests:internet

Posted 03 February 2010 - 12:39 AM

ASSALAMU ALEYKUM

1) Gadin evdä täk namaz gildiginda äzan vermälidir?

2)BÄS igamä necä vermälidir?

3)Gadin hansi hallarda ärinä itaät etmämälidir?

4) Gadinin bayira cixdigda tünd ränkli geyinmäsi daha gözäldir namaz gilanda evdä olar ki ag rängli bas örtüsü taxmag yoxsa namaz gilanda da tünd rängli geyinmäk lazimdir vä daha dogrusu daha yaxsi olar Allahin huzurunda ?

5) Cox vaxt namaz gildiginda seytan väsväsä verir giliram elä biliräm bir rukät äksik vä ya artig gildim bu nädändir imanimin zäifliyindändir?

6) Gurani käriminä gulag asarag axsam zikirlärini etmäk olar yäni häm guran oxuyur hämdä zikir ediräm bu düzgün haldir yoxsa olmaz?

Seyx Allah sizä säbr versin cünki sizä cox vaxt cirkin suallar verirlär vä cox vaxt iftira atirlar Allah sizi bütün mömünläri öläcän dindä sabit etsin dävätinizi daha gücländirsin amin

Assalamu aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Xeyr, qadın üçün nə azan, nə də iqamə lazım deyil.
2. Lazım deyil.
3. Yalnız asilik əmr olunanda.
4. Evdə problem yoxdur.
5. Ola bilər, bir az diqqətli olun.
6. Xeyr, yaxşıdır ki, birini edəsiniz.
Belələrinə fikir verməyin, onlar qəlbi xəstələrdir, məqsədlərinə çata bilmədikləri üçün mənim barədə istədiklərini danışırlar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


Uca Allah bizläri hagg yoldan cixarmasin

#29 Абу Муджахид Ахади

Абу Муджахид Ахади

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 16 posts

Posted 03 February 2010 - 01:00 AM

Цитата
BUYUR CAVAb ISTEYIRSEN!!!!
Hə,yenədə qarışıq cavablar..Yəni bizim camaat bu qədərmi avamdır sənin fırlatmaqlarını görmür??
Sən çox gözəl bilirsən ki, mən deyəndə "əməli imanın kamilliyindən görmək" nəyi qəsd edirəm.Mən bütün əməlləri nəzərdə tutmuram Söhbət əsli imana aid əməllərdən gedir.. Bəli mən əminliklə deyirəm və dəlillərimi də aşağıda gətirəcm ki,Bütün sələf  alimləri bu rəydədi ki,Kim Cinsul Əməli (Bütün əməlləri) tərk edəni  müsəlman görsə o murciyədir !!!! Niyə ikili cavab yazıb fırladırsan Allahdan qorx!!
Sən əməllərin hamısını  imanın kamilliyindən görmürsəən??
O zaman cavab ver!!Psevdo sələfilərin sheyxi:" Sən hansı zahiri  əməli imanın sihhətindən, hansını imanın kamilliyindən görürsən ??  Qısa konkret cavab ver.

Əs səlamu aləykum ua rəhmatuLlahi ua bərəkətuh!

Əvvəla,gardaşım hanı sənin salamin?Belə bir hədis var:"Salam vermeyib sizə muraciət edənə cavab verməyin!" Sən sevin ki,Gamət sənin yazdıgını kecirib.Sən calış əvvəl öz əməllərinə diggət et,sonra cinsul əməldən və imandan danış!Sənin hətrinə dəymək istəmirəm,sadəcə sən bu ayəni oxu:
" Ey iman gətirənlər! Etməyəcəyiniz bir şeyi niyə deyirsiniz?Etməyəcəyiniz bir şeyi demək Allah yanında böyük qəzəbə səbəb olar." (61:2-4)

Və diqqət ver Allahın dediyinə,O demir "Ey möminlər...",O deyir:"Ey iman gətirənlər!" Bu nəyə işarədir?Bu ona işarədir ki,hər kəs mömin (yəni kamil imanlı deyil) və musəlmanların həm möminləri,həm iman edənləri var,yəni bəzilərin imanı kamil,bəzilərin isə kamil deyil.Və sən İbn Təymiyənin "İman" kitabını oxusan orda görərsən ki,o deyib:"Sələflərdən gələn bir söz var:"Hər bir mömin müsəlmandir,lakin hər müsəlman mömin deyil!" Və bu onu deyir ki,gəlb,söz və əməl imandır,lakin əməldə bir sey olmazsa bu müsəlman fasikdir və güyahkardır,lakin əməl olmazsa və gəlbdə iman olarsa amma sözdə iman olmazsa bu insan kafirdir,və əgər əməli olarsa lakin gəlbdə iman olmazsa onda bu insan munafikdir.Və sənin dediyin kimi əgər biz götürsək onda elə cıxır ki,nifak və munafiklər yoxdur,sən axı hər şeyi əməlnən götürürsən.Və həmin sənin dediyin elə kətirib murciyə əgidəsinə cıxarır.Onlar deyirlər ki,nifak yoxdur.Digər tərəfdən əgər sən deyirsən ki,əməli olmayan müsəlman deyil onda elə cıxır ki,iman nə azalır,nə də coxalır.Və bu yenədə murciyə əgidəsinə kətirib cıxarır.Ucuncu tərəfdən baxanda bu məsələyə əgər bir müsəlman zina edibsə və onu cəzalandırırlarsa deməli o kafirdir?Əlbəttə yox.Əgər o zinanin haram və güyah olmagını inkar edirsə (bu isə gəlbə və sözə aid olan imandır) onda o kafirdır.Lakin,o inkar etmirsə onda o fasik bir müsəlman kimi cəzalandırılır!

İndi isə gəl sənin gətirdiyin alimlərin sözlərinə baxag:

Şeyx Favzan nə cavab verir:
"O, yalançıdır! Bu sözü söyləyən yalançıdır! Bu sələfə aid edilən yalandır. Sələf demir ki, kim cinsul-əməli (bütün əməlləri) tərk edərsə və heç bir şeyə əməl etməzsə, müsəlmandır. Kim əməlləri üzr olmadan tamamilə tərk edərsə, nə namaz qılarsa, nə oruc tutarsa, və heç bir şey etməzsə və deyərsə ki, "mən möminəm", o, yalançıdır!
lakin o kəslər ki üzrlü olaraq əməlləri tərk edirlər və əməlləri yerinə yetirə bilmirlər, və iki şəhadət kəliməsini sidq ilə söyləyərsə və bu hal üzərində ölərsə və yaxud öldürülərsə, heç bir şübhə yoxdur ki, o, mömindir! Çünki o, bu əməlləri edə bilmirdi və onu tərk etməyə rəğbəti yox idi.
Lakin kim tərk edər, nə namaz qılar, nə oruc tutar, nə zəkat verər, haramlardan çəkinməzsə və pis şeylərdən çəkinməzsə, bu insan müsəlman deyildir və mürciədən başqa heç kəs deməyib ki, o müsəlmandır!"

Əvvəl bunu deyim ki,şeyx Fauzan deyir ki,vacibliyini inkar etməyib namazı tərk edən kafirdir,və bu onun fikridir.Bu məsələdə ihtilaf var,və bəzi alimlər deyirlər ki,bu insan kafirdir,bəziləri isə deyir ki,deyil.Və diggətlə şeyxin sözlərinə baxsag görərik ki,o demir ki,əməli tərk edən müsəlman deyil.

İmam Şafii deyir

"Səhabə, tabiin və onlardan sonra bizim gördüyümüz kəslər icma ediblər ki, iman söz, əməl və niyyətdir və bu üçündən biri digəri olmadan səhih olmaz."
"Şərhu Usuli İtiqadi Əhl əs-Sunnəh", 5/956 (1593)

Bu belədir,sadəcə əgər niyyət və söz və əməl səhih olarlarsa onda iman kamildir və bu insan mömindir,amma bu o demək deyil ki,əgər müsəlman gunah edirsə o kafirdir,o asi və fasiqdir!


Şeyxul-İslam, rahiməhullah deyir:
Sələfə, imamlara və insanların cumhuruna görə, bunun tələb etdiklərini əzalarda göstərməsi lazımdır. Kimsə Rasulu qəlbində təsdiq etdiyini, onu sevdiyini və onu təzim etdiyini söyləyirsə, lakin heç zaman İslam kəlimələrini söyləmir və qorxu olmadan vaciblərdən heç bir şeyə əməl etmirsə, o, batində mömin ola bilməz, əksinə o, kafirdir."

"Dinin varlığı üçün onda mütləq söz və əməlin olmasının vacib olduğu aydındır. Nə namazı, nə zəkatı, nə orucu, nə də digər vaciblərdən hər hansı bir vacibi zahirən yerinə yetirmədiyi halda bir kəsin Allaha və Rasuluna qəlbi ilə və ya qəlbi və dili iman etməsi mümkün deyildir.

Burda İbn Təymiyyə hər seyi əllbəttə ki,düz deyir,sadəcə vurgulayir ki,söz olmalıdır,iman ancag gəlbdə deyil,onun əsası gəlbdədir,lakin sözlədə deyilməlidir,və əməllə də.Amma bu ümumi halda götürülür,cünki şəxsən bunu tətbig edəndə bilmək lazımdir ki,bəlkə konkret insan cahildir,bəlkə səhv edir,bəlkə şübhələnir,bəlkə təvil edir nəyisə!

Ona görə müsəlmanların coxsu əslində müsəlmandir,amma cahildilər!Niyə?Cünki,imanın əsli elmdir!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Onun problemi başqadır. Hətta şeyx Fovzan və başqa şeyxlər şeyx əl-Həsənə məktub yazanda, ona salam vermişdilər, ona qardaş və şeyx deyirdilər. Bu isə özünü elə göstərir ki, guya bu şeyx Fovzanın yolundadır. Özün də görürsən ki, bunlar hamısı bilməyənləri aldatmaq üçündür. Bunun məqsədi başqadır.
Cavaba görə Allah razı olsun, gözəl.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


"О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете?Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете."(61:2-4)

"Я говорю всем заблудшим (рафидитам,суфиям,мурджиитам,хауариджам (джамаатам джихада и такфира),также хабашитам,ихванам и хизб-тахрировцам:"Если я соглашусь с вами,то буду кафиром.Но вы заблудшие и невежественные люди."

#30 Абу Муджахид Ахади

Абу Муджахид Ахади

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 16 posts

Posted 03 February 2010 - 01:39 AM

Цитата
Salam Qamət. Bu Orta yol nikli qardaş cox savadlidi diyəsən. Sən niyə bele gardaşla ixtilaf edirsən?

Əs səlamu aləykum ua rəhmətuLlahi ua bərəkətuh!

O (Orta Yol) cox şeyi gatışdırıb və hauariclərin əgidəsinə getib cıxıb,və onların dediyini deyə-deyə bilmiyərəkdən murciə əgidəsinədə daha cixib!Cunki,murciyələr deyir ki,munafiklər yoxdur,cunki iman gəlbdədir.Amma biz bilirik ki,munafiklərin əməlləri var,və bu o demək deyil ki,onlar munafik deyillər,axı onların əməlləri olsa belə,gəlblərində iman yoxdur.Və bizim gardaşımızın (Orta Yol) dediyinə razı olsag,onda elə cıxır ki,kimin əməlləri varsa o müsəlmandır və elə cıxır ki,munafiklər yoxdur.İmanın əsli gəlbdədir,və sozlər,əməllər imanin əsli yox,lakin gollarıdır,və hər şeyi ancag əməlnən yada söznən götürmək olmaz...

Salih (imam Əhmədin oglu) deyirdi:
"Mən soruşdum atamdan imanın azalmagi və coxalmagı necə olur,və o cavab verdi:" İmanın arması-əməlləri etməkdir,və imanın azalmagı-əməlləri tərk etməkdir,məsələn namazı,zəkatı,həcci və başga fərzləri.Bu imanı artırır və azaldır!" ("əs-Sunnə",1/98)

İbn Təymiyyə deyib:
"Haricilərin,murciyələrin,mutazilərin,cahmilərin və s. tərigətlərin ihtilaflarınin əsli onda olub ki,onların bəziləri deyirdi ki,iman bütövdür və onun bir hissəsi itərsə onda bütün iman yoxa cıxar,bəziləri deyirdi ki,əgər imanın bir hissəsi varsa,onda bütöv iman var.Və onlar demirdilər ki,əgər imanin bir hissəsi itərdə digər hissəsi galar!" (Məcmu ul fətaua" 7/510)

İmam Əbu Cafər Muhammədi ibn Əlini soruşanda bu hədis hakkinda:"Zina edən mömin deyil.Və ogurlug edən mömin deyil.",o böyük bir dairə сəkdi və dedi:"Bu İslamdır.".Sonra bu dairənin içərisində balaca bir dairə cəkdi və dedi:"Bu isə imandır."Sonra dedi:"Əgər insan zina edirsə yada ogurlug edirsə,o İmandan cıxır və İslama daxil olur.Amma onu hec bir şey İslamdan haric etmir,Allaha garşı kufr etməsə." (İshak ibn Rəhəuəuh "əl-Musnəd",418)

BərəkəLlahu fikum!!!

Gamət gardaş hakkını halal elə!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun. Sadəcə bəzi qardaşları bunlar belə aldadırlar. Deyirlər ki, ibn Teymiyyə belə dedi, şeyx Fovzan belə dedi və s. və s., bilməyən adamı çaşdırırlar. Təbii ki, bu cür adamlar sabit deyillər. Dəlilə qalsa, bütün firqələr Quran və Sünnədən dəlil gətirir. Ona görə qardaşlar gərək ehtiyatlı olsunlar. Bunlar heç şeyx Fovzanı da dəstəkləmirlər, çünki təkfirçilər şeyxə də murciyə deyirlər. Çünki o kralı müsəlman gördüyünə görə, bunlar isə təbii ki, adətləri üzrə onu kafir gördükləri üçün, şeyxə dedilər ki, sən kafirə müsəlman dedin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


"О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете?Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете."(61:2-4)

"Я говорю всем заблудшим (рафидитам,суфиям,мурджиитам,хауариджам (джамаатам джихада и такфира),также хабашитам,ихванам и хизб-тахрировцам:"Если я соглашусь с вами,то буду кафиром.Но вы заблудшие и невежественные люди."

#31 Orta Yol

Orta Yol
 • Guests

Posted 03 February 2010 - 02:48 AM

Allahdan Qorx!!!!!!!!! Bu variantinizi da gorduk?? Hec utanib heya etmirsiniz bu da yeni variantdi??? MEn suali sene coxdan vermishem sen ise onu saxlayib foruma buraxmadin 1 ci sehife doldu! 2 ci sehife baslayan kimi 1 ci sehifeye ortaya qoymusan heee ?? Hec kim oxumasin deye !! men eminem ki,sen vaxt gelecek delilerimi bura qoymayacaqsan !!! men indi yavash yavash yaziram butun deillerimi getirecem !! Sadece insanlar gorsunler ki, sen nece camaati parcaladin..
Butun meselelerde oz secdiyin reye tek olaraq selefin reyi dedin.bele olanda camaat da parcalandi..sen hec olmasa deseydin ki ixtilafdi falandi camaat uzaqi deyecekdilerki bu meselde xetalidir amma bu qeder ayriliq olmayacaqdi..bax gurcustana ,veysele bax, orda camaata gor nece mehribandilar.her iki fikirli qardashlar...

Qulaq as sene deyirem bilesen senin Alimin Helebi tovbe edib...Bilirsen neye ??..Xavaric Xavaric dediklerine qarshi vurushmaqa sert olmaqa indi deyirki qardshiq !! hetta onun can brati onu cerh edib bu tovbesinden dolayi !!! Senin de Tovbe elemek vaxtindir!!! Gel qardashlari cem ele bir yere mehribanciliq olsun!!Cavab:

Görsənir ki, sən bir adam kimi problemli adamsan, çox narahatsan, özündən tez çıxırsan buna görə də sonda nə danışdığını da bilmirsən.
Məsələn belə fərz edək ki, mən sənin sualını gecikdirmişəm, əvvəlki səhifəyə qoymuşam məgər buna görə sual çox və ya az oxunur?! Bu nə danışıqdı!!!
Bil ki, suallara birinci mən baxıram. Sadəcə vaxtım az olanda aydın sualları dərhal buraxır, uzun sualları isə oxuyub sonra yetləşdirirəm.
Kifayət idi ki, sənin göndərdiyin sualın tarixi və saatı orada yazılıb. Sualın hansı səhifəyə yerləşdirilməsi mənlik deyil. Çünki mən hətta sualı 20 gün də saxlasam o suala cavab verəndə yenə də həmin günün suallarına gedəcək.
Sən yenə də qəribə danışır, söhbəti fırladırsan ki, mən bir rəyi demişəm deyə ixtilaf düşüb. Yenə də öz qəribəliyini nümayiş etdirirsən. Məgər bu məsələni cinsul əməl, əhadul əməl məsələlərini hamı bilir ki, buna görə də qardaşlar bölünsün?!
Deyəsən sən bunu deməklə özünü nəzərdə tutursan!
MƏn sənə yenə də deyirəm. Mən bu məsələdə hər iki rəyə hörmət ilə yanaşıram və hər iki rəyin sələfin rəyi olduğuna şübhə etmirəm və səni də bu orta yola çağırıram.
Çalış ədəbə fikir ver. Əli Həsən əl-Hələbi böyük elm tələbəsidir. Əgər balaca adam olsaydı ləcnə onun yazdıqlarına fikir bildirməzdi. O da ləcnəyə özünə qarşı irəli sürülən iddialara cavab verə bilməzdi.
Mən sənə bu dedi-qodunu kənara qoyub dəvətlə məşğul olmağı məsləhət görürəm.
Sənə deyirəm ki, Hüseyn Ali şeyx deyib ki, məsələ belədir deyirsən ki, nə bilim haradaydı şərh edə bilmədi, nə cavab verirəm fırladırsan. Bu nə üslubdur.
MƏn əlhəmdulilləh Allahdan qorxuram və çalışıram ki, qorxumu daha da artırım. Lakin sən də Ondan qorx!
Allah daha yaxşı bilir!#32 6 6 6

6 6 6
 • Guests

Posted 03 February 2010 - 07:32 PM

Salam aleykum. Sheyx, sizə bele bir sual: peygemberimiz s.a.v. Qüdsdəki məsciddən meraca galxanda,bir daş onunla birgə galxmaq istəyir lakin peygemberimiz s.a.v. hemin daşa qalxmamaxını əmr etdir və daşda bir nece santı yerde qalxıb eləcədə kunumuzə kimi yerdən aralı havada asılı vəziyətdə durur. Bu düzdürmü?? Bu vəziyətdə daşin şəklini mən körmuşəm özüdə daş diyəndə elə xirda daş deyil sanki bir gaya parcasıdır. Salam aleykum.
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bu hadisə səhih deyil.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#33 elxany

elxany

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 54 posts
 • Location:Sumqayit
 • Interests:Tebiet elimleri,Islam dini ve tarixi

Posted 03 February 2010 - 08:27 PM

As salamu aleykum ve rehmetullahi ve beraketu.

1-imam salam verende men hele dualari oxuyub qutarmasam salam vermeliyem.
2-Islama teze gelmish ve oz ish yeri ucun qorxan adam namazlari normal qilmaga imkan varken gizletmek meqsedi ile oturaraq qila biler?
3-insanlari islama heveslendirmek niyyeti ile Allahin mene verdiyi dunya nemetlerinden danishmaq olar, meselen insanlar oz agillari ile olcub “ishim olmasa Allah mene hardan nemet verecek”(euzubilleh) kimi suallar verirler kimse fikirleshir ki saqqal saxlasam meni ishden qovacaqlar, sonra ac qalacam ve s., onu bu fikirden dondermek ucun.
4-eger insa kimseye gostermeden gizlinde ve a$karda butun ibadetleri edirse ola biler ki o eslinde ureyinde iman getirmeyib (munafiqdi) amma xeberi yoxdu?
5-Camaat namazinda qadin kishiden arxada ne qeder mesafede dayanmalidi, yeni ki qadin arxada yan terefde secde edende ba$i qar$ida dayanan ki$inin ayaqlarindan qabaga kecirse duzgundu, yoxsa catmamalidi?
6-Turkler, damma herekesi olan ince herfleri “ü” ile oxuyur, ama deyirler ki eslinde ereb dilinde bu ses yoxdu, hansi duzdu?
7-“Allah” sozundeki birinci herf nece seslenir, a-e-ə, yoxsa bunlarin arasinda bir ses? Men temiz “A” deyirem.
8-Nigahdaki shahidlerin qadin ya ki$i olmasinin ferqi var? Yoxsa 2 ki$inin evezine 4 qadin olmalidi?
9- Qarda$, eger mescidin yeni yere kocurulmesi haqqinda melumat dogrudusa, in$Allah lap neft da$larina da kocurseler geleciyik, Allahimiza dogru olan yerde ibadet etmeye, naqis insanlar ise hesedlerinden ellerini ceyneyecekler, in$Allah
10-bir de bu millete ve hokumete kafir demek isteyenlerle niye bu qeder ba$ivizi agridirsiz, ne isteyirler desinler. Sonra da hicret edib istedikleri cehenneme gedsinler ve orda oz $eytanlari ile ba$ ba$a qalsinlar da, bizim de canimiz qurtarsin bunlardan. Sebrim catmadigi ucun deyirem, Allah size sebr versin, duz yolda mohkem etsin.

As salamu aleykum ve rehmetullahi ve beraketu.Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bəli. Çünki imama tabe olmalısınız. Çalışın imamdan gec qalmayın.
2. Əgər doğurdan da ciddi səbəb varsa onda oturub qıla bilər.
3. Bəli olar. Çalışmaq lazımdır ki, riyakarlıq olmasın.
4. İmanın əsası qəlbdədir. Zahir də qəlbə bağlıdır. Münafiqin zahiri gözəl olsa da o qəlbən iman gətirmir. Əgər bir insan qəlbən iman gətirsə qəlbi əməlləri etsə və zahiri əməllərdən də bacardığını edərsə o müsəlmandır və münafiqlikdən uzaq olar.
5. Çalışmaq lazımdır ki, müəyyən qədər aralı olsun.
6. Bəli ərəbcədə belə bir səs yoxdur.
7. Əslində "ə"-di. Amma bəzən qalın oxunduqda a səsinə yaxın səslənir.
8. Çalışmaq lazımdır ki, kişilər olsunlar.
9.Allah sabit etsin, düzdür.
10. Problem də bundadır ki, onlar bunu deyirlər amma heç yana getmirlər. Amma halbuki əslində getməlidirlər. Onlar qalıb bilməyən cavanları da aldadır, istifadə edirlər.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatu.[COLOR=green][B]

#34 Guest

Guest
 • Guests

Posted 03 February 2010 - 11:01 PM

Salmu aleykum
Siz deyəndən sonra, xəvaric olmuş həmin qardaşa nəsihət olundu.Lakin o dediki, Qamət və onun kimilər murciyə əqidəsindədilər.Hələ bu azmış kimi, sələf əqidəsində olan 5 qardaşı elmi mübahisəyə dəvət edib.Və onları xəvaric əqidəsinə yönəldib. Belə çıxır ki nəsihət də bəs eləmədi. Siz ona rəddiyə verə bilərsinizmi?Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Elə adamlara fikir verməyin. Ola bilər o problemlidir. Onu sayan yoxdur deyə, ortaya atılır bir neçə məsləni qurdalayır elə bil ki, yeni təyyarə kəşf edib.
Heyif o qardaşlara ki, onun hiyləsinə düşüblər.

Sən sadəcə olaraq ondan soruş ki, nə üçün mən murciyəyəm?
Sonra ondan murciyə firqəsi haqqında nə olduğunu soruş.
Sonra isə soruş ki, o şeylərə görə ki, sən Qamətə murciyə deyirsən onun dediklərini ondan başqa alimlərdən deyən var?
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#35 Guest

Guest
 • Guests

Posted 03 February 2010 - 11:29 PM

esselamu aleykum
1) Əgər bir insan ölmüş bir insan vasitəsi ilə Allaha dua edərsə o müşrik hesab olunurmu?Nəzərə alın ki, ona höccət çatıb.
2) Kafir diyarında yaşayan bir müsəlman oradakı dünyavi məhkəmələrə müraciət etməsi şəriətə uyğundurmu?Əgər uyğundursa buna dair dəlil varmı?
3) Əgər bir qardaş, sonradan əqidəsini dəyişib xavaric əqidəsinə keçibsə onunla birlikdə namaz qılmaq olarmı?Yəni ona tabe olmaq olarmı?
4) Tanış bir elmli qardaş, xəvariclərə dəvət aparırdı. Lakin uzun müddətli dəvətdən sonra həmin qardaş,gözlənilmədən onların dəvətinə hədəf oldu.Yəni, hal-hazırda o özü xavaric əqidəsindədir. Lakin soruşanda da deyir ki, Allaha həmd olsun ki, haqqı tapıb.Belə bir qardaşa əqidəsini dəyişdiyinə görə salam vermək doğrudurmu?
Allah subhənəhu və təala müsəlmanları doğru yola yönəltsin.Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Onun əməli bidətdir. Xeyr bu müşrik deyil, bidətçidir. Onun bu əməli şirkə aparan yoldur demək olar.
2. Əgər şərii məhkəmə yoxdursa və həmin məsələ ilə şəriətə müxalif hökm çıxarılan deyilsə onda müraciət edə bilərsən.
3. Əgrə gəlsəz görsəz ki, imam odur dayanın arxasında. Yox əgər namaza başlayırsınızsa onda onu imam qoymayın.
4.Şeyx İbn Bəzin fətvasına görə onlara salam vermək düzgün deyil. Şeyx Fovzan isə deyir ki, onlar əvvəlki xəvariclərdən də pisdirlər. Ona görə onlardan çəkinin salam verməyin. Amma bilin ki, ağılı olan adam onlara qoşulmaz. Hətta özünüz də fikir verin əsasən onlarla olanlar ya başdan, ya da həyatdan problemli insanlardır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#36 Guest

Guest
 • Guests

Posted 03 February 2010 - 11:46 PM

Salam! Yene aldatmaqa chalishirsiz?

Qamət , forumda yazmısan ki, sheyx Luheydan azerbaycan əhalisini müşrik saymır? Nə üçün siz youtubeye 1-ci zəngi qoymamısız? Çünki 1-ci zəngdə o sizin istəyinizə uyqun cavab verməyib. Lazimdirsə həmin mp3 qalır. Lakin siz 2-ci zəngi qoymusuz.Bu isə sonradan qurmadır. Məncə siz artıq aldada bilməyəcəksiz.Çünki, əksəriyyət bu söhbətdən sonra əsl həqiqiətin nə olduğunu anladı...Allahdan qorx! Tövbə elə! Və sələfi salihinin əqidəsinə qayıd.Yoxsa bu dəfə əcəl səni bu əqidəylə yaxalasa halın bərbad olacaq.Cavab:

Salam salam!
Buna da bir bəhanə tapdınız?!
Çünki birinci yazıya da başqa şeylər deyirdiniz.
Birinci yazıda deyirdiniz ki, ərəbcə yaxşı danışılmır.
Şeyxə özünü tanıtdırıb və o da hə-hə sualın var?! deyə xitab edib.

Sizin bu bəhanələrinizi görüb mən uşaqlardan xahiş etdim ki, ikinci dəfə zəng edin və konkret soruşun.
Həmçinin birinci yazıda problem bu idi ki, yazının zapisi pauzalarla düşmüşdü.
Amma hər iki zəngdə problem eynidir.
Hər halda şeyxin cavabı birdir. o hər iki yazıda əhalini təkfir etmir. İkinci yazıda bunu daha aydın deyir.
Məsələni fırladan siz özünüzsünüz. Siz ya bizi ya da şeyxi ittiham edirsiniz.
Racihiyə gəldikdə onunla əlaqə saxlaya bilmədik. Birdə ki, onun yazısında əhalini təkfir etməyə heç bir əsas yoxdur. Çünki şeyx orada axirəti inkar edənləri təkfir edir. MƏgər bütün əhali axirəti inkar edir?!
Fırladan bizik, yoxsa sizsiniz!!!

Allahdan qorxun, sələfin yolunu siz hələ başa düşməmisiniz.
Allah daha yaxşı bilir!#37 Guest

Guest
 • Guests

Posted 04 February 2010 - 01:24 AM

Assalamu aleikum
Цитата
Ona görə müsəlmanların coxsu əslində müsəlmandir,amma cahildilər!Niyə?Cünki,imanın əsli elmdir!

Orta yol adli yuzer uchun onun xavaric oldughunu deyirsen, amma oz yazinin cehmiyyenin eqidesi oldughundan xebersizsen. Sene gore "imanin esli" adlandirdighin "elm" kimde varsa o muselmandir, bu ise sirf cehmiyyenin eqidesidir. Cehmiler deyirler ki, iman bilmekdir. Onlarla bu meselede eyni soz soyleyirsen...
Orta yol, en azindan ortaya achiq deliller getirir, sizin cavablariniz ise sadece bu delilleri oz istediyiniz shekilde ora bura firlatmaqdir...Hech kes mueyyen shexsi tekfir etmekden danishmir, sadece olaraq burada selefin etiqadini isbat etmeye chalishirlar. Selefin etiqadi nedir? Meger selef emelleri imanin heqiqetinden kenara chixardirdilarmi? Iman ele bir sheye deyilir ki, hemin iman insanda olarsa, o zaman mumin sayilir, yani iman eden sayilir. Bax hemin iman nedir? Selef hemin imani mueyyen ederken deyirler ki, "iman soz ve emeldir". Senin sheyxin Qamet ise deyir ki, yox...emel prosta kamillik uchun shertdir. Ezizim, shert bilirsen neye deyilir? Shert meshrut'dan kenar olan bir sheye deyilir. Bir sheyin sherti ondan kenarda olan sheydir. Emel imanin bir cuzudur, emel olmazsa iman da olmaz! Selefin gorushu budur. Bu meselede selefden ayrilanlar eshariler, muteziler, xavaricler ve murcieler ferqlenirler. Indi Qamet esharilerin gorushlerini qebul edib ve bunu selefin adindan yayir. Bu ise xetalidir. Sheyx el-Albani de bu meselede xeta edib...beli, beli! Sehv oxumadiniz, Sheyx el-Albani de xeta edibve Sheyx el-Albani de - rahimehullah - xeta ede biler. Onun xeta etdiyini de men yox, meselen Sheyx Abdulaziz er-Racihi deyir. Sesli yazisi da var...hemin yazisinda Sheyx el-Albanini mudafie edir, lakin qeyd edir ki, iman meselesinde xeta edir. Elecede Sheyx Ibn Useymin "Fitnetut-Tekfir" kitabinin muqeddimesinde kufr meselesinde mueyyen bir meqamda Sheyx el-Albani ile razilashmadighini deyir. Sheyx el-Albaninin bir dersi var ki, orada oz telebesi ile ixtilaf edir ve Sheyx orda deyir ki, iman ve tesdiq eyni sheydir. Bunlar hamisi yazili subutlardir...Indi elbette ki, biz bir alimi sevsek de , haqq bizim uchun daha sevimlidir. Ona gore de bele sheyde teqlidden uzaghiq, teqlid eden ve teqlide chaghiran ise Qametdir.
Men sadece olaraq her bir muselmana demek isteyirem ki, bir qeder achiq dushunceli olun! Qamet ne deyirse onunla oturub durmayin! Meger Qamet alimdir? Qametin sozu ne zamandan teqlid edilmeli bir soz olub? Muctehide teqlid ederler, Qamet kimi elm telebelerine teqlid edilmez, ezizlerim! Sadece achiq dushunceli olun...dushunun, gorun kim delille danishir. Eger kimse delile tabe olarsa, o haqq uzerindedir!
Asselamu aleikum wa rahmatullah

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Sən burada hər şeyi qarışdırmısan.
Sən ittiham etmədən öncə qardaşdan bu cümləsi ilə nə demək istədiyini soruş sonra danış. Dərhal hay-küy salıb hamımızı bütün firqələrə aid etdin.
Əməl imanla münasibətdə şərtdir. Xüsusən də zahiri əməllərin olması şərtdir və bu daxili imanın təsdiqidir. Bu olmalıdır. Əgər zahiri əməllər yoxdursa bu dəlildir ki, ya qəlbdə iman yoxdur ya da zəifdir.

O ki qaldı Şeyx İbn Useyminin Albani barəsində sözü də mövcuddur. Məgər Şeyx Racihi və Useymin Albanini murciyəlikdə ittiham edir?
Useymindən Albaninin murciyə olması haqqında soruşanda demişdir ki, kim Albaniyə murciyə deyirsə o ya murciyəliyin nə olduğunu bilmir, ya da Albanini tanımır.
Xətanı hər kəs edə bilər, lakin baxır xətaya. Bu fərqlər istilahi fərqlərdir. İstilahın məsələnin həqiqətinə təsiri yoxdur. ifadələr fərqli ola bilər, amma məqsəd ki, eynidir.
Çox qəribə bir fikir də yaymısınız ki, birdən kimsə kimisə dəvət etsə o da mənim adımı çəksə dərhal siz təqlid məsələsini qaldırırsınız. Əgər sizin yanaşma ilə yanaşsaq onda sizə də qulaq asmaq olmaz çünki bu halda sizə təqlid etmiş olacağıq.
Yox desən ki, mən dəlillə danışıram siz isə yox?! Bu da lap ağ oldu.
Necə ki, özün də bu üslubu yazdın.
Orta yol yazır ona deyirsən ki, dəlillə yazır, amma bizim yazdıqlarımıza isə deyirsən ki, dəlilsizdir.
Burada problem başqadır. Əlhəmdulilləh sələfiyik.

Biz deyirik ki, iman dil ilə deyib, qəlb ilə təsdiqləmək və əməldə göstərməkdir.
O ki qaldı əməlin imanın sihhəti və ya kamilliyi olmasına bu rəyin hər ikisini sələfilər deyiblər və bunu deyən sələfilikdən çıxmır. vəs salam.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#38 Orta Yol

Orta Yol
 • Guests

Posted 04 February 2010 - 04:38 AM

Цитата
Əvvəla,gardaşım hanı sənin salamin?Belə bir hədis var:"Salam vermeyib sizə muraciət edənə cavab verməyin!" Sən sevin ki,Gamət sənin yazdıgını kecirib.Sən calış əvvəl öz əməllərinə diggət et,sonra cinsul əməldən və imandan danış!Sənin hətrinə dəymək istəmirəm,sadəcə sən bu ayəni oxu: " Ey iman gətirənlər! Etməyəcəyiniz bir şeyi niyə deyirsiniz?Etməyəcəyiniz bir şeyi demək Allah yanında böyük qəzəbə səbəb olar." (61:2-4)

Və diqqət ver Allahın dediyinə,O demir "Ey möminlər...",O deyir:"Ey iman gətirənlər!" Bu nəyə işarədir?Bu ona işarədir ki,hər kəs mömin (yəni kamil imanlı deyil) və musəlmanların həm möminləri,həm iman edənləri var,yəni bəzilərin imanı kamil,bəzilərin isə kamil deyil.Və sən İbn Təymiyənin "İman" kitabını oxusan orda görərsən ki,o deyib:"Sələflərdən gələn bir söz var:"Hər bir mömin müsəlmandir,lakin hər müsəlman mömin deyil!" Və bu onu deyir ki,gəlb,söz və əməl imandır,lakin əməldə bir sey olmazsa bu müsəlman fasikdir və güyahkardır,lakin əməl olmazsa və gəlbdə iman olarsa amma sözdə iman olmazsa bu insan kafirdir,və əgər əməli olarsa lakin gəlbdə iman olmazsa onda bu insan munafikdir.Və sənin dediyin kimi əgər biz götürsək onda elə cıxır ki,nifak və munafiklər yoxdur,sən axı hər şeyi əməlnən götürürsən.Və həmin sənin dediyin elə kətirib murciyə əgidəsinə cıxarır.Onlar deyirlər ki,nifak yoxdur.Digər tərəfdən əgər sən deyirsən ki,əməli olmayan müsəlman deyil onda elə cıxır ki,iman nə azalır,nə də coxalır.Və bu yenədə murciyə əgidəsinə kətirib cıxarır.Ucuncu tərəfdən baxanda bu məsələyə əgər bir müsəlman zina edibsə və onu cəzalandırırlarsa deməli o kafirdir?Əlbəttə yox.Əgər o zinanin haram və güyah olmagını inkar edirsə (bu isə gəlbə və sözə aid olan imandır) onda o kafirdır.Lakin,o inkar etmirsə onda o fasik bir müsəlman kimi cəzalandırılır!Subhənallah,bu cür savadsızlıq !!! sənə qarşı dəlillər nə qədər desən amma yazıların dan cox savadsız və məsələləri qarışdıran adama oxşayırsan!!!
Ay qardaş 1 ci olaraq sənə deyim ki ,get Ibn Teymiyyənin "Iman" kitabını yenidən oxu.Arada quran da oxu,və Allahdan istə ki, sənin fəhmini acsın.arada riyazi məsələlər həll et.beynin bir az ishlesin!!! mən başa düşə bilmirəm ki, niyə sənin cavabını bura qoyublar!!! Mən bilən buranı chat eləmək olmaz !! Sən indi bu nifag əhlinə bax hətta zənn edirəm ki, mənim cavbımı qoymayacaqlar.onlara nə sərf edir onu buraxırlar!!!
Indi kecek sənin cavblarına--Bax momun ve musəlman ayrı şeylərdi! Bunu bilirik! Mömün və musəlman bir yerde gələndə ayrı məna verir.Amma ayri yerlərdə gələndə eyni mənanı verir..bu ilk olaraq
2 ci-Oz aqlından gələn batil fikirləri bura soxma.Ibn Teymiyyəni elə bil sən şərh edirsən!
Ay Uşaq sən nə yazdığının fərqindəsən??
Sen hələ xavari Murciyənin nə oldugunu bilmirsən mənim qardaşım!!Hər sheyi qatıb qatışdırmısan!!! asaqidakıları oxu
Əmellərin imana olan nisbəti belədir.

"Mişkət" jurnali Şeyx ibn Baz ilə, rahiməhullah, müsahibəsində belə bir sual verir:

"Əl-Hafiz ibn Hacər "Fəth əl-Bari" əsərində iman və əməl məsələsindən danışaraq, əməlin imanın müsəmmasına daxil olub olmaması barədəki mövzuda deyir ki, əməllər kamilliyin şərtidir: "Mötəzilə deyirlər: "iman əməl, dil ilə söyləmək və etiqaddır, onlar ilə sələf arasındakı fərq budur ki, onlar əməlləri sihhətinin şərti hesab edirlər. Lakin sələf bunu kamillik üçün şərt saymışdır."

Şeyx İbn Baz, rahiməhullah, cavab verir:

"Xeyr, o, bir cüzdür, şərt deyildir, o, imanın bir hissəsidir. İman isə söz, əməl və etiqaddır, yəni təsdiqdir. İman əhli sünnət və camaata görə söz, əməl və təsdiq ilə əmələ gəlir."
"Mişkət" jurnalı yenə soruşur: "Burda bəziləri deyirlər ki, əməllər imana daxildir, lakin kamilliyi üçün şərtdir?!"
Şeyx cavab verir:
"Xeyr, xeyr! O, kamillik üçün şərt deyildir, bir hissədir, imandan bir hissədir. Bu söz mürciələrin sözüdür. Mürciələrə görə iman yalnız söz və təsdiqdir, digərləri isə deyirlər: "marifətdir." Bir başqaları isə deyir: "təsdiqdir". Bunların hamısı səhvdir. Əhli-Sünnətə görə doğru olan budur ki, "əl-Aqidətu əl-Vasitiyyə" kitabındakı kimi iman söz, əməl və etiqaddır, itaət ilə artar və masiyət ilə azalar."
Gordünmü ibn Baz nə deyir!!!!

Münafig Məsələsi isə ele sənin özünə rəddiyədir!! Bax Sən münafigi tanıyırsan??? YOX!! Bİlə bilməssən.Biz ona zahirə görə müsəlman deyirik.. Eger sənin dediklərinə qalsa o zaman nəyə görə Münafiglər Resulullah s.a.s nin dövründə İbadət edirdilər. Zahir də müsəlmanlarla olsunlar deyə. Sənə qalsa onlar Tek "Lə İləhə İlləlah" deyərdilər ve müsəlmanlarla bir olardılar. Deməli onlar zahirdə müsəlmanlarla bir olsunlar deyə ibadet edirdilər.Bu barədə düşün!!!

İmanın artıb azalmasını İbn Baz dedi artıq .günah məsələsindən niyə Danışırsan! Bizim söhbətimiz basqa məsələdir!!! QATIŞDIRMA !!

Sən namaz məsələsin gətirmə ay uşaq. Söhbət "CinsulƏməldən" gedir
Diqqətlə oxu!!!
İbn Teymiyyə kimi zamanının mühəqqiqləri bu məsələni izah edərkən “cinsul-aməl” və “əhəd əl-aməl” kimi terminləri istifadə ediblər. “Cinsul-aməl” bütün əməllərin birlikdə adıdır, yəni hər bir əməl – əməl ayrı-ayrılıqda deyil, bir ümum olaraq, bir bütöv olaraq “cinsul-aməl” adlanır. Lakin hər bir əməl ayrı-ayrılıqda isə “əhəd əl-aməl” adlanır, yəni məsələn namaz, oruc, zəkat, həcc və sair əməllər hər biri ayrılıqda “əhəd əl-aməl” adlanır. Bu ikisi arasındakı fərqi anlamaq çox mühümdür. Əhli-Sünnət alimləri “əməlin imanın bir cüzüdür” və ya “əməlsiz iman yoxdur” dedikdə, burada “əməl” sözü ilə “cinsul-aməli” qəsd edirlər. Yoxsa əks təqdirdə hər bir əməl qəsd olunsaydı, o zaman orucu olmayanın da, saqqalı olmayanın da imanı olmazdı. Bu fərqi daha yaxşı anlamaq üçün belə bir missal verirəm. Əhli-Sünnətin etiqadına görə ərəblər bir millət olaraq digər millətlərdən fəzilətlidir. Ona görə də alimlər bunu izah etmək üçün deyirlər ki, “cins əl-arab” “cins əl-acəm”dən fəzilətlidir, yoxsa hamı icma ilə bilir ki, tək bir ərəb digər hər hansı bir ərəbdən dini mənsubiyyətinə görə fəzilətli sayılmaz. Məhz bu səbəblə də alimlərimiz burada “cinsul-arab” terminini işlədirlər ki, ortadakı anlaşılmazlıqlar aradan qalxsın. Ya da digər bir missal verim! Bir kəs bir səhabəni və ya səhabələrdən bəzilərini kafir sayarsa, buna görə özü kafir olmaz. Lakin şübhəsiz ki, kimsə bütün səhabələri kafir görərsə, bununla kafir olmuşdur. Çünki hər bir səhabə bir fərd olaraq başqa bir məsələdir, lakin səhabələr ümumilikdə bir cəm olaraq tam ayrı bir məqama aiddir. Ona görə də alimlər deyirlər ki, səhabələrin hamısını təkfir etmək insanı şübhəsiz dindən çıxardar, çünki onlar İslamı bizlərə xəbər verənlərdir. Ona görə də İbn Teymiyyə (rahiməhullah) “Məcmu əl-Fətava”da (7/616) deyir:
Lakin əvvəldə söylədiyimiz kimi cinsul-aməl qəlbdəki imanın vacib nəticəsidir və zahiri əməllərdən bir şey olmadan qəlbdə səhih bir imanın olması mümkün deyildir. İstərsə bu zahiri əməllərə qəlbdəki imanın vacib nəticəsi deyilsin, istərsə də bunlara imanın bir cüzü (ayrılmaz bir hissəsi) adı verilsin, fərq etməz. Bunun izahı əvvəldə keçmişdi."
Qeyd etdiyim sözə diqqət et! Çünki məhz burada əhli-sünnət ilə xavaric və mötəzilənin fərqi vardır. Onlar hər bir əmələ görə insanı təkfir etdikləri halda, biz hər bir əməli imanın səhihliyi üçün şərt görmürük, lakin bütün əməlləri bir bütöv olaraq imanın səhihliyi üçün şərt görürük. Ona görə də alimlər deyirlər ki, kim şəhadət kəliməsi söyləsə, lakin ömrü boyu əməl etməsə və bu imtina üzərində ölərsə, belə insan müsəlman deyil, kafirdir. Bu etiqad bütün əhli-sünnətin üzərində etiqad etdiyi bir görüşdür. Lakin “əhəd əl-aməl”ə gəldikdə isə, əhli-sünnət bunlardan hansının imanın səhihliyi üçün şərt olduğunda ixtilaf ediblər, onlardan bəziləri namazı, orucu, zəkatı və həcci şərt görür. Bəziləri namazı və zəkatı bura aid edirlər, hənbəli alimləri və digər böyük mühəqqiq alimlər və eləcədə zamanımızdakı sələf alimlərinin böyük əksəriyyəti (İbn Baz, İbn Useymin, əl-Favzan, Bəkr Əbu Zeyd, İbn Cibrin, Muhamməd bin İbrahim Al əş-Şeyx, Saleh Al əş-Şeyx, Abdulaziz Al əş-Şeyx, Abdurrazzaq əl-Afifi, İbn Quud, Şeyx əl-Ənsari, Abdulmuhsin əl-Abbad, Abdurrahmən əl-Bərrak, Abdullah əl-Ğudeyyan, Abdurrahmən bin Qasim, Abdullah bin Aqil əl-Hənbəli, Abdurrahmən əs-Sadi, Abdullah bin Muni, Şeyx Al əl-Humeyd, Şeyx Abdulaziz ər-Racihi və sair və ilə axir) namazı imanın səhihliyi üçün şərt görürlər. Lakin bütün İslam tarixi boyunca fəqihlərin çoxu heç bir əməli ayrılıqda imanın səhihliyi üçün şərt görmürlər.
Əgər qəlblərində Allah qorxusu varsa bunu qoyarlar!! Sən də oxuyarsan!! Əgər desələr ki, bura chat deyil. Bu Ədalətsizlikdir.
Cavab:


Sən çox danışırsan amma danışıqlarına da fikir vermisən. İndi bizi burada münafiqlikdə ittiham etdin.

Sən hansısa saytlardan girib bu məslələri oxuyur və tərcümə edib bura qoyursan. Lakin götürdüyün yerdə görsənir ki, axıra qədər yazmırlar.
Mən hər yazımda deyirəm ki, bütün əməllər imana daxildir. Bunların az və ya çoxluğu ilə iman artıb azalır.
Mən səndən daha aydın bir sual soruşuram sənə görə cinsul əməldən hansı əməli etsə onda mömin sayılır? yaxud cinsul əməldən nəyi tərk etsə onda kafir sayılır?
Bu suala cavab ver!

Siz murciyəliyi buraya nə üçün daxil edirsiz. Murciyə əslən heç bir əməli imandan görmür.

Birdə ki, bir az az yaz. Sonra yazılıarnın buraxılması gecikəndə fəryad qoparırsan ki, gecikdirirsiniz haqqı gizlədirsiniz və s.

Birdə ən önəmli odur ki, ədəb-ərkana, əxlaqa fikir ver.
Allah daha yaxşı bilir!#39 Guest

Guest
 • Guests

Posted 04 February 2010 - 08:32 AM

AsSalamuleykum.Ömerin əhli-beyt haqda danişdığın hardan yükləyə bilərəmCavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bu linkdə Ömərin dərsləri var.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#40 Guest

Guest
 • Guests

Posted 04 February 2010 - 08:44 AM

Salam!Namaz qılmayan kafirdi
Tergib ve terhib kitabinda namazi qesden terk eden haqda hedisler var!32hedisde kafir oldugu yazilib!Sahabeler kafir bilib.Kafir deyen Alimler-Ahmed ibn Hanbel,Ishak ibn Muaviyye,Abdullah ibn Mubarek,Imam Al-Nahai,Hakem ibn Utbe,Eyyup Al-Sahatiyani,Ebu Davud Al-Tayalisi,Ebubekr ibn Seybe,Zubeyr ibn Harb.
Tirmizide-2622- Tabiinden, Abdullah b. Sakîk el Ukaylî (r.a.) şöyle diyor: “Muhammed’in ashabi namazdan baska amellerden hicbirinin terk edilmesini kufur saymazlardi ancak namazin terk edilmesini kufur sayarlardi.” (Muslim, İman: 35; İbn Mâce, İkame: 77)
 Tirmizî diyor ki: Ebû Mus’ab el Medinî’den isittim diyordu ki: İman, sozden ibarettir diyen kimse tevbe etmeye cagrilir. Tevbe etmezse na ela, degilse kafasi ucurulur.
Qurtubi tefsiri 2/221
2- Velisiz Nikâhın Durumu:

"Namazı terkeden kimsenin İslâm'da bir payı yoktur"

Hz. Ömer'in, şehadeti halinde yarası kanarken söylediği sözdür: Muvatta, Tahâre 51; Beyhakî, Sünen I, 525
Muvatta, Tahâre 51. Mahreme oğlu el-Misver anlatıyor: Vurulduğu gece Hz. Ömer'in yanına gittim, onu sabah namazına kaldırdım. Uyanınca Hz. Ömer (r.a.): «Evet, namazı terkeden kimsenin islâm'dan nasibi yoktur» dedi ve yarasından kanlar akarak namazını kıldı.
Qurtubi Beqere 45
4- Sabır ve Nefse Karşı Cihad:
Taberi der ki: Ali (r.a) gerçekten doğru söylemiştir. Çünkü iman, kalb ile bilmek, dil ile ikrar etmek, azalarla amel etmektir.

2621- Büreyde (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bizimle münafık, müşrik ve kafirler arasındaki fark namazdır. Kim onu terk ederse kafir olur.” (Müslim, İman: 35; İbn Mâce, İkame: 77)
 Bu konuda Enes ve İbn Abbâs’tan da hadis rivâyet edilmiştir.
Tirmizî: Bu hadis hasen sahih garibtir.

Sunabihî, Abdurrahman b. Useyle, Ebû Abdullah’tır. Zührî’den rivâyet edildiğine göre Zührî’ye; Rasûlullah (s.a.v.)’in “Allah’tan başka ilah yoktur diyen Cennete girecektir” hadisi sorulmuştu da o da cevap olarak şöyle demişti: “Bu durum İslam’ın başlangıcında farzların emir ve yasakların inmesinden önce idi.”Cavab:

salam, salam!
Əhli sünnənin bu məsələdə iki rəyi var. Hamı ittifaq edib ki, ona bəyan olunandan sonra inkar etsə o zaman kafirdir.
Yox əgər inkar etmir təsdiq edir gecikdirir, tənbəllik edirsə bunun kafir olmasında ixtilaf var.
İkinci rəyi də mötəbər alimlərimiz deyiblər. Əbu Hənifə, Şafii, Malik, Əhməd bir rəydə.
Sən çalış bu məsələdə İmam Əhmədin rəyini gətirəndə de ki, İmam Əhməd bir rəyində belə deyir.
Sonra İbn Teymiyyə, İbn Qeyyim, Muhəmməd ibn Əbdülvahhab və b. alimlər namaz qılmayanı kafir görməyiblər.
Allah daha yaxşı bilir!#41 Montin

Montin

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 35 posts

Posted 04 February 2010 - 09:53 AM

Salamun aleykum. sheyx sohbet Allahin subhanahu vetaalanin hokmu ile hokm vermek haqqindadir. Men ozumde raziyam ki hokm Allahindir. zahiri muhalif gorunen emelin indi buda baxir emelede yani Allahin hokmu hokm etmeyenin halina va bunu etme sebebine baxmaq lazimdir .
1.Sheyx men bunlara deyendeki Resulullah s.a.s. Necashinin cenaze namazini qilmishdir onlar qeyd edirler ki Necashine huccet catmamishdir yani ona maide 44-cu ayet bildirilmesi haqqinda delil yoxdur.
2. Sheyx sen bildirmishdin ki Resulullah munafiqin cenaze namazini qilmishdir. Bu shexs kim idi ve mumkunse harda kecir kim revayet edib onu gosteresiniz
3Bu movzu haqda bir nece alimlerin dedikleri ve getirdikleri delilleri hardan oxumaq olar ?
4.Sheyx mumkunse daha tutarli delillerden...

Salamun aleyku va rahmatullahu barakatuh

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bu bəhanədir. Çünki nəcaşi səhabələri görüb onlarla islam barəsində məlumatlar alıb və sonra islamı qəbul etmişdi. Hətta belə desək də bu yenə xəvariclər kimi bu məsələni şüar tutub qeyri şərtsiz təkfir etməyə əsas vermir.
2. Münafiqlərin başçısı Abdullah ibn Ubeyy ibn Səlul. Harada olmasına hədis kitablarında baxmaq olar. Məsələn Buxariyə. Həmçinin Tövbə surəsinin 80-ci ayəsinin təfsirinə bax.
3. Biz bu haqda saytımızda alimlərin fətvaları və məqalələr bölümündə materiallar yerləşdirmişik.
4. Kifayətdir ki, sələf bu məsələdə təfsilata gedib. Əgər bir müsəlman başqa bir hökm ilə hökm etsə ona hüccət qaldırılır və ondan sonra əgər yenə inkar etsə, inadkarlıq etsə, halal görsə onda kafir olur.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#42 Feyzulla

Feyzulla

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 11 posts

Posted 04 February 2010 - 10:16 AM

АССАЛЯМУ АЛЕЙКУМ ВА РАХМАТУЛЛАХИ ВА БАРЯКАТУХ!!!!!!!
Уважаемый шейх!
Скажите пожалуйста как правильно дать имя новорожденному ребенку?
1- В течении скольких дней надо это сделать?
2- Какие слова надо говорить и что делать?
3- Я сам могу это сделать или это должен делать молла ?
4- Надо говорить на ухо или просто держа ребенка на руках
АССАЛЯМУ АЛЕЙКУМ ВА РАХМАТУЛЛАХИ ВА БАРЯКАТУХ!!!!!!!

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
1. В течение семи дней или в седьмой день.
2. Для начало дайте имя, подстригите волосы и по весу эквивалентному серебру раздайте садага, если девушка то один баран, если мальчик два барана режте курбан, и если мальчик нужно сделать обрезание. И еще можно внутр хурмы пальцем натереть на губы.
3. Можете сами сделать.
4. На ухо ничего не говорится, просто объявите родственникам, что назвали ребенка таким то именем.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#43 ƏBDULHEYY

ƏBDULHEYY
 • Guests

Posted 04 February 2010 - 11:38 AM

salam aleykum seyx.
1.abdulla ibn mubarak haqda hardan məlumat əldə edə bilərəm?
2.imam rabbani kimdi və eqidəsi nədir? harda yasayib?
3.exi mən elə bilirdim ki ebl həsən asari zelalət ehlinin alimidir lakin sonra bir qardas mene dedi ki o əhli sunnə vəl cammatdir.həqiqətdə necədir?
4.qardas mən tarix oxuyanda gorurəm ki nə vaxt ehli sunnə kafirlərlə doyusurse onda arxadan zerbe alir məsIən xac yurusləri vaxti fatimilərdən sonra buveyhilərdən sonra səfəvilərdən və s.sual nəyə gorə onlar musəlmanlara qarsi hətta kafirlərə belə ittifaq edirdilər?
5.exi salahaddin eyyubinin mezhebi hansi idi və əqidəsi?
6.ABBASİ XƏLİFƏLƏRİNİN ƏN ƏFZƏLİ KİMDİR?QARDAS SUALLAR TARIXI MOVZUDA OLSA DA IIMKAN DAXILINDƏ DƏQİQ CAVABLANDİR.ALLAH SİZDƏN RAZİ OLSUN.
SALAM ALEYKUM
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bunu tarix və rical kitablarında tapa bilərsən. Məsələn, Təzkirətul Huffaz kitabı.
2. Adını tam yazın. Çünki bu adlı bir neçə adam var. Məsələn sufilərin nəqşibəndiyyə təriqətində belə adlı var və s.
3. O inşəllah əhli sünnədən sayılır.
4. Bəli tarixdə belə olub. Bəzi firqələr əhli sünnənin zəifliyini görəndə onları arxadan vurardılar.
5. O əhli sünnədən idi. Bəziləri deyir əşari olub amma bunu dəqiq sübut etmək çətindir.
6. Ən yaxşılarından Mutəvəkkil olub. O imam Əhmədi azadlığa buraxır və əhli sünnənin əqidəsini yayır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#44 Sual

Sual
 • Guests

Posted 04 February 2010 - 12:09 PM

Assalamu Aleykum

1......... sayti meslehetdirmi?
2. Burda "Orta Yol" nikli qardasha sualim var. Xahish edirem icaze verin ona sualimi unvanlayim: Qardash,
2.1.Orta yol deyende neyi nezerde tutursan?
2.2.ISLAM ozu orta yol deyilmi?
2.3.Yoxsa tekce sen ISLAMDA orta yoldasan?
2.4.Ilahiyyat tehsilin varmi ve harda almisan?
2.5.Selefi eqidesindesense niye SALAM vermirsen?
2.6.Qamete dushmen kimi baxirsan?
2.7.Hem de niye gore yazilan suallarivi yerleshdirilmeyeceyinden narahatsan? Menim de yazdigim suallardan eleleri olub ki, yerleshdirilmiyib foruma indi usyan etmeliyem? Deyirsen birinci yazmishdim ikinci sehifede ortada yerleshdirdin ve s. Oxuyan adam onsuz da bashdan axira kimi oxuyur. Narahat olma. Suallar ayin tarixi ve saat ardicilligi ile yerleshdirilir. Meslehetli olmayanda da yerleshdirilmir. Islama yeni gelenler chash-bash qalir. Bilmirler neye inansinlar.

Qeyd: Menim suallarimi pis basha dushme, yani anket doldurmaq misali olmasin. Tam semimiyyetle sorushuram. En azindan Qametin MEDINE telebesi oldugunu bilirik ve elimli olduguna eminik. Bes sen? Allah elmini artirsin.

Assalamu Aleykum.
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Xeyr.
2. ALlah razı olsun gözəl mövqe və suallardır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#45 Guest

Guest
 • Guests

Posted 04 February 2010 - 12:51 PM

Уважаемый шейх я недавно прочёл вопрос "1) что значить любить АЛЛАХА? обязательно ли чтобы эта любовь проявлялась в делах?"и прочёл ваш ответ на него. А любит ли нас Аллах? И что важнее для нас: Страх перед Аллахом или любовь к нему? Заранее спасибо.

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Аллах любит тех кто достоин этого. Если раб совершает благие дела, Аллах любит его. В Коране есть много аятов про это. В любом ибадате должны быть и страх, и надежда, и любовь - они не разлучны.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#46 ereb=ecem

ereb=ecem
 • Guests

Posted 04 February 2010 - 12:57 PM

salam aleykum seyx.ibnel esir,ibn kesir,tabari bunlardan hansinin tarixi azerbaycan ve ya rus diline tercume olunub.eger elektron versiyalari varsa bura qoyun bir de bu ucunun eqideleri barede melumat verseniz size minnetdar olardim
salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Təbəri və ibn Kəsir (rahimahullah) sələfi olublar, amma ibn Əsiri isə bilmirəm. Tərcüməyə gəlincə, bilmirəm bunlardan hansı azərbaycancaya və ya ruscaya tərcümə olunub, çünki çox böyük kitablardır, amma türkcə hər üçü var.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#47 Montin

Montin

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 35 posts

Posted 04 February 2010 - 03:03 PM

Цитата
Subhənallah,bu cür  savadsızlıq !!!  sənə  qarşı  dəlillər  nə  qədər  desən  amma  yazıların dan  cox  savadsız  və  məsələləri  qarışdıran adama  oxşayırsan!!!

Salamun aleykum. Tutaq ki sen duz deyirsen tutaqki sen elmlisen yenede qeyd edirem tutaq ki Amma men sene bir soz deyim senin fikir catdirma ve qarshindakina hormet qoyma exlaqini sene ya oyretmeyibler yada ki sen oyrenmemisen. Mesel ucnun sen bilmirsen sene yazan kimdir amma sen ishletdiyin sozlere bax ay ushaq bashuvu soxma umumen sende exlaqsizliqin ve kibirin izleri var. El arasinda yaxshi bir soz var her oxuyan Nizami Gencevi olmurki. Allah mene sebr vermeseydi sene daha aqir sozler yazardim. o ki qaldi senin qeyd elediyin meseleye sene elmli qardashlar cavab verecekler. Amma gorunduyu kimi seni cavab yox fitne yaymaq maraqlandirir. Birde biz Qameti taniyiriq ki o kimdir ve harani qurtarib bes sen kimsen adin nedir harani qurtarmisan belede ki isteyirsen medineneni qurtar exlaqsizin hec yanda yeri yoxdur ozu kimilerin yanindan bashqa Allah hidayet versin
Xahish edirem cenzura qoymayin essalamun aleykum.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Siz ona fikir verməyin. Təbii ki, onun məqsədi başqadır. Bunlar bu məsələni ortaya atıblar ki, böyük günah sahiblərini təkfir etsinlər. Bunların problemləri başqadır.
Amma bir şeyi nəzərə alın ki, bu ayın forumu çata çevrildi, çalışın bir-birinizə cavab verməyin, ancaq sualları foruma buraxacam, qalanlarını siləcəm, inşəAllah.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#48 aişə

aişə

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 4 posts
 • Location:baku
 • Interests:kitab oxumaq

Posted 04 February 2010 - 06:31 PM

salam aleykum.Qardash,1) subh namazinda iqame sunnetden evvel deyilmelidirmi?2) sunnet ve ferzin her biri ucun ayriliqda iqame demek lazimdirmi?3) "isim duzelsin nezir vereceyem"demek dogrudurmu?4) sehv secdesi kitablarda bir-birinden ferqli verilir.dogru sekli necedir?5) israil ovladlari deyerken kimler nezerde tutulur?
nefsimizin elinden burda utandiq,LETIF ALLAH orda utandirmasin,Insaallah.
salam aleykum


Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. İqamə həmişə fərzdən əvvəl deyilir.
2. Sünnət üçün lazım deyil.
3. Düzdür, deyən gərək eləsin, amma belə demək bəyənilmir, bu cür nəzir “paxıl nəziri” adlanır.
4. Ana səhifədəki məqaləni oxuyun:
Tilavət, şükr və səhv səcdələri haqqında geniş məlumat...
5. Bəni İsrail – yəhudilərdir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#49 aişə

aişə

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 4 posts
 • Location:baku
 • Interests:kitab oxumaq

Posted 04 February 2010 - 06:38 PM

salam aleykum.olmus biri ucun nece dua olunmalidir?hansisa sure oxuna bilermi?salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Sadəcə dua edin, bu kifayətdir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#50 Муслим

Муслим
 • Guests

Posted 04 February 2010 - 09:08 PM

Ассаламу Алейкум брат

еще раз хотел бы на счет сафара спросить

вот я например на учебы приезжаю в Баку остаюсь, а домой возвращаюсь на каникулах в район, все то время пока я нахожусь на учебе это считается сафар? нужно все это время совершать намаз в 2 раката?

Ассаламу Алейкум брат

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Вы знаете когда точно вернетесь домой, и если есть удобные условия, то можете совершать полные намазы.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!#51 Guest

Guest
 • Guests

Posted 04 February 2010 - 11:15 PM

Salam aleikum
Sheyx Abdurrahman Barrak saudiyye alimlerindendir. Onun iman ve kufr haqqindaki gorushlerine etibar etmek olar?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəli, bu Səudiyyə alimlərindən olmalıdır. Amma onun görüşlərinə gəlincə, onun kitablarını oxumamışam. Ümumiyyətlə, bu məsələyə girişmək üçün bir çox kitabları oxumaq lazımdır. Bəziləri bir-iki kitab oxuyub, saytlarda bir-iki məqaləyə baxıb bizə qarşı çıxırlar ki, biz yalan danışırıq, sonra onları başa sala da bilmirik.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#52 Guest

Guest
 • Guests

Posted 04 February 2010 - 11:20 PM

Salam aleykum, seyx.
Seyx, siz keçən dəfə dediniz ki, Rasulullah(sas) münafiqin namazını qılıb. Bu məsələni xəvariclərə deyəndə, inanın ki, utandığımdan az qala yerə girəcəkdim. Çünki, bu məsələdə nə üçün cahil qaldığımı anlaya bilmədim.Neçə illər məscidə gedib-gəldim lakin bu məsələnin həqiqətini araşdırmadım. Yalnız özümü qınayıram.Çünki Allah mənə ağıl vermişdi...Amma xəvariclər bu məsələni dəlillərlə izah etdilər.Və alimlərin görüşlərini bir-bir izah etdilər. Bəli Rasulullah (sas) münafiqlərin başçısı olan, Abdullah bin Ubəyy bin Səlul üçün cənazə namzı qıldı... Lakin bunun səbəbləri artıq mənə məlum oldu.Qoy hər kəs özü bu məsələni araşdırıb tapsın.O zaman həqiqəti də anlayacaq. Bir az əziyyət çəkib araşdırmaq lazımdır. Yqin ki sizdə mənimlə razılaşarsınız.

Bizlərə haqqı haqq olaraq göstərən Allaha sonsuz həmdlər olsun!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əla, nə gözəl variantdır, sən elə bilirsən ki, camaat avamdır?
Elə yazırsan ki, guya biz bilmədik. Necə yəni izah etdilər? Sən "bunlardan" dəqiq soruş ki, peyğəmbər (sallALLAHU 'aleyhi wa sallam) bilirdi axı o adam KAFİRDİR, bəs nə üçün KAFİRƏ namaz qıldı?
Özü də bunlar deyəsən ya səni artıq aldadıblar, ya da sən aldatmağa adam axtarırsan...
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#53 Guest

Guest
 • Guests

Posted 05 February 2010 - 12:20 AM

assalamu aleykum
prosit Allaha chtobi On prostil umershix rodstvennikov, a takje chtobi Allah sdelal chtobi oni(mertvie) bili dovolni tem chelovekom, kotoriy delal dua-eto bolshoy shirk?
assalamu aleykum

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Вы делайте просто дуа, это в конце приведет к ихнему довольству.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!#54 Harun

Harun

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 45 posts
 • Location:Baku
 • Interests:sport

Posted 05 February 2010 - 12:57 AM

Salam alekum

Gadin heyeti cixdigi zaman gozune bir az olsa bele surme ceke bilermi?
Ale heyatinda kim en cox guzeshde getmelidi( yeni bu sehabelerde gorunubmu)?

ALLAH razi olsun salam alekum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bəyənilmir, imkan daxilində etməsin.
2. Hər ikisi.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#55 Firlatmaq...Tolerant.

Firlatmaq...Tolerant.
 • Guests

Posted 05 February 2010 - 01:47 AM

Assalamu aleykum va rahmatullah va barakatuhu
1 qardash ne var ne yox eee?
2 Qardash oxudum ki butu senedleri teqdim etmisiz Dini komiteye, axi senedin 1i catmirdi? ne oldu
3 QafqazM.I -nen problem yoxdu, yaxhsi be niye mektubunuza Cavab gelmedi, hec olmasa yazardilarki, bizdih deyil, onlarda susub oturublar...
4 Metbuat Konfransi ni niye lengidirsiz? cixin deyin sozunuzu Pressaya Jamaata gorsun.
5 Dini Komitə rəsmisi:
Цитата
“Erməni qəzetinin Azərbaycanda sünnilərə məxsus dini icmaların qeydiyyata alınmaması barədə yaydığı məlumatlar əsassızdır”

[ 03 Fevral 2010 13:06 ]

Bakı. Elbrus Seyfullayev - APA. “İslam.ru saytının Rusiyada nəşr olunan, ermənilərə məxsus “Erkramas” qəzetinə istinadən Azərbaycanda sünni müsəlmanların təzyiqlərə məruz qalması və onlara məxsus dini icmaların dövlət qeydiyyatına alınmaması barədə yaydığı fikirlərin heç bir əsası yoxdur. Əslində, həqiqətdən uzaq olan bu fikirlər yalandan daha çox böhtan xarakteri daşıyır”. Bu sözləri APA-ya açıqlamasında Azərbaycanın Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Hüquq və qeydiyyat şöbəsinin müdiri Yusif Əsgərov Azərbaycanda sünni müsəlmanlara məxsus dini icmaların guya dövlət qeydiyyatına alınmaması ilə bağlı iddialara cavab verərkən deyib. Şöbə müdiri bildirib ki, Azərbaycan hökuməti dinindən və məzhəbindən asılı olmayaraq, hər bir vətəndaşın vicdan azadlığını yüksək səviyyədə təmin edir və bütün dini inanclar qanun qarşısında bərabərdir: “Bu, təkcə Azərbaycan cəmiyyətinin deyil, həm də beynəlxalq təşkilatların, yüksək səviyyəli diplomatların və nüfuzlu din xadimlərinin yekdil mövqeyidir. Görünür, Azərbaycanda mövcud tolerantlıq mühitindən və vicdan azadlığının yüksək səviyyədə təmin olunmasından narahatlıq keçirən, kinini gizləməyi bacarmayan və yad dəyirmanına su tökən şəxslər hələ də aramızda var”.
Y. Əsgərov sözügedən informasiyada adı çəkilən məscidlərlə bağlı məsələyə də aydınlıq gətirib. Onun sözlərinə görə, İçərişəhərdəki “Aşur”, “Şəhidlər”, “Əbu Bəkr” məscidi kimi tanınan Nərimanov rayon “Cümə”, Qobustan, Ələt və Müşfiqabad qəsəbə məscidlərinin dini icmaları dövlət qeydiyyatından keçmək üçün müvafiq sənədlərini Dövlət Komitəsinə təqdim etməyiblər: “Əgər lazımi sənədlər Dövlət Komitəsinə təqdim edilsə, həmin dini icmaların qeydiyyat məsələsinə baxıla bilər. Tarixən “Aşur” kimi tanınmış, lakin sonradan bəzi qruplar tərəfindən “Ləzgi məscidi” adlandırılan məscidlə bağlı məsələyə gəlincə, qeyd edilməlidir ki, İslam inancına görə, irqindən və milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər kəs Allah qarşısında bərabərdir”
. dediyi Sozlerde Duzgunluk, ve Qanuni edalet olsaydi ne var idi ki! Allah bize komek olsun! Ve BIZI Dininde sabit etsin! ey haqq ehli haminizi sevirem Allah xatirine!
Ermenilerinde artiq xeberi var, bu millet ne gundedi, Kafirleri sevindirmekmi olar? Allahu akbar
Assalamu aleykum va rahmatullah va barakatuhu

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Əlhəmdulillah.
2. Elə də qalıb.
3. Bilirsiniz, burda elə proseslər gedir ki, heç özləri də anlamırlar ki, nə baş verir.
4. Hələ gözləyirəm, bizə tam “yox” deməyiblər.
5. Bu Dini Komitənin adətindəndir ki, hər şeyi həmişə yaxşı göstərir, guya bizdə msəcidlər sökülmür, camaat azad ibadət edir, azanın səsi hər yerdən gəlir və s. və s.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#56 Orta Yol

Orta Yol
 • Guests

Posted 05 February 2010 - 03:07 AM

Цитата
Salamun aleykum. Tutaq ki sen duz deyirsen tutaqki sen elmlisen yenede qeyd edirem tutaq ki Amma men sene bir soz deyim senin fikir catdirma ve qarshindakina hormet qoyma exlaqini sene ya oyretmeyibler yada ki sen oyrenmemisen. Mesel ucnun sen bilmirsen sene yazan kimdir amma sen ishletdiyin sozlere bax ay ushaq bashuvu soxma umumen sende exlaqsizliqin ve kibirin izleri var. El arasinda yaxshi bir soz var her oxuyan Nizami Gencevi olmurki. Allah mene sebr vermeseydi sene daha aqir sozler yazardim. o ki qaldi senin qeyd elediyin meseleye sene elmli qardashlar cavab verecekler. Amma gorunduyu kimi seni cavab yox fitne yaymaq maraqlandirir. Birde biz Qameti taniyiriq ki o kimdir ve harani qurtarib bes sen kimsen adin nedir harani qurtarmisan belede ki isteyirsen medineneni qurtar exlaqsizin hec yanda yeri yoxdur ozu kimilerin yanindan bashqa Allah hidayet versin

"Montin" Nikli Qardaşım!
Aleykum salam!! Nəsihətinə görə Allah səndən razı olsun!! Nəsihəti düzgün qaydada etməsəndə mən nəsihətini qəbul edirəm.
"fikir Catdirma, qarşındakına hörmət" söhbətinə gəldikdə Mən bunları Ele şeyx Qamət və bu forumun yazarı Abd.Rahimdən öyrənmişəm!! Mənim qardaşım çalış ədalətli ol!!! Bunlarin necə cavablar yazdığını heç görmürsən??? Görürsən sadəcə seni də başqa şeylər maraqlandırır.Ədalətli ol nəsihət edənsənsə hamını eyni gözdə gör!!
İşlətdiyim səzlərə gəldikdə indi baslayım mən sheyxlərin işlətdiyi sözləri bir bir yıgım sənə göstərim??? Vallahi niyyətim fitnə yaymağ deyil. Sadəcə siz bu insana kor koranə bağlılıqınız və təqlidiniz sizi HAQQ yazılara FİTNƏ kimi baxmaqiniz gətirib çıxardır!!!! Qardaşım yazılarına fikir ver əgər mən bu dediklərimlə əxlaqsız oluramsa onda senin şeyxlərin hec exlaq nedir bilmirlər!!! Bir də qulaq as ! Kim olduğuma gəlnicə----az eşitmisən SHEYX QAMET dəfələrcə deyib : “Biz baxmırıq kim nə deyir! Baxırıq nə deyir” -- Yani kimlik əsas deyil şərt Deyilənlərin Quran Və Sünnəyə uyğun olmasıdır Bir də sən əgər yazılanlar oxusan əmin ol ki.İMAN məsələsində hansı yazının haqq olduğunu görəcəksən.və diqqət etsən cavabların Ancaq acizlikdən fırlatdıqlarını görəcəksən. Yox eger sen ancaq gözləyirsən ki mənə cavab versinlər O zaman sən haqqı axtaran biri deyilsən!! Allah bizə haqqı haqq olaraq göstərsin və ona çatanlardan etsin!! Və batili də ,batil olaraq göstərsin və ondan çəkinənlərdən etsin AMİN!!!!!

Cavab:

Bəlkə bəsdir özünü mələk kimi göstərdin? Guya sən haqqsan, biz isə haqqı gizlədənlərik? Qardaş düz deyir. Ən azından hamı məni tanıyır, mən söz deyəndə bilirlər ki, mən demişəm. Amma sən kimsən? Səni axı tanımırlar. Sualı da düz verirlər – bu elm dindir və baxmaq lazımdır ki, kimdən götürürük. Ona görə də sən qardaşın dediklərinə başqa cür yanaşma – o düz deyir.
Bil ki, mənim səndən istədiyim budur ki, kim desə ki, əməl imanın kamilliyindəndir, o murciyə olmur. Çünki murciyələr əslən əməli imandan görmür. Mən də bilirəm ki, sən bu söhbəti nəyə aparmaq istəyirsən – bəzi əməlləri tərk edəni təkfir etmək üçün.
Sən deyə bilrəsənmi ki, səndə imanın az həddi nədir? Məsləhət görərdim ki, cincul-əməl, əhədul-əməl söhbətlərini də tərk edəsən, şeyx Useymin (rahimahullah) demişkən, “bunda heç bir fayda yoxdur”. Özün də deyirsən ki, Huseyn əl-Şeyx bu məsələni Amerikada danışanda başqa cür cavab verib, çünki orda yerli müsəlmanlar bu məsələləri bilmirlər. Sən otur tərtiblə elm öyrən bilən yanında – bu sənin üçün daha faydalı olacaq. Yoxsa bir az oxuyub birbaşa belə məsələlərə keçməklə yalnız özünü çaşdıracaqsan.
Allah daha yaxşı bilir!


#57 Orta Yol

Orta Yol
 • Guests

Posted 05 February 2010 - 04:07 AM

Цитата
Assalamu Aleykum

1......... sayti meslehetdirmi? 2. Burda "Orta Yol" nikli qardasha sualim var. Xahish edirem icaze verin ona sualimi unvanlayim: Qardash, 2.1.Orta yol deyende neyi nezerde tutursan? 2.2.ISLAM ozu orta yol deyilmi? 2.3.Yoxsa tekce sen ISLAMDA orta yoldasan? 2.4.Ilahiyyat tehsilin varmi ve harda almisan? 2.5.Selefi eqidesindesense niye SALAM vermirsen? 2.6.Qamete dushmen kimi baxirsan? 2.7.Hem de niye gore yazilan suallarivi yerleshdirilmeyeceyinden narahatsan? Menim de yazdigim suallardan eleleri olub ki, yerleshdirilmiyib foruma indi usyan etmeliyem? Deyirsen birinci yazmishdim ikinci sehifede ortada yerleshdirdin ve s. Oxuyan adam onsuz da bashdan axira kimi oxuyur. Narahat olma. Suallar ayin tarixi ve saat ardicilligi ile yerleshdirilir. Meslehetli olmayanda da yerleshdirilmir. Islama yeni gelenler chash-bash qalir. Bilmirler neye inansinlar.

Qeyd: Menim suallarimi pis basha dushme, yani anket doldurmaq misali olmasin. Tam semimiyyetle sorushuram. En azindan Qametin MEDINE telebesi oldugunu bilirik ve elimli olduguna eminik. Bes sen? Allah elmini artirsin.

Assalamu Aleykum.

Aleykum əs Sələm mənim qardaşım!!!
1.Mənim qardaşım Orta Yol deyəndə umumiyyetle ehli-sunnet butun firqeler arasinda orta yoldadir. Amma mən əsasən Murciyə və Xavariclər arasında orta yolu nəzərdə tuturam!! İfrata varanlarla Təfritə gedənlər arasında orta yolu nəzərdə tuturam!! Tekce men???? Estaqfurullah bu sozden Allaha siqiniram.Həddin aşan təkfirçilərdən belə deyən olub...))
Düzün desən ozumdə bilmirəm.Evvel oz qaydama uyqun olaraq salam verdim. Sonra .....inshaallah Nezere Alaram .Allah Razi Olsun!!
Qamətə düşmən kimi baxmıram.Cavablarimin bir az sərt olmasına baxma!!
Yox Narahat deyilem!! Amma defelrce olub..Gujdu Delilleri Qamet qoymayib .Hetta yaninda olanlar eshidib bu hadiseni. Bir qardsh ona Delil getirende o oxuyub və deyib "Yox Yox- bunu qoyma "
Bunun sebebini ise ozunden sorusharsiniz
Men usyan Etmirem Men de bu variantla onlarin oz siyasetlerinden ozlerine qarshi istifade edirem !!
Mənim qardaşım Kim olduğuma ve ya elmli olduquma gəlnicə----az eşitmisən SHEYX QAMET dəfələrcə deyib : “Biz baxmırıq kim nə deyir! Baxırıq nə deyir” -- Yani kimlik əsas deyil ,,,şərt Deyilənlərin Quran Və Sünnəyə uyğun olmasıdır. Bu cox kohne vaxtlarin sozleridir...
Allah hamimizi baqishlasin!! Amin

Cavab:

SübhənAllah, sən yenə də böhtan atmaqla məşğulsan? Əgər mən dəlilləri qoymağa razı olmadımsa, bəs sənin bu ağzına nə gəldisə danışdıqlarını niyə buraxıram? Camaat arasında belə şübhələr yaymağın nə faydası var? Məgər görmürsən ki, sən, hətta başqa firqələr nə yazsalar belə foruma buraxıram, baxmayaraq ki, bu mənim əleyhimədir. Ona görə də sən yalan danışma və camaata da böhtan atma.
Bir də çalış, buranı çata çevirmə, sualın varsa, yalnız mənə sual ver. Qardaşların da cavablarını siləcəm, sadəcə bəzi qardaşların sənə rəddiyələrini buraxacam və sənin də onlara cavablarını.
Bəzi qardaşalrın suallarını mənim sözlərimə fırlatma, onlra düz soruşurlar ki, sənin müəllimin kimdir.
Allah daha yaxşı bilir!#58 Guest

Guest
 • Guests

Posted 05 February 2010 - 07:51 AM

Цитата
As-salamu aleykum!

1.Şeyx, Təsərri nikahı nədir? Mümkündürsə Allah rizası üçün onun hökmləri(miras, zövcənin sayı, iddə və s. kimi)barədə qısa məlumat verin.

As-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərakətuh!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Baxaram, inşəAllah.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

As-salamu aleykum!

Şeyx xahiş edirəm sualımı unutmayın. Haqqınızı halal edin!

As-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərakətuh!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
İmkan varsa, bunun başqa adını bilirsənsə, o cür yaz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#59 aliev_babek

aliev_babek

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 25 posts
 • Interests:психология

Posted 05 February 2010 - 10:27 AM

ассаламу алейкум, у меня вопрос - можно ли играть в шахматы, является ли шахматы азартной игрой (т.е. харамом)?

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Не желательно.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!#60 N69

N69
 • Guests

Posted 05 February 2010 - 10:51 AM

Qamet muellim,o minber gunlerin ucun darixmisanmi??kuveytden gelen pullar ucun nece??nece olduki sen bele bir veziyyete dushdun?reytingin birden bire15% dushdu bunun sebebleri nedir?

Cavab:

Niyə darıxmalıyam ki? Mən minbər düşkünü deyildim. Minbərə qalsa, mən yenə də xütbələr verirəm, özü də elə məscidimizdə. Dəvət də gedir, dəvətə minbər lazım deyil ki??? Məgər görmürsən ki, xütbələri sayta da qoyuruq?
Kuveytdən də pullar gəlir, heç narahat olma, bəs son xəbəri eşitməmisən – yeni məscidimiz üçün 20 milyon Avro ayrılıb.
Mən lap yaxşı vəziyyətdəyəm, əlhəmdulillah, dəvət daha da yayılıb, məni yalnız dəvət maraqlandırır. Deyəsən səni də elə bu qorxudur. Reytinqə gəlincə isə, yaxşı bax, yenə də ilk onluqdayam. Sən mənə səs verməsən də.
Sən belə şeylərlə məşğul olmaqdansa, get bir nəfərə namaz öyrət, bu sənə həm bu dünyada, həm də axirətdə daha xeyirli olacaq. Sən hələ başa düşməmisən ki, mənim üçün məscid, minbər önəmli deyil, mənim üçün əsas dəvətdir, dəvət isə, əlhəmdulillah, gedir, mən oldum, ya olmadım.
Allah daha yaxşı bilir!#61 aydin22

aydin22

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 15 posts
 • Location:baku

Posted 05 February 2010 - 06:31 PM

assalamu aleykum ve rahmatullah ve berekatuhu.size bele suallarim var.1)her namazdan evvel azan vermek lazimdirmi,eger tek qiliramsa? 2)insanin aurasi barede dinimizde ne deyilir? 3)ucan boshqablar haqda (nlo)ne deye bilersiniz?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. İmkan daxilində verin.
2. Girişməmək daha məsləhətdir bu məsələyə.
3. Bu dəqiq bilinmir nədir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#62 Qul222

Qul222

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 50 posts

Posted 05 February 2010 - 07:34 PM

Salamu aleykum. Qamət qardaş burda oxuyuram bəziləri yaman Sələfi sələfi deyir amma heç sələfilərin əxalaqı və tərbiyəsi ilə tərbiyələnməyib, baxmayaraq ki, iman məsələsindən danışır amma çox şeylərdən qafildir və bu səbəbdəndə yazdıqları əhəmiyyətsiz görsənir.

Səbəbdə buudur ki, İxlaslı adam və ya islamın məqsədini tam başa düşən adam yəni məqsədində başqa bir şey olmayan və sırf haqqı axtaran adam heç vaxt qarşı tərəfə verdiyi cavablarda istehza etməz və ya camaat görsün deyə özünü agıllı görsətməz.

Mən burda oxuduum, xüsusəndə Sizin "imanın kamilliyi" haqqında danışdıgınız mövzuda bəziləri sizə elə cavab verir ki, sanki o, insan bura özünü görsətmək üçün gəlib, əks halda Sələfin əxlaqı ilə danışardı. Məlumdur ki, bu günə qədər əhli sünnə alimləri Çox bidət əhlindən münaqişələr edib amma onlara verdiyi cavablarda istehzaya və ya özlərini çox bilmiş kimi görsətməyiblər.

əhli sünnə val camma münaqişə edəndə qarşı tərəfə rəhimdən insafdan və ədalətnən cavab verib.

Necə ki, Şeyxul islam İbn Teymiyyə buyurur ki, Əhli sünnə firqələrin içərisində insanlara ən rəhimli və ən mülayim və ən ədalətli olanıdır.

Təbii ki, şeyxul islam orda Əhli sünnə deyir, deməli nəticə bu olur ki, o, sifətlərlə sifətlənməyən hələm ona əhli sünnənin adından danışmaq tezdir.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun. Bu adam çox danışdıqca özünü daha çox ifşa edir. Çünki sualları yalnız ittihamdır, özü də məsələləri ən birinci fırladandır. Gah deyir ki, niyə sualımı ikinci yox, birinci səhifəyə qoydun – adama z oxusun, sonra məni nifaqda ittiham etdi, sonra bir qardaşa deyir ki, baxmayaraq ki, biz bunun bütün yazılarını foruma buraxırıq, guya Qamət kiminsə dəlillərini buraxmayıb və s. və s. Çünki maraqlısı budur ki, bu adam bu məsələləri müzakirə etmək istəyirsə, mən və sən qeyd etdiklərimizi bilməli idi.
Amma mən bir məsələni qeyd edim ki, buranı artıq çata çevirməyək, mən ona da dedim, mən yalnız mənə ünvanlanmış sualları foruma buraxacam, bir çox qardaşların buna cavablarını silirəm. Sadəcə o yazıları buraxacam ki, elmi üslubda məsələyə aydınlıq gətirəcək, xahiş edirəm bunu nəzərə alın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#63 Montin

Montin

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 35 posts

Posted 05 February 2010 - 11:29 PM

Salamun aleykum 1.Qardash bu saytdan yukladiyim quranda hud suresinin 108 ayetni etrafli anlat mumkunse burada duzelish vermisiniz amma mene catmadi cehennemde eylenmek hansi shekilde olur? ]Allah razi olsun essalamun aleykum wa rahmatullahu wa barakatuhu.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bu mötərizənin içindəki tərcüməçinin əlavəsidir, söhbət isə cəhənnəmdə bir müddət əylənməkdən (əyləncə yox, yəni dayanmaq, əyləci basmaq) gedir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#64 Orta Yol

Orta Yol
 • Guests

Posted 05 February 2010 - 11:37 PM

Цитата
Salamu aleykum. Qamət qardaş burda oxuyuram bəziləri yaman Sələfi sələfi deyir amma heç sələfilərin əxalaqı və tərbiyəsi ilə tərbiyələnməyib, baxmayaraq ki, iman məsələsindən danışır amma çox şeylərdən qafildir və bu səbəbdəndə yazdıqları əhəmiyyətsiz görsənir.

Salam aleykum Qardash!! Beli dedeiklerinde heqiqet var.Amma men qarshimdakinin halina uyqun danishiram! Sen menni tanimirsan>Amma men bu insanlar laap yaxshi taniyiram. Ve onlarin halina Uyqun danishiram.Mene maraqli olan Budur ki,bes neye gore bu vaxta geder burada verilen edebsiz cavblara qarshi bele reaksiya ermediniz?? Men bilirdim bele olacaq cun ki onlar sizin sheyxleriniz di.Insan kime baqlanir onun xetalarini gormur.
Istehza edebsizlikle dolu olan cavablara qarshi bir shey danishmadiniz!! amma onlara qarshi onlar kimi olana qarshi edaletsiz movqede durdunuz ..
MENIM QARDASHLARIM EDALETLI OLUN!!'
Qardashim men burda niye ozumu gorsedirem ki meger siz meni taniyirsiniz.Xeyr!! o zaman men nece ozumu gostere bilerem?? 2 ci Men burda oz yazdiqim kitabin ve ya oz qoyduqum elmin neticesin nsize vermirem ki.ozumu gosterim!! Men Gizledilmish olan elmi size gosterirem!!
Boyuk Alimlerden olaraq .
Axirda ise haminiza meshhur olan bu sozleri yaziram:
Haqq kishiye gore taninmir.Kishi haqqa gore taninir. Amma teesufler olsun ki siz Haqqi kishiye gore taniyirsiniz!! Filankes Medine telebesidir o duz deyir !! bu cur dushunce qapali Dushuncedir!! Bir az aciq Dushunceli olun!!
Allah Hamimiza Hidayet versin.
vas salamu aleykum!!

Cavab:

Sən yenə də məsələləri başqa cür yozursan. Ən azından burda hər şey göz qabağındadır – sən mənə necə yazırsan və mən sənə necə yazıram. Mən səninlə necə danışıramsa, sən də mənimlə elə danış. Sən elə deyirsən ki, guya məni tanıyırsan, oxucuları şübhəyə salmaq istəyirsən.
Bir şeyi bil ki, mən onların şeyxi deyiləm və onlar da mənə təqlid etmirlər – sən belə deyirsən ki, bəzi elmsizlər bunu belə baaş düşsünlər. Görürsən ki, bəzi oxucular sənin qaldırdığın məsələdə elmlidirlər, sən isə dərhal deyirsən ki, sən Qamətə təqlid etdin. Elə çıxır ki, elə təbliğat eliyirsiniz ki, elm öyrənən və ya öyrənməyən, xülasə sizinlə razılaşmayan mənə təqlid eləyir?
Gizlədilmiş elm nədir? Biz nəyi gizlətmişik? Bu sənin elmin deyil, mənim də elmim deyil, onların da elmi deyil. Mən istəyirəm ki, sən bunu başa düşəsən ki, kim desə ki, əməl imanın kamilliyindəndir, bu adam murciyə deyil. Çünki bu cür deyən əməli imandan ayırmır, bunu sən belə başa düşürsən. Nə bilim, gizlədirik, öyrətmirik, fırladırıq və s. ittihamlar…
Qardaş düz deyir, mən səninlə necə danışıram – bax gör sən mənimlə necə danışırsan.
Sən yenə də məsələni fırladırsan və bir daha məqsədini aşkar göstərirsən ki, elm tələbələrinə tənə etmək. Sənə yazan qardaş bu haqla tanına kişi məsələsini yaxşı bilir. Sadəcə burda təəccüblü bir şey yoxdur, bu qardaşlar bilirlər ki, biz harda oxumuşuq, kimdən dərs almışıq, bizi yaxşı tanıyırlar, bilirlər ki, elmi kimdən və necə götürmək lazımdır. Bəs sən niyə ibn Sirinin (rahimahullah) sözünü yazmırsan ki, baxın görün elmi kimdən götürürsünüz. O bu sözləri tabiinlərin vaxtında demişdisə, gör indi vəziyyət necədir? Ona görə də elmi bilən adamdan götürmək lazımdır – onlar sənə bunu demək istəyirlər. Amma sən kişi məsələsini ortaya atırsan – bu da düz məsəldir, sadəcə yerində işlədilməyib.
Qardaş düz deyir və çalış bu məsələlərə riayət elə.
Allah daha yaxşı bilir!#65 Абу Муджахид Ахади

Абу Муджахид Ахади

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 16 posts

Posted 06 February 2010 - 12:00 AM

[QUOTE=Guest,04 Feb 2010, 01:24] Assalamu aleikum
Ona görə müsəlmanların coxsu əslində müsəlmandir,amma cahildilər!Niyə?Cünki,imanın əsli elmdir![quote]
Orta yol adli yuzer uchun onun xavaric oldughunu deyirsen, amma oz yazinin cehmiyyenin eqidesi oldughundan xebersizsen. Sene gore "imanin esli" adlandirdighin "elm" kimde varsa o muselmandir, bu ise sirf cehmiyyenin eqidesidir. Cehmiler deyirler ki, iman bilmekdir. Onlarla bu meselede eyni soz soyleyirsen...
Orta yol, en azindan ortaya achiq deliller getirir, sizin cavablariniz ise sadece bu delilleri oz istediyiniz shekilde ora bura firlatmaqdir...Hech kes mueyyen shexsi tekfir etmekden danishmir, sadece olaraq burada selefin etiqadini isbat etmeye chalishirlar. Selefin etiqadi nedir? Meger selef emelleri imanin heqiqetinden kenara chixardirdilarmi? Iman ele bir sheye deyilir ki, hemin iman insanda olarsa, o zaman mumin sayilir, yani iman eden sayilir. Bax hemin iman nedir? Selef hemin imani mueyyen ederken deyirler ki, "iman soz ve emeldir". Senin sheyxin Qamet ise deyir ki, yox...emel prosta kamillik uchun shertdir. Ezizim, shert bilirsen neye deyilir? Shert meshrut'dan kenar olan bir sheye deyilir. Bir sheyin sherti ondan kenarda olan sheydir. Emel imanin bir cuzudur, emel olmazsa iman da olmaz! Selefin gorushu budur. Bu meselede selefden ayrilanlar eshariler, muteziler, xavaricler ve murcieler ferqlenirler. Indi Qamet esharilerin gorushlerini qebul edib ve bunu selefin adindan yayir. Bu ise xetalidir. Sheyx el-Albani de bu meselede xeta edib...beli, beli! Sehv oxumadiniz, Sheyx el-Albani de xeta edibve Sheyx el-Albani de - rahimehullah - xeta ede biler. Onun xeta etdiyini de men yox, meselen Sheyx Abdulaziz er-Racihi deyir. Sesli yazisi da var...hemin yazisinda Sheyx el-Albanini mudafie edir, lakin qeyd edir ki, iman meselesinde xeta edir. Elecede Sheyx Ibn Useymin "Fitnetut-Tekfir" kitabinin muqeddimesinde kufr meselesinde mueyyen bir meqamda Sheyx el-Albani ile razilashmadighini deyir. Sheyx el-Albaninin bir dersi var ki, orada oz telebesi ile ixtilaf edir ve Sheyx orda deyir ki, iman ve tesdiq eyni sheydir. Bunlar hamisi yazili subutlardir...Indi elbette ki, biz bir alimi sevsek de , haqq bizim uchun daha sevimlidir. Ona gore de bele sheyde teqlidden uzaghiq, teqlid eden ve teqlide chaghiran ise Qametdir.
Men sadece olaraq her bir muselmana demek isteyirem ki, bir qeder achiq dushunceli olun! Qamet ne deyirse onunla oturub durmayin! Meger Qamet alimdir? Qametin sozu ne zamandan teqlid edilmeli bir soz olub? Muctehide teqlid ederler, Qamet kimi elm telebelerine teqlid edilmez, ezizlerim! Sadece achiq dushunceli olun...dushunun, gorun kim delille danishir. Eger kimse delile tabe olarsa, o haqq uzerindedir!
Asselamu aleikum wa rahmatullah [/QUOTE]
Ua aləykum əs salam ua rəhmətuLlah!

Gardaşım,sənə məsləhət görürəm ki,sən diggətli olasan və diggətli mənim yazdıgımı oxuyasan!
Mən dedim:"İmanın əsli elmdir." Mən demədim:"İman elmdir və bilməkdir." Sən düz başa düşməyib hətta mənim sözlərimi belə təvil edirsən.

Galdı ki,şeyx Albanin əgidəsinə onda bil ki,mən onu təklid etmirəm və demirəm ki,onun səhvləri olmayib.Lakin,onda əgidədə hec bir səhv olmayib,hətta o İbn Təymiyyənin bəzi göruşlərini (murciə fukaha barəsində) səhv oldugunu deyib və dəlilləriylə subut edib.Necə olur ki,o əgidədə səhvdir?Mən İbn Usəyminin "Fitnət ul Təkfir" kitabina etdiyi təgdimi oxumuşam və sənin dediklərini orda görməmişəm.Yəgin ki,sən mənin sözlərimi təvil etdiyin kimi onun sözlərinidə təvil etmisən.Və onuda deyim ki,sən saglam əgidəli olan materiallar oxu.

Gamətin ədidə barəsində dedikləri sələf əgidəsiylə tam eynidir!

Ua aləykum salam ua rəhmətuLlahi ua bərəkətuh!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun, bu özünü orta yolda hesab edir, amma özü demişkən, deyəsən kimisə təqlid edir. Şeyx Albani (rahimahullah) barədə şeyx Useymindən (rahimahullah) dəfələrlə soruşdular, şeyx isə dedi ki, mən onun əqidəsində irca görmədim və s. Yəni bu adamların məqsədi başqadır, sadəcə bu məsələlərlə bilməyənləri azdırırlar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


"О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете?Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете."(61:2-4)

"Я говорю всем заблудшим (рафидитам,суфиям,мурджиитам,хауариджам (джамаатам джихада и такфира),также хабашитам,ихванам и хизб-тахрировцам:"Если я соглашусь с вами,то буду кафиром.Но вы заблудшие и невежественные люди."

#66 Montin

Montin

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 35 posts

Posted 06 February 2010 - 12:39 AM

Цитата
Цитата
Salamun aleykum. Tutaq ki sen duz deyirsen tutaqki sen elmlisen yenede qeyd edirem tutaq ki Amma men sene bir soz deyim senin fikir catdirma ve qarshindakina hormet qoyma exlaqini sene ya oyretmeyibler yada ki sen oyrenmemisen. Mesel ucnun sen bilmirsen sene yazan kimdir amma sen ishletdiyin sozlere bax ay ushaq bashuvu soxma umumen sende exlaqsizliqin ve kibirin izleri var. El arasinda yaxshi bir soz var her oxuyan Nizami Gencevi olmurki. Allah mene sebr vermeseydi sene daha aqir sozler yazardim. o ki qaldi senin qeyd elediyin meseleye sene elmli qardashlar cavab verecekler. Amma gorunduyu kimi seni cavab yox fitne yaymaq maraqlandirir. Birde biz Qameti taniyiriq ki o kimdir ve harani qurtarib bes sen kimsen adin nedir harani qurtarmisan belede ki isteyirsen medineneni qurtar exlaqsizin hec yanda yeri yoxdur ozu kimilerin yanindan bashqa Allah hidayet versin


"Montin" Nikli Qardaşım!
Aleykum salam!! Nəsihətinə görə Allah səndən razı olsun!! Nəsihəti düzgün qaydada etməsəndə mən nəsihətini qəbul edirəm.
"fikir Catdirma, qarşındakına hörmət" söhbətinə gəldikdə Mən bunları Ele şeyx Qamət və bu forumun yazarı Abd.Rahimdən öyrənmişəm!! Mənim qardaşım çalış ədalətli ol!!! Bunlarin necə cavablar yazdığını heç görmürsən??? Görürsən sadəcə seni də başqa şeylər maraqlandırır.Ədalətli ol nəsihət edənsənsə hamını eyni gözdə gör!!
İşlətdiyim səzlərə gəldikdə indi baslayım mən sheyxlərin işlətdiyi sözləri bir bir yıgım sənə göstərim??? Vallahi niyyətim fitnə yaymağ deyil. Sadəcə siz bu insana kor koranə bağlılıqınız və təqlidiniz sizi HAQQ yazılara FİTNƏ kimi baxmaqiniz gətirib çıxardır!!!! Qardaşım yazılarına fikir ver əgər mən bu dediklərimlə əxlaqsız oluramsa onda senin şeyxlərin hec exlaq nedir bilmirlər!!! Bir də qulaq as ! Kim olduğuma gəlnicə----az eşitmisən SHEYX QAMET dəfələrcə deyib : “Biz baxmırıq kim nə deyir! Baxırıq nə deyir” -- Yani kimlik əsas deyil şərt Deyilənlərin Quran Və Sünnəyə uyğun olmasıdır Bir də sən əgər yazılanlar oxusan əmin ol ki.İMAN məsələsində hansı yazının haqq olduğunu görəcəksən.və diqqət etsən cavabların Ancaq acizlikdən fırlatdıqlarını görəcəksən. Yox eger sen ancaq gözləyirsən ki mənə cavab versinlər O zaman sən haqqı axtaran biri deyilsən!! Allah bizə haqqı haqq olaraq göstərsin və ona çatanlardan etsin!! Və batili də ,batil olaraq göstərsin və ondan çəkinənlərdən etsin AMİN!!!!!

Salamun aleykum. Sene deyesen exlaqa hec diqqet vermek istemirsen. Yenede menim haqqima girerek meni kora benzedirsen. Onda gerek mende qisas haqqimdan istifade edim. Men ise seni sehrada kitablari belinde gezdiren essheke benzetsem nece olar xoshuva geler ? Yaxudda ki oxuduqlarin boqazindan ashaqi kecmir benzetmesi nece? Mne ele gelir ki bu sozler neyinki senin hec cahilinde xoshuna getmez.Birde axы sen bir delil kimi goster gorek Qamet harada kime cavab vererken kiminse haqqina girib ikincisi mene ele gelir ki bu sohbetlerin yeri bu sayt deyil mence sen onunla shexsen gorush fikrini bildir. Yoxsaki tutmusan flankes murciyadir nebilim bunu burda bele dedin. Senin kimi qardashlarin bele sert ve yenede qeyd edirem exlaqa zidd yorumlari ehli sunnenin dushmenlerinin eline imkan verir ki bizlere olan movqeylerini dahada sertleshdirsinler ve camaati ele oz icherimizden daqitsinlar.Mesel uchun islam dushmenleri senin bu cur nifretinden istifade ederek eks tebliqatlarini dahada semereli shekilde aparirlar. Birdeki imanin temel meselelerinde ve tovhidde mence problem yoxdur. siradan bir insan senin yazdiqlarini anlamir yoxsa sene ele gelir bu sayta ancaq elm ehli daxil olur? Amma senin yazdiqlarini anlamasalarda senin bu dushmen ve merhemetden kenar movqeyi onlara catir.Indi sen ozun fikirlesh senin yazdiqlarindan tsirlenen islama yeni gelen qardash xavaric kimi canavarlarin eline dushse nece olacaq.Sen bu elmini devete yoneltsen daha feziletli olar. Qardash birdeki sen bilmelisen axi bezi anlarda sunnetin ozunu terk etmek ozu bir sunnetdir. Salamun aleykum..

sizden xahish edirem cenzura qoymayin.. Allah sizden razi qalsin ve devetinizi hikmetli etsin amin.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Mən artıq dedim ki, buranı çata çevirməyin, artıq cavabları pozmağa başlamışam. Sadəcə elmli cavabları yerləşdirəcəm.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#67 Guest

Guest
 • Guests

Posted 06 February 2010 - 01:39 AM

esalamu aleykum

1.Ne uchun cihadistlerin ekseriyyeti cidoisdirler? Yani ekseriyyeti idmanla meshqul olurlar?Bu sunnetdir?
2. O vaxti siz mescidde demishdiz ki xevriclerle oturub-durmayin.Alkin mescid baqlanandan sonra, elmine etibar etdiyimiz bir chox qardashlar onlarla oturub-durdular. Ve neticede indi onlarda xevaric olublar. Sizce mescid achilandan sonra onlar yeniden selfi eqidesine qayidacaqlarmi?
3.Eslinde bilirik ki, danishana deyil, danishanin sozune qulaq asmaq lazimdir. Bu xevaric dedikleriniz adi bir meselede quranda, sunneden, alimlerin kitablarindan deliller getirirler. Bele halda onların xevaric olduqu uchun delilerine qulaq asmamaq doqru sayilirmi?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Mən isə tanıdığım cüdoçuların çoxu sələfidir, əlhəmdulillah. Sadəcə cihadçılar dəvət etdikləri adam baxırlar, idmançı, varlı qardaşları cəlb edirlər ki, istifadə etsinlər. Qardaşlar da inanıblar bunların şüarlarına.
2. Sən burda ikibaşlı söhbət eləmə. İndi bu cür üsluba əl atmısınız? Guya elmi olanlar xəvariclərə qoşulublar? Əvvəla elmi olan kəs onlarla oturmaz. İkincisi, sənin fikrincə elm nədir? Bir-iki kitab oxumaq elmdir? Məscidə xəvariclər hücum etdilər, xaincəsinə. Bundan sonra hansı elmi olan onlara qoşular? Bu gülməli deyil???
3. Bütün firqələr Qurandan dəlil gətirir, onda sənin məntiqinlə sufilərə də qulaq asmaq lazımdır və onlardan olmaq lazımdır? Bu sələfin mövqeyi deyil. Əsas dəlil deyil, əsas dəlili düzgün başa düşməkdir. Kifayətdir ki, böyük alimlərə baxaq – hansı böyük alim onları dəstəkləyib? Hamısı bunları xəvaric adlandırıb.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#68 Абу Муджахид Ахади

Абу Муджахид Ахади

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 16 posts

Posted 06 February 2010 - 03:01 AM

Цитата (Orta Yol @ 04 Feb 2010, 04:38)
Цитата
Əvvəla,gardaşım hanı sənin salamin?Belə bir hədis var:"Salam vermeyib sizə muraciət edənə cavab verməyin!" Sən sevin ki,Gamət sənin yazdıgını kecirib.Sən calış əvvəl öz əməllərinə diggət et,sonra cinsul əməldən və imandan danış!Sənin hətrinə dəymək istəmirəm,sadəcə sən bu ayəni oxu: " Ey iman gətirənlər! Etməyəcəyiniz bir şeyi niyə deyirsiniz?Etməyəcəyiniz bir şeyi demək Allah yanında böyük qəzəbə səbəb olar." (61:2-4)

Və diqqət ver Allahın dediyinə,O demir "Ey möminlər...",O deyir:"Ey iman gətirənlər!" Bu nəyə işarədir?Bu ona işarədir ki,hər kəs mömin (yəni kamil imanlı deyil) və musəlmanların həm möminləri,həm iman edənləri var,yəni bəzilərin imanı kamil,bəzilərin isə kamil deyil.Və sən İbn Təymiyənin "İman" kitabını oxusan orda görərsən ki,o deyib:"Sələflərdən gələn bir söz var:"Hər bir mömin müsəlmandir,lakin hər müsəlman mömin deyil!" Və bu onu deyir ki,gəlb,söz və əməl imandır,lakin əməldə bir sey olmazsa bu müsəlman fasikdir və güyahkardır,lakin əməl olmazsa və gəlbdə iman olarsa amma sözdə iman olmazsa bu insan kafirdir,və əgər əməli olarsa lakin gəlbdə iman olmazsa onda bu insan munafikdir.Və sənin dediyin kimi əgər biz götürsək onda elə cıxır ki,nifak və munafiklər yoxdur,sən axı hər şeyi əməlnən götürürsən.Və həmin sənin dediyin elə kətirib murciyə əgidəsinə cıxarır.Onlar deyirlər ki,nifak yoxdur.Digər tərəfdən əgər sən deyirsən ki,əməli olmayan müsəlman deyil onda elə cıxır ki,iman nə azalır,nə də coxalır.Və bu yenədə murciyə əgidəsinə kətirib cıxarır.Ucuncu tərəfdən baxanda bu məsələyə əgər bir müsəlman zina edibsə və onu cəzalandırırlarsa deməli o kafirdir?Əlbəttə yox.Əgər o zinanin haram və güyah olmagını inkar edirsə (bu isə gəlbə və sözə aid olan imandır) onda o kafirdır.Lakin,o inkar etmirsə onda o fasik bir müsəlman kimi cəzalandırılır!

Subhənallah,bu cür savadsızlıq !!! sənə qarşı dəlillər nə qədər desən amma yazıların dan cox savadsız və məsələləri qarışdıran adama oxşayırsan!!!
Ay qardaş 1 ci olaraq sənə deyim ki ,get Ibn Teymiyyənin "Iman" kitabını yenidən oxu.Arada quran da oxu,və Allahdan istə ki, sənin fəhmini acsın.arada riyazi məsələlər həll et.beynin bir az ishlesin!!! mən başa düşə bilmirəm ki, niyə sənin cavabını bura qoyublar!!! Mən bilən buranı chat eləmək olmaz !! Sən indi bu nifag əhlinə bax hətta zənn edirəm ki, mənim cavbımı qoymayacaqlar.onlara nə sərf edir onu buraxırlar!!!

Əs salamu aləykum ua rəhmətuLlahi ua bərəkətuh!

1.Yenədə gardaşım sənin salamın yoxdur.Sən cinsul əməldən danışırsan,amma özün bunu edirsən?Sən mənə deyirsən ki,mən Guran oxuyum,amma mən sənə ayəni yazdım sənə deyəsən onun mənası catmadı və al-əsəri.net saytından məlumat götürməkdənsə yaxşı olar ki,alimlərin kitablarını oxuyasan,şeyx Hərbimim yox.Sən mənə deyirsən ki,mən riyazi məsələlər həll edim,mən hələ görməmişəm ki,buna bir dəlil olsun İslamda,ona görə sən calış riyaziyyatı bir gıraga goyub Guranın ayəsini oxuyub başa düşəsən ki,əgər sən bədən üzvlərin əməllərindən danışırsansa onda özün birinci riayər elə buna.Və Allah buyuranda "Ey iman edənlər!.." və "Ey möminlər!.." bunu nə ücün buyurur və kimə deyir biləsən.Onu bil ki,mömin o kəsdir ki,imanı kamildir və gəlbi,dili və bədəni öz əməlləriylə bunu təsdig edir!İman edən isə,imanı kamil olmayan və gəlb və ya dil və ya bədən əməllərində bir xəta yaxud gunah və s. var.Və sənə məsləhət görürəm ki,zənn etmiyəsən,bunun haggında hədislər var!Sənin danışmagın,sözlərin özü elə təsdig edir ki,sənin bəzi cinsul əməllərin yoxdur,və bu onu göstərir ki,cinsul əməllər tam olsa,lakin gəlb yaxud dil əməlləri tam olmazsa müsəlmanın imanı kamil deyil,yəni o mömin deyil.Ümüd edirəm ki,mənim sözlərimi sən başa düşəcəksən!

2.Mən sənə İbn Təymiyyənin öz səzləriylə cavab verəcəm:
"Biz daha dedik ki,cinsul əməlin olması gəlbdə imanın olmasının şərtidir,və cinsul əməl olmasa,gəlbdə iman kamil olmaz." ("Rəf ulləma",24)

"Gəlbdə nə varsa əməldə bilinməlidir.Lakin əgər insan uacib olan əməlləri əməl etmirsə,bu onu göstərir ki,ya bu insanın imanı yoxdur,yada zəifdir." ("Məcmu ul fətaua",7/664)

İmam İbn Bətta:"İnsan mömin olmaz əgər o bütün şərtlərə gəlbidlə iman etməsə,dildə təsdigləməsə və əməl etməsə.Və sonra o mömin olmaz əgər onun dedikləri və əməlləri Sunnəyə uygun olmasa,və bütün sözlərində və əməllərində bildiyiylə (elmiylə) etməsə."("əl-İbana",2/760)

İmam Şirazi imam Şafinin sözlərini rivayət edib:
"İman-gəlblə,sözlə və əməllə təsdig edilir.Əgər birincisi olmasza (gəlbə təsdig)-o munafikdir.Əgər ikincisi olazsa (dillə təsdig (igrar)-o kafirdir.Və əgər ücüncüsü olmazsa (cinsul əməl)-o fasigdir və əbədi Cəhənnəmdə olmagdan canını gurtarar və Cənnətə girər." ("Umdədul Gəri,şərh Səhih əl-Buhari",1/175)

İmam İbn Həzm deyib:
"Əgər bir kəs desə:"Bəs imanın əksi kufr deyil?!",onda biz deyərik:"Bu fikir səhvdir." İman-bir sözdür hansı ki,ayrı hissələrdən ibarətdir.Bu hissələrdən elə hissə var ki,onun əksi kufrdür.Elə hissə var ki,onun əksi fasiglikdir.Və elə hissə var ki,onun əksi nə kufrdür,nə də fasiglik.
Galdı ki,o imana hansının ki,əksi kufr deyil,lakin fasiglikdir,bu da uacib əməllərdir.Və insan əməlləri buraxsa bu fisk (fasiglikdir),amma kufr deyil.
Galdı ki,imana hansının ki,etməsən və bu onun əksi olar,bu da mustəhəb savab əməllərdir,hansi ki nə kurfdür,nə də fisk (fasiglik)." ("əl-Fisəl fil miləl",3/118-119)

İbn Təymiyyə deyib:
"Bizim din üc pillədən ibarətdir:muslim,mumin və muhsin,nesə ki Allah deyib:
"Sonra Kitabı bəndələrimizdən seçdiklərimizə (Muhəmməd ümmətinə) miras verdik. Onlardan kimisi özünə zülm edər (pis əməlləri yaxşı əmələrdən çox olar), kimisi mötədil (pis əməlləri ilə yaxşı əməlləri bərabər) olar, kimisi də Allahın izni ilə yaxşı işlərdə (başqalarını ötüb) irəli keçər (yaxşı əməlləri pis əməllərindən çox olar). Bu (Kitaba varis olmaq) böyük lütfdür!"(35:32)
Orta və üstələyən (musəlman) o kəslərdi ki,onlar Cənnətə cəza cəkmədən girərlər,özlərinə zülm edənlərdən fərgli olarag.Bu vəziyyət o kəslərindi ki,onlar zahiri İslamla gəliblər (yəni şəhadət ediblər,igrar) və gəlbləriylə təsgig ediblər,lakin uacib (fərz) əməllərdən bir şey etməyiblər.Onları cəza gözləyir." ("Məcmuə ul fətaua",7/10)


Muhəmməd ibn Əbd ul Uahhab deyib:
"Lə ilahə illa Llah" kəlməsində bütün din birləşir.Və hec bir şübhə yoxdir ki,bu sözlər Cəhənnəmdən cıxaracag,əgər gəlbdə toz boyda iman olubsa.Və imanın hissələri var,və onun bir hissəsi itərsə o demək deyil ki,bütün iman itər.Bu həricilərin məzhəbidir,hansılar ki deyirlər:"Bütün əməllər şəhadətdəndir."Bu haggdlr.Və kimin imani toz boydadırsa o Cəhənnəmdən cıxacag deyənlərində sözləri haggdlır.Lakin onların başa düşməməyin səbəbi ondadır ki,imanın hissələri var.Və bu səbəbdən xəta etdilər Əbu Həmifə və onun tərəfdarları,əməllər imana aid deyillər,deyib." ("Duraru ssanuyə",1/44)

İbn Təymiyyə:
"Gəlbin əməllərini imana daxil etmək daha vacibdir,nəinki,bədən əməllərini,və bu bütün firgələrin görüşüdür." ("Məcmua ul fataya",7/506)

İbn Gəyyim deyib:
"Gəlbin vacibatları,bədəbin vacibatlarından daha üstün və vacibdir."("İgasatu lləhfən",2/856)

Və imam İbn Abiı İzz icma gətirərək deyir:
"Bütün alimlər deyiblər ki,əgər insanın gəlbində və dilində təsdig varsa,amma o bədən əməllərindən cəkilərsə,onda o Allaha və Onun Rəsuluna,səllahu aləyhi ua səlləm,asilik etmiş olur və cəzaya layigdır."("Şərh əgidə ət-Təhəvi",334)

Yəgin ki,indi sənə aydın oldu iman nədir və nədən ibarətdir və necədir.

Kecək sənin yazdıgıi alimlərin sözlərinə:

Şeyx cavab verir:
"Xeyr, xeyr! O, kamillik üçün şərt deyildir, bir hissədir, imandan bir hissədir. Bu söz mürciələrin sözüdür. Mürciələrə görə iman yalnız söz və təsdiqdir, digərləri isə deyirlər: "marifətdir." Bir başqaları isə deyir: "təsdiqdir". Bunların hamısı səhvdir. Əhli-Sünnətə görə doğru olan budur ki, "əl-Aqidətu əl-Vasitiyyə" kitabındakı kimi iman söz, əməl və etiqaddır, itaət ilə artar və masiyət ilə azalar."
Gordünmü ibn Baz nə deyir!!!!

Elə Gamətində dediyi budur və bütün alimlər (sələf) bunu deyirlər.Əməllər imanin kamil olmagina şərtdir,onlar imanın hissəsidir.Və əgər əməllər səhih olarsa,lakin gəlbin əməlləri düz olmazsa bu nədir?Bu nifakdir.Yəni kamil imanın şərti:Səhih gəlb təsdigi,səhih dillə təsdig və səhih bədən əməlləri.Bu üc hissə kamil olarsa onda iman kamil olur.Amma əməllər kamil imanın şərtidir,mutazilər isə deyillər ki,əməllər sadəcə imanın şərtidir,bax "Fəth ul Bəri,1/46)İbn Bəz namazı tərk edəni kafir saydıgına görə İbn Həcərlə razılaşmayıb,lakin İbn Bəzin fikri öxü özündə dəlil deyil.Məsələn,imam Səffərini İbn Həcərin sözlərini dəlil kimi gətirir və onunla razılaşir,bax "Ləuami əl-ənvar əl-bəhəyə",1/105.

"Münafig Məsələsi isə ele sənin özünə rəddiyədir!!"
===
Sən mən dediyimi başa düşmədin...

3."Sən namaz məsələsin gətirmə ay uşaq. Söhbət "CinsulƏməldən" gedir..."

Mən bunu başa düşürəm,sadəcə sən başa düşmürsən ki,alimlərin arasinda ihtilaf olub bütün əməlləri tərk edən insan haggında.Və namazın tərk olmagını misal ücün ona görə gətirdim ki,sən biləsən ki,əgər bir insan uacib əməllərin coxsunu edirsə,lakin namaz gılmırsa,bəzi alimlərin fikrinə görə o kəs kafirdir,amma namaz gılırsa,lakin başga əməlləri etmirsə onda o musəlmandır,və gunahkardır.Lakin gəl baxag alimlər sən dediyin məsələyə necə baxıblar:

İmam İbn Həzm deyib:
"Kim BÜTÜN əməlləri tərk edərsə o gunahkar musəlmandir,zəif imanla,lakin kafir deyil." ("əl-Muhəllə",1/40)
Səncə İbn Həzm murciyədir?!

İbn Abd ul Hədi (İbn Təymiyyənin şagirdi):
"Əhli Sunnə deyir:"Kim imanın gollarıni (furu) tərk edərsə kafir olmaz,imanın əsasını
tərk etməyənə gədər,bu əsas isə - itigaddır." ("əl-Ukud əd-dariyə",98)

Sonda bir hədis gətirim:
"Hec bir yaxşı əməl etməyən Cəhənnəmdən cıxacag."
Və bu hədisin səhih olmagını şeyx Albani təstigləyib.Əgər istəsən alimlərin bu hədis haggında şərhlərini yaza bilərəm sonra,İnşə Allah!Əsas odur ki,özündən bilməyib fikir söyləmə.

Gamət gardaş hakkını halal elə!Öz gardaşına kömək edənə Allah kömək edir!Əcri isə yalnız Allahdan istəyirik!!!Allah səndən razı olsun və gunahlarını bagışlayib,Cənnətlə səni mücdələsin!!!Amin!!!

Əs salamu aləykum ua rəhmətuLlahi ua bərəkətuh!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Qardaş, onsuz da bu adam sənin dəlillərini fırladacaq, ya da heç oxumayacaq. Sadəcə gülümsəyəcək və deyəcək ki, Qamətə təqlid etdi və s. Ya da girəcək bəzi təkfirçi saytlarında sənin dəlillərinə cavab axtaracaq, sonra bura nüsxələyib qoyacaq.
Allah razı olsun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


"О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете?Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете."(61:2-4)

"Я говорю всем заблудшим (рафидитам,суфиям,мурджиитам,хауариджам (джамаатам джихада и такфира),также хабашитам,ихванам и хизб-тахрировцам:"Если я соглашусь с вами,то буду кафиром.Но вы заблудшие и невежественные люди."

#69 Lale

Lale

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 21 posts

Posted 06 February 2010 - 12:59 PM

Salam aleykum

Men Peygemberimizin adlari barede eshitmishdim, hardasa oxumushdum. Bu barede bir daha deqiq melumat vere bilersiniz? Ehmed, Mustafa, deyesen bele adlari vardi. Bunlar dogrudurmu? Yoxsa Hansisa mezheblerin uydurmalaridir.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəli, peyğəmbərimizin (sallALLAHU 'aleyhi wa sallam) bir neçə adı olub. Ən məşhuru Məhəmməd, Əhməd, Mahi, Haşir, Aqib – bunlar hədislərdə gəliblər.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#70 Guest

Guest
 • Guests

Posted 06 February 2010 - 01:01 PM

Assalamu aleykum warahmatuLLAHi wabarakatuhu,uvajayemiy Sheyx!

1Верно ли то что человек пропустивший молитву без причины соответствующей шариату не должен совершать ее сначала,т к на это нету прямого доказательства ?
2А какие причины не совершения молитвы кроме как если человек забыл или проспал являются уважительными?
3Если например я задерживаюсь в университете из-за мирского дела и не имею там возможности совершить молитву,т к кабинеты закрыт ыи омовение взять тяжело,является ли это уважительной причиной?Если я могу успеть домой и одновременно мне желательнее остаться в университете?
4Если я слышу утренний будильник на Субх,но выключаю спросонья,это не уважительная причина,еси я не могу себя пересилить?
5Не дозволено пропускать совершение молитвы в установленное для нее время, даже если че-ловек находится без малого или полного омовения и не может найти ни воды, ни земли, или при наличии нечистот на одежде (наджаса), которые невозможно удалить, или при отсутствии одеж-ды для прикрытия того, что должно быть прикрыто во время молитвы. Необходимо совершать молитву в установленное для нее время, вне зависимости от положения и состояния человека. Об этом говорил шейхуль-Ислам Ибн Таймия. См. “Маджму’уль-фатауа” 30/22. И это мнение многих имамов нашей общины. См. «аль-Умм» 1/79, «аль-Фуру’» 1/293, «аль-Маджму’» 1/182.

Однако это не дозволено, кроме как в том случае, когда человек действительно оказался в упомянутых ситуациях, как отсутствие воды и земли для очищения, или же отсутствие одежды для прикрытия аурата и т.д.
Доказательством тому, о чем мы говорим, является история, о которой поведала ‘Аиша. Она рассказывала: “Однажды я потеряла ожерелье, и посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) по-слал людей найти его. Когда же их застало время молитвы, у них не было воды, и они совершили молитву в таком состоянии. Затем они пожаловались на это посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и Аллах ниспослал аят об очищении землей (таямум)”. аль-Бухари 336, Муслим 367.
Хафиз Ибн Хаджар передал слова Ибн Рашида, который сказал: “В этом хадисе содержится доказательство на обязательность совершения молитвы даже тому, кто не имеет возможность очиститься обоими способами (водой или землей). В этом хадисе указание на то, что те сподвижники совершили молитву, будучи убежденными в необходимости этого. И если бы молитва в таком положении была запрещенной, то пророк (мир ему и благословение Аллаха) обязательно выразил бы им порицание. И это было мнением аш-Шафи’и, Ахмада и большинства мухаддисов, а также большинства сторонников имама Малика”. См. “Фатхуль-Бари” 1/440.
Что же касается молитвы, совершенной в таком состоянии, то ее не следует впоследствии совершать заново, так как нет на это указания, и в приведенной истории не сообщается, чтобы пророк (мир ему и благословение Аллаха) повелел им возмещать эту молитву. Имам Ибн Хазм сказал: “Кто находится в состоянии осквернения, будь-то дома или в пути, и не может найти воды или земли, то он совершает молитву в таком состоянии, в каком находится и его молитва действительна. И он не должен ее возмещать независимо от того, найдет он воду в отведенный для этой молитвы проме-жуток времени или же после него!” См. “аль-Мухалля” 1/363.
Тогда можно ли основываясь на этот хадис совершить молитву в университете,если вода не идет из крана в туалете?а другое место в самом университете найти не легко и нет на это времени?
Извините что отняла много времени у вас на прочтения того что написала,Да вознаградит вас Аллах!!!
Ассаламу алейкум варахматуЛЛАХи вабаракатух!!!

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
1. Да, есть такое мнение у ученых, но нужно покаяться. Но если были какие то причины, то пусть совершает газа.
2. Основные эти и если потерял сознание.
3. В такой ситуации делайте тайаммум и совершите намаз сидя, если выйдет время намаза. Если успеете до выхода времени намаза домой, то дома совершите полный намаз.
4. Это не причина, это слабость.
5. Нет, вы можете взять тайаммум, то, что вы перечислили, были не в вашей ситуации.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!#71 Qul222

Qul222

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 50 posts

Posted 06 February 2010 - 01:07 PM

Salamu aleykum. Qamət qardaş bu “orta yol” özünü lap savadsız aparır və üstəlik elə zənn edir ki, Əhli sünnətin mövqeyini sanki ondan başqa bilən yoxdur. Sözün düzünü desəm bu, özünü görsətmək və özünü biruzə vermək rəgbəti indi ki cavanların əksəriyyətində vardır, Allah qorusun.
Mən onun yazdıqlarına müşahidə etdim və onun əvvəl yazdıgı cümlədə açıq aşkar XƏTA gördüm. Allah bilir yazdıqlarının hamsını oxusa idim nə qədər XƏTA görərdim.

Deməli bu “orta yol” sizə yazdıgı ismarıcda deyir ki “Bəli mən əminliklə deyirəm və dəlillərimi də aşağıda gətirəcm ki,Bütün sələf alimləri bu rəydədi ki,Kim Cinsul Əməli (Bütün əməlləri) tərk edəni müsəlman görsə o murciyədir !!!! baxın bu ləfz onun sizə göndərdiyi ismarıcdadır.

İndi bunun açıq aydın xətasına baxın, görsənir ki, qardaş ya 2 kitab oxuyub ya da maksimum 4 kitab. Xatırladım ki, söhbət iman məsələsindən gedir.
Yazıb ki, “Bəli mən əminliklə deyirəm və dəlillərimi də aşağıda gətirəcm ki,Bütün sələf alimləri bu rəydədi ki,Kim Cinsul Əməli (Bütün əməlləri) tərk edəni müsəlman görsə o murciyədir !!!!
İndi, mən sənə əminliklə deyirəm ki, heç bir sələf Alimi (cinsul əməli) tərk edəni murciyə görməyib və dəlilləridə aşagda qeyd edirəm.
Keçək cinsul əməl söhbətinə, sən deyəndə ki, Bütün sələf alimləri bu rəydədi ki,Kim Cinsul Əməli (Bütün əməlləri) tərk edəni müsəlman görsə o murciyədir, sən burda cinsul əməl deyəndə hansı əməli nəzərdə tutursan??? Çünki məlumdur ki, Qəlbində əməlləri var, bədən üzvülərinin də yəni-( Zahiri əməllər).
1-ci variantın, əgər desən ki, Mən o, sözü deyəndə Zahiri əməlləri nəzərdə tuturdum, sənin bu sözün açıq aydın XƏTADIR. Niyə??? Səbəbini aşagda yazıram.
Əhli sünnənin böyük alimləri deyiblər ki, “Əgər bir insanda Qəlbin əməlləri qalarsa yəni-(məhəbbət, xouf, inqiyad, təazim) və s. Bu kimi şeylər, insanda olarsa DEMƏLİ İMANIN ƏSLİ O, İNSANDA VARDIR.
1-ci-İbn teymiyyə buyurur; فَأَمَّا أَصْلُ الْإِيمَانِ الَّذِي هُوَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ عَنْ اللَّهِ تَصْدِيقًا بِهِ وَانْقِيَادًا لَهُ ؛ فَهَذَا أَصْلُ الْإِيمَانِ الَّذِي مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنِ ؛
O, ki qaldı imanın əslinə,imanın əsli, Rəsulun Allah tərəfindən gətirdiyini iqrar etməklə yanaşı təsdiq edib boyun əyməkdir. Bax buda o, imanın əslidir ki, kim bununla gəlməzsə mömin olmaz.
2-ci- ibn məndəh buyurur; فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه
İmanın Əsli Allahı tanımaq və onun tərəfindən gələn bütün şeyləri Qəlb və dillə təsdiq etməkdir. Bunlarla yanaşı qəlbdə təkəbbürlük və inadkarlıq olmamaq şərti ilə,Allahdan qorxu, ona sevgi və onu təazim etmək durmalıdır. Əgər bir insan imanın bu əsli ilə gələrsə artıq o imanın əslinə qaxil olmuşdur və bununlada imanın adı və əhkamları ona iltizam olunur.
3-cü ibn teymiyyə buyurur
وَالْمُقْتَصِدُ وَالسَّابِقُ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِلَا عُقُوبَةٍ بِخِلَافِ الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ . وَهَكَذَا مَنْ أَتَى بِالْإِسْلَامِ الظَّاهِرِ مَعَ تَصْدِيقِ الْقَلْبِ ؛ لَكِنْ لَمْ يَقُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِيمَانِ الْبَاطِنِ ؛ فَإِنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْوَعِيدِ
Muqtasidlərlə sabiqlər nəfsinə zülüm edənlərər əks olaraq heç bir əzab çəkmədən cənnətə girəcəklər. O, ki qaldı nəfsinə zülm edənlərə, İbn temiyyə deyir ki, kim islamın zahiri ilə gələrsə və bunu qəlbi ilə təsdiq edərsə və lakin QƏLBİNDƏ OLAN İMANIN TƏLƏB ETDİYİ ŞEYLƏRİ ETMƏRSƏ, HANSI Kİ BUNU ETMƏK ONA VACİBDİR DEMƏLİ ONU ƏZAB GÖZLƏYİR.
“Orta Yol”! İbn teymiyyə bilirsən burda nə demək istəyir?? Bir insanda Qəlbin əməlləri var lakin zahiri əməlləri yoxdur, bununla bildirir ki, nəfsinə zülm edənlər məhs onlardır. Məlumdur ki, onlar Allahın istəyi altindadır. Əsas sənə çatdırmaq istəyirəm ki, insan Tək qəlb əməlləri ilə imana daxil olur.
4-cü İbn Rəcəb buyurur;
و معلوم أن الجنة إنما يستحق دخولها بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسان ، وبها يخرج من يخرج من أهل النار فيدخل الجنة
Məlum olan bir şeydir ki, dilin şəhadət gətirib və qəlbin təsdiq etməsi ilə insan cənnətə layiq olur. Həmçinin məhs bunula insan cəhənnəmdən çıxaraq cənnətə daxil olur.

“orta yol” diqqətlə oxu. əgər sən bu cümləndə “Bütün sələf alimləri bu rəydədi ki,Kim Cinsul Əməli (Bütün əməlləri) tərk edəni müsəlman görsə o murciyədir” zahiri əməlləri qəsd edirdinsə DEMƏLİ YUXARDA QEYD ETDİYİM ALİMLƏR MÜRCİYƏDİR. Əgər cisul əməl deyəndə həm zahiri həmdə Qəlbin əməllərini nəzərdə tuturdunsa bunu məndə deyirəm Qamət qardaşda deyir və bütün müsəlmanlar deyirlər ki, O, kəs müsəlman ola bilməz. Əgər desən ki, cinsul əməl deyəndə Zahiri əməllərin qalib, qəlbin əməllərinin olmamasını iddia edirdim buda məlumdur ki, bu kəslər münafiqlərdir.

“orta yol” Yəqin ki, yazdıqlarımı başa düşdün, əgər başa düşməmisənsə təcüblənmirəm, çünki mən bilirəm yuxarda yazdıqlarım agır məsələdir, 4-kitab oxumaqla başa düşmək olmur.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun. Bu adam ya məsələni başa düşməyib, ya da özünü alim göstərmək fikrinə düşüb. Əslən murciyələr əməli imandan görmürlər. Sələflər isə əməli imandan görüblər və qəlbi və zahiri olur. Təbii ki, heç biri olmayan lap şəhadəti gəitrsə belə müsəlman deyil. Lakin əgər qəlbi əməllər varsa, zahiri əməllərin isə bəzisi varsa və ya heç yoxsa, burda qeyd etmək lazımdır ki, bu mümkün olan şey deyil, çünki Allah Təalanın razı olduğu hər bir şey əməldir. Məsələn, biri namaz da qılmır, zəkat da vermir, lakin həcc edib, və ya heç həcc də eləməyib, oruc tutub, misaldır, heç başqa əməlləri demirəm, qurban kəsib, sədəqə verib.
Amma bu adamın problemi başqadır. Bu məsələni qaldırıb sonda istədiklərini təkfir etmək istəyir.
Özü də maraqlıdır ki, şeyx Albaniyə (rahimahullah) nəsə deyir. Bəs şeyx Useymindən (rahimahullah) xəbərsizdir?
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#72 bintul-Islami

bintul-Islami

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 33 posts

Posted 06 February 2010 - 02:17 PM

Assalamu aleykum wa rahmatuLlah

1) Seher zikrleri uchun en yaxshi vaxt hansidir?
2) Axsham zikrleri uchun en yaxshi vaxt hansidir?

CazakaLlahu xayran

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Namazdan sonra gün çıxana qədər.
2. Məğrib azanına yaxın vaxt.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


Передают со слов Абу Саида аль-Худри,что пророк, саллаЛлаху алейхи вассалям, сказал: Как могу я наслаждаться, когда тот, кто держит в своих руках рог, уже поднёс его ко рту и стал прислушиваться(ожидая) веления по которому он протрубит в него?

#73 bintul-Islami

bintul-Islami

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 33 posts

Posted 06 February 2010 - 02:26 PM

Ассаламу алейкум уа рахматуЛлах

Какая акида была у Бишра Хафи ("Бишр Босоногий")? В некоторых местах пишется что он был суфием, а в некоторых что он придерживался ахлю сунна уаль джамаа.

ДжазакумуЛлаху хайран

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
У меня про него информации нет, если кто знает пусть помогут.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


Передают со слов Абу Саида аль-Худри,что пророк, саллаЛлаху алейхи вассалям, сказал: Как могу я наслаждаться, когда тот, кто держит в своих руках рог, уже поднёс его ко рту и стал прислушиваться(ожидая) веления по которому он протрубит в него?

#74 aydin22

aydin22

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 15 posts
 • Location:baku

Posted 06 February 2010 - 02:49 PM

assalamu aleykum Qamet qardash.eger uzurlu sebeblerden zohr ile asr namazini birrleshdirib zohr namazinin vaxtinda qilmishamsa ve eve gelende gormushem ki,asr namazinin vaxti bitmeyib.asr namazini yeniden qilmaliyammi?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Xeyr.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#75 Guest

Guest
 • Guests

Posted 06 February 2010 - 03:09 PM

Цитата
Qamet muellim,o minber gunlerin ucun darixmisanmi??kuveytden gelen pullar ucun nece??nece olduki sen bele bir veziyyete dushdun?reytingin birden bire15% dushdu bunun sebebleri nedir?

salam aleykum seyx.bunu yazanin meqsedi var o da bohtan ve fitne.sorussan subut durub agzin acib qalacaq.sual yaxsi bes bunlar muselmandirsa onda bilmelidir ki bohtan boyuk gunahlardandir.bes onda niye bele asanliqla bir muselmana bohtan atirlar.Allah bizi bele seylerden qorusun.Amin
salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bunu Allahdan qorxmayanlar edir, avara adamlardır, işləri-gücləri belə böhtanlar atmaqdır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#76 Guest

Guest
 • Guests

Posted 06 February 2010 - 03:22 PM

salam aleykum seyx.ibn nahas,abdulqadir geylani,ibnul couzi.bunlar selef alimleridirmi?eqidelerinde problem varmi?kitablarini oxumaq olarmi?
salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
İbn Nahas (rahimahullah) və ibn Couzini (rahimahullah) oxumaq olar, amma Qeylani barədə sufilər özləri də uydurmalar ediblər, ehtiyatlı olun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#77 AYDA BIR MANAT

AYDA BIR MANAT
 • Guests

Posted 06 February 2010 - 05:06 PM

asselamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh

AYDA BIR MANAT SEDEQE VERE BILERSINIZMI??

eger vere bilersinizse, chekinmeden bismiLLeh deyin, sizde qoshulun:

http://azeriumma.com...id=426&Itemid=1

Guc birlikdedir inshAllah. Allah ummetimizi qorusun!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah bütün müsəlmanlara kömək olsun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#78 Pərviz

Pərviz
 • Guests

Posted 06 February 2010 - 07:16 PM

Assalam aleykum.Abubakr məscidinin bağlanmasına siyasi qiyməti,yaxın və ya uzaq gələcəkdə kimlər tərəfindən qərar verilməsi, və bu verdikt sizcə nə qədər doğrudur ?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Düzü biz heç özümüz bilmirik, məsələ çox qarışıqdır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#79 kohne teqlid

kohne teqlid
 • Guests

Posted 06 February 2010 - 08:23 PM

salam aleykum.sheyx bu qederde olmaz da.bestir.daha millet ayilib.dini tam Allaha mexsus etmeyi basha dushub.daha bilir ki hec kimin bu dinden payi yoxdur.tam Allaha aiddir.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Məgər kimsə deyir ki, din Allahdan qeyrisinə olmalıdır? Biz də deyirik ki, din Allahındır. Heç nə olmaz, fikir çəkmə, inşəAllah, hər şey yaxşı olacaq.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#80 Guest

Guest
 • Guests

Posted 06 February 2010 - 08:41 PM

Ассалам алейкум ва Рахматуллах ва баракатух!

1) Какой саваб ждёт, если даёшь в долг мусульманину (деньги) и терпеливо ждёшь?

2) Если слушаешь хутбу в наушниках, это считается благим делом перед Аллахом Субхана ва таала?

3) Можно ли для ребёнка лепить снеговика?

Джазак Аллаху хайран!
Ассалам алейкум ва Рахматуллах ва баракатух!

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
1. Естественно, в этом есть саваб, но когда даете долг лучше все записывайте, устанавливайте дату конкретно.
2. В этом проблем нет, есть саваб, главное слушайте.
3. Нет, воздержитесь от этого.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!#81 [email protected]

[email protected]

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 35 posts

Posted 06 February 2010 - 09:37 PM

Əssələmu əleykum.
1.Qardaş nə səbəbə şeyx Albani Səudiyyə Ərəbistanından çıxarılıb.

2. Səhih Buxaridə bəzən belə bir şeylə rastlaşıram. Məsələn, müəyyən bir başlıq altında fəsil verilir amma həmin fəslin altında verilən hədis və ya rəvayət həmin fəslin adına uyğun gəlmir. Yəni tamam başqa-başqa mövzulardır. İzah edərdiniz.

3.Aişə demişdir: ::" İKi rükət vardır ki, peyğəmbər nə gizlində , nə də aşkarda- heç vaxt onları buraxmamaışdır. iki rükət sübh namazından əvvəl iki rükət də əsr namazından sonra"

Başqa bir səhih rəvayətdə isə Müaviyə: "Siz elə bir namaz qılırsınız ki, biz peyğəmbərin yanında ikən onun namaz qıldığını görməmişik.O, bunu, -yəni əsrdən sonra iki rükət namaz qılmağı qadağan etmişdir"

İlk baxışda bu səhiheyn hədislər arasında ziddiyyət görünür xahiş edirəm izah edərdiniz.

Əssələmu eləykum və rahmətullah.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. O çıxarılmayıb, sadəcə gedib İordaniyada yaşamağa.
2. Buxari (rahimahullah) hədisləri fiqhə əsasən toplayıb, yəni hədis böyükdür, hədisin içində fəslin məsələsi balaca qeyd olunur, bunu oxuyan tutmalıdır.
3. Xeyr, ziddiyət yoxdur, bəzi alimlər deyirlər ki, bu peyğəmbərə (sallALLAHU 'aleyhi wa sallam) xas idi.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


Cənnət və Cəhənnəmə şübhə edənə Cəhənnəm şübhəsizdir.

#82 Qul222

Qul222

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 50 posts

Posted 06 February 2010 - 11:48 PM

Salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu.
Qamət qardaş bu “orta yol” görəsən hansı mənhəc sahibidir?? Bunun yazdıqlarına baxıram amma heç sələfin mənhəci ilə müvafiq edə bilmirəm. Bu qardaş yaman (cinsul əməl)-dən danışır amma bilimirəm bu istilahı hardan götürüb.
Ümumiyyətlə qeyd edim ki, Əhli sünnə val camaat əqidəsini bilən və Sələfilərin mənhəcini dərindən öyrənən adam Mütavatir və Məhşur olan sözləri qoyub mucməl sözlərdən yapışmaz hansı ki, bu mucməl sözlər neçə neçə mənalara ehtimal edir, sələfilər isə daim bu kimi sözlərdən qaçmışlar. İkinci məsələ isə budur; Sələfin mənhəci Quran və sünnədə gələn ləfzlərin üzərində qurulub, Sələfilər heç vaxt Mutakəllimlərin İstilahlarını işlədməyiblər. Bunları qeyd etməkdə isə məqsədim budur ki, Mutaqqadim sələfilər “iman”-babından danışanda heç biri “cinsul əməl” ləfzindən istifadə etməyib, baxmayaraq onlar bu barədə çox danışıblar amma bu ibarədən istifadə etməyiblər, çünki “cinsul əməl”söhbəti onların vaxtında olmayan bir termindir, məlumdur ki, bu tərmin yenilikdir, bizə isə yenilikdən danışmaga ehtiyac yoxdur.
Hətta İbn Useymindən Allah ona rəhmət etsin soruşanda ki, bəziləri Cinsul əməli tərk edəni kafir, əhədul əməli isə tərk edəni kafir saymır bu barədə nə deyə bilərsiniz? İbn Useymin buyurur ki, KİM DEYİB BU QAYDANI? BU SÖZÜN SAHİBİ KİMDİR? MƏGƏR BUNU PEYGƏMBƏR S.A.S DEYİB? BU KƏLMƏNİN HEÇ BİR MƏNASI YOXDUR. KAFİR O, KƏSDİR Kİ, ALLAH VƏ RƏSULU ONU KAFİR SAYIB, DÜZGÜN OLANDA MƏHS BUDUR. IBN USEYMİN SÖZÜNƏ DAVAM EDƏRƏK BUYURUR Kİ, O, Kİ, QALDI CİNSUL ƏMƏL SÖHBƏTİNƏ BUNLARIN HAMSI MƏNASIZ BİR ŞEYLƏRDİR VƏ BUNLARDA HEÇ BİR FAYDA YOXDUR. Rahimahullah düz deyib.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Düzdür, bu məsələ sonradan qalxıb, bundan sonra sadəcə bəzi təkfirçilər bunu şüar edib əhli sunnə alimlərini bölməklə məşğuldurlar. Necə ki, sənin cavab verdiyin kimi, elə edib ki, guya bu böyük məsələdir, biz bunu gizlətmişik və bunu bilməyənlər böyük bir şeydən mərhum olublar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#83 Абу Муджахид Ахади

Абу Муджахид Ахади

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 16 posts

Posted 07 February 2010 - 02:34 AM

Əs salamu aləykum ua rəhmətuLlahi ua bərəkətuh!

Bizim gardaşımıza şeyx İbn Bəzin bir fətvasını göstərmək istəyirəm,İnşə Allah bu sözləri oxuyub o səhvini başa düşər və saglam əgidəyə gayıdar!

Şeyx İbn Bəzi soruşdular:"O alimlər ki,deyirlər əməlləri tərk edən (əməlul cəuarih) lakin şəhadəti dediyinə görə və imanın gəlbdə olması kufr deyil,onlar murciyədilər?" Şeyx cavab verdi:"Yox!Onlar Əhli Sunnə ua Camaatdandırlar!"

Amma soruşan yenə sual verdi:" Birinci suala əsasən.Bəzilər sizin cavabınızdan elə başa düşdülər ki,əgər insan şəhadəti deyir,lakin hec bir əməl etmir,o musəlmandır amma zəif imanla.Bu düzdür?"
Şeyx cavab verdi:"Bəli!Kim ki Allahı təkləşdirir,amma zəkat vermir və oruc tutmur Ramadan ayında,və ya həccə getmir imkanı olan halda,onda o böyük gunahlar edir və Cəhənnəmə düşə bilər.Galdı ki,namazı tərk edənə,ən düz fikir budur ki,o kafirdir."

Və bundan sonra soruşan deyir:"Şeyx bəs biz nə deyək o insanlara hansılar ki,deyirlər bu murciyələrin fikridir?"
İbn Bəz deyir:"Biz ona deyərik ki:" O cahil murəkkəbdir! Goy Əhli Sunnənin sözlərinə gayıtsın.Goy şeyx ul İslamın sözlərinə,əl-Əşərinin sözlərinə onun "əl-Məkəalət" kitabında gayıtsın.Və "Fəth ul Məcid" Əbd ul Rəhman ibn Həsənin,"Şərh əgidə ət-Təhəvi" İbn Əbil İzzin,"Kitab ul Təuhid" İbn Huzaymanın kitablarına gayıtsın və əhli Sunnənin görüşünü bilsin.Əgər bu insan cahil murəkkəbdir,goy öz cahillıyillə başqa insanları hökm etməsin." ("Məcəllə ul Furgan",1418 il.,№ 94,səh. 11-17)

Və İbn Usəyminin gözəl sözləriylə bitirmək istərdim:

"Və əgər hansısa dəlil göstərir ki,hansısa əməli tərk etmək İslamdan cıxardır,onda bu imanın şərti olur.Lakin əgər dəlil göstərir ki,hansısa əməli tərk etmək İslamdan cıxartmır,onda bu kamil imanın şərti olur.Vəssəlam,bununla bu mövzu baglıdır!"
("Şərh əl-ərbainə ən-Nəuauiyə",307)

BərakəLlahu fikum!!!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun, mənə elə gəlir ki, bundan sonra deyəcək ki, ibn Baz (rahimahullah) və ibn Useymin (rahimahullah) murciyədirlər və ya camaatı bölüblər. Bəlkə özündə deyəcək, amma bunu forumda bildirməyəcək.
Şeyxulİslam (rahimahullah) buyurur ki, “təfsilata getməmələri bunları zəlalətə aparıb.”
Mənə doğrudan da elə gəlir ki, bu iki böyük alimin bu sözləri bu məsələyə nöqtə qoyur. Mənə və qardaşlara çox maraqlıdır ki, bu adam bu iki böyük şeyxin sözlərinə nə deyəcək???
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


"О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете?Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете."(61:2-4)

"Я говорю всем заблудшим (рафидитам,суфиям,мурджиитам,хауариджам (джамаатам джихада и такфира),также хабашитам,ихванам и хизб-тахрировцам:"Если я соглашусь с вами,то буду кафиром.Но вы заблудшие и невежественные люди."

#84 Elnur

Elnur
 • Guests

Posted 07 February 2010 - 02:39 AM

Assalamu Aleykum Qamet qardash.Allah sizlerden razi olsun.Qardash bir nece sualim var.
1 Qardash rehemete geden Yasin oxumaq lazimdir yoxsa dua elemek yeter.yeni bu bidetdir?
2 .Mektebde bir nefer muselmanciliqdan xristianliga kecib.men ona ancaq "salam" demeliyem ve ya bashqa soz duzdur?men onu islama devet eledim ancaq qebul elemdi.men onula danishmagim duzdur yoxsa arali durmaliyam?
3 Bele bir hedis var ki, Peygemberimiz (S.A.V) bir cavan oglani saqqali gorub ona gulumseyib, (yeni saqqali xoshuna gelib) ve oglan uzunu qirxib.Peygemberimiz (S.A.V) budan xoshlanmayib.Bu hedis sehihdir.
4 Halala haram demek gunahdir?
5 Ele restoranlar var ki, orada hem halal bishirirler hem de haram.Orada yemek yemek olar? yeni onlar bir masanin uzerinde hem halal hazirlayirlar hem de halal.Deyende dyirler ki bicagi yuduq.Qabi yuduq.Burada yemek yemek olar?
6 bir nefer haqqinda danishirsan ve onun adini chekmirsen ancaq niyyetin qiybet deyil.Onu misal geirirsen ki muselmanciliqda qardashliq itib ve s.Amma adini cekmirsen bu qiybet sayilir?
7 Bir never muselmana munafiq kimi baxirsa o muselmandir.Meselen men bir neferi mescide devet eledim, o dedi ki, orada ereblerdi.Munafiqdirler, yaxshi insan deyiller.O muselmandir?
Allah razi olsun.Sizlerden Qardash haqqini Halal eyle.Bagishla sualim chox oldu.
Assalamu Aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Dua etmək lazımdır, həm də rəhmətə gedən demə, dünyasını dəyişən, vəfat edən de.
2. Ona salam vermə, o artıq mürtəddir.
3. Bəli, belə bir hədis var.
4. Əlbəttə, bu küfrdür, sadəcə deyən əgər cahildirsə, başa salın.
5. Əgər yuyulursa, eyib etməz.
6. Ehtiyac və məsləhət olsa deyin.
7. O cahildir, onu başa salın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#85 Guest

Guest
 • Guests

Posted 07 February 2010 - 02:48 AM

Assalamu Aleykum qardash.Allah sizleri cennet ehlinden etsin Insha Allah.
Qardash men bele bir problemle uzleshmishem.Zovcem namaz qimir. Ve hicab taxmir.Men ona bunu ne qeder boyuk gunah olmagini da basha salmisham.Ve basha salmisham ki, bunu sen elemelisen, men bunu zorla elemeliyem.Ancaq men zorla elemek istemirem.Ve men heqiqeten de bilirem ki, bunu gunahi menim boynumdadir.Cunki, ovlada ve zovceye men cavabdehem.Ve men istemiremki, bunu mene gore elesin,biz Allah qarshisnda duracagiq bir gun cavab vermeliyik.Sizden chox xahish edirem zehmet olmasa Qamet qardash bu haqda achiq aydin yazin men isteyirem ki, Zovcem bunu oxusun.Yeni tam aciq aydin yazin ki, eger o bunu elemese men bunu zorla elemliye.bu menim ustumde ferzdir.Ve bunu gunahini boyukluyu nedir?
Allah razi olsun.Assalamu Aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Ən birincisi, Allahdan qorxsun. Sizdən əvvəl bunu Allah Təala əmr edib. Allah Təala buyurur: “Ya Peyğəmbər! Zövcələrinə, qızlarına və möminlərin övrətlərinə de ki, (evdən çıxdıqda cariyələrə oxşamasınlar deyə, bədənlərini başdan-ayağa gizlədən) örtüklərini örtsünlər. Bu onların tanınması (cariyə deyil, azad qadın olduqlarının bilinməsi) və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha münasibdir. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!” (Əhzab, 59). Həm hicab, həm namaz və başqa əməllər hər bir insana fərzdir.
İkincisi, qadın ərinə tabe olmalıdır, peyğəmbər (sallALLAHU 'aleyhi wa sallam) deyib ki, əri razı olduğu qadın cənnətə girər. Ona görə Allahdan qorxun, ən birincisi, Allaha, sonra isə ərinizə tabe olun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#86 Orta Yol

Orta Yol
 • Guests

Posted 07 February 2010 - 02:54 AM

Gelin Bele bir shert qoyaq kim sohbet elemek isteyir! onunla sohbet edecem amma shertime uyqun olaraq 1 nefer olacaq .Bu nedi hami bir shey yazib gonderir!!! Bele olmaz!! Kim elmlidi ozunu atsin qabaqa !!! Amma shertim shertdi
hec kim girishmeyecek!!!
Men bu qamet gili coxdan taniyiram .Onlarin nece aciz qalanda siyasetini de taniyiram!!! Bu onlarin yeni siyasetidir
Ne oldu Ey ABDURRAHIM bes forumu chata cevirmek olmazdi.Men cahiller kimi chatda oturmamisham. Hami yazir !! cavablar var.sadece kim isteyir oz aranizda shertdeshiin ki kimi verirsiniz qabaqa!! Bir de qaldi haqq meselesine !! Menim getirdiyim delillere qarshi bir delil getirin sonra ..

Cavab:

Sən burda şərt qoyan deyilsən. Sən yenə də deyirsən ki, guya bizi tanıyırsan. Əgər belə arxayın danışırsansa, niyə əl-ayağa düşmüsən.
Sən bir dənə yuxarıda qardaşın (Abu Mucahid) gətirdiyi şeyxlərin məsələyə nöqtə qoyduğu sözlərə cavab ver, Qul222 də pis yazmır. Əsas bu ik qardaşdır.
Amma sən mənə məhz şeyxlərin dediyi sözə görə murciyə demisən. İndi mənə konkret cavab ver – fəlsəfə lazım deyil, fırlatma.
Allah daha yaxşı bilir!#87 Orta Yol-Diqqət

Orta Yol-Diqqət
 • Guests

Posted 07 February 2010 - 03:05 AM

İbn Teymiyyə Mürciənin məzhəbini belə izah edir: "Əbu Abdullah əs-Salihi belə deyir: İman sadəcə qəlbin təsdiqi və bilməsidir. Lakin bu təsdiqin bir sıra tələbləri var. Bu tələblərin yerinə yetirilməməsi qəlbdə təsdiqin olmadığını göstərir. Şəriətin küfr olduğunu bildirdiyi hər zahiri söz və əməl üçün də eyni haldır, çünki bu əməlləri etmək qəlbdə təsdiq və elmin olmadığını göstərir. Küfr (yalanlamadan ibarət olan) tək bir xislətdir. İman isə qəlbdə olan mücərrəd təsdiq və elmdir. Bu, Əbu Həsən əl-Əs'arinin iki rəyindən ən məshur olanıdır. Onun Qazi Əbu Bəkr, Əbi'l-Məali və digər yoldaşları da eyni görüşdədirlər, bu səbəblə alimlər onları Mürciədən saymışlar." (Məcmuə'l-Fətava, 7/509)
"Cəhm isə belə deyir: İman sadəcə qəlbin təsdiqindən ibarətdir. İnsan bunu dili ilə ifadə etməyə bilər. Bu Ümmətin alimlərinin heç birisindən eşidilməmiş bir sözdür. Beləki Əhməd, Vəki' və başqaları belə söyləyənləri təkfir ediblər. Ancaq əl-Əs'ari və yoldaşları bu görüşü dəstəkləməklə birlikdə, Şəriətin küfrünə hökm etdiyi kəsin biz də küfrünə hökm edirik və Şari'in təkfir etməyini insanın qəlbində marifətin (bilmək, tanımaq) olmadığına dəlil sayırıq. demişdirlər." (Məcmuə'l-Fətava, 13/47)
Bir başqa yerdə belə deyir: "Bəzi kəlamçıların və onları izləyən fuqahanın bu vəhmə qapılmalarına səbəb olan xətalı anlayışın təməlində onların imanı sadəcə Rasulun bildirdiklərini təsdiq olaraq görməkləri, təhqir etmə və pisləmənin Onun doğruluğuna inanmaya tərs düşməməsi görüşünü qəbul etməkləri durur...Sonra Ümmətin Allah və Rasuluna təhqir edən kəsi təkfir etdiyini gördükdə belə dedilər. Bu kəs kafir olur. Çünki onun söyməyi bu etdiyini haram olaraq qəbul etmədiyini göstərir. Bunun halallığına inanmaqsa Peyğəmbəri yalanlamaq deməkdir. İnsan təhqir ilə deyil, yalanlama səbəbi ilə kafir olur. Təhqir isə sadəcə yalanlamaya dair bir dəlildir." (əs-Sarimu'l-Məslul, s:518)

Bütün bu sözlərdən anlaşılmalıdır ki, bir insanın qəlbində təsdiqin olması onun mömin olması üçün kifayət deyildir. Elə məhz buna görə də biz İblisin kafir olduğunu söyləyirik, halbuki, heç bir əql sahibi və dindən bir miqdar anlayışı olan şəxs Allahı bütün ad və sifətləri ilə təsdiq edirdi. Lakin, o, etdiyi əməli ilə kafir oldu.

Diqqət ET
İlk dövr müsəlmanlar bu məsələlər barədə ixtilafa düşməmişdilər, onlar üçün bu aydın bir anlayış və itirilməz bir həqiqət idi. Sonradan gələnlər yunan fəlsəfəsinin ərəb dilinə tərcümə olunmasından sonra kəlam elminə daldılar və dini anlayışlarda şəri mənalar ilə lüğəvi mənaların arasını ayıra bilməyəcək dərəcədə tərəddüdə düşdülər və firqələrə ayrıldılar. Bu firqələrin çoxu iman və islam kimi kəlimələrin anlaşilmasında bir qrup yeni terminlər ortaya atdılar və sözlərin lüğəvi mənasına üstünlük verdilər. İmanı da sırf lüğəvi mənası üzərində qəbul etdilər və onlara görə iman təsdiq çərçəvəsinə düşdü. İbn Teymiyyə bu barədə deyir: "Sonrakılardan (mutəaxxirun) bir çoxu sələfin məzhəbini, Mürciə və Cəhmiyyənin fikirlərindən ayıra bilmirlər. Çünki bu fikirlər, sələfin və əhli-hədisin üstünlüyünü təqdir etdiyi halda, iman məsələsində əslində Cəhmiyyə və Mürciənin rəyini daşiyan kəslərdən bir çoxunun sözlərində bir-birinə qarışıb. Bu kəslər bu iki qismin rəylərini və yaxud bu cür rəylərlə sələfin rəylərini uzlaşdırdıqlarını zənn edirlər." (Məcmuul-Fətava, 7/364)
Yuxarıda da Əhli-Sünnətdən olan, lakin bir çox məsələdə əsari əqidəsini mənimsəyən alimlərin sözlərini misal gətirdik və onların iman məsələsində düşdükləri xətaları izah etdik və bu barədə İbn Teymiyyənin, İbnul-Qayyimin verdiyi gözəl cavabları nəql etdik. Bu barədə onların gətirdikləri Quran ayələri kifayətdir. Bu xətaya düşən alimlərdən biri də ispaniyalı alim İbn Həzm əl-Əndəlusidir. Eynilə İbn Həzm əməli imandan saysa da, əməli küfrün ziddi olan imanın tərkib hissəsi olaraq saymır, yəni əməlsiz insanı hələ də mömin olaraq qəbul edir, lakin imanının qeyri-kamil olduğunu və nöqsanlı olduğunu söyləyir. (bax: əl-Fəsl, 3/255, 3/271, əl-Muhəllə, 1/40, )
Məhz bu səbəblə digər böyük alim İbnul-Cəvzi əl-Hənbəli zahiriliyi (İbn Həzmin məzhəbini) mürciə məzhəbləri içində sayır. ("Təlbisu İblis", s: 27)
İlk dövr sələf alimlərindən olan Əbu Abdullah ibn Batta'nın dili ilə söyləsək imanın tərifini bu şəkildə verə bilərik: "Bilin ki, -Allah sizə rahmət etsin!- Allahu Təala qəlbə, Onu bilməyi (marifət) və Onu, rasullarını, kitablarını və Sünnətin gətirdiyi bütün şeyləri təsdiq etməyi fərz etdi. Lisana, bunları söyləməyi və sözlə iqrarı, bədənlərə və orqanlara isə, əmr etdiyi şeyləri etməyi və fərz qıldığı əməlləri etməyi fərz qıldı. Bunlardan heç biri digəri olmadan mötəbər sayılmaz və qul bunların hamısını bir araya gətirmədikcə iman etmiş sayılmaz." (əl-İbənə, 2/760-761)
İmam İbnul-Qayyim deyir: "Daha da əvvəl izah etdiyimiz kimi, iman sadəcə təsdiq deyildir. O itaət və boyun əyməyi tələb edən bir təsdiqdir." (əs-Salət, s: 25)
Şeyx Hafiz əl-Hakəmi isə eynilə İbnul-Qayyimin bu fikrini təsdiqləyir: "Burada Əhli-Sünnətdən imanın lüğətən təsdiq olduğunu söyləyənlər şübhəsiz zahirən və batinən itaət etməyi tələb edən boyun əymə mənasındakı təsdiqi qəsd ediblər, mücərrəd bir təsdiqi qəsd etməyiblər." (Məaricul-Qulub, s: 23)
Saduddin ət-Təftəzani belə deyir: "Təsdiqin həqiqəti, qəbul və boyun əymə olmadan xəbərin və ya xəbəri gətirənin doğruluğuna inanmanın qəlbdə olması deyildir. Bilavasitə o, təslimiyyət adını alacaq qədər boyun əymə və qəbuldur." (Şərhu Aqaidin-Nəsəfiyyə, s: 433) eynilə İmam Beycuri də buna bənzər sözləri "Tuhfətul-Murid Şərhu Cəvhəratit-Təvhid"adlı kitabında (s:43) qeyd edir.
İmam Beycuri və İmam Saduddin təsdiqə itaət və boyun əyməyi daxil etsələr də, bu söylənənlərin əksikliyi halında imanın yoxluğunu söyləməzlər. Lakin, doğru olan rəyə görə isə iman əməl tələb edir, heç bir əməli olmayan insanın imanı da yoxdur.İmanın həqiqəti mövzusunu yekunlaşdırmaq üçün sələfdən olan məçhur alimlərin sözləri ilə yetinmək istəyirik. Bu alimlər mürciənin sahib olduğu batil əqidəni pisləyərək Əhli-Sünnətin doğru rəyini təqdim ediblər. Sufyan ibn Uyeynə deyir:"Mürciələr fərzləri tərk etməyi günah adlandırır, günah işləmək ilə fərzləri tərk etmək bir deyildir. Çünki günahları halal görmədən, bilərək etmək sadəcə günahdır. Lakin fərzləri cahil olmadan, üzrsüz tərk etmək isə küfrdür. Buna da İblis ilə Adəmi, yəhudi alimlərini misal verə bilərik. Yəhudi alimləri rasullullahin peyğəmbərliyini dili ilə deyib, şəriətinə əməl etmədilər." (Abdullah ibn İmam Əhməd "əs-Sunnə" də (347) rəvayət edib. İbn Rəcəb əl-Hənbəli isə "Fəthul-Bari"də (1/25) bunu nəql etmişdir.)
Digər məshur alim İshaq ibn Rahaveyhi isə deyir:"Murciə öz sözlərində həddi aşaraq belə dedi: "Kim inkar etmədən (min ğayrı cuhud) fərz namazları, orucu, zəkatı, həcci və bütün fərzləri tərk edərsə, onu təkfir etmərik, onun işini Allaha buraxırıq və Allah özü hər şeyə qərar verir. Şək yoxdur ki, bunlar mürciədir." (İbn Rəcəb əl-Hənbəli nəql edib. Fəthul-Bari, 1/25)
İmam Əbu Bəkr əl-Əcurri isə deyir:"Əzalarla əməl etmək imanın qəlb və lisanla təsdiqinə işarədir. Kim təharət, namaz, zəkat, oruc, həcc, cihad və bunun bənzərləri kimi əməllərlə əməl etməzsə və özü üçün yalnız bilməsi ilə (təsdiq) razılaşirsa, əməlsiz sözlə bu insan mömin olmaz. Ona, bilməsi və dili ilə deməsi fayda verməz. Bunu bil ki, əməlləri etmək imanı təsdiq etdiyi kimi, əməlləri tərk etmək də imanı yalanlayır. Bu sonuncü və əvvəlki alimlərin məzhəbidir. Kim bundan başqa bir söz deyərsə, o, xəbis bir mürciədir. Ondan dinin üçün uzaq ola!" ("Əxlaq əl-Uləma", 28, "Kitəb əs-Şəriah" ,102-103, "Kitəb arbain əhadis", 40. Bu kitab "əs-Şariah" kitabı ilə birlikdə nəsr olunub)

Cavab:

Əvvəla, sənin yazdığından xəbərin var? Sən xalis murciyələrin fikirlərini bizə deyirsən? Sən bizdən belə dediklərimizi eşitmisən? Məndən eşitmisən? Sən axı məni yaxşı tanıyırsan?
Buna fikir versəniz, alimlərin ümumi sözlərini gətirib bizə təyin edir. Onda belə çıxır ki, bunu ibn Baza (rahimahullah) və ibn Useyminə (rahimahullah) də təyin edir? Albaniyə (rahimahullah) etdi, bunu bildik.
İkincisi, buna fikir versəniz, bunların üslubidir. Yuxarıda qardaş məsələyə nöqtə qoduqdan sonra alimlərin məsələyə aid olmayan ümumi fikirlərini gətirir ki, kənardan baxan desin, gör nə qədər alimlərin sözünü yazıb. Bu üslubdur.
Mən özümü demirəm, sənin sözündən belə çıxır ki, ibn Baz (rahimahullah) və ibn Useymin (rahimahullah) murciyədir?
Allah daha yaxşı bilir!#88 Orta Yol

Orta Yol
 • Guests

Posted 07 February 2010 - 03:23 AM

"İman" məsələsində kim söhbət etmək istəyir Allahın izni ilə gəlsin ədəblə araşdıraq Qarışıq cavablar vermək lazım deyil. Amma 1 nəfər .Allah şahiddir ki.chatda cahillər kimi oturmaqdan zəhləm gedir. Bu acizlər isə basqa variant tapa bilməyib bu varianta əl atdılar.
Bunlar ədəbsiz olduğlarından mən bunlarla belə söhbət edirdim.amma kim istəyir buyursun amma 1 nəfər. Haqqdırsa gəl sübut elə
Və xahiş edirəm, hec kim bunları müdafie etməsin.Mən bunları yaxşı taniyiram.Dəlillə sübutla bunların kim olduğların necə əxlaq sahibi olduğların bilirəm!!! Bunu yazsam 1 ci bura yeri deyil. 2 ci lap yazsam da bura buraxmazlar!! Ona görə xahis edirəm mənə bunları müdafiə eləməyin.

Cavab:

Deyəsən, bu dəfə sən variant əl atmısan, üç yazını dalbadal birnəfəsə göndərmisən, deyəsən, yaman narahat oldun? Sən belə arxayın danışırsansa, niyə yazmırsan? Axı mən sənin yazdıqlarını buraxıram. Guya məni yaxşı tanıyırsan? Yaz görüm sən kimsən, bəlkə sən məndən də pis gündəsən. Yaxşı, kişilər haqla tapılır.
Sən konkret cavab ver, şeyxulİslamın murciyəyə cavabını mənə yazma – sən ibn Bazı (rahimahullah) və ibn Useymini (rahimahullah) murciyə hesab edirsən?
Mən səninlə burda adi söhbət edirəm, elmi münaqişyə əsas görmürəm, çünki elmsizliyini görürəm, qardaşlar isə nə lazımdır, onu da yazıblar. Hamı da bildi ki, məni yaxşı tanıyırsan, biz fırladırıq, suallarını yerləşdirməyəcəyik – kənardan baxan gülər sənə, ancaq sənin suallarındır bütün forum, amma deyirsən ki, buraxmırsan.
Sən narahat olma, mən səndən bircə bu sualıma cavab gözləyirəm – sənin yuxarıda yazdıqlarına görə şeyx ibn Baz (rahimahullah) və ibn Useymin (rahimahullah) murciyədirlər???
Allah daha yaxşı bilir!#89 aydin22

aydin22

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 15 posts
 • Location:baku

Posted 07 February 2010 - 10:03 AM

assalamu aleykum.qamet qardash naqd puldan zekat vermek ucun 85qr. qizil ve ya 595qr. gumush ekvivalenti hesblanmalidir?85qr. gizil 2600man,595qr. gumush ise 240man edir.men oxumusham ki, kasiblarin ehtiyacini odemek meqsedi ile gumushle hesablansa daha yaxshidir.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Siz gümüşdən hesablayın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#90 zaur

zaur
 • Guests

Posted 07 February 2010 - 03:20 PM

salam aleykum
seyx insan bile bile quslun pozarsa eli ile gunadir? bu hakta delil var?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəli, bu günahdır, hətta imam Şafii (rahimahullah) bu adamı Muminun 5-7-yə aid edir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#91 Guest

Guest
 • Guests

Posted 07 February 2010 - 03:29 PM

Esselamu Aleykum

1) qadinin qash almasi haramdir bildiyime qore,bes svetinde tukleri ili biqlarini almaq nece olar?zexmet olmasa delilde yazardiz
2) qaynananin adini ushaqa vermek olar?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Eyib etməz, ala bilər.
2. Olar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#92 Taifatul-Mansura

Taifatul-Mansura

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 2 posts
 • Interests:“Yer üzündə fitnə-fəsad, şirk (Allaha şərik qoşmaq) qalmayıb, bütün din, ibadət yalnız Allaha məxsus olanadək onlarla vuruşun! Əgər Allaha şərik qoşmağa son qoysalar, bilsinlər ki, Allah onların etdiklərini görür”. (əl-Ənfəl, 39).

Posted 07 February 2010 - 05:15 PM

sheyx hec olmasa arada xevariclerden sohbet eleyin yoxsa getdikce iman ashagi dushur.Bu sohbetler bize cox cox lazimdir ne olsun mescid ehli haqqi basha dushur amma ele etmek lazimdir ki inanssinlar.camaat sizinle fexr edir sheyx

Cavab:

MaşAllah, maşAllah. Elə bilirsən hamı sənin kimi avamdır? Xəvariclərdən kim deyirki, danışmıram, danışıram, əvvəlkindən də çox, sən narahat olma, öz gününə ağla. Məgər xəvariclərdən danışmaq olmaz? Məscidimizə hücum etdilər, iki qardaşımızı öldürdülər. Yoxsa sən onları mücahid sayırsan?
Allah daha yaxşı bilir!#93 Elbrus

Elbrus

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 2 posts
 • Location:Baku

Posted 07 February 2010 - 05:52 PM

As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu
Qardas men internetde 2 video fayla rasat geldim.
......... ve bu video hakkinda 2 adama danisdim onun biri nurcu idi ve o mene dedi ki,
sen cox sehv edirsen o insan hakkinda bele danisirsan o insan islam ucun boyuk isler edib.hemen nurcu mene dedi ki,yeqin o gorusden sonra islam ucun boyuk isler gorulecek.Mene meslehet gordu ki, men tovbe edim.
Qardas men o videolar hakkinda basqa hec kime demedim.Menim Fetullah Gulenin kecmisine hormetim var boyuk isler gorub.
1)Qardas mene meslehet ver men ne etmeliyem?
2)Birde sizin bu video hakkinda fikiriniz nedir?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Tövbə lazım deyil, o adam bidətçidir.
2. Təbii ki, yaxşı hal deyil. Allah hidayət versin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#94 Guest

Guest
 • Guests

Posted 07 February 2010 - 07:19 PM

Цитата (Qul222 @ 06 Feb 2010, 23:48)
Salamu aleykum  va rahmatullahi va barakatuhu.
Qamət qardaş bu “orta yol” görəsən hansı mənhəc sahibidir?? Bunun yazdıqlarına baxıram amma heç sələfin mənhəci ilə müvafiq edə bilmirəm. Bu qardaş yaman (cinsul əməl)-dən danışır amma bilimirəm bu istilahı hardan götürüb.
Ümumiyyətlə qeyd edim ki, Əhli sünnə val camaat əqidəsini bilən və Sələfilərin mənhəcini dərindən öyrənən adam Mütavatir və Məhşur olan sözləri qoyub mucməl sözlərdən yapışmaz hansı ki, bu mucməl sözlər neçə neçə mənalara ehtimal edir, sələfilər isə daim bu kimi sözlərdən qaçmışlar. İkinci məsələ isə budur; Sələfin mənhəci Quran və sünnədə gələn ləfzlərin üzərində qurulub, Sələfilər heç vaxt Mutakəllimlərin İstilahlarını işlədməyiblər. Bunları qeyd etməkdə isə məqsədim budur ki, Mutaqqadim sələfilər “iman”-babından danışanda  heç biri “cinsul əməl” ləfzindən istifadə etməyib, baxmayaraq onlar bu barədə çox danışıblar amma bu ibarədən istifadə etməyiblər, çünki “cinsul əməl”söhbəti onların vaxtında olmayan bir termindir, məlumdur ki, bu tərmin yenilikdir, bizə isə yenilikdən danışmaga ehtiyac yoxdur.
Hətta İbn Useymindən Allah ona rəhmət etsin soruşanda ki, bəziləri Cinsul əməli tərk edəni kafir, əhədul əməli isə tərk edəni kafir saymır bu barədə nə deyə bilərsiniz? İbn Useymin buyurur ki,  KİM DEYİB BU QAYDANI? BU SÖZÜN SAHİBİ KİMDİR? MƏGƏR BUNU PEYGƏMBƏR S.A.S DEYİB? BU KƏLMƏNİN HEÇ BİR MƏNASI YOXDUR. KAFİR O, KƏSDİR Kİ, ALLAH VƏ RƏSULU ONU KAFİR SAYIB, DÜZGÜN OLANDA MƏHS BUDUR. IBN USEYMİN SÖZÜNƏ DAVAM EDƏRƏK BUYURUR Kİ, O, Kİ, QALDI CİNSUL ƏMƏL SÖHBƏTİNƏ BUNLARIN HAMSI MƏNASIZ BİR ŞEYLƏRDİR VƏ BUNLARDA HEÇ BİR FAYDA YOXDUR. Rahimahullah düz deyib.

Aleykumussələm va rahmətullah
QUL!
Bilmədiyin mövzulara girişmə heç bir zaman. Şeyxləriniz "əməllər imanın kamilliyinin şərtidir" deyəndə onlara da dön de ki, sələf "kamilliyin şərti" söhbəti etməyib. Öz şeyxlərini unutma əzizim, əgər sənin o metodunla getsək onda sizdə bilirsən nə qədər "yenilik" tapmaq olar?!
İkincisi isə, əzizim, belə bir şey deyirlər alimlər "لا مُشاحّة في الإصطلاح ", yəni..."yeni terminlərdə bir zərər yoxdur." Əgər termin bir məsələnin izahı üçün lazımdırsa və şəriətin məlum qaydalarına zidd deyilsə, onda heç bir problem ola bilməz.
Üstəlik, əgər sadəcə sələfin sözləri ilə gedirsənsə, o zaman elə sələfin sözü ilə də kifayətlən...sələf deyir ki, "iman niyyət, söz və əməldir, bunlardan biri olmazsa digərləri fayda verməz." Digəri isə deyir ki, "niyyətsiz söz və əməl nifaqdır, əməlsiz söz və niyyət isə küfrdür."
Üstəlik "cinsul-aməl" terminini İbn Teymiyyə istifadə edirəm. Güman edirəm ki, Şeyxul-İslam öz elmində İbn Useymindən də elmlidir. Bu termini yenə İbn Baz, al-Fauzan və başqaları istifadə edirlər.
Aydındır, QUL?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Sən həqiqəti başqa cür göstərmək istəyirsən. Özün deyirsən ki, terminlərdə problem yoxdur, amma bizə irad tutursunuz. Guya biz iman məsələsində sələflər kimi danışmırıq? Elə biz də bunu deyirik, bu ümumi sözdür, amma məsələ bundadır ki, sən bunu necə başa düşmüsən? Məsələn, tutaq ki, oruc və həcc əməllərdəndir, bunları tərk edənin imanı yoxdur? Şeyxulİslam (rahimahullah) demişkən, “təfsilata gedin, onda hər şey sizə aydın olacaq.”
Cinsul-əmələ gəlincə, mən bilmirəm ki, sən şeyxulİslamın (rahimahullah) neçə kitabını oxumusan, mən özüm bir neçəsini oxumuşam, amma o bu sözü bir neçə yerdə işlədib, onda da rədd etmək məqsədilə. Yəni sən ibn Useyminin (rahimahullah) sözünə pərdə salmaq istəyirsən? Həm ibn Useymin (rahimahullah), həm ibn Baz (rahimahullah) bu məsələdə bir mövqedə olublar – xüsusən də sonuncu şeyx bilrisən də nə dedi? Dedi ki, “xeyr, bu sələfin mövqeyidir.” İbn Teymiyyə (rahimahullah) də bunu sələfin sözündən görür.
Bəsdirin camaatı çaşdırdınız. Biz deyirik ki, əməl imandandır, əməl imanın bir parçasıdır, amma demək ki, əməli olmayanın imanı yoxdur – bunun şərhi var. Siz ümumi sözü götürüb, camaatı bununla təkfir etməyin.
İbn Useymin (rahimahullah) bu məsələdə bizə məsləhət görmüşdü ki, dəvətlə məşğul olun, camaatın başını bu cür məsələlərlə qatmayın. Əməli heç kəs imandan ayırmır. Sadəcə zahiri əməllərin olmaması, ya qəlbdə imanın olmamasına, ya da zəifliyinə dəlildir – bunu da şeyxülislam (rahimahullah) deyir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#95 Guest

Guest
 • Guests

Posted 07 February 2010 - 07:48 PM

QUL!
Bir az əvvəl yazıma əlavə etmək istəyirəm. Soruşsan ki, nə üçün bəs alimlər "cinsul-aməl" ilə "əəhədul-aməl" arasında fərq qoyurlar? Bunun cavabı peyğəmbərin - salləllahu aleyhi va səlləm - hədisindədir. Peyğəmbərimiz - salləllahu aleyhi va səlləm - deyir:
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
"Diqqət edin! İnsan bədənində bir ət parçası var ki, o doğru olsa cəsədin hamısı doğru olar, o pozularsa bütün cəsəd pozular. Diqqət edin! O, qəlbdir!"
Bu hədisdən sonra necə demək olar ki, insanın bütün cəsədi pozulmuş olduğu halda qəlbində hələ də iman ola bilər.
Bir də sənin şeyxin Qamət deyir ki, təkfirçilərlə, xavariclərlə mübahisə etmək olmaz və ona görə bizim kimi düşünənlər təkfirçidir. Bəs sən nə əcəb gəlib şeyxinin qabağında bizimlə bu cür mübahisə edirsən?
Yox əgər haqqı çatdırmağa elmin varsa o zaman məncə müzakirə üçün bura doğru yer deyil. Sən başqa forumlardan birində müzakirə et bunu, burda yox...!!!

Cavab:

Sən yenə də yazdığından bixəbərsən. Yazdığın hədis isə sənin dediklərinin əksinədir – yəni əsas qəlbdir. Zahir isə ona tabedir. Sən bildiyini yazdın, guya başqa bir forumda nəsə yeni bir şey yazassan? Sizin məqsəd odur ki, bu foruma girib ziyarətçilərə şübhə salmaq, Qamətə qulaq asmayın, gəlin başqa foruma, bizim foruma, orda bizdən soruşun, biz sizə hər şeyi başa salacayıq və s. və s. Sən imanda əgər belə dəqiqliklərə fikir verirsənsə, onda niyə başqa məsələlərdə dəqiq deyilsən? Elmi məgər tanımadığın adamdan götürmək olar? Düzdür, o birisi yazan kimi deyə bilərsən, baxma kim deyir, bax nə deyir, lap bu qaydanı götürsəz belə, bunu hər şeyə tətbiq etmək olmaz. Xüsusən dini elm məsələsində - insan bilməlidir ki, elmi kimdən alsın, çünki bu elm bizim dinimizdir, sələflər isə deyiblər ki, baxın elmi kimdən götürürsünüz.
Siz isə burda şübhə salmaq istəyirsiniz. Sən məgər görmürsən ki, mən onun bütün suallarını buraxıram? Axı o özü bu məsələni burda qaldırdı. Sadəcə sözü qurtarıb, bizim sualımıza da cavabı olmadığı üçün indi keçib təhqirlərə, mən bunları artıq buraxmıram, çünki əməlli-başlı cahilcəsinə keçib təhqirə. Elə sən də maraqlısan – mən bütün sualları buraxıram, deyirsən ki, gedək başqa foruma. Camaatı aldatmayın, Allah yoluna dəvət elə.
Allah daha yaxşı bilir!#96 ansar

ansar

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 23 posts
 • Interests:lectures on islam and reading Koran

Posted 07 February 2010 - 08:32 PM

Salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu.

1) Уважаемый шей, я нахожусь на стажировке в Индии, в течении всего первого месяца, мясо и курицу которую нам давали в отеле я не кушал, через месяц директор отеля заметил, что я не ем курицу, и сам подошел мне и спросил: " Ты наверное не ешь потому, что сомневаешся что мясо не халал?" И он мне сказал, что он покупает в отель только халал курицу и мясо. (Сам директор мушрик - религия индуизм).

ВОПРОС: можно ли мне кушать в отеле мясные блюда?

2) Когда читал намаз за имамом, во время ташахуда, забыл абсолюно все слова. Прочитать ли этот намаз заново?

Salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu.

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
1. Если там живут мусульмане, то можете кушать.
2. Нет, имам за вас все сделал.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


Пророка (салалаху алейхи ва салам) спросили, что более всего помогает людям попасть в рай? Он ответил: “Богобоязненность и превосходный нрав”.

#97 Qost

Qost
 • Guests

Posted 07 February 2010 - 08:54 PM

Salam aleykum.1. Şeyx ,bizim digər firgələrdən fərgimiz nədədi?yəni məzhəblərdə, hansisa dəlillərə sokənib danisirlar,bizimlə onlarin arasinda duran amil nədir ?2.irca nədir və əşari nədir. Salam aleykum.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Amil bir neçədir, ən əsası isə biz Quran və Sunnəni sələflərin fəhmi ilə götürürük, yəni peyğəmbərin (sallALLAHU 'aleyhi wa sallam), səhabələrin və onların yolunda olanların fəhmi ilə, ağlı da şəriətə tabe edirik.
2. İrca bir firqəyə mənsub olan şəxslərdir ki, əməli imandan ayırıblar. Deyiblər ki, iman sabitdir, qalxmır-düşmür, artmır-azalmır. Əşarilər isə imam Əşarinin (rahimahullah) adı ilə bağlıdır, baxmayaraq ki, bu imam sonda sələfi əqidəsinə dönüb və bu barədə kitab yazıb, ona görə də firqənin əsil adı kulləbilərdir. Əsasən Allahın isim və sifətlərinə başqa ad verirlər, təvil edirlər, gəldiyi kimi qəbul etmirlər.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#98 Qost

Qost
 • Guests

Posted 07 February 2010 - 09:09 PM

Salam aleykum. Şeyx,mən sizdən və qardaşlardan xaiş edirəm Orta yol nikli və diger agresiv olanlara qarşi mulayimlik və səbrnən dəvət edin və unutmayinki belələrinin təsiri altda cavanlar coxdur,əkər orta yol kimilərin dəvət edə bilsəz onun ətrafınıda dəvət etmiş olarsiz inşAllah. Amma qacirsaz bunun nə faydasi və bu ən asan olandi. Salam aleykum.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Gördüyün kimi biz onun və ətrafının bütün suallarını foruma buraxdıq. İndi o bizim cavablar və suallar qarşısında aciz qaldığından keçib söyüş və təhqirlərə, ən ağırlarını buraxmadıq foruma.
Biz onu başa salmaq istədik, amma o inadkardır, başa düşmək istəmir. Sadəcə belələri sən deyən cavanları aldadırlar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#99 Guest

Guest
 • Guests

Posted 07 February 2010 - 10:45 PM

أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الله
Ассаламу алейкум вархматуЛЛАХИ вабаракатуху!
Как можно получить больше саваба при чтении Гурана?то есть к примеру я АльхамдулиЛЛЯХ умею читать его в оригенале,но возможно не знаю всех правил чтения до единого…вопросы следующие…
1.Если я читаю его на арабском с какими-то ошибками не зная о них, это грех?
2.Если я читаю в оригенале, но не понимаю общего смыла,за это есть награда у Всевышнего Аллаха?
3Лучше ли читать на русском и вслед то же на арабском?
4А как если я слушаю его на арабском и читаю на русском одновременно,тогда я понимаю его дословный перевод,т к АльхамдулиЛЛЯХ знаю минимальную грамматику арабского языка?
5Можно ли делать дуа в сяджа намаза Истихаря?обычное дуа,не относящееся к тому зачем я совершаю этот намаз?
4можно ли делать дуа которое надо делать утром и вечером в любое время(если после Субха и Асра я их и так делаю)
5зикр СубханАЛЛАХи ва бихамдихи когда нужно делать?
6Можно ли его делать в любое время?
Спрашиваю с той целью чтоб не совершить бидаа ИншаАЛЛАХ
БаракАЛЛАХу фикум!
Ассаламу алейкум варахматуЛЛАХи вабаракатуху

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
1. Нет, но так не продолжайте, знайте, что в таком случае вы можете получать два саваба, за то, что читаете, и за то, что пытаетесь исправиться.
2. Вы получаете награду за прочитанное.
3. Можно.
4. Как минимум вы получаете саваб.
5. Эльхэмдулиллах, намазов много, посторайся не привыкать к этому.
6. Нет, им определено конкретное время, но если вовремя не сделали, можно сделать в течение дня.
7. В течение дня, утром и вечером, вы свободны в этом вопросе.
8. Да.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!#100 Абу Муджахид Ахади

Абу Муджахид Ахади

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 16 posts

Posted 07 February 2010 - 11:23 PM

Цитата (Orta Yol-Diqqət @ 07 Feb 2010, 03:05)
Bu xətaya düşən alimlərdən biri də ispaniyalı alim İbn Həzm əl-Əndəlusidir. Eynilə İbn Həzm əməli imandan saysa da, əməli küfrün ziddi olan imanın tərkib hissəsi olaraq saymır, yəni əməlsiz insanı hələ də mömin olaraq qəbul edir, lakin imanının qeyri-kamil olduğunu və nöqsanlı olduğunu söyləyir. (bax: əl-Fəsl, 3/255, 3/271, əl-Muhəllə, 1/40, )
Məhz bu səbəblə digər böyük alim İbnul-Cəvzi əl-Hənbəli zahiriliyi (İbn Həzmin məzhəbini) mürciə məzhəbləri içində sayır. ("Təlbisu İblis", s: 27)

Əs salamu əleykum ua rəhmətuLlahi ua bərəkətuh!
İbn Təymiyyə İbn Həzm haggında belə deyir:
"Həmcinin İbn Həzm,hansı ki,tərifə layigdir firgələr haggında yazdıgına görə və ona görə ki,bu məsələlərdə Sunnə və hədis məzhəbinə uygun idi.Məsələn,ona görə ki,o aydınlaşdırdı gədər məsələsini və murciyələr hakkinda və s." ("Məcmuə ul fətəua",4/18)
Necə onda İbn Həzm murciə ola bilər?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Onun problemi bundadır ki, sadəcə bir-iki mövzu ilə tamamlanır, məsələyə dar çərçivədən baxır. Lakin onunla əsasən ortaya atdığı məsələlər barədə danışasan, çünki artıq başqa mövzulara keçir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


"О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете?Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете."(61:2-4)

"Я говорю всем заблудшим (рафидитам,суфиям,мурджиитам,хауариджам (джамаатам джихада и такфира),также хабашитам,ихванам и хизб-тахрировцам:"Если я соглашусь с вами,то буду кафиром.Но вы заблудшие и невежественные люди."

#101 Абу Муджахид Ахади

Абу Муджахид Ахади

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 16 posts

Posted 07 February 2010 - 11:49 PM

Цитата (Guest @ 07 Feb 2010, 19:48)
QUL!
Bir az əvvəl yazıma əlavə etmək istəyirəm. Soruşsan ki, nə üçün bəs alimlər "cinsul-aməl" ilə "əəhədul-aməl" arasında fərq qoyurlar? Bunun cavabı peyğəmbərin - salləllahu aleyhi va səlləm - hədisindədir. Peyğəmbərimiz - salləllahu aleyhi va səlləm - deyir:
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله  ألا وهي القلب
"Diqqət edin! İnsan bədənində bir ət parçası var ki, o doğru olsa cəsədin hamısı doğru olar, o pozularsa bütün cəsəd pozular. Diqqət edin! O, qəlbdir!"
Bu hədisdən sonra necə demək olar ki, insanın bütün cəsədi pozulmuş olduğu halda qəlbində hələ də iman ola bilər.
Bir də sənin şeyxin Qamət deyir ki, təkfirçilərlə, xavariclərlə mübahisə etmək olmaz və ona görə bizim kimi düşünənlər təkfirçidir. Bəs sən nə əcəb gəlib şeyxinin qabağında bizimlə bu cür mübahisə edirsən?
Yox əgər haqqı çatdırmağa elmin varsa o zaman məncə müzakirə üçün bura doğru yer deyil. Sən başqa forumlardan birində müzakirə et bunu, burda yox...!!!

Əs salamu aləykum ua rəhmətuLlahi ua bərəkətuh!
Bu hədisi sən ən birincisi düz başa düş,bu hədis ona dəlildir ki,imanın əsası gəlbdədir,və əgər gəlbdə iman zəif olarsa onda bu cinsul əməldə bilinər.İman güclü və zəif ola bilər,arta bilər və azala bilər,və bu hamısı gəlbdə olur və zahirdən bilinir.Lakin gəlblə bədənin arasında dil var,yəni imanın hissələri var.Məsələn,sən görsən ki,bir insan zahirdən bütün İslamın şərtlərini əməl edir,lakin o munafikdə ola bilər,və sən elə bir insan görə bilərsən ki,o zahirdən cox şeyi etmir,lakin gəlbində olan imana görə o musəlmandır və nə munafikdir,nədə kafir.Misal kimi sənə Həbəşıstanın carı olan Nəcəşəni gətirə bilərəm.O nə namaz gıldı,nə oruc tutdu,nə zəkat verdı,nə həccə getdi,nə hicrət etdi,nə cihad etdi,nədə Allahın nazil etdiyi hökmlərlə hökm etdi,lakin o öləndə RəsuluLlah,səllahu ələyhi ua səlləm, dedi:"Saleh bir insan öldü." Və onun cənazəsini gıldı!Cünki Nəcəşə iman gətirdi və şəhadət etdi,Allaha şərik goşmadı və Guranın hagg oldugunu və Muhəmmədin,səllahu ələyhi ua səlləm,Allahin Rəsulu oldugunu təsdiglədi,və o hicrət edə bilərdi,lakin etmədi,lakin buna baxmayarag o musəlman idi və musəlman kimi öldü!

Və yəgin ki,sənin həbərin var o hədisdən hansında deyilir ki,bir insan olacag və ahirət günündə onun garşısına böyük bir əməl kitabı gətirəcəklər,və o elə biləcək ki,o Cəhənnəmdədir,lakin Allah deyəcək ki :"Sənin elə bir əməlin var ki,bu bütün günahlarından agır gələr." Və bu onun dediyi "Lə iləhə illa Llah" kəlməsi olacag,və o Cənnətə girəcək.

Yəni iman gəlbdə,dildə və əməllərdə tam olarsa bu bütöv imandir və bu insan mumindir.Lakin iman gəlbdə zəif olarsa,və bu insanın sözlərində və əməllərində bilinərsə,o musəlmandır,amma asi,fasik və günahkardır.Ona görə sələflər iman deyəndə bütöv,kamil imandan danışırdılar.Murciə,mutaziliyə və həricəyə firgələri ortaya cixandan sonra sələf alimlər iman məsələsini aydinlaşdıranda məhz imanın kamil olmasını və ya olmamasını bizə öyrətdilər!

Və özünü başgasından hec vaxt agıllı sanma...bu təkəbbürlükdür!"Gəlbində zərrə boyda təkəbbürlük olarsa bu insan Cənnətə girməz." Bu hədisdir!

BərəkəLlahu fikum!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun. Yəni doğrudan da mən sevinirəm ki, qardaşlardan bu məsələni gözəl başa düşənlər var. Əlhəmdulillah. Onlara fikir versəniz, görəndə ki, biz bunlara cavab veririk, onda keçdilər başqa məsələlərə, ya da dedilər ki, gəlin başqa foruma.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


"О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете?Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете."(61:2-4)

"Я говорю всем заблудшим (рафидитам,суфиям,мурджиитам,хауариджам (джамаатам джихада и такфира),также хабашитам,ихванам и хизб-тахрировцам:"Если я соглашусь с вами,то буду кафиром.Но вы заблудшие и невежественные люди."

#102 Guest

Guest
 • Guests

Posted 08 February 2010 - 01:01 AM

AsSalamu alaikum.
Shaykh ‘Abd al-Wahhaab ibn Naasir al-Tareeri kimdir?Etibar etmek olarmi?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Düzü, mən çox alimləri tanımıram, hər hansı bir kitabını yaz, baxaq görək necədir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#103 Qul222

Qul222

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 50 posts

Posted 08 February 2010 - 01:21 AM

Цитата (Guest @ 07 Feb 2010, 19:19)
Цитата (Qul222 @ 06 Feb 2010, 23:48)
Salamu aleykum  va rahmatullahi va barakatuhu.
Qamət qardaş bu “orta yol” görəsən hansı mənhəc sahibidir?? Bunun yazdıqlarına baxıram amma heç sələfin mənhəci ilə müvafiq edə bilmirəm. Bu qardaş yaman (cinsul əməl)-dən danışır amma bilimirəm bu istilahı hardan götürüb.
Ümumiyyətlə qeyd edim ki, Əhli sünnə val camaat əqidəsini bilən və Sələfilərin mənhəcini dərindən öyrənən adam Mütavatir və Məhşur olan sözləri qoyub mucməl sözlərdən yapışmaz hansı ki, bu mucməl sözlər neçə neçə mənalara ehtimal edir, sələfilər isə daim bu kimi sözlərdən qaçmışlar. İkinci məsələ isə budur; Sələfin mənhəci Quran və sünnədə gələn ləfzlərin üzərində qurulub, Sələfilər heç vaxt Mutakəllimlərin İstilahlarını işlədməyiblər. Bunları qeyd etməkdə isə məqsədim budur ki, Mutaqqadim sələfilər “iman”-babından danışanda  heç biri “cinsul əməl” ləfzindən istifadə etməyib, baxmayaraq onlar bu barədə çox danışıblar amma bu ibarədən istifadə etməyiblər, çünki “cinsul əməl”söhbəti onların vaxtında olmayan bir termindir, məlumdur ki, bu tərmin yenilikdir, bizə isə yenilikdən danışmaga ehtiyac yoxdur.
Hətta İbn Useymindən Allah ona rəhmət etsin soruşanda ki, bəziləri Cinsul əməli tərk edəni kafir, əhədul əməli isə tərk edəni kafir saymır bu barədə nə deyə bilərsiniz? İbn Useymin buyurur ki,  KİM DEYİB BU QAYDANI? BU SÖZÜN SAHİBİ KİMDİR? MƏGƏR BUNU PEYGƏMBƏR S.A.S DEYİB? BU KƏLMƏNİN HEÇ BİR MƏNASI YOXDUR. KAFİR O, KƏSDİR Kİ, ALLAH VƏ RƏSULU ONU KAFİR SAYIB, DÜZGÜN OLANDA MƏHS BUDUR. IBN USEYMİN SÖZÜNƏ DAVAM EDƏRƏK BUYURUR Kİ, O, Kİ, QALDI CİNSUL ƏMƏL SÖHBƏTİNƏ BUNLARIN HAMSI MƏNASIZ BİR ŞEYLƏRDİR VƏ BUNLARDA HEÇ BİR FAYDA YOXDUR. Rahimahullah düz deyib.

Aleykumussələm va rahmətullah
QUL!
Bilmədiyin mövzulara girişmə heç bir zaman. Şeyxləriniz "əməllər imanın kamilliyinin şərtidir" deyəndə onlara da dön de ki, sələf "kamilliyin şərti" söhbəti etməyib. Öz şeyxlərini unutma əzizim, əgər sənin o metodunla getsək onda sizdə bilirsən nə qədər "yenilik" tapmaq olar?!
İkincisi isə, əzizim, belə bir şey deyirlər alimlər "لا مُشاحّة في الإصطلاح ", yəni..."yeni terminlərdə bir zərər yoxdur." Əgər termin bir məsələnin izahı üçün lazımdırsa və şəriətin məlum qaydalarına zidd deyilsə, onda heç bir problem ola bilməz.
Üstəlik, əgər sadəcə sələfin sözləri ilə gedirsənsə, o zaman elə sələfin sözü ilə də kifayətlən...sələf deyir ki, "iman niyyət, söz və əməldir, bunlardan biri olmazsa digərləri fayda verməz." Digəri isə deyir ki, "niyyətsiz söz və əməl nifaqdır, əməlsiz söz və niyyət isə küfrdür."
Üstəlik "cinsul-aməl" terminini İbn Teymiyyə istifadə edirəm. Güman edirəm ki, Şeyxul-İslam öz elmində İbn Useymindən də elmlidir. Bu termini yenə İbn Baz, al-Fauzan və başqaları istifadə edirlər.
Aydındır, QUL?

Mətləbə keçsən daha yaxşı olardı.

Cavab:

Bunların sözü qurtarıb, ona görə də görəndə ki, məqsədlərinə çata bilmirlər, burdakı qardaşları öz forumlarına aparıb başlarını aldatmaq istəyirlər. Amma bu şeyx Useyminin (rahimahullah) sözünə kölgə salmaq istəyir.
Artıq mətləb qurtarıb, ona görə bilmirlər nə danışsınlar – yeni bəhanə tapıblar ki, guya mən foruma cavab buraxmıram, amma özləri də yaxşı bilirlər ki, hamısını buraxmışam.
Allah daha yaxşı bilir!#104 Qul222

Qul222

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 50 posts

Posted 08 February 2010 - 01:34 AM

Цитата (Guest @ 07 Feb 2010, 19:48)
QUL!
Bir az əvvəl yazıma əlavə etmək istəyirəm. Soruşsan ki, nə üçün bəs alimlər "cinsul-aməl" ilə "əəhədul-aməl" arasında fərq qoyurlar? Bunun cavabı peyğəmbərin - salləllahu aleyhi va səlləm - hədisindədir. Peyğəmbərimiz - salləllahu aleyhi va səlləm - deyir:
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله  ألا وهي القلب
"Diqqət edin! İnsan bədənində bir ət parçası var ki, o doğru olsa cəsədin hamısı doğru olar, o pozularsa bütün cəsəd pozular. Diqqət edin! O, qəlbdir!"
Bu hədisdən sonra necə demək olar ki, insanın bütün cəsədi pozulmuş olduğu halda qəlbində hələ də iman ola bilər.
Bir də sənin şeyxin Qamət deyir ki, təkfirçilərlə, xavariclərlə mübahisə etmək olmaz və ona görə bizim kimi düşünənlər təkfirçidir. Bəs sən nə əcəb gəlib şeyxinin qabağında bizimlə bu cür mübahisə edirsən?
Yox əgər haqqı çatdırmağa elmin varsa o zaman məncə müzakirə üçün bura doğru yer deyil. Sən başqa forumlardan birində müzakirə et bunu, burda yox...!!!

Sən çox uzaga getdin.Gətirdiyin hədisi isə səndən başqa heç kim belə başa düşməyib.

Və ən əsası sənin yazdıgın bu söz "Bir də sənin şeyxin Qamət deyir ki, təkfirçilərlə, xavariclərlə mübahisə etmək olmaz və ona görə bizim kimi düşünənlər təkfirçidir. Bəs sən nə əcəb gəlib şeyxinin qabağında bizimlə bu cür mübahisə edirsən?"

Sənin bu cümləvə çox şey demək olar lakin belə hesab edirəm ki, bura kiminsə cahil olmagını və ya eyiblərini isbat etməyə gəlməmişəm.

Artıq sözləri yazmaga ehtiyac yoxdur.

Cavab:

Bidət əhli ilə mübahisə etməməyi mən yox, alimlər deyib. Nə üçün mübahisə etməməyi məsləhət görmürəm? Çünki yalan və böhtanlardan istifadə etməklə, qardaşları aldadırlar. Bunların üslublarına fikir versəniz, bəzi məsələləri böyük alimlərlə deyil, aşağı səviyyədə duran alimlərlə bağlayırlar. Hansı ki, bu məsələləri böyük alimlər də deyir. Bu sadəcə bilməyənlər üçün elə təsəvvür edirlər ki, guya mən haqqı gizlədirəm, ya haqqı çatdırmıram və ya fırladıram.
Allah daha yaxşı bilir!#105 Guest

Guest
 • Guests

Posted 08 February 2010 - 01:38 AM

Цитата (Абу Муджахид Ахади @ 07 Feb 2010, 23:23)
Цитата (Orta Yol-Diqqət @ 07 Feb 2010, 03:05)
Bu xətaya düşən alimlərdən biri də ispaniyalı alim İbn Həzm əl-Əndəlusidir. Eynilə İbn Həzm əməli imandan saysa da, əməli küfrün ziddi olan imanın tərkib hissəsi olaraq saymır, yəni əməlsiz insanı hələ də mömin olaraq qəbul edir, lakin imanının qeyri-kamil olduğunu və nöqsanlı olduğunu söyləyir. (bax: əl-Fəsl, 3/255, 3/271, əl-Muhəllə, 1/40, )
Məhz bu səbəblə digər böyük alim İbnul-Cəvzi əl-Hənbəli zahiriliyi (İbn Həzmin məzhəbini) mürciə məzhəbləri içində sayır. ("Təlbisu İblis", s: 27)

Əs salamu əleykum ua rəhmətuLlahi ua bərəkətuh!
İbn Təymiyyə İbn Həzm haggında belə deyir:
"Həmcinin İbn Həzm,hansı ki,tərifə layigdir firgələr haggında yazdıgına görə və ona görə ki,bu məsələlərdə Sunnə və hədis məzhəbinə uygun idi.Məsələn,ona görə ki,o aydınlaşdırdı gədər məsələsini və murciyələr hakkinda və s." ("Məcmuə ul fətəua",4/18)
Necə onda İbn Həzm murciə ola bilər?

Bəli! İbn Həzmdə irca olub, mürciələri rədd etsə də, bəzi məsələlərdə onlarla razılaşmışdır. Bu qəribə bir şey deyil, İbnul-Cəvzi əşariləri rədd etsə də bir çox məsələdə onların görüşləri ilə razılaşır.
Üstəlik İbn Teymiyyədən gətirdiyini sitat bir şeyi sübut etmir, sadəcə olaraq İbn Həzmi əşarilərlə müqayisə edir və deyir:
وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره
"İbn Həzm iman, qədər məsələlərində başqalarından daha doğru olsa da..."
yəni başqalarına nisbətdə, əşarilərə, mutəzilə və cəhmilərə nisbətdə doğru olub, lakin onun da xətası vardır. İbn Həzmə murciə demirik, çünki insanda irca xətasının olması onun mürciə olması anlamına gəlməz. Necəki İbn Hacər və ən-Nəvəvi kimi alimlərin əşarilərin şübhələrinə düşmələri onları əşari etmir.

Cavab:

Əlhəmdulillah, belə dedin. Deyəsən, biz deyənə gəlib yaxınlaşırsan. Yaxşı olar ki, sən bunu dostuna yazasan, hansı ki, bizə dərhal murciyə damğası vurub, o ki qaldı ibn Həzm (rahimahullah) və başqalarına. Mənim məqsədim budur ki, kim desə ki, əməl imanın kamilliyindəndir, ona murciyə deməyin, və ya deməyin ki, onda irca var.
Allah daha yaxşı bilir!#106 Guest

Guest
 • Guests

Posted 08 February 2010 - 01:41 AM

Цитата (Абу Муджахид Ахади @ 07 Feb 2010, 23:49)
Цитата (Guest @ 07 Feb 2010, 19:48)
QUL!
Bir az əvvəl yazıma əlavə etmək istəyirəm. Soruşsan ki, nə üçün bəs alimlər "cinsul-aməl" ilə "əəhədul-aməl" arasında fərq qoyurlar? Bunun cavabı peyğəmbərin - salləllahu aleyhi va səlləm - hədisindədir. Peyğəmbərimiz - salləllahu aleyhi va səlləm - deyir:
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله  ألا وهي القلب
"Diqqət edin! İnsan bədənində bir ət parçası var ki, o doğru olsa cəsədin hamısı doğru olar, o pozularsa bütün cəsəd pozular. Diqqət edin! O, qəlbdir!"
Bu hədisdən sonra necə demək olar ki, insanın bütün cəsədi pozulmuş olduğu halda qəlbində hələ də iman ola bilər.
Bir də sənin şeyxin Qamət deyir ki, təkfirçilərlə, xavariclərlə mübahisə etmək olmaz və ona görə bizim kimi düşünənlər təkfirçidir. Bəs sən nə əcəb gəlib şeyxinin qabağında bizimlə bu cür mübahisə edirsən?
Yox əgər haqqı çatdırmağa elmin varsa o zaman məncə müzakirə üçün bura doğru yer deyil. Sən başqa forumlardan birində müzakirə et bunu, burda yox...!!!

Əs salamu aləykum ua rəhmətuLlahi ua bərəkətuh!
Bu hədisi sən ən birincisi düz başa düş,bu hədis ona dəlildir ki,imanın əsası gəlbdədir,və əgər gəlbdə iman zəif olarsa onda bu cinsul əməldə bilinər.İman güclü və zəif ola bilər,arta bilər və azala bilər,və bu hamısı gəlbdə olur və zahirdən bilinir.Lakin gəlblə bədənin arasında dil var,yəni imanın hissələri var.Məsələn,sən görsən ki,bir insan zahirdən bütün İslamın şərtlərini əməl edir,lakin o munafikdə ola bilər,və sən elə bir insan görə bilərsən ki,o zahirdən cox şeyi etmir,lakin gəlbində olan imana görə o musəlmandır və nə munafikdir,nədə kafir.Misal kimi sənə Həbəşıstanın carı olan Nəcəşəni gətirə bilərəm.O nə namaz gıldı,nə oruc tutdu,nə zəkat verdı,nə həccə getdi,nə hicrət etdi,nə cihad etdi,nədə Allahın nazil etdiyi hökmlərlə hökm etdi,lakin o öləndə RəsuluLlah,səllahu ələyhi ua səlləm, dedi:"Saleh bir insan öldü." Və onun cənazəsini gıldı!Cünki Nəcəşə iman gətirdi və şəhadət etdi,Allaha şərik goşmadı və Guranın hagg oldugunu və Muhəmmədin,səllahu ələyhi ua səlləm,Allahin Rəsulu oldugunu təsdiglədi,və o hicrət edə bilərdi,lakin etmədi,lakin buna baxmayarag o musəlman idi və musəlman kimi öldü!

Və yəgin ki,sənin həbərin var o hədisdən hansında deyilir ki,bir insan olacag və ahirət günündə onun garşısına böyük bir əməl kitabı gətirəcəklər,və o elə biləcək ki,o Cəhənnəmdədir,lakin Allah deyəcək ki :"Sənin elə bir əməlin var ki,bu bütün günahlarından agır gələr." Və bu onun dediyi "Lə iləhə illa Llah" kəlməsi olacag,və o Cənnətə girəcək.

Yəni iman gəlbdə,dildə və əməllərdə tam olarsa bu bütöv imandir və bu insan mumindir.Lakin iman gəlbdə zəif olarsa,və bu insanın sözlərində və əməllərində bilinərsə,o musəlmandır,amma asi,fasik və günahkardır.Ona görə sələflər iman deyəndə bütöv,kamil imandan danışırdılar.Murciə,mutaziliyə və həricəyə firgələri ortaya cixandan sonra sələf alimlər iman məsələsini aydinlaşdıranda məhz imanın kamil olmasını və ya olmamasını bizə öyrətdilər!

Və özünü başgasından hec vaxt agıllı sanma...bu təkəbbürlükdür!"Gəlbində zərrə boyda təkəbbürlük olarsa bu insan Cənnətə girməz." Bu hədisdir!

BərəkəLlahu fikum!

Aleykumusselam va rahmatullahi va barakatuh

Abu Muhammad, mənim səninlə burada müzakirəm doğru deyil, çünki bura Qamətə sual verilmək üçün qurulub.
Əgər müzakirə etmək istəyirsənsə onda başqa bir foruma dəvət elə, ora gəlim və orada müzakirə edək.
OK?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Ok, ok…
Amma qardaşın mövqeyi düz mövqedir. Görünür ki, səndə bir az normallıq var, çünki salam verirsəN. o biri kimi deyilsən, bacarsan bir az ona ağıl ver.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#107 Sual

Sual
 • Guests

Posted 08 February 2010 - 11:11 AM

Assalamu Aleykum

Qardash, Orta Yol nikli qardash her defesinde deyir ki, Siz bunlari tanimirsiz, men bunlari choxdan taniyiram, edebsizliklerine gore onlarla bele sohbet edirem ve bashqa tenqidler. Onun dediyinden bele chixir ki, guya siz evveller hansisa edebsiz ishlerle meshgul olmusuz(ALLAH qorusun) indi gelb elmden danishirsiz? Size qarshi niye bu cur movqededir bu insan? Hem de bunlari deyende Sizi , admini ve bashqa kimleri nezerde tutur ki? Belke onun Sizinle shexsi qerezliyi var?Guya ki, siz guclu delilleri yerlashdirmeye qoymursuz. Qardash xahish edirem bunlara tam menada aydinliq getiresizniz.
Haqqini halal ele Qamet qardash!

Assalamu Aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Sadəcə görünür ki, bu problemli insandır. Mənə qarşı bilməyənlərdə şübhə oyadır. Biz onun yalnız son günlərdə göndərdiyi söyüşlərlə dolu cavablarını foruma buraxmamışam, özünüz də gördünüz ki, bütün sual və cavablarını buraxdım, mövzunu da özü başladı, elə bir səhifə yoxdur ki, onun sualları, iddiaları olmasın. Lakin son ittihamlarına baxın. Ya deyir ki, mən cavab buraxmıram, ya başqa mövzu atır ortaya, ya da cavab verəndə deyir ki, mən fırladıram. Yəni çox fikir verməyin ona.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#108 Guest

Guest
 • Guests

Posted 08 February 2010 - 12:36 PM

Цитата (Orta Yol @ 03 Feb 2010, 02:48)
Allahdan Qorx!!!!!!!!! Bu  variantinizi da  gorduk?? Hec  utanib heya  etmirsiniz  bu  da  yeni  variantdi???  MEn suali  sene  coxdan vermishem  sen ise  onu  saxlayib foruma  buraxmadin  1  ci  sehife  doldu!  2  ci  sehife  baslayan kimi  1  ci  sehifeye  ortaya  qoymusan heee ??  Hec kim oxumasin deye !!  men  eminem ki,sen vaxt  gelecek  delilerimi bura  qoymayacaqsan !!!  men  indi  yavash  yavash  yaziram butun deillerimi  getirecem  !!    Sadece  insanlar  gorsunler ki, sen nece camaati  parcaladin..
Butun meselelerde oz  secdiyin  reye  tek olaraq  selefin reyi  dedin.bele olanda camaat  da  parcalandi..sen  hec olmasa  deseydin ki  ixtilafdi  falandi  camaat  uzaqi  deyecekdilerki bu  meselde xetalidir  amma  bu qeder  ayriliq  olmayacaqdi..bax gurcustana ,veysele bax, orda  camaata  gor nece  mehribandilar.her  iki  fikirli  qardashlar...

Qulaq  as  sene  deyirem bilesen senin Alimin Helebi  tovbe  edib...Bilirsen neye ??..Xavaric Xavaric  dediklerine  qarshi  vurushmaqa sert  olmaqa  indi  deyirki  qardshiq  !!  hetta  onun can brati  onu  cerh  edib  bu  tovbesinden dolayi  !!!  Senin de  Tovbe  elemek  vaxtindir!!! Gel qardashlari  cem  ele  bir yere  mehribanciliq olsun!!

несправедливые правители мусульман.

отрывок из краткого наставления шейха Аль-Альбани:

Проблема исламского мира не в нечестивых правителях. Всевышний Аллах говорит: ?Так Мы позволяем одним несправедливым править другими за то, что они приобретают? (аль-Ан’ам 6: 129).
Къатада сказал: “Аллах дает власть над людьми в соответствии с их делами! Верующий правит верующим и кафир правит кафиром!” См. “Тафсир Ибн Касир” 2/346.
И дело вовсе не в кознях и силе неверных. Всевышний Аллах говорит: ?Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда? (Али ‘Имран 3: 120).
Шейх ‘Абдур-Рахман ас-Са’ди сказал: “Всевышний Аллах повелел верующим рабам проявлять терпение и богобоязненность. Если они будут выполнять это предписание, то козни их врагов не причинят им никакого вреда, потому что Аллах объемлет Своим знанием как самих неверных, так и злодеяния и козни, которые они замышляют. Он обещал мусульманам, что если они будут бояться Его, то никто не сможет навредить им, и они не должны сомневаться в этом обещании”. См. “Тафсир ас-Са’ди” 249.
Значит, мусульманам необходимо искать истинную причину бед и лечить источник. А источник всего зла, как сказал выше шейх аль-Альбани, мы сами, о чем сообщил нам также и Аллах: ?Все хорошее, что постигает тебя, от Аллаха. А все плохое, что постигает тебя, от тебя самого? (ан-Ниса 4: 79).
Имамы ас-Судди, Хасан аль-Басри, Ибн Джурайдж, Ибн Зайд сказали о словах: ?от тебя самого?, т.е. из-за твоих грехов. Также Къатада сказал: “Наказание твое, о сын Адама, грех твой!” См. “Тафсир Ибн Касира” 1/517.
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: “Если в мусульманах есть слабость или они слабы, а враги их имеют над ними превосходство, то это по причине их грехов”.
См. “Джауабу-ссахих” 6/450.Метки:аль-Альбани, Тафсир, хадисы.

Ответ:

Да будет доволен тобою Аллах.
Аллах знает лучше!#109 Girl

Girl
 • Guests

Posted 08 February 2010 - 04:13 PM

Assalamu aleykum

1.Xarici- Xevaric eyni menalidirmi ve menasi nedir?
2.Bizim dediyimiz xevaricler ozlerine xevaric deyirmi?
3.Hedislerde xevariclere dair musbet vesfler varmi, chox ibadet edrler ve s kimi?
4.Tekfirchilerle cihadchilarin ferqi nedir ve bunlar da xevaric sayilirmi?
5. Xevaricler oz saytlarinda yazirlar ki, guya siz bir chox meselelerde sehv etmisiniz ve onlar sizin sehvinizi deyib ve sonra siz onlarla razilashmisiniz. Birini misal chekibler hetta bu saytin kohne forumundandi ki, cenaze namazi ile bagli olan sualdir.Birinci deyirsiz ki xeta elemishem, sonra siz deyirsiniz ki, isteseydim buna delil tapardim. Bunlar dogrudur yoxsa onlarin uydurmalaridir?
6. Bir de, meselen bezi muselman olkelerinde olan terroristler (intihar bombachilari) vardir ki, onlar ancaq muselmanlarin olduqlari yerleri partladib muselmanlari qetle yetirirler, chunki bu muselmanlara kafir kimi baxirlar. Bes neye gore heqiqi kafirlere qarshi (xristian, butperest,yahudi) bunu etmirler?
Assalamu aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Eyni mənanı daşıyır, yəni hakimə qarşı çıxan.
2. Əlbəttə, xeyr. Təbii ki, onlar düz deyirlər, çünki xəvariclər düz danışan idilər, yalan danışmazdılar, mərd idilər.
3. Bu müsbət deyildi, sadəcə müqayisə idi. Yeganə firqə idi ki, peyğəmbər (sallALLAHU 'aleyhi wa sallam) onlara qarşı çox sərt mövqedə olmağa çağırıb.
4. Təkfirçilərin işi hakimiyyət və insanları təkfir etməkdir, cihadçıların işi isə cihad edib şəhid olmaqdır. Yəni təkfirçilərə görə, cihadçılar da kafirdirlər. Sadəcə bizim balacalar təkfirdən danışa-danışa gedib cihadçılara qoşulublar. Hər ikisində xəvariclərdən pay var.
5. Mən məsum deyiləm, mən səhv edə bilərəm, yəni mən demişəm ki, səhv etmirəm? Böyük alimlər səhv edirlər, qalmışdı ki, mən – bu qeyri-adidir bəyəm? Mən bir neçə dəfə demişəm, hətta xütbədə də qeyd etmişəm ki, camaat filan məsələdə səhv etmişəm. Amma dediyin məsələdə isə, şifahi danışanda demişəm ki, Nəcaşi nə həcc etdi, nə oruc tutdu, nə də namaz qıldı, və söhbət əsasında da demişdim ki, boynunda xaç da var idi və əlavə etdim ki, ibn Teymiyyə (rahimahullah) deyib. Bunlar da dedilər ki, şeyx hamısını deyib, amma xaçı deməyib. Mən də dedim ki, düz deyirsiniz, amma lazım olsa, ibn Teymiyyənin (rahimahullah) kitablarında olmasa da, başqa kitablarda tapmaq olar ki, Nəcaşi xaç tapıb – çünki o elə bir dövlətin başçısı idi. Mən sadəcə ibn Teymiyyəyə (rahimahullah) nisbət etməkdə səhv etdim, vəssəlam, burda nəsə bir problem var ki?
Təbii ki, bunlar demək istəyirlər ki, ay camaat, Qamət səhv edir, ona qulaq asmayın və s.
6. Yaxşı olar ki, bunu elə məni yalançı hesab edənlərdən soruşasınız, sonra da inciyirlər ki, bizə niyə xəvaric deyirsiniz. Bunların vəsflərindən biri də elə budur ki, müsəlmanları öldürüb, başqa dində olanları tərk edəcəklər.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#110 Guest

Guest
 • Guests

Posted 08 February 2010 - 08:26 PM

AsSalamu alaikum waRahmatuLLah.
Isde saqqal barede hec bir qadaga olmaya olmaya, halbuki bir cox myselmanlar bele bir ishde islemek ycyn hesed edirler, her cetinlie dozyrler, dua edirler, elindeki nemetin qedrini bilmeib "isde onsuz da hami saqqalindan gotyryr" deib, "gozel gorynmyr" behanesiyle saqqalini bir ovujdan da az qisaldib, hemcinin yanlardan yanaqlardan ve cenenin altindan gotyren myselman bouk gynah edir eledirmi?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əlbəttə, günah edir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#111 Guest

Guest
 • Guests

Posted 09 February 2010 - 12:14 AM

salam aleykum wa rahmatullah exi erle arvadin haqqlari haqda mene bir kitab gorsede bilersiz internetde varsa chunki orda yashamiram alim kitab yashadigim yerde de yoxdu inshAllah bir de kishi arvadla ayrilanda ushaq kimde qalmalidi?Allah razi olsun

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bu barədə saytda xütbələr var.
Uşaq isə körpə vaxtında ananın, böyüyəndə isə atanın yanında olmalıdır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#112 bintul-Islami

bintul-Islami

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 33 posts

Posted 09 February 2010 - 01:05 AM

Ассаламу алейкум уа рахматуЛлах

1) Это плохо если в человеке больше надежды на милость Аллаха чем страх перед ним? Если человек больше надеется на Рай чем боится Огня?
2) Если это плохо, то как это побороть?

ДжазакумуЛлаху хайран

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
1. Это может быть проблемой, нужно и бояться.
2. Прочтите с Корана аяты про Ад, устрощающие аяты.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


Передают со слов Абу Саида аль-Худри,что пророк, саллаЛлаху алейхи вассалям, сказал: Как могу я наслаждаться, когда тот, кто держит в своих руках рог, уже поднёс его ко рту и стал прислушиваться(ожидая) веления по которому он протрубит в него?

#113 tuncay

tuncay

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 59 posts

Posted 09 February 2010 - 03:48 AM

as salamu aleykum Qamet qardas,men coraba mesh cekmek barede meqale oxudum,orda yazilib ki,Tirmiziden basqa hec kim o hedisi sehih saymayib,orda bir nece alimlerin adini zikr eleyir,hetta imam Muslim de deyir ki hedis zeifdir,bir de deyir ki son dovr alimlerinden Seyx Albani sehih sayir,sonra da seyx ibn Cibrin rahimahullahin bir fetvasini yaziblar:"Məsələ; ət-Tirmizi'də əl-Muğria bin Şubənin - radiyallahu anhu - rəvayətindən varid olmuşdur ki, peyğəmbər - salləllahu aleyhi va səlləm - corablarına və ayaqqabılarına məsh etdi. Bu hədisi ət-Tirmizidən başqa heç kəs səhih saymayıb, alimlərin əksəri bunu zəif sayıblar və deyiblər ki, burada doğru olan corab yerinə xuf sözü olmalıdır. Çünki ravilərin çoxu əl-Muğiradan rəvayət etmişdir ki, peyğəmbər - salləllahu aleyhi va səlləm - xuflarının üzərinə məsh etdi. Yalnız bir ravi tək olaraq rəvayət etmişdir ki, peyğəmbər - salləllahu aleyhi va səlləm - corablarının üzərinə məsh çəkmişdir. Adı Əbu Qeys olan bu ravi "əs-Səhih"in ravilərindəndir. Lakin onun tək başına rəvayəti qəbul olunmaz, buna görə də alimlərin çoxu onun xəta etdiyini söyləyiblər. Necəki Muslim bunu "ət-Təmyiz" adlandırdığı risaləsində zikr etmişdir və başqa alimlər də bunu qeyd ediblər. Lakin əl-Albani kimi bəzi son dövr alimlər bunu səhih sayıblar və deyiblər ki, bu ayrı bir hədis sayılır. Əgər bizə bu isnad ilə daha bir hədis rəvayət olunsaydı, hətta bunda digər ravilərə müxalif olsa belə qəbul edərdik və xəta etdiyinə hökm verməzdik. Lakin istənilən halda corabların üzərində məsh etmək barədə yalnız bu zəif hədis vardır ki, onun barəsində də belə bir mübahisə mövcuddur.
Lakin Əbu Davudun rəvayət etdiyinə görə corabların üzərində məsh etmək səhabələrdən bir qrupdan rəvayət olunmuşdur və buna görə də İmam Əhməd bu görüşü qəbul etmişdir, yəni corabların üzərinə məsh çəkməyi caiz görmüşdür. Digər səhabələr isə bunu caiz görməyiblər və onlar kimi tabiinlərdən bəziləri və başqaları bunu caiz görməyiblər. Eləcədə hənəfi məzhəbi kimi bəziləri corablara məsh çəkməyi caiz görməyiblər, lakin bir şərt ilə caiz görüblər ki, həmin corablar tək başına gəzmək üçün yararlı olsun.
Corab ( بروجلا - əl-Cəvrab) isə əslən yundan və bənzəri materialdan xuf şəklində toxunan və ayağa geyinilən geyimə deyilir. Adətə görə tək başına belə gəzmək üçün yararlı idi və altından coraba yapışan dəri altlıq vurar və həmin altlığın bağlarını corabın üzərində bağlayardılar. Səhabələrin corabları isə əslən yundan, yəni qoyun yunundan toxunardı və bir qayda olaraq bərk olardı ki, daşlardan və bənzəri şeylərdən ayağın qorunmasını gücləndirsin və (ayaqqabı olmadan) tək corabla gəzə bilirdilər. Beləliklə corablarının üzərinə məsh edən səhabələrin çoxu o corablara məsh çəkirdilər ki, (ayaqqabısız) təklikdə gəzmək üçün yararlı olsun.
Əvvəldə dediyimiz kimi, hənəfilər bu görüşü qəbul ediblər, beləki onlara görə (gəzmək üçün) ayaqqabıya ehtiyacı olmayan bərk corablardan başqa heç bir corabın üzərinə məsh çəkmək olmaz. Lakin əl-Muğiranın hədisində peyğəmbərin - salləllahu aleyhi va səlləm - corablarının və ayaqqabılarının üzərinə məsh çəkdiyi qeyd olunduğu üçün, Əhmədə görə hətta ayaqqabısız gəzməyə yararsız olan corablara belə məsh çəkmək olar.
Bizim zamanda corab ( بارشلا - əl-Şurab) kimi tanınan corablara məsh çəkməkdə əməl bu görüşə əsaslanır.
Lakin gördüyümüz kimi ixtilafın güclülüyü səbəbi ilə bu məsələdə ehtiyat etmək, corabı xuf ilə eyni tutmamaq və cırılmış, yırtılmış corabların üzərinə məsh çəkməkdə diqqətsizlik etməmək lazımdır, çünki corab nə termin olaraq, nə də hökm olaraq xuf kimi deyildir və çünki bunda belə bir ixtilaf mövcuddur.
İkinci: Corablar qalın olmalıdır, çünki bildiyimiz kimi səhabələrin corabları qalın olardı. Çünki yundan toxunardı. Ona görə də corablar gərək yundan, ya da bərk/qalın kətandan olmalıdır. Amma əgər corab nazik 7 pambıqdandırsa, üstündən əlavə bir corab geyinib ayağı kamil şəkildə bağlayana qədər məsh çəkmək olmaz.
Bizim zamanımızda insanlar bu məsələdə diqqətsiz davranırlar. Hətta onlardan bəzilərini elə şəffaf corab geyərkən görürsən ki, corabın altından ayağının çuxur hissəsini görə bilirsən, ayaq barmaqlarının oynaqlarını görə bilirsən və hətta corabın kənarına çıxmış ayaq tüklərinə baxa bilirsən. Belə corabların üzərinə məsh çəkmək olmaz.
Xülasə: İnsanların çoxunun diqqətsizlik etdiyi bu məsələdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Gərək müsəlman ayağını kamil şəkildə bağlayan corabların üzərinə məsh çəkməlidir."
İbn Cibrin, "Şifəu'l-Alil Şərh Mənar əs-Səbil", 1/260-263. Dar əl-Qasim, birinci nəşr; 1420, Riyad.sualim sualim beledi ki,axi burda da seyx corablarin qalin olmagini deyir mesh etmek ucun,bir yandan nezere alsaq Muslim kimi boyuk hedis alimi,sonra bir nece alim hedisi zeif saymislar,bir yandan da indiki corablar axi qalin deyildir,nazikdir,qardaslar da mesh cekirler,eynile de men,sizce bu nece caiz ola biler?
as salamu aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bu hədis yalnız Tirmizidə (rahimahullah) deyil, başqa hədis kitablarında da var. Cümhur sələf alimləri deyiblər ki, olar. Hənəfilərə gəlincə, onlar heç qalın coraba da məshi bəyənmirlər.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#114 ummKulsum

ummKulsum

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 33 posts

Posted 09 February 2010 - 10:35 AM

salam aleykum

rey var ki, olu uchun Quran oxumag (qebirstanliqda yox, meselen evde) olar, guya Quran oxumagda qazandigin savablari oluye "pay" verirsen ve bununla olunun savablarinin sayini artirisan, qiyamet gununde onun uchun elave komek olsun deye

bu beledirmi?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəli, belə bir rəy var, hətta sələfilərdən də, amma səhih və məşhur rəy budur ki, ölüyə yalnız dua edilir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#115 Sual

Sual
 • Guests

Posted 09 February 2010 - 10:55 AM

Цитата
Assalamu Aleykum

1. Zeyd adinin menasi nedir?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Baxıb deyərəm, inşəAllah.

Sheyx, yadina salmaq istedim

Assalamu Aleykum


Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
İnşəAllah, tezliklə baxaram.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#116 Sual

Sual
 • Guests

Posted 09 February 2010 - 10:57 AM

Assalamu Aleykum
Sheyx, bir defe bu pasport almaq meselesinde saqqalla bagli problemleri oldugunu demishdim, dedin ki, bash idareye get arayish al. Bilmek isterdim ki, hemen rayon bolmeleri hara tabediler, yani bash idareleri haradir ve harda yerleshir. Allah rizasi uchun yardim et.
Assalamu Aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bakıda, OVİR deyirlər.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#117 Guest

Guest
 • Guests

Posted 09 February 2010 - 12:49 PM

cunub olduqda teyemmum aldiqdan sonra dig'r namazlari destemaz almaqla qilmaq olarmi?

Cavab:

Olar.
Allah daha yaxşı bilir!#118 Esma

Esma

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 5 posts

Posted 09 February 2010 - 03:47 PM

SALAM ALEYKUM.Ferz namaz sonra dua elemek olar?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Olar, sadəcə buna adət etməyin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#119 Montin

Montin

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 35 posts

Posted 09 February 2010 - 05:45 PM

Salamun aleyku!!!

Qardashlar men bezi muxaliflerin meqalelerini oxuduqdan sonra bele bir naticeye geldim ki bu aciz bir veziyyete dushmush ve ozlerini sudan quru chixartmaq isteyen avamlardir. Bir aralar tekfirchilerin ortaya atdiqlari kufr meselesi yani el- Maide 44 ayesinin oz yeke ve ichi bosh olan bashlarina gore yozmalari ve ayenin zahirini goturub saqina soluna muselmanlara kafir demeklerinin Qamet ve Elm ehli olan qardashlar terefinden sehih delillere soykenerek bu fikirlerinin batil olduqlarini ortaya cixarmalari bunlari chixilmaz veziyyete salmishdir nece ki Qurani kerimde Allah subhenahu vataala el- isra suresinin 81 ayesinde buyurduqu kimi Haqq geldi,batil yox oldu chunku batil yoxluqa mehkumdur. Indide bunlar Qametden qisas almaq uchun elmi az olan insanlarda shubhe doquran meseleleri ishiqlandirmaqa chalishirlar. Bunlarin niyyetleri odur ki Qamet bir balaca ayaqini budretsin ve bunlar car chekib camaata desinler ki gordunuz sizin sheyxiniz bududa baxin bu mesele haqda ne deyir. Elhemdulullah ki Allah subhanehu vataala bele sheylerin heyata kechmeyine izn vermir.Bir terfdende fikirleshmiyin ki bunlar nese elde ede bilecekler eksine onlar bu meseleleri ortaya atdiqca Qamet ve Elm ehli olan qardashlar onlara cevab vererken bizlerde bu meselelerden hali oluruq. Eceb motod tapiblarda deyesen bunlar google-poisk verib alimlerin ixtilafda olduqlari meseleleri ortaya chixardirlar sonra bu sayta atirlar sonrada rahat oturub cavab gozleyirler. Meseleni arashdirmaq tehlil etmek qalir qardashlarin boynuna. Hech eyib etmez qardashlar bunula savab qazanir bizler ise elmimizi artiririq.. Allah qardashlara sebr versin ve devetlerini dahada hikmetli etsin. Amin. Essalamun aleykum wa rahmatullahu wa barakatuhu.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun, düz dediniz ki, bunların məqsədi camaatı bizdən uzaqlaşdırmaqdır. Bunun üçün bütün yollara əl atırlar. Bir-iki sayt açıb mənə həsr ediblər – ağızlarına gələni yazıblar. Heç əvvəlki bidət əhlinin saytlarında elə şeylər yox idi.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#120 Абу Муджахид Ахади

Абу Муджахид Ахади

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 16 posts

Posted 09 February 2010 - 08:26 PM

Цитата (Guest @ 08 Feb 2010, 01:38)
Цитата (Абу Муджахид Ахади @ 07 Feb 2010, 23:23)
Цитата (Orta Yol-Diqqət @ 07 Feb 2010, 03:05)
Bu xətaya düşən alimlərdən biri də ispaniyalı alim İbn Həzm əl-Əndəlusidir. Eynilə İbn Həzm əməli imandan saysa da, əməli küfrün ziddi olan imanın tərkib hissəsi olaraq saymır, yəni əməlsiz insanı hələ də mömin olaraq qəbul edir, lakin imanının qeyri-kamil olduğunu və nöqsanlı olduğunu söyləyir. (bax: əl-Fəsl, 3/255, 3/271, əl-Muhəllə, 1/40, )
Məhz bu səbəblə digər böyük alim İbnul-Cəvzi əl-Hənbəli zahiriliyi (İbn Həzmin məzhəbini) mürciə məzhəbləri içində sayır. ("Təlbisu İblis", s: 27)

Əs salamu əleykum ua rəhmətuLlahi ua bərəkətuh!
İbn Təymiyyə İbn Həzm haggında belə deyir:
"Həmcinin İbn Həzm,hansı ki,tərifə layigdir firgələr haggında yazdıgına görə və ona görə ki,bu məsələlərdə Sunnə və hədis məzhəbinə uygun idi.Məsələn,ona görə ki,o aydınlaşdırdı gədər məsələsini və murciyələr hakkinda və s." ("Məcmuə ul fətəua",4/18)
Necə onda İbn Həzm murciə ola bilər?

Bəli! İbn Həzmdə irca olub, mürciələri rədd etsə də, bəzi məsələlərdə onlarla razılaşmışdır. Bu qəribə bir şey deyil, İbnul-Cəvzi əşariləri rədd etsə də bir çox məsələdə onların görüşləri ilə razılaşır.
Üstəlik İbn Teymiyyədən gətirdiyini sitat bir şeyi sübut etmir, sadəcə olaraq İbn Həzmi əşarilərlə müqayisə edir və deyir:
وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره
"İbn Həzm iman, qədər məsələlərində başqalarından daha doğru olsa da..."
yəni başqalarına nisbətdə, əşarilərə, mutəzilə və cəhmilərə nisbətdə doğru olub, lakin onun da xətası vardır. İbn Həzmə murciə demirik, çünki insanda irca xətasının olması onun mürciə olması anlamına gəlməz. Necəki İbn Hacər və ən-Nəvəvi kimi alimlərin əşarilərin şübhələrinə düşmələri onları əşari etmir.

Əs salamu aləylum ua rəhmətuLlahi ua bərəkətuh!
Ay sagol,indi sən dogrunu söylədin,İbn Həzm murciə deyildi,və əgər onun bəzi fikirləri murciələrin fikirləri ilə üst-üstə gəlir,o demək deyil o murciədir.Bundan başga İbn Teymiyyənin sözlərini düz tərcümə et.Lakin mənin dediyim budur ki,hec vaxt kiməsə murcıə demək lazım deyil,əgər İbn Təymiyyə kimi alim bunu deməyibsə.Və bundan başga İbn Həzmin iman haggında dediyini başga sələf alimləri də deyib,əgər mən hamısını bura yazsam onda "İman" adlı bir kitab gərək biz yazag))Və sən cox gözəl bilirsən ki,imanın əksi ancag kufr deyil,bu fasıglikdə ola bilər,nə kufr,nədə fisk ola bilər.Və yuxarıda mən İbn Usəyminin sözlərini daha yazmışam,diggətli ol.Və ondan öncə imam Əbu Cəfərində sözlərini yazmışam.Onlar hamısı murciədir?)
İbn Həcər və Nəuəui aşarilərdən idilər,lakin tək Allahın sifətlərində.Hər kəs səhv edə bilər,və bundan başga şeyx Fauzan deyib:"Əşarilər əhli Sunnədəndilər."
BərəkəLlahu fikə!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Təbii ki, bu o birindən bir qədər fərqlənir. O biri insan kimi də problemlidir, nəinki cinsul-əməl kimi. Sadəcə bu Useyminin (rahimahullah) sözünə kölgə salmaq istəyir.
Dəvətlə məşğul olsaq bud aha məsləhətlidir. Mən hələlik bu ay bu məsələləri foruma buraxıram, amma gələn ay bunu etməyəcəm. Çünki mən fikirləşdim ki, nəsə bir elmi söhbət olacaq, problemli insan isə cinsul-əməldən və əhadul-əməldən keçdi söyüş və təhqirə. Bu adam isə gedib ona ağıl evrsə, daha yaxşı olar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


"О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете?Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете."(61:2-4)

"Я говорю всем заблудшим (рафидитам,суфиям,мурджиитам,хауариджам (джамаатам джихада и такфира),также хабашитам,ихванам и хизб-тахрировцам:"Если я соглашусь с вами,то буду кафиром.Но вы заблудшие и невежественные люди."

#121 Абу Муджахид Ахади

Абу Муджахид Ахади

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 16 posts

Posted 09 February 2010 - 08:37 PM

Цитата (Guest @ 08 Feb 2010, 01:41)
Цитата (Абу Муджахид Ахади @ 07 Feb 2010, 23:49)
Цитата (Guest @ 07 Feb 2010, 19:48)
QUL!
Bir az əvvəl yazıma əlavə etmək istəyirəm. Soruşsan ki, nə üçün bəs alimlər "cinsul-aməl" ilə "əəhədul-aməl" arasında fərq qoyurlar? Bunun cavabı peyğəmbərin - salləllahu aleyhi va səlləm - hədisindədir. Peyğəmbərimiz - salləllahu aleyhi va səlləm - deyir:
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله  ألا وهي القلب
"Diqqət edin! İnsan bədənində bir ət parçası var ki, o doğru olsa cəsədin hamısı doğru olar, o pozularsa bütün cəsəd pozular. Diqqət edin! O, qəlbdir!"
Bu hədisdən sonra necə demək olar ki, insanın bütün cəsədi pozulmuş olduğu halda qəlbində hələ də iman ola bilər.
Bir də sənin şeyxin Qamət deyir ki, təkfirçilərlə, xavariclərlə mübahisə etmək olmaz və ona görə bizim kimi düşünənlər təkfirçidir. Bəs sən nə əcəb gəlib şeyxinin qabağında bizimlə bu cür mübahisə edirsən?
Yox əgər haqqı çatdırmağa elmin varsa o zaman məncə müzakirə üçün bura doğru yer deyil. Sən başqa forumlardan birində müzakirə et bunu, burda yox...!!!

Əs salamu aləykum ua rəhmətuLlahi ua bərəkətuh!
Bu hədisi sən ən birincisi düz başa düş,bu hədis ona dəlildir ki,imanın əsası gəlbdədir,və əgər gəlbdə iman zəif olarsa onda bu cinsul əməldə bilinər.İman güclü və zəif ola bilər,arta bilər və azala bilər,və bu hamısı gəlbdə olur və zahirdən bilinir.Lakin gəlblə bədənin arasında dil var,yəni imanın hissələri var.Məsələn,sən görsən ki,bir insan zahirdən bütün İslamın şərtlərini əməl edir,lakin o munafikdə ola bilər,və sən elə bir insan görə bilərsən ki,o zahirdən cox şeyi etmir,lakin gəlbində olan imana görə o musəlmandır və nə munafikdir,nədə kafir.Misal kimi sənə Həbəşıstanın carı olan Nəcəşəni gətirə bilərəm.O nə namaz gıldı,nə oruc tutdu,nə zəkat verdı,nə həccə getdi,nə hicrət etdi,nə cihad etdi,nədə Allahın nazil etdiyi hökmlərlə hökm etdi,lakin o öləndə RəsuluLlah,səllahu ələyhi ua səlləm, dedi:"Saleh bir insan öldü." Və onun cənazəsini gıldı!Cünki Nəcəşə iman gətirdi və şəhadət etdi,Allaha şərik goşmadı və Guranın hagg oldugunu və Muhəmmədin,səllahu ələyhi ua səlləm,Allahin Rəsulu oldugunu təsdiglədi,və o hicrət edə bilərdi,lakin etmədi,lakin buna baxmayarag o musəlman idi və musəlman kimi öldü!

Və yəgin ki,sənin həbərin var o hədisdən hansında deyilir ki,bir insan olacag və ahirət günündə onun garşısına böyük bir əməl kitabı gətirəcəklər,və o elə biləcək ki,o Cəhənnəmdədir,lakin Allah deyəcək ki :"Sənin elə bir əməlin var ki,bu bütün günahlarından agır gələr." Və bu onun dediyi "Lə iləhə illa Llah" kəlməsi olacag,və o Cənnətə girəcək.

Yəni iman gəlbdə,dildə və əməllərdə tam olarsa bu bütöv imandir və bu insan mumindir.Lakin iman gəlbdə zəif olarsa,və bu insanın sözlərində və əməllərində bilinərsə,o musəlmandır,amma asi,fasik və günahkardır.Ona görə sələflər iman deyəndə bütöv,kamil imandan danışırdılar.Murciə,mutaziliyə və həricəyə firgələri ortaya cixandan sonra sələf alimlər iman məsələsini aydinlaşdıranda məhz imanın kamil olmasını və ya olmamasını bizə öyrətdilər!

Və özünü başgasından hec vaxt agıllı sanma...bu təkəbbürlükdür!"Gəlbində zərrə boyda təkəbbürlük olarsa bu insan Cənnətə girməz." Bu hədisdir!

BərəkəLlahu fikum!

Aleykumusselam va rahmatullahi va barakatuh

Abu Muhammad, mənim səninlə burada müzakirəm doğru deyil, çünki bura Qamətə sual verilmək üçün qurulub.
Əgər müzakirə etmək istəyirsənsə onda başqa bir foruma dəvət elə, ora gəlim və orada müzakirə edək.
OK?

Ua aləykum ua rəhmətuLlahi ua bərəkətuh!
Mən forumlarda calışıram dini muzakirə etməyim.Və burda yazıramsa tək buna görə ki,Gamət gardaşımıza kömək edim,və cavab verəndə əgər mənin səhvim varsa Gamət mənin səhvimi düzəltsin,cunki iman məsələsi cox cətin məsələdir və hər kəs burda səhv edə bilər.Və Gamət gardaşımız mənim sözlərimdə səhv tapmırsa və mənin dediklərim düzdürsə onda bu mənin ücün yaxşıdır!Əsas odur ki,biz öx səhvlərimizi başa düşüb dorgunu gəbul edək!

Təəssüf ki,bəzi gardaşlarımız bəzi saytlara girirlər və ordan şeyx Hərbinin sözlərini götürüb başlayırlar şeyx Hələbiyə,Abbada,Suhəymiyə,ər-Rəysə və s. murciə deməyə.Və özləri bilmədən həriciyə əgidəsinə düşürlər!

İndiki murciələr Mədinə və İordaniya alimləri deyil,indiki murciələr maturudilər,ixvanlar və s. firgələrdir!

CəzakəLlahu həyran!

Gamət gardaşım əgər mənin sözlərimdə səhv varsa bunu de.Allah səndən razı galsın və dəvətində Yardımcı olsun!!!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun. Əlhəmdulillah, buz sələfin yolundayıq. Baxmayaraq monitor arxasından bizə çoxlu ittihamlar olur, qardaşlar gərək bunlara inanmasınlar. Belə adamlara çox fikir verməyin, bunlar gözləyirlər ki, hansısa bir cümlədə və ya sözdə səhv edəsən. Hətta müəyyən bir sözü çox yozumu olanda şüara çevirirlər.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


"О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете?Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете."(61:2-4)

"Я говорю всем заблудшим (рафидитам,суфиям,мурджиитам,хауариджам (джамаатам джихада и такфира),также хабашитам,ихванам и хизб-тахрировцам:"Если я соглашусь с вами,то буду кафиром.Но вы заблудшие и невежественные люди."

#122 E M İ N

E M İ N
 • Guests

Posted 09 February 2010 - 10:25 PM

Salam aleykum. Bu ORTA YOL nikli qardaşdan soruşmaq isterdim.nə əcəb hicrət etmirlər axı bura darul küfürdü onların dediyinə korə əkər səf etmirəmsə. QARDAŞLAR ŞUARLARA A L D A N M A Y İ N !!!
Qamət qardaş hakini halal et. Salam aleykum.


Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Fikir verməyin belələrinə, sözləri qurtarıb keçiblər təhqirə. Görünür ki, insan kimi də problemlidir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#123 Abu abdurRahman

Abu abdurRahman
 • Guests

Posted 09 February 2010 - 11:07 PM

Aссаляму алейкум ва рахматуллахи ва барякятух,ахи у меня скорее не вопрос а --просьба,если не сложно кто нибудь из братьев пусть переведет книги Ибн Кясира(р) про сподвижников,а то говорят то что написал АбдурРахман рафат аль баша содержит много недостоверных историй на русский,
--ахи а что на счет незаконной нахождения в мусульманской стране наподобие египта,сауди и иордании с целью получения знания...ведь имам шанкыти назвал это греховным деянием?
--вот еще ахи мои родители не особо нуждаются в моей помощи,я хочу поехать к абу яхъя в крым за изучением основ нашей религии(углубленно,мне пока что только 19,просто родители не против поездки в медину и поступлению,а на счет крыма говорят как все люди которые видят в нас врагов и террористов,поэтому ахи тут еще мечеть наша в москве закрывается и время не терять в пустую очень страшно ведь придется отвечать за милость Аллах..
--про 70 тыс которые войдут в джаннат - это число впрямом понимании из хадиса или означает что какое-то количество,как например из хадиса про расстояние между небесами,в 500 лет птицьего полета,вед на самом деле там же больше,Аллаху Алим,т.е имеет косвенный смысл?
если не сложно ахи ответьте с далилями))
да прибавит Аллах вам хейр знаний и сделает 1 из 70.тыс которые войдут в джаннат без спроса!

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
1. Да, это не желательно, посторайтесь соблюдать правила.
2. Он хороший брат, салафит, если даже не будут возможности, воспользуйся его уроками в интернете.
3. Нет, это конкретное число.
Амин!
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!#124 mirza

mirza

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 2 posts
 • Location:baku
 • Interests:yashamaq

Posted 09 February 2010 - 11:36 PM

assalamu aleykum sheyx
zovcemle elaqeder sual vermek isteyirem.
azanin veya islama aid olan sheyleri eshidende pis olur.qurani ve.s evde olarken men onu sesleyende qorxurve urpenir.mence atasi oluenden sonra ele bil nedense kusub veya qorxub.mene komek edin.sizce cin gire biler? birde bir qardash var hem namaz qilir hemde narkotikden istifade edir?onun gunahi nedir??????
assalamu aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Zövcənizi həkimə göstərin, köməyi olmasa, ruqiyyə bacaran qardaşlara müraciət edin. Narkotikdən istifadə edən isə böyük günah sahibidir, fasiqdir, Allahdan qorxsun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#125 Guest

Guest
 • Guests

Posted 09 February 2010 - 11:49 PM

Salam Qamət! Necəsən?
1) Sən şiyələrə qarşı nə vaxta kimi belə sərt olacaqsan? Bilmirmisən ki, əhli-beyt aşiqləri sərtliyi sevmir? Amma sərt olanda da deyirsiz ki söyüş söyürsüz.Niyə vadar edirsiz?Xahiş edirik əhli-beyt aşıqlərinə hörmət edəsən!
2) Məyər mərsiyələrə qulaq asmaq bidətdir? Sənin telebələrin deyir ki, mərsiyyə bidətdir.Bunu hardan çıxartdız?
3) O qədər o xavariclərdən danışdız ki, axırda qohum olan mollalardan biri də əhli-beyt aşıqliyindən qəti şəkildə imtina edib xavaric oldu. İndi də gecə-gündüz tövhiddən danışıb moizələr edir. Kişini də dəli eləmisiz..Niyə belə edirsən?
4) Qamət, sən onu bil ki, əhli-beyt aşıqləri elədə elmsiz deyil. Sadəcə tövhiddən danışmaqla iş bitmir. Bu incə qəlbimiz mərsiyələrin xoş həzinləri altında daha da hüzünləşir.Siz bunu əlbətdəki başa düşməzssiz.
Allah sizi inandıqlarınız ilə məşhur etsin.Bahəm.Amiiin.

Cavab:

Salam, salam…
1. Mən sərt deyiləm ki, əksinə, mən onlardan istəyirəm ki, sərt olmasınlar, ən birincisi, peyğəmbərin (sallALLAHU 'aleyhi wa sallam) zövcələrinə və səhabələrinə qarşı.
2. Əlbəttə, bidətdir, çünki nə Quranda, nə də hədislərdə buna dəlil yoxdur, bu qədər ağlamaq da düz deyil, Allah qorxusundan gecələr təklikdə ağlamaq daha gözəldir – imam Huseyn (radiyALLAHU 'anhu) də belə edərdi.
3. Əlhəmdulillah, Tovhiddən xeyirli nəsə varmı? Nağıl danışmaqdansa, Tovhid danışsa faydalı olar.
4. Biz isə Quran oxuyanda həzinləşirik. Bil ki, əsas Tovhiddir, mərxiyə yox. Problem bundadır ki, sizlərdə mərsiyə artıq adətə çevrilib, bu isə bidətdir.
Allah daha yaxşı bilir!#126 TƏQVA

TƏQVA

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 88 posts
 • Location:Baku
 • Interests:Sevgi-Qorxu-Umid

Posted 10 February 2010 - 12:48 AM

Assalam Aleykum va Rahmatullah !

Axi insAllah sual mani chox maraqlandirir farz namazindan sonra qilinan sunnet namazlari daha xeyirlidir ya namazdan sonra edilan zikrler mesele burasindadirki man adet etmisham ki har farz namazdan sonra sunnet namazi qilim daha sonra zikrleri edim oyrendikden sonra ki nafile namazdan sonra zikrler olmur man belada ediram amma naticada ya onu etmeli oluram yada bunu va nazara alaraq ki Allah daimi edilan ibadeti daha chox sevir bela bir ardicilliqda insAllah mumkundurmu ki namazlardan sonra zikr edim . Bidat olmaz ki . Chunki hardan ozumu pis hiss ediram ki hardan ibadetleri tam eda bilmiram

Assalam Aleykum va Rahmatullah !

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Xeyr, siz həmişə çalışın peyğəmbər (sallALLAHU 'aleyhi wa sallam) kimi edin – o əvvəl fərzi qılardı, sonra zikr edərdi, sonra sünnətləri qılardı.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır. (YUNUS 18)
(Allah) göyləri və yeri Yaradandır. O sizin üçün özünüzdən zövcələr, heyvanlardan da cütlər yaratdı. O sizi bu yolla çoxaldır. Onun heç bir bənzəri yoxdur. O, Eşidəndir, Görəndir. (ŞURA 11)
Qullarım səndən Mənim barəmdə soruşsalar, Mən (onlara) yaxınam, Mənə yalvaranın dua-sını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da Mənim çağırışımı qəbul edib Mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər.(Əl-Bəqərə 186)
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz. (Zumər 3)

http://ixlasla.com/

http://www.4shared.c...W/Kitablar.html

#127 Orta Yol

Orta Yol
 • Guests

Posted 10 February 2010 - 05:30 AM

Salam Aleykum!!!
Mən axrıncı yazımı indiyə qədər yazdığlarımı cəm edərək yazmışdım fikrim yox idi davam edim. Çünki bura da qarma qarışıq oldu!!
Amma cavabları oxuyandan sonra yazası oldum
Diqqət edin qardaşlar!! Siz bizim nə dediyimizi ya basa düsmursünüz ya basa düsmek istemirsiniz!! Burada sohbet kimise tekfirdən getmir!! nə də kimisə gözdən salmaqdan!! Sohbət əməli olmayanın İmanı olub olmamasından gedir!!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
MaşAllah, salam verdin. Deyəsən başqalarına müraciət etdin, mənə yox. Söhbətin başqa idi, başlamışdın Hələbi ilə, deyirdin ki, biz onu təqlid edirik. Mən də sənə dedim ki, biz nə Hələbiyə, nə də qeyrisinə təqlid eləmirik. Sənə də dedim ki, kimsə desə ki, əməl imanın kamilliyindəndir, ona murciyə demə. Amma əməli olub-olmayan barədə də mən sənə orda demişəm. Dedim ki, var qəlbi əməllər, var zahiri əməllər. Əlbəttə, hər iki əməl olmasa, kafirdir, iman yoxdur. Amma kiminsə qəlbi əməlləri varsa, zahiri əməli azdırsa (yoxdur demək həqiqətə uyğun deyil, çünki qəlbdə nəsə varsa, zahirdə də özünü göstərməlidir, ona görə də Şeyxulİslam (rahimahullah) deyirdi ki, “beləsində, ya iman yoxdur, ya da zəifdir”), beləsinə demək lazım deyil ki, onun imanı tam yoxdur. Çünki insanlar zahiri əməllərdə fərqlənirlər.
Görünür ki, bu yazını yazanda hələ halın normal idi, çalış bu halda olanda yaz bizə, bəzi ittihamlarını buraxmamışam, ayıbdır o dediklərin. Mənə bu il həccdə heç kim münafiq deməyib, çünki sonuncu dəfə həccdə üç il əvvəl olmuşam, heç onda da heç kim heç nə deməmişdi. Həmişəki kimi səni aldadıblar.
Allah daha yaxşı bilir!#128 Sual

Sual
 • Guests

Posted 10 February 2010 - 10:36 AM

Assalamu aleykum

Qardash bu forum vasitesile (islam forumu adi ile) burada qeydiyyatdan kechen bir nefer menim qeydiyyatdan kechdiyim nikimin unvanina xevariclerin saytindan link gonderib ve faydlanmagi meslehet gorur. Xahish edirem bele sheylere diqqet edesiniz. Yeqinki tek mene deyil birchox qardash ve bacilarin unvanlarina bu cur saytlar gonderilir ve onlari aldadirlar.

Assalamu alekum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun. Onlar əvvəl şəxsi ismarışlardan istifadə edirdilər, onu bağladıq, indi də keçiblər bu yola, onu da bağladıq. Avamdırlar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#129 Guest

Guest
 • Guests

Posted 10 February 2010 - 12:51 PM

Assalamu aleykum warahmatuLLAHi wabarakatuhu!
Сообщается от Ибн Мас’уд (да будет доволен им Аллах), что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Аллах проклял женщин, которые делают татуировки и которым делают татуировки; которые выщипывают брови и которым выщипывают брови; которые распиливают зубы для красоты и изменяют творение Всевышнего Аллаха!» аль-Бухари 5931, Муслим 2125.
В хадисе употребляется слово «ан-намс», в определении которого ученые разошлись, что и послужило причиной разногласий в этом вопросе.

Первое мнение состоит в том, что речь идет об удалении волос именно с бровей. Так говорил имам Абу Дауд в своем сборнике, после упоминания приведенного выше хадиса. Он говорил: «Намиса – эта та, которая удаляет брови».

И этому мнению отдали предпочтение ученые Постоянного комитета (аль-Ляджнату-ддаима) во главе с шейхом Ибн Базом. И по этой причине они дозволяли удалять даже волосы между бровей, опираясь на то, что запрет пришел только на удаление именно бровей! См. «Фатауа аль-Ляджна» 5/197.

Второе мнение заключается в том, что под словом «ан-намс» речь идет об удалении волос со всего лица, а не только бровей!

Имам Ибн аль-Асир сказал: «Намиса – это та, которая удаляет волосы с лица». См. «ан-Нихая» 5/185.

И это также мнение многих знатоков арабского языка и имама Ибн Джарира.

Третье мнение состоит в том, что «ан-намс» – это удаление волос со всего тела, как об этом говорил Фауруз Абади. См. «аль-Къамусуль-мухит» 633.

И этому мнению отдал предпочтение шейх аль-Альбани, который считал, что женщинам не дозволено даже удалять бороду с лица.

1Yavlaetsa li kakoe -to iz etix mneniy nepravilnim?2Ili mojno vibrat odno iz etix mneniy i priderjivatsa eqo?.3Razyasnite pojaluysta
CazakALLAHu hayran!Assalamu aleykum warahmatuLLAHi wabarakatuhu!

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
1. Как видите каждое мнение основыается на далил, поэтому нужно смотреть на общее мнение – запрещено выщипывать только брови, в остальном проблем нет.
2. Можете, взять одно из этих мнений.
3. Как видите во всех мнениях запрещены брови, что так популярно нынче, а остальные места спорные.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!#130 Guest

Guest
 • Guests

Posted 10 February 2010 - 01:33 PM

Шейх алейкум салам назовите мне имена шиитов кторые стали муслимами?

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Таких очень много. Один из щнаменитых – Ахмед МирГасим Касрави. ИншаАллах, посмотрю, добавлю.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!#131 yegane

yegane

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 120 posts
 • Location:BAKU

Posted 10 February 2010 - 04:18 PM

Salam Aleykum!

Valideynleri terefinden terk edilen ushaq yetim sayilirmi( hansi ki, valideynlerini tanimir ve harda olmalarindan xebersizdi)?

ALLAH Sizden razi olsun AMIN!

Salam Aleykum!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Xeyr, yalnız atası ölmüş uşaq yetim sayılır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


"Yoxsa siz elə güman edirdiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlmədən Cənnətə daxil olacaqsınız? Onlara elə sıxıntı və xəstəlik üz vermiş, elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və onunla birlikdə olan möminlər də: “Allahın köməyi nə vaxt gələcək?”– dedilər. Həqiqətən, Allahın köməyi yaxındır." əl-Bəqərə 214

#132 abu muhammed at tiblisi

abu muhammed at tiblisi
 • Guests

Posted 10 February 2010 - 04:47 PM

es salamu aleykum. ey haqqa shehadet edib ona ta be olanlar.biz istesekde istemesekde.etsekde de etmesekde hamd Allaha mexsusdur.bilin ki dunya heyati oyun oyuncaqdir.neceki butun gunu internetin arxasinda bish bosh saytlara girib sonra formda haqqi axtarirsiniz.haqqi axtaran salman farsi kimi olar .ozunu satdi haqqa gelib catmaq ucun.nese sualim budur.niye gore qardashlar cihad edende murtet ve kafirlere qarshi dunya olara terrorist deyende sizde terrorist dediz.belke deyerdiz ki onlar terror elediler. ama sizin etdiyiniz shirk, kufr,sheriyete qarshi vurushmaqiniz yeni etdiyiniz fitneler terrordan daha shiddetlidi.niye bu cur demediz ?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Sən çaşırsan, deyəsən, çaşma. Əvvəla, mən hər ikisini terrorist sayıram – kimlər ki, haqsız yerə müsəlmanları öldürür. İkincisi, bunu mən yox, alimlər deyir. Üçümcüsü, sən bizim məscidə xaincəsinə hücum edib, namazda iki qardaşımızı öldürənləri mücahid sayırsan?
Sonuncu kəlmən isə heç aydın olmadı. Sən deyəsən Tbilisidə oturmusan, burdan da xəbərsizsən. Bircə misal gətirə bilərsən ki, nə şirk, nə küfr etmişik islama qarşı???
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#133 Mariam

Mariam

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 14 posts
 • Location:Bakı
 • Interests:Islam

Posted 10 February 2010 - 05:49 PM

Salam aleykum wa rahamtuLlahi wa barakatuhu sheyh.

Razyesnite pojaluysta chto podrazumevaetsa pod Slovami Allaha v ayatah:

Скажи: «Если бы море стало чернилами для Слов моего Господа, то море иссякло бы до того, как иссякли бы Слова моего Господа, даже если бы Мы принесли в помощь ему такое же море».(18:109);

Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем чернил находилось еще семь морей, то не исчерпались бы Слова Аллаха. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый.(31:27).

CazakaLlahu xayran.
Salam aleykum wa rahmatuLlahi wa barakatuhu.

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Слава Аллаха – это Его наука, Его мудрость, Его глубокомыслие. Эти аяты были ответвами евреям, когда они спросили про душу (рух). Аллах сказал, что он про душу сказал не все. Тогда они сказали, что в их книге сказано все и про все. Тогда Аллах сказал, что Его наука не знает границ, не ограничена.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


О люди! Бойтесь вашего Господа и страшитесь того дня, когда родитель никак не защитит своего ребенка, а ребенок - своего родителя.Обещание Аллаха истинно,и пусть не обольщает вас мирская жизнь, и пусть соблазнитель (дьявол) не обольщает вас относительно Аллаха.
Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ниспосылает дождь и знает о том,что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину, Аллах - Знающий, Ведающий. (31:33-34).

Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы ближе к нему, чем яремная вена.(50:16).[SIZE=1]

#134 Allahin qulu

Allahin qulu
 • Guests

Posted 10 February 2010 - 06:10 PM

Salam aleykum va rahmatullahu va barakatuh.
sheyh, zovcesi oz erine icaze vermiye biler ki eri filme baxmasin (kompyuterda) ona gore ki hemen filmde qadinlar chekilmishdir?
Ve eger kishi filme baxsa arvadinin haqqina girer?
Allah sizi xeyirle mukafatlandirsin.
Salam aleykum va rahmatullahu va barakatuh.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Təbii ki, ən yaxın adamı kimi məsləhət edə bilər.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#135 OSMAN11

OSMAN11

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 10 posts
 • Location:Россия,Москва

Posted 10 February 2010 - 08:34 PM

Salam Aleykum Sheyx,necesiz?Mechid ne vaxt muselmanlarin uzune achilacaq?umud yeri var?Ashaqdaki suallarima ise qisa ve konkret cavab vermeyinizi xahish edirem.
1)qadin qash ala bilermi?
2)uzun dirnaq Saxlaya bilermi?
3)dirnaqina lak vura bilermi?
4)dodaqlarina pamada vura bilermi?
5)kipriklerine tush ve ya surme cheke bilermi?
6)qashdarinina karandash ceke bilermi?
7)ishleyerken qollarini cirmalaya bilermi?
8)Eyer qusul evezine teyemum etmishemse sonradan teyemum pozulubsa destemaz almaq olar ya yenede teyemum etmeliyem.
Salam aleykum.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
İnşəAllah, gözləyirik, dua edin, düzdür, zındıqlar və onlara bənzəyənlər istəmirlər, amma siz dua edin.
1. Xeyr, bu haramdır.
2. Xeyr.
3. Bəli.
4. Evdə, bəli.
5. Bəli, yalnız evdə.
6. Yalnız evdə.
7. Evdə mərhəmlərin yanında problem yoxdur.
8. Hər ikisi olar, dəstəmaz da ala bilərsiniz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#136 qerib xanim

qerib xanim

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 41 posts
 • Location:Avstriya

Posted 10 February 2010 - 10:02 PM

SALAMALEYKUM SHEYX..1) gizlince kebin kesdirmenin hokmu nedi? umumiyetle ata cahildirse ve kebine halalliq vermirse ne etmeli? 2) futbol ve yaxud da bashqa oyunlara fanatliq gunah sayilirmi?
SALAMALEYKUM.
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Çalışmaq lazımdır ki, razı salasan. Çünki gizlin kəbin problemdir. Kəbinin öz şərtləri var.
2. Fanatlıq etmək olmaz və bu günaha da aparar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#137 Ruslan Aghayev

Ruslan Aghayev
 • Guests

Posted 10 February 2010 - 10:27 PM

Essalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu
sheyx ehli sunneye gore erebler diger milletlerden ustundur ve eger bu
beledirse erebler diger milletlerden nede ustundu
Essalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Xeyr, Peyğəmbər s.a.v. deyib ki, ərəb ilə əcəm arasında fərq yoxdur. Fərq yalnız təqvadadır. Uca Allah buyurur ki, Allah yanında ən hörmətli olanınız daha çox təqvalı olanınızdır. (hucurat: 13).
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#138 Qul222

Qul222

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 50 posts

Posted 10 February 2010 - 11:23 PM

Salamu aleykum va rahamatullahi va barakatuhu.

Qamət qardaş, Allah sizdən razı olsun. Mən fikir verirəm siz “orta yola”nə qədər tutarlı cavab vermisiniz amma “Orta Yol”nədənsə söhbətdən qaçır, bilmirəm neyə görə deyəsən elmi bura qədər idi. Ümumiyyətlə sizə deyim ki, “Orta Yol” bu iman mövzusuna elimsiz girib və ya elə hesab edir ki, hər şey o, deyən kimidir.

Bu “Orta Yol” Yenə yuxarda bir yerdə yazıb ki, “Sohbət əməli olmayanın İmanı olub olmamasından gedir”!!

Mən o, qardaşa demək istəyirəm ki, bizdə elə bu söhbətdən danışırıqda, sadəcə olaraq sən məsələni qarışdırmısan aşagda izah edəcəm nəyə görə.

Sözün düzü sənin problemlərin çoxdur və lakin mən burda bir neçəsini izah edəcəm və sən özün görəcəksən ki, sən məsələni necə qarışdırmısan.

Sən açmısan kitabları və görmüsən ki sələfilər deyir ki “Əməlsiz iman yoxdur” və ya “Filan günahı edən mömin deyil” və ya “əməl olmasa söz fayda verməz” və sair bu kimi sözlərdən belə başa düşmüsən ki, həqiqətəndə ƏMƏLİ olmayanın imanı yoxur. İndi mən sənə əminliklə deyirəm ki, bu böyük bir XƏTADIR. Sələfilər o, sözləri deyəndə sənin hal hazırda aglında tutdugun mənanı qəsd etmirdilər. Sələfilər deyəndə ki “Əməlsiz iman yoxdur” onların istəyi aydın idi, yəni kim günahlara yol versə və ya Allahın buyurduqlarını etməsə deməli onun imanı yoxdur, yəni—NAQİSDİR, İMANI KAMİL DEYİL.

Sənin yol verdiyin ən böyük xətalardan biri isə budur. Yazıram diqqətlə oxu, ola bilsin başqa yerdə tapmadın.

Sən bu günə qədər bilməmisən ki, MURCİYƏ kimə deyilir. Daha dogrusu iman babında MURCİYƏLƏRİN görüşü hansıdır. Bu baxımnanda Qamətə və onun kimi deyənlərə MURCİYƏ demisən.

Diqqətlə oxu; Sən elə başa düşmüsən ki, “MURCİYƏLƏR” əməl imandan deyil deyəndə onlar bu kəlmə ilə zahiri əməlləri qəsd edib, bu isə böyük bir XƏTADIR. NİYƏ ?? SƏBƏBİNİ YAZIRAM DİQQƏTLƏ OXU.

Murciyələr deyəndə ki, “Əməl imandan deyil” onlar bu kəlmə ilə həm ZAHİRİ əməli, həmdə QƏLBİN əməllərini qəsd ediblər. Bunu mən özümdən demirəm, bunu Şeyxul islam ibn teymiyyə və onu tələbəsi ibn Qeyyim deyir.

Sən isə elmin olmaya olmaya açıb kitabları oxumusan və görmüsən ki murciyələr “ƏMƏLİ ” imandan görmür və sonra Qamətdən eşitmisən ki, “ƏMƏL OLMASA DA İNSAN MÜSƏLMAN OLUR VƏ LAKİN ZƏİF OLUR” bunu eşidəndən sonra elə başa düşmüsən ki, Hə deee Qamətdə Əməli imandan görmür və deməli qamətdə murciyədir. Bu sənin etdiyin ən böyük XƏTADIR.


Yenə deyirəm diqqətlə oxu, ola bilsin başqa yerdə bu cür izah tapmadın.
Oxu və yadda saxla ki, “MURCİYƏLƏR” deyəndə ki əməl imandan deyil, onlar bu kəlmə ilə həm “QƏLBİ ƏMƏLİ, HƏMDƏ ZAHİRİ ƏMƏLİ” QƏSD EDİBLƏR. Murciyələr deyiblər ki, ان الايمان هو المعرفة
Yəni, onlar deyiblər ki, “MƏARİFƏ, YƏNİ BİLMƏK” imandır. Iman babında onların əqidəsi budur. Onlar deyirlər ki, əgər bilsən ki, Allah var, artıq sənin mömin olmagın isbat olunub. Buna görədə, bu səbəbdəndə onlar “İBLİSİ, VƏ FİRONU” mömin sayırdılar. Çünki İBLİS VƏ FİRON Allahın oldugunu bilirdilər.
İndi sən mənə de görüm məgər QAMƏT DƏ BELƏ DEYİR?? Sən harda eşitmisən ki, Qamət iblisə və ya firona mömin desin?? Sən harda eşitmisən ki, Qamət deyib ki, “Bilmək ki, Allah var” artıq O, mömindir??? əgər bunları eşitməmisənsə sən hansı üzdən Qamətə MURCİYƏ DEYİRSƏN??

Adam gərək insafdan danışsın. İndi, gördün ki, sənin heç murciyələr barəsində xəbərin belə yox idi. Məgər kimə gəldi MURCİYƏ deməknən iş qurtarır?? Bizdə çox qəribə hal baş verib, kimin biraz kimdənsə xoşu gəlmir və ya paxıllıq eliyir dərhal deyir ki, SƏN MURCİYƏSƏN.


Vallahi qardaş diqqətli olmaq lazımdır.

Keçək “Cinsul Əmələ”... Darıxma hamsını izhar eliyəcəm, sən məsələni dal qabag başa düşmüsən.

Yazırsan ki, “Cinsul əməli” tərk edənin imanı yoxdur.

Birncisi bu istilahı sələfilər işlətməyib, çünki bu bir neçə məna verir.

İkincisi lap tutaq ki,sən bu termindən istifadə etmisən, cinsul əməli tərk edən düzdü?? İndi mən sənə sual verirəm cinsul əməl nəyə deyirsən?? Əgər qəlbin əməlləri qala qala, bütün zahiri əməllərin getməsinə deyirsənsə, onda mən sənə belə bir sual verirəm. Yer üzündə mənə belə bir adam görsədə bilərsən ki, Allahı sevsin, Allahdan qorxsun, onu Təazim etsin, Allahın bütün buyurduqlarını təsdiq etsin, Allahın halal etdiklərinə halal və haram etdiklərinə haram desin (xatırladım ki bunlar hamsı Qəlbin əməlləridir)-və bunlarla yanaşı ömürünün axırına qədər sən deyən kimi Cinsul əməli tərk etsin??? VAR BELƏ BİR ADAM?? Yəni—heç olmasa BİR əməl belə etməsin, Çünki məlumdur ki, əgər bir əməl belə etsə artıq cinsul əməl söhbətindən çıxır. Çünki cinsul əməlin mənası budur ki, əməlləri tam tərk edib başqa mənada desək yerli dibli əməli tərk edib bir dənə olsun belə əməl etmir, VAR BELƏ BİR ADAM???


“Orta yol”! diqqət yetir bunlar hamsı incə məsələlərdir, elmin yoxdursa çalış girişmə. Mucməl sözlərdən tutub camaatı aldatma.


Qamət qardaş Şeyxul islamın sözünü lap yerində gətirib.”firqələrin azmagında səbəb onların təfsilata getməmələri oldu” Allah rəhmət etsin düz deyib.

Hələki bu qədər. Qamət qardaş haqqınızı halal edin.
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun. Sadəcə olaraq görsənir ki, məsələni dərindən öyrənməyib və təbii ki, söhbəti özü açıb və indi bu barədə söhbətdən yayınır başqa söhbətləri ortaya atır, ya da təhqiramiz sözlər yazır. Ya da bizi sualları buraxmamaqda ittiham edir. Halbuki onun dəlillərlə yazılmış bütün suallarını bura buraxmışam.

Bizim istəyimiz odur ki, əhli sünnə alimlərinə murciyə deməsin.
Təkfirçilərin arasında bu çox yayılıb ki, guya biz murciyəyik. Lakin çoxusu heç murciyəliyin nə olduğunu bilmirlər.
Allah onlara hidayət versin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#139 Orta Yol

Orta Yol
 • Guests

Posted 11 February 2010 - 02:20 AM

Salam Aleykum!!
Qulaq as ey Qul!! Men hec bir sohbetden qacmiram!! Sadece mene sizin sohbetleriniz maraqli deyil. Sizin cavablarinizda . Men evvelceden dedim ki bura cahillerin forumu kimi olub bunlar acizdiler sizi menim ustume yolladilar.Mene ise sizin cavablariniz maraqli deyil ona gore oxumuram!!
Men ne qeder bilirem elmim hara qederdi bunu bilirem .Senin kim olduqunu da bilirem. Eslen sen ozunu gosterirsen!!
Sen mene bele sozleri dedin..Amma esil ozunu gosteren ele sensen!! Cun ki seni bu forumun Admini taniyir.Sen de ozunu gostermek isteyirsen amma cavablarindan ne qeder elmsiz ve meseleleri qarishdirdiqin gorsenir!! Cun ki,siz ve sizin kimilere ele boyuk alimler murciye gorushlu deyib . Men murciyenin ne olduqunu ne gorushde olduqunu bilirem . Men hemsihe demisem. indi de deyirem. Bil ,sizi cox meselelerde
ittiham etmirem/.Iman meselesinde sizin getirdiyiniz gorushler irca yonlu fikilerdir. Men halalliq vermirem mene adminden basqa ne ise yazana.Men halalliq vermirem mene adminden basqa ne ise yazana.Men halalliq vermirem mene adminden basqa ne ise yazana.Men onunla sohbet edirem!! Ve admin eger mene cavab yazmaq istesen tek sen yaz .Bilim kiminle sohbet edirem! Her kesle deyishmeye vaxtim yoxdur!!!!!!!!!!

Cavab:

Sən qəribə danışırsan. Əgər maraqlı deyildisə onda nə üçün söhbəti başlamısan?.
Birdə ki, əgər cavablarımızı oxumursansa onda nə üçün yenidən yazırdın?
Lakin görsənir ki, sözün düz deyil. Çünki sənin sual cavabların bizim yazdıqlarımızı oxuduqdan sonra yazılırdı, çox yerlərdə hətta bir cümləni də cavabsız qoymurdun.
Allahdan qorx, bilmədyin şeyi danışma. Özün də kişilikdən danışırsan hələ məni də öyrədirsən.
Burada səninlə bəzi məsələlərin müzakirəsi gedirdi. Biz səni düşmən kimi qəbul etmirik, qardaşımızsan amma bir az tələsirsən.
Sən yenə də bizi murciyəlikdə ittiham edirsən. Özü də oxucunu çaşdırmaq üçün deyirsən ki, guya alimlər də bizə belə deyirlər.
Allahdan qorxmaq lazımdır. Mən sənə bundan artıq heç nə demirəm.
Allah daha yaxşı bilir!#140 Guest

Guest
 • Guests

Posted 11 February 2010 - 02:51 AM

siz cammati allada allada gezirsizniz/ sen basqa seyden dsanishib amma deyirsen ki mene subut etmek isteyirsen ki Kim bele dese murciya deyil.., yaxshi sene murciya demesek Boyuk alimlerin Sheyx Albaniye dediyi kimi sende irca xetasi var desek razi qalacaqsan/

Cavab:

Mən sənə dedim axı böyük alimlər Şeyx İbn USeymin, Əbdüləziz Ali şeyx, Hüseyn Ali şeyx və digərləri deyirlər ki, burada ircalıqdan heç nə yoxdur.
Görsənir ki, sən hələ bizə hansı yolla olursa olsun bir ad qoymaq istəyirsən.
Biz sənə məhz sənin gətirdiyin məsələdə öz mövqeyimizi və əqidəmizi bildirdik. Lakin görsənir ki, bu sənə heç bir fayda vermir.
Sən hələ demək istəyirsən ki, biz ya murciyəyik, ya da ircalıq var.
Lakin bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, əgər sən murciyə yox, ircalıq var deməyindən görsənir ki, müsbət irəliləyiş var.
İnşəllah bir az sonra o da gedər.
Allah daha yaxşı bilir!#141 Guest

Guest
 • Guests

Posted 11 February 2010 - 03:29 AM

İkincisi lap tutaq ki,sən bu termindən istifadə etmisən, cinsul əməli tərk edən düzdü?? İndi mən sənə sual verirəm cinsul əməl nəyə deyirsən?? Əgər qəlbin əməlləri qala qala, bütün zahiri əməllərin getməsinə deyirsənsə, onda mən sənə belə bir sual verirəm. Yer üzündə mənə belə bir adam görsədə bilərsən ki, Allahı sevsin, Allahdan qorxsun, onu Təazim etsin, Allahın bütün buyurduqlarını təsdiq etsin, Allahın halal etdiklərinə halal və haram etdiklərinə haram desin (xatırladım ki bunlar hamsı Qəlbin əməlləridir)-və bunlarla yanaşı ömürünün axırına qədər sən deyən kimi Cinsul əməli tərk etsin??? VAR BELƏ BİR ADAM?? Yəni—heç olmasa BİR əməl belə etməsin, Çünki məlumdur ki, əgər bir əməl belə etsə artıq cinsul əməl söhbətindən çıxır. Çünki cinsul əməlin mənası budur ki, əməlləri tam tərk edib başqa mənada desək yerli dibli əməli tərk edib bir dənə olsun belə əməl etmir, VAR BELƏ BİR ADAM???[quote]

Ay yasha seni! Sheyxin Qamet deyir ki, var_ biz ise deyirik ki_ yoxdur...
buna deyirler "at-talazumu beynal-batini vaz-zahir" yani, biz de ele onu deyirik ki, omru boyu imkani oldughu halda emel etmeyn insanin qelbinde ne mehebbet, ne de irade ola bilmez.
Biz bunu deyirik, senin sheyxin ise deyir ki, ...yox eee....ne danishirsiz. Adam hechne etmese de, yene muselmandir...
Cavab:


Sən yenə də düz danışmırsan.
Birinci qardaş demişkən əgər qəlbi əməllər var bu özünü zahirdə az və ya çox da olsa göstərir. Bunu mən də deyirəm ki, bəli zahirlə batinin bir biri ilə əlaqəsi var.
Elə adam təsəvvür olunmur ki, batini əməli olsun amma zahirdə heç bir əməli olmasın.
Əks halda bu götərəcək ki, imanı ya yoxdu, ya da zəifdir. Necə ki, İbn teymiyyə deyib.
Lakin mənə maraqlıdır ki, səndə əməlin ən az həddi nədir?
Onda məsələ aydın olacaq.
Birdə mən heç kəsin şeyxi deyiləm. Bu əqidə də mənim ixtiram deyil, məndən əvvəl yaşamış sələfin əqidəsidir ki, mən də bunu təkrar edirəm. Çalış diqqətli ol.
Allah daha yaxşı bilir!#142 Montin

Montin

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 35 posts

Posted 11 February 2010 - 08:47 AM

Цитата (Guest @ 09 Feb 2010, 23:49)
Salam Qamət! Necəsən?
1) Sən şiyələrə qarşı nə vaxta kimi belə sərt olacaqsan? Bilmirmisən ki, əhli-beyt aşiqləri sərtliyi sevmir? Amma sərt olanda da deyirsiz ki söyüş söyürsüz.Niyə vadar edirsiz?Xahiş edirik əhli-beyt aşıqlərinə hörmət edəsən!
2) Məyər mərsiyələrə qulaq asmaq bidətdir? Sənin telebələrin deyir ki, mərsiyyə bidətdir.Bunu hardan çıxartdız?
3) O qədər o xavariclərdən danışdız ki, axırda  qohum olan mollalardan biri də əhli-beyt aşıqliyindən qəti şəkildə imtina edib xavaric oldu.  İndi də gecə-gündüz tövhiddən danışıb moizələr edir. Kişini də dəli eləmisiz..Niyə belə edirsən?
4) Qamət, sən onu bil ki, əhli-beyt aşıqləri elədə elmsiz deyil. Sadəcə tövhiddən danışmaqla iş bitmir. Bu incə qəlbimiz mərsiyələrin xoş həzinləri altında daha da hüzünləşir.Siz bunu əlbətdəki başa düşməzssiz.
Allah sizi inandıqlarınız ilə məşhur etsin.Bahəm.Amiiin.

Salamun aleykum! Qamet qardash senden xahish edirem ki bu yazimi sayta buraxasan. Bu ozlerini guya ehli-Beyt ashiqi adlandiranlar her defesinde sene sual verirler ki sen niye sert danishirsan bidetchiler haqda. Bunlar deyesen naqil ve sheir kitabalrindan bashqa kitablar oxumurlar. Bunlara ele gelir ki senin bu bidetchilerle sehxsi qerezliyin var day demirler ki bu setlik Allah rizasi uchundur. Allahin tamamladiqi bu elme yenilik getirmek isteyenlere kim sevgi ve yaxud mulayimlik gosterer. Birde hech men eshitmemishem ki sen durduqun yerde bunlar haqda nese sert danishasan. Sertliye sebeb hemishe ozlerinin atmacalari ve yaxud yoneltdikleri provakasiya xarakterli suallari olub. Bes bunlar bilmirler ki kechi comaqa bashini cox surtende herden comaq bashina deyecek?? Birdeki bunlara sheyxlerinin yani inandiqlari adamin neler danishdiqlarindan xeberleri yoxdursa baxsinlar bu linke es salamun alekum!
Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun. Fikir verməyin sadəcə olaraq onu aldadıblar. Onları elə başa salıblar ki, guya ən birinci düşmən bizik.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#143 Guest

Guest
 • Guests

Posted 11 February 2010 - 11:06 AM

АССАЛАМУ АЛЕЙКУМ ва РАХМАТУЛЛАХи ва БАРАКАТУ !

Шейх я давно читал одну тему о нежелательности (или запрете) совершения молитв в темноте. Но сейчас никак не могу вспомнить где я это читал. Есть ли какие-то хадисы на эту тему? Что говорят по этому поводу праведные предшественники ? ДЖАЗАКАЛЛАХУ ХЕЙРАН !

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Нет далила на то, что нельзя совершать намаз в темноте. Потому, что во времена пророка (sallALLAHU 'aleyhi wa sallam) утреннюю и иша намазы совершали в темноте.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#144 ruslan

ruslan
 • Guests

Posted 11 February 2010 - 12:24 PM

salam aleykum qamet muellim men forumda verilen suallari ve cavablari oxuyuram sadece olaraq menim diqqetimi orta yol nikli istirakcinin verdiyi sual diqqetimi celb etdi.ve men onun medine telebelerinden olduqunu zenn etdim ve yaxud da dini tehsili olanlardan biri cunki gorunur ki biraz dinden basi cixir bilmek isteyirem bu insanin adi nedirmumkun ise adini aciqlayardiniz

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
O adını demir. Adını soruşanda deyir ki, baxmayın kim deyir baxın nə deyir.
bir şeyi nəzərdə saxlayın ki, elm kiminsə çox danışması, alimlərdən rəylər gətirməsi deyil, elm bildiklərini düzgün başa düşməkdir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#145 abdulheyy

abdulheyy
 • Guests

Posted 11 February 2010 - 02:07 PM

salam aleykum.keramiyye eqidesi nedir?ehli sunne vel camaatdan ne ile ferqlenirler?salam aleykum
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Kərramiyyəlilər əşarilər kimi kəlam firqələrindəndir. Onlar ümumilikdə Allahın sifətlərini isbat edirlər. Amma təfsilatda isə bəzilərini inkar edirlər.
Bu kimi məsələlərdə bəzən əhli sünnəyə müvafiq, əksər hallarda isə müxalif olurlar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#146 ra1000

ra1000

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 70 posts
 • Location:Baku
 • Interests:ra1000.4shared.com<br><br>ra1000-az.4shared.com<br><br>http://www.youtube.com/user/rshafiyev

Posted 11 February 2010 - 02:30 PM

Salam aleykum.

Bankdan faize pul goturmek isteyen birisine zamin durmaq olarmi?

Allah razi olsun ve Sizi daima xeyirle mukafatlandirsin.

Salam aleykum.

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Xeyr, olmaz. Çalışın çəkinin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#147 Daryoush

Daryoush
 • Guests

Posted 11 February 2010 - 03:58 PM

AsSalamu aleykum
Destamaz olmadan mescide girmek olar? Delil ile zehmet olmasa.

Destamazi vacib gorenler "salam namazini" getirirler ki, mescide giren kimi o namazi peygember sallahu aleyhi wa sellem qilaga emir edip.

Vacib gormeyenler ise, mescide yatmagini, etikaf emtmeyi delil getirirler.

Allah razi olsun.
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Qadağan olunan hal cünublu haldadır. Dəstəmazsız isə məsələn nəisə götürməyə girmək olar. Amma oturmaq bəyənilmir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#148 Ehli_Sunna

Ehli_Sunna

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 110 posts

Posted 11 February 2010 - 04:45 PM

Assalamu alekum wa rahmatuLlahi wa barakatuhu!

Sheyx, subhanAllah siz nece sebriniz chatir bu ...... (Orta yol tipli yuzerlara), bash qoshursunuz vaxtivizi itirirsiniz...
Men ne vaxtdandi ki mushahide edirem Orta yolu, gorurem ki bu sohbeti lap churutdueee...
Men artiq eseblerimi saxliya bilmirem bele ...... gorende, siz nece sebr edirsiniz ve indiyene geder bunu bu forumdan redd elememsiniz, subhanAllah!
Mence onun vaxti chatib artiq...

Assalamu alekum wa rahmatuLlahi wa barakatuhu!
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Fikir verməyin ona.
Biz istəyirik ki, ona başa salaq. Lakin o başa düşmür və görsənir ki, heç bunu istəmir də.
Biz onların yazısını da bura buraxırıq ki, onlar yazsınlar. Çünki onlara elə çatdırıblar ki əgər bizimlə üz-üzə gəlib söhbət etsələr onları tutduracayıq.
Məqsəd də budur ki, əgər onlar buraya girirlərsə biz də onlara imkan verək ki, özlərinin aldadıldığını görsünlər.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


Поистине, Аллахь не лишает людей знания внезапно, а лишает их его забирая к себе ученых.Когда же не останется ученых, люди изберут для себя невежественных предводителей, которым будут задавать вопросы, а те в свою очередь будут издавать фатвы не имея знаний.Так они сами впадут в заблуждение, и собьют с прямого пути других.

#149 TƏQVA

TƏQVA

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 88 posts
 • Location:Baku
 • Interests:Sevgi-Qorxu-Umid

Posted 11 February 2010 - 04:51 PM

Цитата (TƏQVA @ 10 Feb 2010, 00:48)
!

Assalam Aleykum va Rahmatullah !

Axi insAllah sual mani chox maraqlandirir farz namazindan sonra qilinan sunnet namazlari daha xeyirlidir ya namazdan sonra edilan zikrler mesele burasindadirki man adet etmisham ki farz namazdan sonra sunnet namazi qilim daha sonra zikrleri edim oyrendikden sonra ki nafile namazdan sonra zikrler olmur man belada ediram amma naticada ya onu etmeli oluram yada bunu va nazara alaraq ki Allah daimi edilan ibadeti daha chox sevir bela bir ardicilliqda insAllah mumkundurmu ki namazlardan sonra zikr edim . Bidat olmaz ki . Chunki hardan ozumu pis hiss ediram ki hardan ibadetleri tam eda bilmiram

Assalam Aleykum va Rahmatullah
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Sünnəyə müvafiq olan əməl ən əfzəl əməldir. Ona görə Peyğəmbər .s.a.v. fərzi qılandan sonra zikrləri edər sonra isə sünnələri qılardı. Siz də belə edin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır. (YUNUS 18)
(Allah) göyləri və yeri Yaradandır. O sizin üçün özünüzdən zövcələr, heyvanlardan da cütlər yaratdı. O sizi bu yolla çoxaldır. Onun heç bir bənzəri yoxdur. O, Eşidəndir, Görəndir. (ŞURA 11)
Qullarım səndən Mənim barəmdə soruşsalar, Mən (onlara) yaxınam, Mənə yalvaranın dua-sını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da Mənim çağırışımı qəbul edib Mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər.(Əl-Bəqərə 186)
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz. (Zumər 3)

http://ixlasla.com/

http://www.4shared.c...W/Kitablar.html

#150 Sinan

Sinan
 • Guests

Posted 11 February 2010 - 05:21 PM

1) essalamu aleykum seyx necesiz,
2.biz sizi Allah rizasi ucun coox sevirik.menim bir nece sualim var xais edirem cavablandirasiz Allah razi olsun
3 qohum evlliyine islamda nece baxilir emi qizi emi oglu ,xala qizi xala oqlu
4 bildiyimize gore elim qohum evliliyine yaxsi baxmir ve be evliliyin fesadlari oldugunu deyir.eyer bunu nezere alib bu sebebden qohumla evlenmiyen biri buna gore gunah qazanmir ki.yeni Allahin halla buyurduqunu haram saymis olmur ki
5 el zinasi ne derecede harmdi (elle sehvet hissi yaradaraq bosalmaq)bu barede hansisa hedis varmi , bu barede elim ehlinin gorusleri nedi

6 evleneceyin qiza evvelceden sert qoymaq olarmi,meselen hicab geyeceksen.namaz qilacaqsan.ve saire.eyer qiz bunu ederse o sirk sayilir ya yoxx
7 nisanli olduqun qizla gorusmek olarmi(bir qardas deyirki nisan kebin sayilir her iki terfin raziliqi demekdir) bu ne derecede dogrudu
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Əlhəmdulilləh.
3. Şəriət buna icazəli baxır və heç bir qəbahət yoxdur.
4. Bunu ümumən hamısına aid etmək düzgün deyildir. Çünki nə qədər evlənənlər var ki, heç bir problem yoxdur.
5. bu məkruhdur olmaz. Buna haram deyənlər də var.
6. Bəli əgər örtünmürsə belə deyə bilərsiniz. Bu şirk deyil.
7. Bəli, kəbinə oxşayır amma kəbin deyil. Kəbin kəsməyə çalışmaq lazımdır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#151 behruz

behruz
 • Guests

Posted 11 February 2010 - 08:33 PM

Assalamu aleykum! Qamet qardas menim 28 yasim var ve subayam.aile qurmaq isteyirem nece ildi ama alinmir kimi gosteriler qaciram heresine bir bahane tapiram. cox esebi olmusam son vaxtlar. isden gelirem eve daha hec yere cixmiram axsamlar birce yaxinligda olan mescide gedirem da harasa gedim gezim ne bilim harasa gedim hevesim yoxdur. cox pis ozume gapanmisam.size bir sey deyim belke de zenn edirem Allah bagislasin ele bilirem ki mene cadu edibler cunki yaxinlarimdan 2-3 nefer isteyirdi ki onun gizini alim men ise istemedim hemde ki ele evde yasayiram ki nece defe cadu tapib anama gostermisem evin damindan gifil iynelere birlikde toxunmus halda ne bilim padvalimizdan yagli salafana baglanmis ici iyneli nese yazili bele seyler cox tapmisam. anamin nece iller hec bir sebeb olmadan basi agrayir bilirsiz bir az atamin imkani coxdur onun ucun here bir sey edir cahil insanlardi da neyniyim men onlari dua edirem ki Allah onlari hidayet etsin ve bu pis islerden el ceksinler. men nece edim ne duasi edim ele hey dua edirem alinmir hansisa bir emel varsa deyin edim nese dua varsa yazsaniz oxuyaram. tesekkur edirem Allah hamimizin komeyinde olsun

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əvvəla, səbirli ol. Bil ki, hər şey Allah Təalanın qəza və qədəri ilə olur. Elə bilmə ki, həmişə belə olacaq. Sən çalış Allaha təvəkkülü artır, duaları artır və səbr et.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#152 Guest

Guest
 • Guests

Posted 11 February 2010 - 08:46 PM

salam aleykum wa rahmatullah sheyx men sud emzirdiyim uchun hem de seferde idim ramazan orucunun 15 gununu tuta bildim.indi sorushmaq istiyirem1.indi men qalan 15 gunun evezine 15 adam yedizdire bilerem?yoxsa oruc tutmagim daha yaxshidi?2. ye yedizdirdiyim adamlar gerek kasib olsun?men qaldigim yerde kasib yoxdu 3.olarmi ki azerbaycana pul gonderim orda 15 nefer yedizdirim?4. hem de yedizdirmek deyende gunde 1 defe yemek vermek nezerde tutulur?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əgər sağlamsınızsa, siz özünüz tutun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#153 Montin

Montin

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 35 posts

Posted 11 February 2010 - 08:57 PM

Bu Orta yol deyesen Haqq meselelsinden ya xeberi yoxdyr yada ki bashi o qeder isdemir ki bu meseleni oz idiyal fehmine gore yozsun. Bu Orta yol qeyd edir ki bu qardashlara cavab yazmaq indi bunun uchun maraqsiz olub. Amma xatirlatmaq isteyirem ki bu meseleni can feshanliqla bu saytda qaldiran ele ozudur.Biz bu orta yolu basha dushuruk bu yerde kobud olsada ruslarin bir meseli yadima dushdu ....... ! Inanki bu meselenin bele neticelendiyini men qabaqcadan hiss eleyirdim.Bes ay orta yol fikirleshmirdin ki yalaq pakrishkalarnan yola chixanda seni yari yolda qoya biler? Ozudeki yolun duz ortasini goturmusen yaziq o probkaya dushenlerin halina. O ki qaldi haqq meselesine senin danishdiqin movzu eyerki sizin iknize aid olsaydi senin dediyin kimidir. Yoxsa ki toxunmusan momune hech bir xeyri olmayan ve yahudda fitne yaradan meseleye hansi ki yazdiqlarini hami gorur sonra deyirsen ki haqqimi halal elemirem. Meseleye senin mentiqinle yanashsaq belke ele sen ozun bu mesele ile girmisen bashqalarinin haqqina. Birde ki danishanda yaman hoflu danishirsan bu qusur ozune arxayin olmayanlarin adetidir bilesen. Allah emellerini Onun rizasi uchun islah edenlerden razi qalsin. Amin essalamun aleykum wa rahmatullahu va barakatuhu.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Eyib etməz, inşəAllah, hər şey yaxşı olacaq. Yəni bu belə adamlarınü slublarından biridir ki, bilməyən qardaşları aldatsınlar. Başlayırlar terminlərdən – “cinsul-əməl”, bilməyənlər də fikirləşir ki, aha, Qamətgil bizə nəyisə deməyib. Çünki bunlar məsələni elə şişirdirlər ki, guya bu islamda ən əsas və vacib məsələdir, bəziləri də fikirləşir kİ, Qamət bizə islamın əsaslarını öyrətməyib.
Mən özüm də dəfələrlə demişəm ki, forumda başqalarına cavab verməyin, əlhəmdulillah, mən özüm cavab verirəm. Amma görəndə ki, qardaşlar nəsə faydalı yazırlar, onları buraxıram. Bu isə sadəcə problemli insandır, Allah ona kömək olsun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#154 Guest

Guest
 • Guests

Posted 11 February 2010 - 11:46 PM

Salam Qamət!
1) Mən başa düşmürəm ki, nə üçün bu Montin adında istifadəçi sizin yerinizə cavab verir? Buna nə vaxt son qoyulacaq? Ümid edirəm bunun qarşısını alacaqsız.
2) Niyə əhli-beyt aşıqlərinə qarşı düşmən mövqedəsiz? O qədər pirlərdən danışdız ki, axirda heç kim pirə getdiyini boyun almır. İndi də o qədər xavariclerden danışdız ki, o boyda axunda xavaric oldu.İndi namazi kime iqtida edək?
3) Meshedidadaş məscidində ən elmli möminləri də yoldan çıxartdiz. İndi aşiqlikdən imtina ediblər. Mescidin kenarinda tövhiddən danışırlar. Maide 44 ayesinden o qədər danışırlar ki, az qala yuxuda da Maidə 44 görürük. Bu əməllərinə son qoy!Aşiqləri rahat burax!

Cavab:

Salam, salam…
1. O sadəcə kənardan baxan bir oxucudur, düzdür, bəzən mən onun da kəskin cavablarını silirəm, amma faydalı olanda, foruma buraxıram.
2. Ya gözlə Mehdi gəlsin, ya da, əlhəmdulillah, imam çoxdur, hər məsciddə biri var, sən onlarla namaz qıl.
3. Əsas odur ki, Allah aşiqi olasan, elə sən də buna çalış. Əhli-beyti isə biz, əlhəmdulillah, sevirik. Maidə, 44-ə gəlincə, təbii ki, bu səhvdir, dəvət bundan başlamır. Görünür ki, bunları da aldadıblar və deyiblər ki, əsas Maidə, 44-dür. Allah hidayət versin.
Allah daha yaxşı bilir!#155 Guest

Guest
 • Guests

Posted 11 February 2010 - 11:49 PM

assalam aleykum.qardaw allah xatirine mene aciq awkar cavab ver.men meiwet texnikasi satilan yerde iwleyirem satici ve ya texnik.muwteriye bir bawa kredit ceki yaziram.faizli kreditdi.men de selemde iwtirak etmiw oluram?iwi terk edim?ya nece?qardaw dolgun cavab vermeyince qane olmayacam,ona gore mene etrafli ve nala mixa vurmadan cavab ver.allah seni onun yolunda tuttugun emellerde muvaffaq etsin.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Təbii ki, əgər bu kredit bankla əlaqədardırsa, onda siz də sələmə şərik çıxırsınız. Ona görə də, ya vərəqi, sazişi yazmaqdan imtina edin, ya da işinizi dəyişin, Allah kömək olsun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#156 Guest

Guest
 • Guests

Posted 12 February 2010 - 12:06 AM

esselamualeyikum
Kechen defe siz deyenden sonra,bir daha onlarin tevhide ne uchun onem verdiyini aydinlashdirmaq istedim. Amma tevhidden danisharken taqut kelmesini ishletdi.Ve ereb dilinde bir aye dedi ve hiss eledimki ayede taqut sozune oxhar bir soz kechdi.Amma basha dushmedim ki,taqut ne demekdir. Ola bilermiki Quranda taqut kelmesi deyilen bir hsey yoxdur?Belke meni aldadir?Umumiyyetle taqut nedir ki? Bele bir kelime Quranda erebce kechirmi?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əlbəttə, Quranda taqut bir neşə yerdə keçir. Taqut kəlməsi hər bir həddi aşan üçün işlədilib. Məsələn, şeytan, fala baxan, sehirbaz, rüşvət alan, Allahın hökmü ilə hökm verməyən (əgər halal görsə), elmsiz danışan və s.
Görünür ki, sən hələ Quranı tam oxumamısan, ona görə də belələri ilə heç danışma, çünki səni rahatlıqla aldadacaqlar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#157 Murad Abdulazim

Murad Abdulazim
 • Guests

Posted 12 February 2010 - 12:41 AM

salam aleykum Qamet muellim. necesiniz ? ilk once onu deyimki bu cure soz sohbetlere dozmeniz ucun Allahdan size sebir dileyirem. Men bildiyime gore muslimanlar mezheblerinden asili olmayaraq bir birine dayaq olmalidir nede olmasa hamimizi ALLAH ve MUHAMMED kelimesi birleshdirir ne ise. Suallarim bunlardir mumkunse cavablandirin.
1 Allahin oz Rehmi,Merhameti,Qudreti,Lutfu xatirine Allahin ozune bu sifetleri vasile olaraq dua etmek " Remin ve Merhemetin xatirine meni bagishla " demek olarmi ?
2 İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) deyir: “Allahın Rəsulu (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) qəbirləri ziyarət edən qadınlara və qəbirlərin üzərində məscid inşa edənlərə və qəbirlərin üzərinə çıraq qoyanlara lənət etdi.” bu hedis sehihdise bes onda niye peygemberimizin s.a.s mezari uzerinde mescid tikilib ve bunun tikilme sebebi oz delilin dinde tapirmi ?
Allah razi olsun sizden. SALAM ALEYKUM VE RAHMETULLAH VE BEREKETUHU.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bəli, olar.
2. Peyğəmbərimizin (sallALLAHU 'aleyhi wa sallam) qəbri üzərində məscid tikilməyib. Onun qəbri Aişənin (radiyALLAHU 'anhu) evində idi. O ölən zaman bu ev məscidin divarına bitişik idi. Amma sonralar məscid böyüdüləndə evə toxunulmadı və ev məscidin bir küncünə düşdü.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#158 Guest

Guest
 • Guests

Posted 12 February 2010 - 12:48 AM

Vallahi billahi tellahi bunlar cavablarin bezilerini qoymurlar . Men ozune muselman deyen adamdan bele xainlik gorende sohbet elemirem, Nece ki rafizilerle.onlar tipki sizin kimlerdir. uduzanda camaati qaldirirlar adamin ustune.yada vay shuven qopardirlar xainlik edirler . o ne qeder dese ki men bunun butun yazilarini buraxiram.Beli axirda ozunu temiz gostermek ve meni guya ki yalanci cixartmaq ucun buraxdi .. Amma men and icirem Vallahi billahi Tellahi bunlar menim bezi delillerimi qoymayiblar ,bu meselede xaindiler kim sohbet etmek isteyir basqa forum, tapsin ozu secsin amma admini xain olmasin gelsin sohbet edek

Cavab:

Özün kişilik dərsi keçirsən, amma Allahdan qorxmursan. Bəli, necə sənin söyüşlərlə dolu yazılarını silirəm, sənə qarşı yazılan onlarla yazını da pozuram. Özün də utanmırsan. O söyüş və təhqirləri bura yerləşdirsəydim, burdakılar sənin haqqında daha da mənfi mənada fikirləşərdilər. Amma, bəli, başqa mövzularda bir-iki yazı göndərmişdin, onları pozdum, məsələn, darul-küfr, cümə namazı və s. Biz başqa məsələni müzakirə edirdik, o mövzuda özünü göstərdin. İndi gedib kişiliyini başqa yerdə göstər.
Allah daha yaxşı bilir!#159 Qul222

Qul222

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 50 posts

Posted 12 February 2010 - 12:52 AM

Цитата (Orta Yol @ 11 Feb 2010, 02:20)
Salam Aleykum!! 
Qulaq as  ey Qul!! Men  hec bir  sohbetden qacmiram!!  Sadece  mene sizin sohbetleriniz  maraqli deyil. Sizin cavablarinizda . Men  evvelceden dedim ki bura  cahillerin forumu  kimi olub bunlar  acizdiler  sizi  menim ustume  yolladilar.Mene  ise  sizin cavablariniz  maraqli  deyil  ona  gore  oxumuram!!
Men ne qeder bilirem elmim  hara  qederdi  bunu  bilirem .Senin kim olduqunu da  bilirem. Eslen sen ozunu  gosterirsen!!
Sen mene  bele  sozleri dedin..Amma  esil ozunu gosteren ele  sensen!!  Cun ki seni  bu  forumun Admini  taniyir.Sen de  ozunu  gostermek  isteyirsen  amma cavablarindan ne  qeder elmsiz  ve  meseleleri qarishdirdiqin gorsenir!!  Cun ki,siz  ve  sizin kimilere ele  boyuk  alimler murciye  gorushlu deyib . Men murciyenin ne olduqunu  ne  gorushde olduqunu  bilirem . Men hemsihe  demisem. indi de deyirem. Bil ,sizi  cox  meselelerde 
ittiham etmirem/.Iman meselesinde sizin getirdiyiniz  gorushler irca yonlu fikilerdir. Men halalliq vermirem mene adminden basqa  ne  ise  yazana.Men halalliq vermirem mene adminden basqa  ne  ise  yazana.Men halalliq vermirem mene adminden basqa  ne  ise  yazana.Men onunla sohbet edirem!!  Ve  admin eger mene  cavab yazmaq istesen tek sen yaz .Bilim kiminle sohbet edirem! Her kesle deyishmeye vaxtim yoxdur!!!!!!!!!!

Salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu.

“Orta Yol”! Sözün düzü mən sizdən belə gözləmiridim. Siz mənim yazdıqlarıma başqa cür cavab versə idiniz mən təəccüblənməzdim, amma sizin sonuncu yazınız o, kəslərin cavabına bənzəyir ki, adətən insanlar çetin vəziyyətə düşəndə və ya əlacsız qalanda sizin yazdıgınız kimi yazırlar.

Yazmısan ki, mənim cavablarım maraqlı deyil və ona görədə oxumursan. Xeyir sən mənim yazdıqlarımı oxumusan özüdə necə lazımdır. Sadəcə olaraq yazdıqlarım səni çıxılmaz vəziyyətə salıb. Məncə bunu etiraf etmək daha yaxşı olardı.

Sonra yazmısan ki, guya mən məsələləri qarışdırmışam. Buyur yaz, hansı məsələləri qarışdırmışam?? Mən yazdıqlarımın hamsını bir bir əsaslandıra bilərəm.

Mən o, yazdıqlarımı Şeyxul islam və İbn qeyyimdən götürmüşəm, nədi, indi sən demək istəyirsən ki, Şeyxul islam məsələləri qarışdıran idi??

Sonra yazmısan ki, guya Böyük alimlər bizi kimlərə MURCİYƏ deyir. Denən görüm kimdi o, Alimlər?? Hansı Böyük Alim İbn teymiyyəyə, ibn qeyyimə, İbn məndəhə, ibn Rəcəbə MURCİYƏ deyib??

Prosta sən bilmirsən MURCİYƏ nədi və ona görədə sənə elə gəlir ki, Guya onlar bizə MURCİYƏ deyib.

Sonra yuxarda nəsə admin söhbəti etmisən, istiyirsən ki, tək Adminlə danışasan və başqasına halallıq vermirsən. Mən sənin bu sözüvə belə cavab verirəm. İSLAMIN MƏQSƏDİNİ BAŞA DÜŞƏN VƏ HAQQI DEYƏN ADAM HEÇ VAXT BELƏ DEMƏZDİ.

ALLAH KÖMƏK OLSUN.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun. Bu adama çox fikir verməyin, əslən bu mövzular mənasız mövzulardır. Düzdür, bir adama gedib Fatihəni öyrətmək bu mövzuda danışamqdan daha xeyirlidir. Mənə elə gəlir ki, biz bu adamla artıq mövzunu qurtarmışıq. Düzdür, bu adam hazırda başqa mövzulara keçmək istəyir, sadəcə heç keçmək də istəmir, ona yazıblar, o da cavab evrmək istəyir. Bu adama demək lazımdır ki, bu mövzuda sözün qurtardısa, get təkfirçilərin saytına, orda səni açıq qucaqla qarşılayacaqlar, orda da nə istəsən yaza bilərsən.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#160 Murad Abdulazim

Murad Abdulazim
 • Guests

Posted 12 February 2010 - 02:00 AM

salam aleykum Qamet muellim bir sualim var
Peygemberimizin hormeti xatiresine ucun Allahdan bir shey istemek olarmi ? yani Peygemberimizi s.a.s vesile elemek olarmi ?
salam aleykum Allah razi olsun.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Belə demək olar ki, peyğəmbəri (sallALLAHU 'aleyhi wa sallam) sevdiyim üçün, ona tabe olduğum üçün. Amma birbaşa cəsədi ilə olmaz, çünki nə səhabələr, nə də tabiinlər belə etməzdilər.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#161 elxany

elxany

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 54 posts
 • Location:Sumqayit
 • Interests:Tebiet elimleri,Islam dini ve tarixi

Posted 12 February 2010 - 04:13 AM

As salamu aleykum ve rehmetullahi ve beraketu.

Qamet qardash, bu azmi$lari bura buraxmaqda meqsedivi demishdin, ama deyesen bunlar bundan milleti cashdirmaq ucun istifade edirler axi, gorurler insanlar suali olanda cavab ucun sene muraciet edir, ona gore butun gunu bekarciliqdan yazib doldururlar buralari ki sehifeni acanda yarisi ancaq bunlarin Kafkaz-centr-den kopyaladiqlari melumatlar olsun, duzu adam iyrenir, ne qeder olar axi. Onsuz da bilirik ki sehvdiler,
1-eger bir insan ozune elmli deyir ama basha dushmur ki "eger sen sebeb olsan ve bir insan islama gelse bu senincun qirmizi develerden daha qiymetlidi"...
2-eger sen tekfir etmeye, kimdese sehv tapib sonra bununla onu mezemmet etmeye,mezxereye qoymaga ve bununla Allahin raziligini qazanmaga cali$irsansa bil ki daha cox IBLISI razi salacaqsan
3-eger insanlari tekfir edib qacib gizlenmek Islamdisa onda Peygemberimiz (s.a.s.) Islami yaymaga ba$layanda her teref kafir idi, niye hamini toplayib onlara kafir demedi ve ozu de gedib evinde oturmadi?
4-eger siz elmi devet ucun yox ona-buna kafir demek ucun oyrenirsizse vay sizin haliniza
5-tutaq ki senin getirdiyin deliller haqqdi (euzubilleh), tutag ki sene elm yaxud peygemberlik verilib, bu nedi cinsul emel ne bilim ne, shehadetini deye bilmeyen ama yene de ozunu muselman hesab edene cinsul-emel yaxud bu kimi hec kime lazim olmayan sozler yox shehadetin menasini basha salmaq lazimdi,
6-sen burda ne ise yazirsansa, bil ki seni bura hec kim cagirmayib, eger sualin varsa sual ver, yox eger ozuvu agilli hesab edirsense, Allah quvvet versin, get insanlara shirkden qacmagi nesihet ele...tebii ki bacarsan
7-bu forumun tarixinde senden bashqa cinsul-emelden danishan olmayib,bilirsen niye, cunki suallara baxsan insanlara destamazin, quslun, namazin vacibatlari lazimdi, onlarin coxu hec yerde dini tehsil almayib, ama onlar bilir ki axireti ucun cinsul-emel yox kamil ibadeti daha faydalidi, Allah ne seni ne de meni cinsul-emeli ezberlemekle yuklemeyib, siz alimliye iddia edenler ise hele de bunu basha dushmursuz
8-onlari ezabla qorxutsan da qorxutmasan da birdi....iman etmezler...Allah onların qəlblərini və qulaqlarını möhürləmiş, gözlərinə də pərdə çəkmişdir. Onlar üçün böyük bir əzab vardır....bu (8-cide) yazdiqlarim qurandandir, ama men Qurani ezber bilmirem, ancaq "poisk" ile elektron versiyadan tapa bilirem, belke de sen hafizsen, ama men bilirem ki qohumlarima pire yox Allaha and icmeyi oyretsem o menimcun daha faydalidi, sen ise bunu anlamirsan, burda "cinsul-emel"den danishirsan...ehtiyatli ol...ayeler sene aid olmasin
9-men ve menim kimi yuzlerle insan Qamet kimi qardashlarin sebebinden Islamin ne oldugunu ba$a dushub, indi sen ona N qeder de leke vurmaga cali$san kecmez, en azi biz bezileri kimi yax$iligi ve haqqi itiren deyilik. Qamet qardash nsanlara onlarin basha dushduyu ve ehtiyac duydugu meseleleri onlarin dilinde basha salamga calishir, sen ise eve qapidan yox damnan girmek isteyirsen.
10-eger Allah sizlere lutf edib ne ise oxuyub oyrenmisizse ele bilmeyin ki siz meleksiz, yaxud cennetin size ehtiyaci var, Allah verdiy her sheyin, hetta elmin de haqqini sizlere soracaq, onda bu forumda haqq deye yazdigiviz "cinsul-emel" ve sair kimi bo$-bo$ sozler size komek etmeyecek
11-Qamet qardash, haqqivi halal ele ve bir de forumun girishindeki "ilk soz"e elave edin ki "ancaq suallar buraxilir"....ve Novxanidaki ruhi dispanserin de elaqe nomrelerini yazsaniz pis olmaz, Allah butun xestelerimize shefa versin

Allah sebr versin

As salamu aleykum ve rehmetullahi ve berekatu

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
MaşAllah, çox gözəl nəticələr çıxarmısınız. Yəni biz sevinirik ki, hərdən qardaşlar çox gözəl yazırlar. Bunların məqsədini bilirik – camaatı bizdən uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Bizim kasetlərə diqqətlə qulaq asırlar, yazıları lupa ilə oxuyurlar ki, bəlkə nəsə tapdılar, bir vergül səhvi tapanda hər yerə car çəkirlər, xüsusilə də öz saytlarında reklam edirlər, tənə və böhtan yağdırırlar. Mənə qəribədir ki, o sayta girənlər özlərinə müsəlman deyirlər, amma heç vaxt heç biri gəlib mənimlə dəqiqləşdirməyib. Düzdür, bunları elə başa salıblar ki, Qamətlə heç vaxt görüşməyin, yoxsa size tutub aparacaqlar. Lakin dəhşətlisi budur ki, forumda da yazmağa qorxurlar. Sadcəcə bəziləri, təcrübəsizləri, bir-iki məqalə oxuyublar, şeytanda vəsvəsə verib ki, “vəssəlam, sən haqqı başa düşdün”, sonra girib bu forumda başqalarına şübhə yaymaq istəyirlər ki, Qamətdən heç nə soruşmayın.
Bu adamın ağlı olsaydı, nə bura girərdi, nə də münaqişə edərdi. Sadəcə dəqiqləşdirmək üçün soruşardı ki, Qamət qardaş, dedilər ki, və ya oxudum ki, sən filan sözü və ya cümləni belə demisən, doğrudurmu? Demisənsə, nə məqsədlə belə demisən? Bu cür üslubla yanaşsaydılar, haqq onlara aydın olardı. Lakin bunlarda din yox, başqa problemlər var. Bəzi sələflər deyərdilər ki, əgər cahillər sussaydılar ixtilaf olmazdı.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatu.[COLOR=green][B]

#162 Guest

Guest
 • Guests

Posted 12 February 2010 - 08:28 AM

AsSelamuykum.
1)28/17 - (Musa) dedi: “Ey Rəbbim! Mənə bəxş etdiyin nemət haqqı ---ayede bime and gedir he?Bi qesemdi
2)bes 30/21 - Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə, öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi-----لِّتَسْكُنُوا kelmesi yasamaqdi dediler!tercumeni oxudum orda yaziblar ünsiyyət edəsiniz deyə!Amma ayede لِّتَسْكُنُوا kelmesi kecir
Bes ileyha neye aiddir?ileyha hara qayidir yeni Ha hara qayidir?
3) Aristokrat kim olub?Peygember olub?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Salamı düz verməmisən, çalış düzəldəsən.
1. Bimə and mənasında deyil, sadəcə bildirir ki, haqqı bilmək, tovhid və s. kimi nemətləri sən mənə verdin.
2. Yaşamaq – yəni münasibət qurmaq, əlaqə qurmaq, ünsiyyətdə olmaq.
3. Xeyr, belə peyğəmbər olmayıb.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#163 Muslim__2010

Muslim__2010
 • Guests

Posted 12 February 2010 - 10:49 AM

Salam Aleeykum.Mən forumda təzəyəm. Sadəcə forumu izləməklə kifayyətlənirəm.
Məni ən cox maraqlandıran son forumlardakı ORTA YOL nikli qardaşin sualları
və cavabları oldu.
ORTA YOL nikli qardaşm Salam Aleykum.Allah rizası ucun cavablandır.Sən aşağıdakilardan hansını musəlman və hansını kafir görursən?
Qamet Suleymanov. Elxan Musayev.Adıl Rəcəbov.AbdurRauf Abbasquliyev.Mubariz Qarayev.Baxtiyar Turabov.Elman Qasimov.Elmir Quliyev.Mubariz Qarayev.Muxtar Agakishiyev.Omar Cumanov.Rahim Muradli.Ramil Soltanov.Yasar Qurbanov.Veysal.Useyd Turabov.Seid Israfilov.Turab Abdullayev.VƏ
xomeyni.xamneyi.ocaq necat.
Mən İman məsələsini bunlardan hansindan öyrənim? Sualımı səmimi qəlbdən verməyimə UCA ALLAH şahiddir. Yalan danışmaq ən böyuk ğunahlardandır.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Təbii ki, o artıq cavab verib və bu adları çəkilənlərin heç birini qeyd etməyib, öz üslubunda cavab verib. İki nəfərin adını yazıb, amma deyəsən, heç onları tanımır, onu aldadıblar.
Beləsinə çox fikir verməyin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#164 Ferid

Ferid

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 12 posts

Posted 12 February 2010 - 11:03 AM

ES SALAMUN ALEYKUM RAHMETULLAH VE BEREKETUHU
1.EXI SIZE KECHEN YAZMISHDIM KI, SABAHINIZ XEYIR, GECENIZ XEYRE QALSIN KIMI SOZLER BIDETDIR YOXSA YOX? SIZDE BELE SOZLERIN BIDET OLDUGUNU DEDINIZ. VE INDI YENE DE SORUSHURAM NUE UCHUN BELE SOZLER BIDET SAYILIR,
(ISBATI HEDISLERDEN OLARSA SEVINEREM)
2.IMAM GAZALININ KITABLARINI OXUMAQ OLAR?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Biz hər şeyi şəriətlə ölçüb müqayisə edirik. Şəriətimizdə belə sözlər işlənməyib.
2. Əxlaq mövzusunda oxumaq olar, digər mövzular məsləhət deyil, xüsusən də əgər oxucu əqidə və digər mövuzlarda geniş məlumata sahib deyilsə.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#165 Seymur

Seymur
 • Guests

Posted 12 February 2010 - 11:08 AM

Salam aleykum
Darul kufre ticaretle mesgul olmaq olar? Meselen Cinde? Bir qardas mene is teklif edir. Cinde oturub bura mal gndermek. Tebii ki orda cox muddetli qalmaq serti ile. Ne meslehert gorursuz? Sherietin bu meseleye munasibeti necedi?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Vəziyyətinizə baxın, əgər ehtiyac varsa, müvəqqəti gedə bilərsiniz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#166 Elnur

Elnur
 • Guests

Posted 12 February 2010 - 01:31 PM

Assalamu Aleykum Qamet qardash.necesiz?
Qamet qardash Peygemberimizin (S.A.V) neche zovcesi olub?
2.Men bir yerde eshitmishem ki, deqiq yadimda deyil Peygemberimiz zovcesinin chox olmagini sebebi o olub ki, yoldashi shehid olandan sonra ona soz gelmesin deye aile heyati qurub.Bu duzdur?
3.Qamet qardash bir nefer mescide getmir ki, men sieyem men namazi bele qiliram mene pis baxirlar, menden arali dururlar.Men ona dedim ki, hec kim sene pis baxa bilmez muselman qardashdi. Bizi hec kimi muhakime ede bilmerik. Bizi ancaq Allah muhakime ede biler. ve niyyetim o olub ki, onu mescide devet edim.Ancaq sonrada vesvese gelib ki, belkem duzgun soz dememishem?
Allah razi olsun sizlerden.Allah butun muselman ehline hidayet versin.Allah butun muselman ehlinin komeyinde dursun.Allaha emanet olun.Assalamu Aleykum.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. On bir.
2. Xeyr.
3. Xeyr, sən düz demisən.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#167 Sual

Sual
 • Guests

Posted 12 February 2010 - 03:24 PM

Assalamu Aleykum

1. Eger biri mene sabahin xeyir ve ya axshamin xeyir deyerse ne cavab vermeliyem?
2. Orta Yolun chatda oturmaqdan zehlesi gedirse niye qardashlari bashqa foruma devet edir ki? Burda o tekdir ona gore? ozu de deyir ki bir nefer gelsin. Niye? Demeli hansisa qardashi oz forumlarinda teklemek isteyirler? Xatirladaq ki, biz bura hech kimi mecburi getirmirik. Hami konullu olaraq gelir.Hem de onu bil ki, burda muheribe getmir ki,Qamet qardash bizi hardansa yigib senin ustune getirsin. Her bir insanin sebri mueyyen hedde qederdi. Sen bele danishanda biz de mecburuq mudaxile edek. Hem de Qamet qardashin seninle "elmi" mubahisesi uchun bizim aglimiza ehtiyaci yoxdur. Chunki bu hech elmi mubahise de deyil. Qamet qardash yazdiqlarimi foruma buraxmasan da olar, amma men isteyirem ki, onlar bilsinler ki, biz avam deyilik.

Assalamu Aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Əgər bacarsan və münasib adamdırsa, başa sal ki, daha düzgün “as salamu aleykum”dur. Xeyri olmasa, siz ona “salam aleykum” deyin.
2. Allah razı olsun, gözəl. Belələrinə çox fikir verməyin, bu problemli insandır. Xüusən də fikir versəniz, özünə müəllim seçdikləri dəqiq göstrərir kİ, çoooox problemli insandır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#168 Lale

Lale

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 21 posts

Posted 12 February 2010 - 03:45 PM

Salam aleykum. Suallarimizi cavablandirdiginiz ucun Allah razi olsun. Allah sizə səbr versin.
Sualim belədir.
1. Quranda səcdə işarəsi nədir? O işarə necə göstərilir?
2. ".... vacibən qurbətən illəllah" nə deməkdir? Qüsl alanda və ya dəstəmaz alanda əvvəl bu sozu deyirdim. Düzü hec anlamirdim, İndi Bismilləh deməklə kifayətlənirəm. Hansi düzdür, Vacibən qürbətən illəllah deməliyəm, yoxsa yox?
3. Tilavət səcdəsində istədyimiz duani deyə bilərik? Tilavət səcdəsini istədiyimiz vaxt edə bilərikmi? Yəni bu namaza aid deyildir, elədirmi?
4. Xütbələrin birində şeytandan qorunmaq üçün ayətul kursi duasini hansisa səhabəyə bir nəfərin oyrətdiyi bildirilir. Səhabə bunu Peygəmbərə (s.a.s) soruşduqda o belə cavab verir:" O düz deyir,məhz o şeytanin ozudur." - bu dogrudur

As salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətu

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Nəşrdən asılı olaraq işarı fərqlənə bilər. Sadəcə bu işarənin altında səcdə kəlməsi olur, həm də Qurandan əvvəl orda işarələrin mənaları göstərilir, baxın görəcəksiniz. Bəzi kitablarda o işarə olub-olmamasına baxmayaraq, həmin ayənin altından xətt çəkilir.
2. Bu sadəcə niyyətdir və bunu belə demək düzgün deyil. Yəni mənası budur ki, bu vacib əməli Allaha yaxınlaşmaq üçün edirəm. Bunu demək lazım deyil, çünki niyyət bilməkdir, demək yox. Yəni əgər siz qüsül və ya dəstəmaz alırsınızsa, bundan əvvəl bildinizsə nə edəcəksiniz, bu artıq niyyətdir.
3. Bu elə yuxarıdakı ayələr gələndə edilən səcdədir, fərqi də yoxdur ki, namaz daxilindədir, yoxsa namazdan kənar.
4. Bəli, bu Əbu Hureyranın (radiyALLAHU 'anhu) rəvayətidir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#169 Lale

Lale

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 21 posts

Posted 12 February 2010 - 03:50 PM

Цитата (Muslim__2010 @ 12 Feb 2010, 10:49)
Salam Aleeykum.Mən forumda təzəyəm. Sadəcə forumu izləməklə kifayyətlənirəm.
Məni ən cox  maraqlandıran  son forumlardakı   ORTA YOL nikli qardaşin  sualları
və cavabları oldu.
ORTA YOL nikli qardaşm  Salam Aleykum.Allah rizası ucun cavablandır.Sən aşağıdakilardan hansını musəlman və hansını kafir görursən?
Qamet Suleymanov. Elxan Musayev.Adıl Rəcəbov.AbdurRauf Abbasquliyev.Mubariz Qarayev.Baxtiyar Turabov.Elman Qasimov.Elmir Quliyev.Mubariz Qarayev.Muxtar Agakishiyev.Omar Cumanov.Rahim Muradli.Ramil Soltanov.Yasar Qurbanov.Veysal.Useyd Turabov.Seid Israfilov.Turab Abdullayev.VƏ
xomeyni.xamneyi.ocaq necat.
Mən İman məsələsini bunlardan hansindan öyrənim? Sualımı səmimi qəlbdən verməyimə UCA ALLAH şahiddir. Yalan danışmaq ən böyuk ğunahlardandır.

İcazənizlə.
Qamet Suleymanov. Elxan Musayev.Adıl Rəcəbov.AbdurRauf Abbasquliyev.Mubariz Qarayev.Baxtiyar Turabov.Elman Qasimov.Elmir Quliyev.Mubariz Qarayev.Muxtar Agakishiyev.Omar Cumanov.Rahim Muradli.Ramil Soltanov.Yasar Qurbanov.Veysal.Useyd Turabov.Seid Israfilov.Turab Abdullayev. Elşad Mahmudov.
Bunlar sizə bəs edər in şəə Allah

Cavab:

Maraqlı budur ki, bu adam isə cəmi iki adamın adını yazıb, amma siz o adamları tanımırsınız, elə yaxşı ki, tanımırsınız. Bu bir daha göstərir ki, bu ya həmin adamları tanımır, ya da elə özü də bunlar kimidir.
Allah daha yaxşı bilir!#170 Guest

Guest
 • Guests

Posted 12 February 2010 - 05:00 PM

Esselamu Aleykum sheyx vi mojite posmotret etu silku i skazat mne cto za sura eto ya stolko iskala ne moqu nayti pomoqite

http://www.youtube.c...&safe_search=on

zaraniye sposibo Allah razi olsun

Esselamu Aleykum

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Это 80-я Сура – Нахмурился, аяты 24-42.
24. Пусть посмотрит человек на свое пропитание!
25. Мы проливаем обильные ливни,
26. затем рассекаем землю трещинами
27. и взращиваем на ней злаки,
28. виноград и люцерну,
29. маслины и пальмы,
30. сады густые,
31. плоды и травы
32. на пользу вам и вашей скотине.
33. Когда же раздастся Оглушительный глас,
34. в тот день человек бросит своего брата,
35. свою мать и своего отца,
36. свою жену и своих сыновей,
37. ибо у каждого человека своих забот будет сполна.
38. В тот день одни лица будут сиять,
39. смеяться и ликовать.
40. На других же лицах в тот день будет прах,
41. который покроет их мраком.
42. Это будут неверующие грешники
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!#171 Emin

Emin
 • Guests

Posted 12 February 2010 - 08:01 PM

Salam aleykum. Sualım Orta yol nikli qardaşadı.əxi sən fikir verme sene nekeldi yazanlara , Allah onlara hidayət etsin ! Ələl xususda Qul,montin nikli yuzerlərin yazdıgları cox savadsız və elmsiz adamın cızmagarasına bənzəyir. Menim sənə bir sualım var. Qardaş,bura darul küfrdüsə bəs burdan hicrət etmək lazım deyilmi? Burda cumeyə ketmək olarmi? Xaiş edirəm sualımı foruma buraxasiz.Salam aleykum.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Düzdür, o cavab yazmışdı, amma mən buraxmadım, çünki şeytan onu daha da qıdıqlayacaq ki, sən artıq suallara cavab verirsən, artıq sən kişisən, igidsən və s, başqalarında isə belə xüsusiyyətlər yoxdur.
Beləsinə fikir verməyin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#172 Guest

Guest
 • Guests

Posted 13 February 2010 - 12:49 AM

selamu aleyukum
Cavablara gore tesekkur.
1.Siz defelerle qardashlara nesihet etmeyinize baxmayaraq, qardashlar yenede buna emel etmeyib, xevariclerle elmi muzakireye gedibler.Neticesi de bu olub ki, xevaricler qardashlarin qelbine shubheler saliblar.Indi bu shubheleri qelblerinden nece cixarmaqlarini bilmirler.Eger bu hsubhelere cavab olmasa onlar yeniden xevariclerle sohbet edecekler.Siz bir xutbe vermeyeceksiz?
2. Bu xevariclerin kokunu kesmek uchun onlari kutlevi shekilde zehrelemek olar?
3.Eger qardashlardan biri, xevaric olubsa onunla elaqeni kesmek lazimdir yoxsa devet etmek?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Əlhəmdulillah, mən yenə də xütbə verirəm, sən heç narahat olma. Bidət əhli ilə mübahisəyə getməmıyi mən yox, alimlər deyir, ibn Mubarəkdən (rahimahullah) soruşanda ki, niyə getmirsən, dedi ki, qorxuram ki, şübhə düşər qəlbimə. Aldanan qardaşların təqsir özlərindədir.
2. Düzdür, peyğəmbər (sallALLAHU 'aleyhi wa sallam) deyib ki, bunları məhv etmək lazımdır, amma bunu hakim edir, biz yox. Çünki bunlar islamın içində bəladırlar. Fikir versəniz, işləri ancaq müsəlmanlarladır.
3. Əgər sadəcə şübhədirsə, başa salın, yox, əgər artıq qatıdırsa, çünki bunların da mərhələləri var, belə halda tərk edin, heç salam da verməyin, necə ki, şeyx ibn Baz (rahimahullah) deyir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#173 Guest

Guest
 • Guests

Posted 13 February 2010 - 01:03 AM

Salamun aleykum!
1.Orta yol! Sən hansı elm mərkəzini bitirmisən? buna cavab ver.Nə olsun ki elmi cümlələr yazırsan? Hələ bir görək sənin diplomun varmı?
2.Xahiş edirəm, əgər Orta yol adinda istifadəçi Mədinə tələbəsi de