Jump to content


Photo

01 сентября 2015 года


 • This topic is locked This topic is locked
54 replies to this topic

#1 admin

admin

  Administrator

 • Админ
 • Pip
 • 100,154 posts

Posted 04 August 2015 - 12:59 PM

Əs salamu aleykum və rahmətullahi va bərakatuh!
Əziz müsəlmanlar! inşəAllah, sentyabrın 1-dək suallarınızı forumda verə bilərsiniz.
Suallarınız bir neçə gün ərzində məscidimizin imamı Qamət Suleymanov tərəfindən cavablandırılacaqdır.
Hamınızı maraqlı suallarla gözləyirik!
Salam aleykum!


Ас саламу алейкум, уважаемые мусульмане!
ИншаАллах, до 1-го сентября можете задавать вопросы на форуме.
В течении нескольких дней на ваши вопросы ответит имам нашей мечети Гамет Сулейманов.
До встречи в онлайне! Готовьте вопросы.
Салам алейкум!!


DİQQƏT, DİQQƏT, DİQQƏT!!!
Yalnız söz yığımından ibarət olan,
əxlaqsız və ədəbdənkənar ibarələrlə dolu olan,
forum iştirakçılarının bir-birinə
elmsiz, dəlilsiz və əsassız cavabları
silinərək foruma buraxılmayacaq.
Yazıları bu şərtləri ödəməyən istifadəçilər
haqqı halal etməni tələb etməsələr də olar,
çünki forumun və onun sahibinin
haqqını ödəmək lazımdır.


#2 Guest

Guest
 • Guests

Posted 05 August 2015 - 11:39 AM

salam aleykum. Şeyx qardaşınız Yaşar Süleymanlının internetde çox qəşəng dərsləri var. Qəşəng rəddiyyələri var, heyif ki hamısı video halındadır. Siz və ya ixlasla.com-u idarə edən qardaşlar onun dərslərini .mp3-ə çevirib ixlasla.coma yerləşdirə bilərsiniz?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Hal-hazırda müəyyən bir saytlarda qoymağa ehtiyac yoxdur. Youtube, facebook aləmi genişdir. Orada yayılır. Amma mən bu cür rədləri çoxaltmağın tərəfində deyiləm. Sadəcə onun tərəfindəyəm ki, hansı firqələr əhlussunnəni əqidəsində-mənhəcində ittiham edirsə, o məsələyə aydınlıq gətirilsə, daha gözəl olar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#3 Guest

Guest
 • Guests

Posted 05 August 2015 - 12:20 PM

Əssələmu aleykum və rahmətullahi və bərakətu! Şeyx, bir dəfə Bakıdakı sünni məscidlərinin birində idim. Orada rəfdəki kitablara göz gəzdirdim. Balaca bir kitabça əlimə düşdü. "Fətavayi-Hindiyyə". səhv elimərsə 7-ci cildindən qısa bir bölümünün tərcüməsi idi. O kitabda musiqi-çalğı-təvəssül-şəfaət və sair mövzular var idi. Şəfaət bəhsində eyni ilə belə yazılmışdı:
"Şəfaət- dini deyimdə Peyğəmbər(aleyhissələm) və salehlərdən yardım istəməkdir.
Allah təalə buyurur: "Allah yolunda öldürülənlərə "ölülər" deməyin. Əksinə, onlar diridirlər, lakin siz dərk etmirsiniz". (Bəqara 154, Ali İmran 169)
İbn Əbu Şeybə səhih sənədlə Əbu Salehdən, o da (Ömərin r.a xəzniədarı olan) Malik əd-Dardan nəql edir: "Ömərin dövründə (Mədinədə) qıtlıq oldu. (Əshabədən) Bir nəfər (Bilal bin Haris) Peyğəməbirn (s.a.v) qəbri üstünə gələrək dedi: "Ey Allahın Rasulu! Ümmətin həlak olur, onlar üçün (Allahdan) yağış yağmasını istə!" Sonra həmin adam peyğəmərini yuxusunda gördü: "Ömərin yanına ge! Ona yağış yağacağını müjdə ver" (İbn Əbi Şeybə, Müsənnəf 6/352, İbn Həcər Əsqalani, Fəthul-Bəri 2/412)"
sualım budur ki, Şeyx, bizə-sələfilərə görə bu şirk sayılır. Hətta demişdiniz ki, muasir alimlərdən ixtilaf var ki, bu əməl böyük, yoxsa kiçik şirkdir. Yəni səhabə şirk edir? Əgər desəniz ki, səhabənin əməli dəlil deyil, onda belə çıxır ki, heç bu insan səhabə olmayıb. Çünki səhabə Allaha şərik qoşmaz. Zatən qoşsa səhabə deyil. bu məsələyə aydınlıq gətirməyinizi xahiş edirəm. Allah razı olsun!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Fətavadakı diri ikəndir. Ölü ikən heç kəs deməyib, xüsusən də İbn Teymiyyə. İbn Teymiyyənin bu barədə kitabı var. Özü geniş danışıb. Amma qaldı ki, o biri rəvayətə. O rəvayət səhih deyil. Çünki yuxu ilə hökm qurulmaz. Ona görə ona görə ölülərlə təsəvvül edənlərin əsası yoxdur.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#4 Əs-Sələfi ə&

Əs-Sələfi ə&
 • Guests

Posted 05 August 2015 - 09:52 PM

salam aleykum. Əxi, biz bilirik bir müsəlman əbədiyyən cəhənnəmdə qalmayacaq. Zərrə qədər imanı olan oaradan çıxacaq. Amma bu ayəyə görə bir mumini qəsdən öldürən şəxs əbədiyyən cəhənnəmdə qalacaq. “Hər kəs bir mömin səxsi qəsdən öldürərsə, onun cəzası
əbədi qalacağı Cəhənnəmdir. Allah ona qəzəb və lənət edər...”(Nisa, 4/93). Bəlkə mumini öldürən şəxsin özü də müsəlmandır və etdiyi işin haram olduğuna etiqad edir? Şəriətdə qana-qandır. Müsəlmanı öldürən şəxs də cəza ilə öldürülür və üstəlik cənazəsi də qılınır. Deməli əbədiyyən cəhənnəmlik olmadığı üçün cənzaəsi qılınır və kafir sayılmır. Lakin yuxarıdakı ayəyə görə əbədiyyən cəhənnəmdədir. Bunu necə cəm edək? Zəhmət olmasa başa salarsınız. Əssələmu aleykum.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəli, ayələri, hədisləri cəm etdikdən sonra bu nəticəyə gəlmək olur ki, bəli, kimin qəlbində zərrəcən iman varsa, qiblə əhli olubsa, onlar əbədiyyən qalmayacaqlar. Ancaq o ayələr və hədislər hansı ki, əbədiliyə göstərirlər, yəni mənası odur ki, uzun müddətə. Bu da dəlilləri cəm etdikdən sonra bu nəticəyə gəlinib.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#5 Montin

Montin

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 35 posts

Posted 05 August 2015 - 09:57 PM

Salamun aleykum. Qardaş sizin saytdaki tarixlə feqih.com-un saytında ki tarixlə ferq var yəni hicri qəməri təqviminə görə. Sizin göstərdiyiniz tarix İran-la düz gəlir onların göstərdiyi tarix Səudiyyənin təqvimilə düz gəlir. İndi ayın ortasının oruc tutmaq üçün hansını etibarlı sayaq?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bizim təqvim bilmirəm hansı ölkə ilə uyğun gəlir. Fakt budur ki, biz öz ölkəmizlə gedirik. Bu təqvim daha düzdür. Vəssalam.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#6 Guest

Guest
 • Guests

Posted 05 August 2015 - 10:51 PM

Əs-Sələmu ələyküm.

Hörmətli Qamət müəllim, xahiş edirik bəzi suallarımıza ətraflı (2-3 cümlə) cavab verəsiniz.

1) İslamın əsas məqsədi nədir?
2) İslam bizi nəyə öyrədir?
3) İslam bizi qadınla necə davranmaqa çağırır?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1) İnsanları nura çağırıb, zülmətlərdən uzaq etmək.
2) Bizə Allaha düzgün qul olmağı öyrədir.
3) Gözəl davranmağı deyir. Allah Təalə buyurur: "Onlarla xoş rəftar edin." (Nisa, 19).
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#7 sunni_selefi

sunni_selefi
 • Guests

Posted 06 August 2015 - 12:49 PM

Əssələmu aleykum. Bundan əvvəlki suallarıma cavab vermisiniz, Allah razı olsun. 1) Şeyx mən şafii məzhəbinə bağlı sələfiyəm. Məsələn siz deyirsiniz ki, qadına toxunmaq dəstəmazı pozmur, baxmayaraq ki, şafii məzhəbində bunun əksidir. Mən dəlilə tabe oluram əgər rastıma çıxsa. Lakin sizin sözünüzdə dəlil görmədim axı. Bu əslində balaca ixtilaf deyil bildiyim qədəri ilə. Şafiidə mütləq pozur, Malikidə şəhvətlə toxunduqda pozur, deyəsən Hənbəlidə də həmçinin. Sizin dediyiniz fətva hansı hədisə dayanır? 2) Əbu Muhəmməd Asım əl-Maqdisi kimdir? Bir neçə Maqdisi olub? Əhli Sünnədir yoxsa bidətçi? 3) Əxi, sizin və ya hər hansı mötəbər tələbənin televiziya kanallarına çıxıb vaaz verməsi mümkün deyil? Bəzən görürsən şiələr çıxır danışır. Adam əsəbləşir ki, bizdən bir nəfər niyə orada yoxdur. Əssələmu aleykum.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1) Peyğəmbər hətta Aişəni öpürdü, çıxırdı. Namaz qılırdı. Peyğəmbər dəstəmaz almadı. Bu dəlillərdən biridir.
2) Bu yalançı və xəvaricin biridir.
3) Birincisi, nağıl danışanlara baxma. İkincisi, bizə imkan verilmir, qadağandır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#8 Guest

Guest
 • Guests

Posted 06 August 2015 - 12:55 PM

Salam aleykum. Bir neçə il əvvəlki forumda sizə verilən sualların birində yazılıb ki, bir nəfər var deyir mən sünni ilə şiənin qarışığıyam. Siz də cavabda yazmısınız ki, o ŞİNNİ məzhəbindəndir. Allah sizi güldürsün. Xeyli güldüm. Doğurdan da bu cür cahillər var. rast gəlirik belələrinə. Deyirlər sünni şiə bilmirəm mən müsəlmanam. Hamı qardaşdır. Deyəsən ay qardaş, ay bacı, Allah Rasulunun s.a.v namusuna söyən rafizilər sənin necə qardaşın ola bilər. Bunların əqidəsi söyüş üzərində qururlub. Bir Peyğəmbərin s.a.v namusuna sataşmaqları qalmışdı.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əlhəmdulillah, qardaşlar, hər şey düzgün dəvətin təsiri ilə ola bilər. İnşəAllah, düzgün dəvət olsa, bu məsələlər yavaş-yavaş aradan gedəcək.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#9 sual

sual
 • Guests

Posted 08 August 2015 - 06:17 PM

salam aleykum
Imam Malikin bele bir sozu varki namazda elleri sinede saxlamag olmaz eller yana salinmalidi?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Maliki məzhəbində deyənlər var. Sırf İmam Malikin sözü olması dəqiq deyil. Amma qaldı ki, əllər haradan qoyulur? İmam Malik əlhəmdulillah öz Muvatta əsərində hədis gətirib ki, əlhəmdulillah, namazda əlləri bağlamaq bütün peyğəmbərlərin sünnəti idi. İmam Malikin məzhəbində səhih olanda budur.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#10 Muhammed

Muhammed
 • Guests

Posted 08 August 2015 - 09:11 PM

Assalam Aleykum va Rahmatullahi va Barakatuhu. bu suallari xaiw edirem cavablandirasis. 1) Ereb dilini yeni oyrenen yeni telebeler ucun, bizim seviyemize uygun kitablar nece tapib oxumaq olar? bele bir sayt varsa verin xayiw edirem. 2) bele hallar olur ana dogum zamani olumle uzlewir ve hekimler 2 secim deyirler bezi hallarda yana ana yada ki bala , bele hallarda secim ede bilerikmi? Allah sizi, ve bu iwde eziyet cekenleri xeyirle mukafatlandirsin.Amin

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1) Elşən qardaşımızın dərsləri var. Onu izləsəniz, əlhəmdulillah, kifayət qədər irəliləyərsiniz.
2) Elə vəziyyətdə ana seçilir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#11 heyasiz genc

heyasiz genc
 • Guests

Posted 08 August 2015 - 09:30 PM

esselemu aleykum rahmetullah va beraketu... Sizi bir mumin qardas kimi cox istediyime ve etibar etdiyime gore size bunu yaziram. Seyx, men cooox heyasiz bir muselman gencem. Mende munafiqliyin elametleri var. Qiz fitnesi ile bacara bilmirem. Butun fikrim, dusuncem qiz fitnesidir. Exim, butun bunlar beynimden cixmir. Aliram elime Qurani, oxuyuram oxuyanda bele aglima gelir. Kucede qizlar qas-goz atir, olmazin oyunlardan cixirlar. Butun bunlar qarwisinda ne vaxta qeder sebr ede bilecem bilmirem. Icim partdiyir. Yeni O derecede. Seytan deyir sen de onlara qosul. Inanin o qeder heyasizlawmisam ki, hec ne mene tesir etmir. Munafiqliyin sifetlerini dawiyiram. Deseniz ki, evlenmek. Yasim hele 17-dir. Sonra da utanmaz utanmaz deyirler ki, niye Islamda genc yasda evlilik var. Inanin qiz fitnesi olmasq ne qeder elm alaram, axiretim ucun calisaram. Bir qardas da var. O da menim kimi. Eyni derddeyik. Fikrimi bu qizlardan ayira bilmirem. Bu barede mene tutarli nesihet edin. Bir de ata anadan xebersiz imam nigahi qiymaq olar?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Xeyr, inşəAllah, münafiqlərdən deyilsən. Sadəcə imanın zəifləyib. Həmdə şeytan aldadıb səni. İmanıvın zəifləməyinə səbəb olub. Hər halda zina ən böyük günahlardan biridir. Özü də hələ cavansan. Hələlik sən müstəqil adam deyilsən. Ailə qurmağın özü də böyük, ağır məsuliyyətdir. Valideyndən icazəsiz evlənmə. Amma qaldı ki, qorunmağa. İbadətdə ciddi ol. Sən ibadətdə zəifləsən, o zaman böyük günahlardan çəkinə bilməyəcəksən. Xüsusən zinadan. Ona görə sən özünü ibadətdə gücləndir, zəifləmə. Nəsə bir meyl olsa, özününküləri fikirləş. Fikirləş ki, səninkilərlə elə etsələr yaxşı olar? O zaman soyuyacaqsan, inşəAllah. Allah kömək olsun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#12 Guest

Guest
 • Guests

Posted 09 August 2015 - 08:17 AM

Salam aleykum. Kecen aylarin birinde burda bele bir sual oxudum ki, qebelenin vendam kendinde mescidin heyetinde qebir var, ve siz ordan cekinmeyi meslehet gorduz. Bu yaxinlarda qebiri ordan kocurduler. Sadece bunu bildirmek istedim, birden kiminse yolu ordan kecer, rahat orda ibadet etmek olar. Ve bir sualim var, mescidin azan sesi esidilirse, namazi mes mescidde qilmaq vacib olur?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1) Bəli, artıq o yerdə namaz qıla bilərsiniz. Orada qəbir yox idi. Sadəcə simvolik qoymuşdular. Çünki xüsusən insanlar Quran və sünnədən uzaqlaşdırıldıqlarına görə məscidi qəbirsiz təsəvvür edə bilmirdilər. Elə fikirləşirdilər ki, məscidin yanında lap qəbir olmasa da, bir dənə dəmir, taxta qoyub üstündə qəbir daşı qoymalısan ki, guya ki, burada nəsə qəbir var. Nəsə övliyanın, məscidi tikənin. O qəbri oradan ləğv edəndə gördülər ki, heç orada qəbir yox imiş. Ona görə insanlar aldanmışdılar. Amma əlhəmdulillah artıq orada rahat namaz qıla bilərsiniz.
2) Azan eşidilirsə, bəli, vacib deyənlər var.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#13 Rashad

Rashad
 • Guests

Posted 09 August 2015 - 01:28 PM

Assalam Aleykum qardaw. dovwan eti halaldimi? deniz mehsulu halaldi, deniz mehsullarinin icinde hansi mehsullar istisna olaraq haramdir? Alla sizlerden razi olsun

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Dovşan əti, bəli, halaldır. Onun haramlığına dair heç bir səhih hədis yoxdur. Həmçinin də daim dənizdə yaşayanların hamısı halaldır. Maidə surəsi 96-ya baxın. Amma həm quruda, həm də dənizdə yaşayan heyvanların isə bəziləri halaldır, bəziləri isə haramdır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#14 Guest

Guest
 • Guests

Posted 09 August 2015 - 02:05 PM

Salam aleykum.
1) Xristianlar, yehudiler ve s. yani bashqa dinlerden olanlar cennete daxil olani olacaq? Olacaqsa hansi sebebe?
2) Riyakarliqdan nece qurtulmaq olar?
3) Tutalim kimse senden neyise xahish edib, onu etmesen qinana bilersen ve ya nese bashqa xoshagelmez hal ola biler. Ve ya ele ozun o ishi gorursen sirf o niyyete ki, yaxshi deyil demesinler etmeyi filan sheyi. Qoy ele desinler ki filankesi sag olsun komey etdi. Bu riyakarliqdi?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1) Muhammad (sallallahu aleyhi va səlləm) gəlişindən əvvəl ölənlər, bəli, ola biləcək. Amma peyğəmbərin gəlişindən sonra, yox.
2) Ən birinci ona aid olan ayə və hədisləri oxumaq ki, onun təhlükəli olmasını biləsən. İnsan bilsin ki, nədir. Nə etmək riya olur? Ondan sonra isə, gəldikdə çəkinmək. Əgər şeytan gəlib, vəsvəsə edib, nəsə deyirsə, fikir vermə. Öz işinlə məşğul ol. Həmçinin gizli əməlləri çox etmək.
3) Təbii ki, niyyətdə əsas bu olsa, problemdir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#15 az-Zubeyr

az-Zubeyr

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 94 posts

Posted 09 August 2015 - 09:56 PM

Sheyx, Assalamu aleykum.
Yeqin ki, bu gunlerde faydali olacaq bu fetvalar:

1 - Şeyx Abdul-Aziz Ali Şeyx - Sübh azanını 20 dəqiqə gecikdirənlər - (Ummul Qura təqvimi mötəbərdir)


2- Şeyx Salih Ali Şeyx - Ummul Qura təqvimində fəcr namazının vaxtı tez göstərilibmi?


3- Şeyx Fovzan - Ummul-Qura təqvimində fəcr namazının vaxtı tez göstərilibmi?


4- Şeyx Fovzan - Ummul-Qura təqvimində fəcr namazının vaxtı tez göstərilibmi? - 2


Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əlhəmdulillah.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#16 Guest

Guest
 • Guests

Posted 09 August 2015 - 11:03 PM

Salam aleykum. Yetim ushaqlari boyutmek, onlara qaygu gostermek, onlarin tehsili ve gelecek taleyi haqqinda fikirleshmek tebii ki, gozel bir sheydi, boyuk savabi var. Ancaq oz aileaine hemen qaygiya nisbeten soyuq yanasmaq, pul isteyende o pulu vermek iqtidarindayken yoxumdur demek ancaq hemen yetime bahali hediyye almaq ne qeder duzgundur? Aileye baxir, ancaq kifayet qeder diqqetli deyil. Ancaq fikri zikri qohumlarinin ishine yaramaqdir. Aileye, ovlada laziminca ehtiyacini odemeden ancaq yetimi (yetim deyende ki, 16-24 yash arasinda olanlara) dushunmek ne qeder duzgundur? Oz ovladinin problemleri oldugu halda bigane olub qohumu ve ya ehtiyaci o qeder olmayan yetime xususi diqqet ne qeder duzgundur? Xahish edirem etrafli basha salin. Allah razi olsun.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
O düzgün deyil. Öz ailəsi birincidir. Daha çox ən birinci ailəsi olmalıdır. Sonra qeyriləri. Amma başqa kiməsə hətta yetim olsa belə ailəyə fikir verməməklə qardaş düzgün mövqe seçməyib. Çünki belə olduqda bir tərəfdən savab qazanırsa, bir tərəfdən günah qazanır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#17 Guest

Guest
 • Guests

Posted 09 August 2015 - 11:06 PM

Salam aleykum.
1) Sehabe kimlere deyilir ve kimler onlara daxildir?
2) Mucdehid kimlerdi?
3) Munafiq kimlerdi?
4) Kimler kafir, asi, murted sayilir?
5) Peygemberle veli arasinda ferq nedir? Kimler peygember, kimler veli olublar?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1) Kim Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va səlləm) görüb, iman gətirib və o cür ölübsə.
2) O səviyyə çatmış alimlərdir ki, onlara ictihad eləməyə, nəticə çıxarmağa icazə verilib. O da elmdə müəyyən səviyyəyə çatmış alimlərə deyilir.
3) Zahirən iman göstərib, qəlbi ilə iman gətirməyən.
4) Kimlər ki, Allah Təaləyə iman etmir, dində bir şeyə böyük küfr edir və ona hüccət çatır, aydıqlıq gəldikdən sonra, yenə davamlı edirsə, kafirdir. Mürtəd isə, tutaq ki, namaz qılmır, məhkəmə olur, fərzliyini inkar edir, ölüm cəzası verilir. O zaman mürtəd hökmü verilir. Və ya hansısa dindən çıxaran əməli edir. Ona yenə bəyan olunur. Yenə qəbul eləmir. Hansısa mötəbər adam tərəfindən ona hökm verilir ki, dindən çıxıb. Mürtəd sayılır. Dindən çıxdıqda mürtəd sayılır. Asi isə, dində ola-ola asi sayılar bilər. Yəni böyük günah sahibi.
5) Peyğəmbər yüksək məqamdır. Dünyada insanlar arasında peyğəmbərlikdən yüksək məqam yoxdur. Onu da Allah Təalə seçir və verir. Möcüzələrlə də təsdiqləyir. Amma vəli isə, artıq peyğəmbərin dinində olan insan sonra imanda, təqvada müəyyən bir səviyyəyə çatan adama bu ad verilir. Allah dərgahında vəli sayılır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#18 Montin

Montin

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 35 posts

Posted 10 August 2015 - 05:11 AM

Salamun aleykum. Qardaş niyə daha sələf saytlarından audio dersləri yükləmək olmur? Bunada dövlət qadağa qoyub yoxsa başqa bir səbəbi var?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Xeyr, dövlət qadağan qoymayıb. Əlhəmdulillah, hələlik elə bir şey yoxdur. Ola bilər texniki səbəblərə görə olsun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#19 Seyyid Qutub

Seyyid Qutub
 • Guests

Posted 10 August 2015 - 11:55 AM

Salam aleykum

Seyyid Qutuba qarşı niyə düşmən möqvedəsən?! Əslində, sən papuqay kimi bir şeysən. Səudiyyədə saray təlxeyləri şeyxlərdön Seyyid Qutub barədə nə eşitmisənsə, tutuquşu kimi onu təkrar edirsən. Guya indi bu, Seyyid Qutubu mütaliə edib və adı gələndə qəzəblənir. Seyyid Qutub saray təlxeyi olmadığı üçün boynu ipə keçdi. Seyyid Qutub ilə sizin aranızda fərq budur

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Deyəsən Seyyid Qutubu yaxşı tanımırsan. Birincisi, Seyyid Qutubu saray alimlərə yox, böyük alimlərimiz o barədə danışıb. Həmçinin Mədinəyə getməmişdən əvvəl mən Seyyid Qutubu azmış bir şəxs kimi bilirdim. Sən ki deyirsən: "Sənin o papuqay ağlıva görə əgər boynuva kəmər salmayıblarsa, sən onda yaxşı oğlan deyilsən.". O zaman papuqay kimi qəfəsin içində olma. Çıx danış. Qoy səni də assınlar. Onda deyim ki, məşəAllah, bu da Seyyid Qutubun yolunda oldu. Get Seyyid Qutub kimi öl. Deyəsən sən papuqay kimi qəfəsdə olmusan. Xəbərin yoxdur. Seyyid Qutubun kitablarını aç oxu da. Onları görməmisən? Mən sənə kömək edib, o şeyləri göndərirəm. Baxarsan..
Bir dənə bunlara bax. Sonra bilərik papuqay kimdir: Seyyid Quttubun xətaları
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#20 Montin

Montin

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 35 posts

Posted 11 August 2015 - 04:38 AM

Salamun aleylum. Qardaş əgər namazdan sonra bəlli olur ki alt paltarda məzi var. Bu halda yenidən dəstəmazı təzəlib namaz qılmağ lazımdır yoxsa namaz səhih sayılır.? Allah razı olsun.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
İnşəAllah, qılmasan da olar. Əgər istəsən təmizləyib ehtiyat üçün qıla bilərsən. Amma belə qılmasan da olar. Çünki bilməmisən. Ona görə.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#21 Montin

Montin

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 35 posts

Posted 11 August 2015 - 04:56 AM

Цитата (Seyyid Qutub @ 10 Aug 2015, 11:55)
Salam aleykum

Seyyid Qutuba qarşı niyə düşmən möqvedəsən?! Əslində, sən papuqay kimi bir şeysən. Səudiyyədə saray təlxeyləri şeyxlərdön Seyyid Qutub barədə nə eşitmisənsə, tutuquşu kimi onu təkrar edirsən. Guya indi bu, Seyyid Qutubu mütaliə edib və adı gələndə qəzəblənir. Seyyid Qutub saray təlxeyi olmadığı üçün boynu ipə keçdi. Seyyid Qutub ilə sizin aranızda fərq budur

Bax birincisi sənə deyim ki p seyid qutubu sənin kimi əxlaqsızlar bəyənirlər. Sən yatmısan seyidi o tekfirçilər ki əvvəlində onu bəyənirdilər indi artığ onu kafir görürlər. Bilirsən niyə çünkü seyidi ancağ cahil adam bəyənər sən isə yazılarından bəlli olurki onun pərəstişkarısan. Get çox yox əqidənin rukunlarını öyrən səndə onu təkfir edəcəksən. Amma sənə qabağcadan deyim ki yox əgər bir az səy göstərib əqidəni yaxşı öyrənsən yəni Əhli sünnə əqidəsini sən ona kafir yox cahil kimi baxacaqsan necə ki bunu dil uzaddığın bu ummətin alimləri qeyd edib.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Qardaş, o, sadəcə qəfəsdə idi. Nə var, nə yox xəbəri yox idi. Mən ona təklif etdim ki, qəfəsdən çıxıb ora-bura baxsın. Sonra kim olduğunu özü biləcək.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#22 Efendi

Efendi

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 15 posts

Posted 11 August 2015 - 03:46 PM

salam alaikum.

Bu yaxinlarda gardasimiz Humbatovun bir dersine qulaq asdim.
http://ixlasla.com/f..._07.08.2015.mp3

Gardasimiz dersin evelinde bu meselede icmani neql eden baresinde agzindan cixani deyir. Sozun duzu biraz casdim bunu esidende. Gardasimiza ismaric internet ile gonderdim ki, bir nesihet olarag. Sizden de xais ederdim ki gardasimiza nesihet edesiz. Gozel olurdu ki ele getirdiyi izahi getirsin, amma icmani neql eden alimleri alcadmasin! MaazAllah alimlerin etleri zeherlidi! Alimlere dil uzadan ihvan, hizbci olar! Selefi telebe olamaz!

Bu icmani neql eden beyuk alimler olub, onlara dil uzatmag bir selefiye yarasmayan seydi.

Alimlerin ereb dilinde sozlerini burada qeyd edirem ki, ona gore ki gardasimiz Rasad istehza ile deyir ki bu icmani neql eden ya turklere qulaq asib yada turk dilinde oxuyub.


إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة

1- جابر بن عبدالله رضي الله عنه: وقد سأله مجاهد بن جبر: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة.
2- أبو هريرة رضي الله عنه: عن عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة.
3- الحسن البصري: قال: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر.
4- عبدالله بن شقيق: قال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
5- أيوب السختياني: قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه.
6- إسحاق بن راهويه: قال الإمام محمد بن نصر: سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر..
وقال ابن رجب: (وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة، وكذلك قال سفيان بن عيينة...).
7- محمد بن نصر المروزي: قال: (قد ذكرنا في كتابنا هذا ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تعظيم قدر الصلاة وإيجاب الوعد بالثواب لمن قام بها، والتغليظ بالوعيد على من ضيعها، والفرق بينها وبين سائر الأعمال في الفضل، وعظم القدر. ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها، وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك) 8- ابن تيمية: قال في بيان أدلة تكفير تارك الصلاة، بعد ذكر أدلة من الكتاب والسنة، وبيان أنه القول المنقول عن جمهور السلف: (ولأنّ هذا إجماع الصحابة. قال عمر لما قيل له وقد خرج إلى الصلاة: نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقصته في الصحيح، وفي رواية عنه قال: لا إسلام لمن لم يصل رواه النجاد، وهذا قاله بمحضر من الصحابة).
9- ابن القيم: وقد ذكر أن من كفر تارك الصلاة استدل بالكتاب والسنة وبإجماع الصحابة، ثم قال: (وأما إجماع الصحابة، فقال ابن زنجويه: حدثنا عمر بن الربيع حدثنا يحيى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن عبدالله بن عباس أخبره أنه جاء عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد، قال: فاحتملته أنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته. قال: فأمر عبدالرحمن بن عوف أن يصلي بالناس. قال: فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه من الموت، فلم يزل في غشيته حتى أسفر، ثم أفاق فقال: هل صلى الناس؟ قال: فقلنا: نعم، فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة، وفي سياق آخر:لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى، وذكر القصة. فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه. وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، ولا يعلم عن صحابي خلافهم) ثم قال ابن القيم في خاتمة الفصل الذي جعله في الحكم بين الفريقين: (ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه، ويُشد للقتل، وعصبت عيناه، وقيل له: تصلي وإلا قتلناك، فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدا. ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول: هذا مؤمن مسلم، يغسّل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمانه جبريل وميكائيل! فلا يستحي من هذا قوله، من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة. والله الموفق).
10- الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، قال: (فهذه الأحاديث كما ترى، صريحة في كفر تارك الصلاة، مع ما تقدم من إجماع الصحابة، كما حكاه إسحاق بن راهويه، وابن حزم، وعبد الله بن شقيق، وهو مذهب جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم).
11- الشيخ محمد بن إبراهيم، قال: (فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به عن الرجل الذي وعظ في أَحد المساجد وقال: من ترك الصلاة تهاونًا وكسلا يقتل. وتسأَل عن كلام العلماء في ذلك؟
فالجواب: الحمد لله. ذهب إِمامنا أَحمد بن حنبل والشافعي في أَحد قوليه وإِسحاق بن راهويه، وعبدالله بن المبارك والنخعي والحكم وأَيوب السختياني وأَبو داود الطيالسي وغيرهم من كبار الأَئمة والتابعين إِلى أَن تاركها كافر. وحكاه إِسحق بن راهويه إِجماعًا، ذكره عنه الشيخ أَحمد بن حجر الهيثمي في شرح الأَربعين، وذكره في كتاب (الزواجر عن اقتراف الكبائر) عن جمهور الصحابة. وقال الإِمام أَبو محمد بن حزم: سائر الصحابة ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلقًا، ويحكمون عليه بالارتداد منهم أَبو بكر وعمر وابنه عبدالله وعبدالله بن مسعود وابن عباس ومعاذ وجابر وعبد الرحمن بن عوف وأَبو الدرداء وأَبو هريرة وغيرهم من الصحابة ولا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة، واحتجوا على كفر تاركها بما رواه مسلم في (صحيحه) عن جابر بن عبدالله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بَيْن الرَّجل وَبَيْن الشِّرْكِ وَالكُفر ترْكُ الصَّلاةِ)) ، وعن بريدة بن الحصيب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الْعَهدُ الَّذِيْ بَيْننا وَبَيْنهُمْ الصَّلاةُ فمَن ترَكها فقدْ كفرَ)) رواه الإِمام أَحمد وأَهل السنن.... وعن معاذ مرفوعًا ((مَن تَرَكَ صَلاَةً مَكتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرئَت مِنهُ ذِمَّةُ اللهِ)) ، وعن عبدالله بن شقيق العقيلي قال: كان أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأَعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. فهذه الأَحاديث كما ترى صريحة في كفر تارك الصلاة مع ما تقدم من إِجماع الصحابة، كما حكاه إِسحق بن راهويه وابن حزم وعبدالله بن شقيق، وهو مذهب جمهور العلماء والتابعين ومن بعدهم).
12- الشيخ عبدالعزيز بن باز، قال: (... ولهذا ذكر عبدالله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع الصحابة؛ لأن هناك أشياء يعرفون عنها أنها كفر، لكنه كفر دون كفر، مثل البراءة من النسب، ومثل القتال بين المؤمنين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((سِبَابُ المُسْلِمُ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)) فهذا كفر دون كفر إذا لم يستحله، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ كُفْراً بِكُمْ التَّبَرُّؤُ مِنْ آبَائِكُمْ)) ، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((اثْنَتَانِ فِي الناسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ)) فهذا كله كفر دون كفر عند أهل العلم؛ لأنه جاء منكرا غير معرف بـ (أل)، ودلت الأدلة الأخرى دالة على أن المراد به غير الكفر الأكبر، بخلاف الصلاة فإن أمرها عظيم، وهي أعظم شيء بعد الشهادتين، وعمود الإسلام).
وبعد: (فهذا الإجماع أقوى دليل في هذه المسألة، وأصرح دليل فيها؛ إذ لا يعتريه احتمال ولا تأويل. وهو ما يؤكد ما دلت عليه ظواهر النصوص بأن المراد بالكفر فيها الكفر المخرج من الملة. وهو يردُّ على كل من أراد صرف تلك النصوص عن ظواهرها، بأن المراد كفر دون كفر. بل هذا الإجماع يوجب على كل منصف الرجوع عن كل قول مخالف له، فإن الأئمة الأربعة وعامة العلماء على أن الإجماع حجة قطعية، لا يجوز العدول عنها. فمن قال من العلماء بخلاف ما دل عليه هذا الإجماع، لعل له عذره أو اجتهاده الذي يؤجر عليه، لكن هذا العذر قد زال عمن اطلع على هذا الإجماع ووقف عليه).

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Səhih budur ki, bu məsələdə icma yoxdur. Düzdür, gətirdiyin rəvayətlər var ki, alimlər icma olduğunu qeyd edirlər. Lakin bizim tanıdığımız icma kitabların çoxunda qeyd olunmayıb. Həmçinin bu məsələdə bilirsiniz ki, böyük ixtilaf var. Sələfin çoxusu kafir görməyib. Amma qaldı ki, səhabələrin icması - İbn Teymiyyə rahimahullah qeyd edir ki, bu hüccət çatandan, məhkəmə olandan sonra inkar edənə aiddir. Amma ondan öncəkinə aid deyil. Ən gözəli məsləhət edərdim ki, İbn Qayyim (rahimahullah) bu barədə "Namazı tərk edənin hökmü" kitabı var. Ərəbcə bilirsinizsə, oradakı istilahları və s. başa düşəcəksinizsə, oxuyun. Əks halda başa düşən adam oxusun. Onun yanında o kitabı oxuyun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#23 Montin

Montin

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 35 posts

Posted 11 August 2015 - 04:04 PM

Salam aleykum. Qardaş hər dəfə yadımnan çıxır sizə deyim. Atam səhər işə tezdən hələ heç subhun azanı verilməmiş gedir və mənə deyir mən neçə vaxtı aşağısı deyir ki 3 il olar ki fikir verməyə başlayıb. Deyir bu məscidin (yəni abubakr məscidini nəzərdə tutur ) minbərinin işığı neçə illərdiki zamkat eləyir düzəldəndə yoxdur və deyir ki ordakılar başlarını qaldırıb yuxarı baxmırlar. Bir gün gedəndə məndə fikir verdimki düz deyir hal hazırdada belədir. Söhbət çapayev tərəfə düşən minbərdən gedir.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
İnşəAllah, düzəldərik. İnşəAllah, problem yoxdur.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#24 Guest

Guest
 • Guests

Posted 11 August 2015 - 09:33 PM

Salam aleykum.
1) Yetimlik neche yashacandi? Yash heddi var?
2) Mes. 24,25 yashi var, deyirler yetimdi qizdi ere verende onun uchun onu edek bunu alaq ve s. o yashda adi qiza olan deyer qeder verilir yoxsa yetim sayilir xususi diqqet lazimdir?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1) Uşaq həddi-büluğ yaşına çatanacan yetim sayılır. Ondan sonra isə yetim sayılmır.
2) 24-25 yaşda artıq yetim deyil. Sadəcə ola bilər ki, camaat arasında deyirlər. Nə üçün? Çünki atası olmayıb. Ona görə atası olanla fərq qoyurlar. O cəhətdən. Amma əslində yetim deyil. Çünki yetim həddi-büluğ yaşına çatanacandır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#25 Guest

Guest
 • Guests

Posted 12 August 2015 - 05:59 PM

Salam aleykum.
1) Sheyx men alimliyi mudafie etmisem daha dogrusu valideynim etdirib pulla. Men riya etmishem? Men riyakar sayiliram?
2) Men az bedii kitab oxumusam. Indi oxuyuram ki, oyrenim, bilim, hec kesin yaninda dilim qisa olmasin ki, oxuyan deyil savadsizdi ve indi ozumun de bilmeyim ucun oxumaga can atiram. Evvelden o cur dusunerek oxumagim riya sayilir?
3) tanidigim adamlar var ki, onlar insan haqqina girirler, yalan soz danisirlar, amma sonra boyunlarina almirlar, insanlari ele salirlar, doluyurlar. Amma eyni zamanda da her ishleri o qeder ugurlu olur, ele ugur elde edirler ki, adam meettdl qalir. Chox shanslidirlar bir sozle. Bes Allah ne yaxshi onlara bele rahat yol acir? Axi onlar yalan soz deyib fitne yaradiblar. Bele !adami ozum taniyiram, ele shanslidir ki. Niye emelind gore Allah ona cavab vermir eksine bol shansi olur?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1) Təbii ki, əgər niyyətdə o olubsa səhv olub. İndi niyyətivi düzəlt.
2) Ümumi oxuya bilərsiniz. Elələrini seçin ki, heç olmasa olan hadisələr olsun.
3) Siz onlara fikir verməyin. Birincisi haramla qazanmaq, haramla uğura getmək bir az rahatdır. Siz allahla olun, öz əməllərinizə fikir verin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#26 Süyyid Qutub

Süyyid Qutub
 • Guests

Posted 13 August 2015 - 07:01 AM

Цитата (Montin @ 11 Aug 2015, 04:56)
Цитата (Seyyid Qutub @ 10 Aug 2015, 11:55)
Salam aleykum

Seyyid Qutuba qarşı niyə düşmən möqvedəsən?! Əslində, sən papuqay kimi bir şeysən. Səudiyyədə saray təlxeyləri şeyxlərdön Seyyid Qutub barədə nə eşitmisənsə, tutuquşu kimi onu təkrar edirsən. Guya indi bu, Seyyid Qutubu mütaliə edib və adı gələndə qəzəblənir. Seyyid Qutub saray təlxeyi olmadığı üçün boynu ipə keçdi. Seyyid Qutub ilə sizin aranızda fərq budur

Bax birincisi sənə deyim ki p seyid qutubu sənin kimi əxlaqsızlar bəyənirlər. Sən yatmısan seyidi o tekfirçilər ki əvvəlində onu bəyənirdilər indi artığ onu kafir görürlər. Bilirsən niyə çünkü seyidi ancağ cahil adam bəyənər sən isə yazılarından bəlli olurki onun pərəstişkarısan. Get çox yox əqidənin rukunlarını öyrən səndə onu təkfir edəcəksən. Amma sənə qabağcadan deyim ki yox əgər bir az səy göstərib əqidəni yaxşı öyrənsən yəni Əhli sünnə əqidəsini sən ona kafir yox cahil kimi baxacaqsan necə ki bunu dil uzaddığın bu ummətin alimləri qeyd edib.

Təkfiçi deyiləm. Seyyid Qutub haqq üçün mücadilə edib. Seyyidi heç zaman təkfir etmərəm. Mən heç Səudiyyənin saray təlxəkləri olan şeyx marionetləri təkfir etrmirəm, o ki, qalmışdı Seyyid Qutub kimi mübariz bir müsəlmanı təkfir edim. Təkfir etmək Muhamməd bin AbdulVəhhabın quldur dəstəsinin peşəsidir. Ümmətə təkfir mikrobu Muhamməd bin AbdulVhhabın kitablarından bulaşıb. Müasirlərinin Nəcd tağutu deyə isimləndirdikləri Muhamməd bin AbdulVəhhab təkfirin elə bir pik nöqtəsinə çatmışdı ki, hətta öz müəllimləri və əhli-SÜNNƏTİN sayılıb seçilən alimlərini tövhidə bilməməkdə, qanmazlıqda ittiham edirdi. Öz tarixinizi niyə unutmusunuz. Osmanlını təkfir edən Nəcd quldurları deyildimi?! Anqilaçanski tüfənglər ilə Osmanlıya qarşı savaşan Nəcd quldurları bu silahları kimdən və necə əldə etmişdilər ?! Anqilaçanski tüfəng çöl bədəvisinin əlində nə gəzirdi?!

Cavab:

Yenə də sən ədəbə fikir vermirsən. Gah papuqaylardan danışırsan, gah anqliçanskiylərdən danışırsan. Birincisi, sən o alimlərə nəyə görə saray alimi deyirsən ki? Sənin havan ilə düzgün gəlir deyə? İkinci İnn Abdulvahhab kimi təkfir edib ki: Abdulvahhab heç Əhməd Bədəvinin qəbrinə ibadət edəni kafir görməyib. Səni aldadıblar. Amma qaldı ki, Osmanlı, Nəcdi söhbətinə. Onun dinə nə dəxli var? Burada əqidə söhbəti gedir. Bizim dəvət şəxsə bağlı deyil. Sənə kim kökdən öyrədibsə, düz öyrətməyib. Get təzədən dini öyrənməyə başla. Sən belə haqqı tapa bilməyəcəksən. Amma qaldı ki, anqliçanlardan tüfəng almağa. Burada nə var ki?
Allah daha yaxşı bilir!


#27 Guest

Guest
 • Guests

Posted 13 August 2015 - 06:27 PM

As-Salamu aleykum!

Vasim Memmedeliyev televizorda chixish ederken bele bir soz ishletdi:
Saudiyya erebistaninda resmi teriqet "Vahhabi" teriqetidir.

1) Seudiyya erebistani ne vaxtsa resmi olaraq bele bir shey bildirib?
2) Buna munasibet bildirerdiniz,sizce ola biler ki, o cur insan bu barede xeberi olmasin yoxsa burada siyaset var?

As-Salamu aleykum!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1) Xeyr, bu düzgün məlumat deyil. Səudiyyə Ərəbistanında rəsmi məzhəb dövlət səviyyəsində hənbəli məzhəbidir. Vəhhabi də heç vaxt olmayıb.
2) Ola bilər xəbəri olmasın. Hər şeyi Allah bilir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#28 1-9

1-9
 • Guests

Posted 14 August 2015 - 09:08 AM

As-Salamu aleykum!

1) Bakıda bəzi cavanlar guya adrenalin hissi yaşamaq üçün hündür mərtəbəli binaların təhlükəli yerlərinə qoruyucu vasitələr olmadan çıxıb dayanırlar. Əgər oradan yıxılsalar bu intihar sayılacaq?

2) Həmçinin səhv eləmirəmsə Balakəndə əyləncə, adrenalin hissi yaşamaq üçün pul verib paraşutla yerə atılırlar. Əgər paraşut nasaz olsa və açılmasa dunyalarını dəyişsələr bu intihar sayılacaq?

As-Salamu aleykum!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1) Əlbəttə bu səhvdir, böyük səhvdir. Allah Təalə buyurur ki, "özünüzü təhlükəyə atmayın." Sağlamlıqdır, insana bədən verilib. Buna görə cavab verəcək. Onları psixoloji problemli qəbul edirəm.
2) Xeyr. bu intihar deyil. Çünki o, səbəb götürüb.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#29 Guest

Guest
 • Guests

Posted 14 August 2015 - 09:10 AM

As-Salamu aleykum!

Evde qefesde qush saxlamaq olar ve ya yeshiyin ichinde dovshan?

As-Salamu aleykum!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Olar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#30 Guest

Guest
 • Guests

Posted 14 August 2015 - 11:40 PM

Salamun aleykym. Qardaş əgər bir insan uzun müddət gecə namazı qılır və rükətlərinin sayı 9-dursa və bir gün elə olur ki oyanır və görür ki gecikib amma sübhün vaxtı girməyib təxmini uspet eliyib üç və yaxud da bir rükət vitr qılır. Sual odur ki həmin şəxs sonra gecə mamazını qəzasını qılmalıdır? Allah razı olsun.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Qəza ancaq fərz namazındadır. Əgər qıla bilməyibsə, eyib etməz. Qəza qılmaq lazım deyil. Bunu bəzi alimlər deyiblər. Məsələn, Şeyx İbn Useymin kimi. Deyir ki, o zaman cüt qılır. Bunun üstündə çox dayanmaq lazım deyil.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#31 Guest

Guest
 • Guests

Posted 15 August 2015 - 05:04 PM

Salam aleykum.Baciyam. Men dovlet qulluguna imtahan vermek isteyirem. Dini qurumlarla ish uzre dovlet komitesine duzelmek isteyirem. Nece meslehet gorursuz?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Məsləhət deyil. Çünki qadın üçün ən yaxşısı evidir. Elə bir işdə işləyə bilərsiniz ki, kolektivi qadınlar olsun. Evinizdən çox uzaq olmasın. Belə şeyləri nəzərdə alın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#32 Guest

Guest
 • Guests

Posted 15 August 2015 - 05:41 PM

Salam aleykum. Men Sahilde ishleyirem ora yaxin salamat mescid hansidir gedim namazimi qilim? Hansinda imam sunnudu?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Salamat məscid bilmirəm. İş yerində qılın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#33 Guest

Guest
 • Guests

Posted 17 August 2015 - 11:21 PM

Salam aleykum.
1)Eger kiminse ancaq qizi var1,2 ya 3, oglu yoxdur ve artiq ovlad istemeyib. Amma oglana meyillidir. Bele demek olar ki, Allah isteseydi oglan vererdi sene, amma sene qiz ovladi verib?(Baxmayaraq ki qoysaydi belke de oglu olardi)Yani qizlarin yerine oglan vererdi. Bele demek olar?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Hər şey Allahın iznilə olur. Hər şey qismətdir. Nə verilibsə, onunla razı ol. Allahın qəza-qədəri ilə razı ol. Xeyir bundadır. Allah təalə buyurur: "..Ola bilsin ki, sevmədiyiniz bir şey sizin üçün xeyirli, sevdiyiniz bir şey isə sizin üçün zərərli olsun. Allah bilir, siz isə (bunu) bilmirsiniz." (əl-Bəqara, 216).
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#34 Guest

Guest
 • Guests

Posted 18 August 2015 - 06:30 PM

Essalamu aleykum va rahmatullah

Bu revayet sehihdir? Hercend ki, oxwamir. Amma siz deqiq deye bilersiz?

BU YAZIYI OKUYANA PEYGAMBER DUASI VARDIR.!
Hazreti Ali, bir gün gazadan hanesine geldiğinde, Hz. Ebubekir Sıddık, Hz Ömer El Faruk, Hz. Osman Zinnureyn gelerek Hz. Ali’ye: “Gazan mübarek olsun ey Allahın arslanı” dediler…..

Hz. Fatımatüz Zehra validemiz de onlara ikramen kalaylı bir tas içinde bal getirdi. Balın üzerinde ince bir kıl vardı. Hz. Ebubekir kılı almak üzere davrandı. Hz. Ömer ise, k...ılı aldırmadı ve dedi ki:– Bizler Hazreti Zişanın vezirleriyiz. Belki Fatimetüz Zehra bizleri tecrübe için bu kılı koymuştur. Aramızda bu kıl hakkında üçer tevil edelim. Münasip değil mi?” dedi ve sonra;

Hz. Ebubekir:
– Namaz kılanın kalbi nurludur bu tastan. Dünya endişesini gönlüne getirmeden namaz kılmak tatlıdır bu baldan. Namazı tadili erkan üzere kılmak incedir bu kıldan.

Müteakiben Hz. Ömer El Faruk şöyle buyurdular:
– Misafiri seven hane sahibinin kalbi nurludur bu tastan. Misafirlere ikram etmek ve gönlünü almak tatlıdır bu baldan. Misafirin kalbi incedir bu kıldan.

Hz. Osman da söyle yorumladı:
– Alimlerin kalbi nurludur bu tastan. Alimlerle sohbet etmek ve onları dinlemek tatlıdır bu baldan. Kur’an-ı Kerim’e mana vermek incedir bu kıldan.

Hz Ali Efendimiz de söyle bir açıklama da bulundu:
– Gazaya giden gazilerin kalbi nurludur ba tastan. Cihat edip al kanlara boyanıp kafirlerle cenk etmek tatlıdır bu baldan. Üzerine kul hakkı geçirmeden, haram yemeden hanesine dönmek incedir bu kıldan.

Sonra Hz. Fatıma validemiz de bir yorumda bulundular:
– Erkeğini hoşnut eden kadınların kalbi nurludur bu tastan. Erine cefa etmeyip güzelce geçinip, kendinden razı etmek tatlıdır bu baldan. Kocasının hakkını yerine getirmek incedir bu kıldan.

Sonra Hz. Peygamber Efendimiz(s.a.v) de bu sohbete iştirak ederek şöyle tevil buyurdular:
– Benim ümmetimin kalbi nurludur bu tastan. Kevser şarabı tatlıdır bu baldan. Şeriatımız (İslamiyet) incedir bu kıldan.

– Bu sohbete, neş’e veren Cenab–ı Hak, Cebrail (as)’ı göndererek buyurdu ki:
– Senin nübüvvet nurun nurludur bu tastan. Yarın kıyamet günü mahşer yerinde ümmetine şefaat etmen tatlıdır bu baldan. Sırat köprüsü incedir bu kıldan.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) mübarek ellerini kaldırıp:
– Ya Rabbi, bu bal tefsirini okuyana, dinleyene ikiyüz peygamber sevabı isterim ve senden dilerim, diye dua ettiler. Cihar Yari Güzin Efendilerimiz de “Amin” dediler.

Cenabı Allah’tan şöyle nida geldi:
– Ya Habibim! Senin ümmetinden her kim bu Bal Tefsirini üzerinde taşır, okur, okutur, yazar, yazdırır ve din kardeşlerine hediye ederse İzzet ve Celalim hakkı için ben de o kuluma ikiyüz peygamber sevabı veririm, diye buyurdular.

Peygamber Efendimiz de dedi ki:
– Benim ümmetimden her kim bu bal tefsirini kendisine evrad edinip üzerinde taşır, her gün okur veya dinlerse, ve burda bahsedilen ahlaklarla ahlaklanmaya çalışsa katiyyen dünya darlığı görmez; fakru zarurete düşmez; ölürken hüsnü şehadetle ölür; ahirete iman ile gider ve gelecek kaza ve musibetlerden kendisini Cenabı Hak muhafaza eder...

Her kim bu yazıyı okuduysa ben de ona armağan ediyorum...

Lütfen 
Okuduysanız başkalarının okuyabilmesi için paylaşın.Hayırlı Cumalar

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bunların hamısı uydurmadır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#35 Umm_Zaynab

Umm_Zaynab
 • Guests

Posted 18 August 2015 - 10:09 PM

Salam aleykum. Qiz ushaqina hicab neche yashdan sora ferzdir? Cazakallahu xayr

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əslində həddi-büluğ yaşına çatandan sonradır. O da təxmini 12-13 yaş. Amma əvvəlcədən hərdən taxın ki, öyrəşsin. Vaxtı gələndə onun üçün qəribə olmasın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#36 Guest

Guest
 • Guests

Posted 19 August 2015 - 11:17 PM

Saytlarin birinde Haci Shahinle sual cavab gordum. Namazin 3 vaxtda qilinmasina cavabi bele verib. Aydinliq getirin zehmet olmasa.
Cavab:
Namazın vaxtları haqqında Quranın Hud surəsinin 114-cü ayəsində danışılır: "Günün başlanğıcında, sonunda və gecənin vaxtında namaz qıl ki, həqiqətən yaxşılıqlar pislikləri aradan aparır. Bu öyüd alanlara bir öyüddür.". Aydın göründüyü kimi burada namazın yalnız 3 vaxtı göstərilir. Peyğəmbərimizdən nəql olunan çoxsaylı hədislərdə Peyğəmbərin namazları birləşdirməsi qeyd olunur. Misal olaraq Maliki məzhəbinin banisi Malik İbn Ənəs yazır: "Allahın Peyğəmbəri zöhr və əsr, həmçinin məğrib və işa namazlarını birlikdə qılırdı. Halbuki nə düşmən təhlükəsi vardı nə səfərdəydi (Malik ""Məvəttə" kitabü-ssəllah, səhifə 125.).".
Namazların ardıcıl qılınmasının heç bir eybi yoxdur.

Cavab:

Birincisi, namazı daim 3 vaxt etmək səhvdir. Bu sünnəyə müxalifdir. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va səlləm) bunu həyatında bir dəfə edib. Sadəcə caiz olmasını göstərib. Lakin başqa vaxtlarda ondan soruşanda ki, ən əfzəl əməl hansıdır? Deyib ki, hər namazı öz vaxtında qılmaq. Həmçinin Allah Təalə buyurur: "..Çünki namaz möminlərə müəyyən olunmuş vaxtlarda vacib edilmişdir." (ən-Nisə, 103). Həmçinin namazın adları da dəlildir ki, namaz beş vaxtdır. Namazın adları vaxtlarının adlarıdır. Həmçinin əhli-beytdən də beş vaxt gəlib. Hətta şiə kitablarında yazılıb ki, namaz beş vaxtdır. Sadəcə biz deyirik: Üç vaxt olar. Ancaq müəyyən səbəblər olsa. Məsələn, səfərdəsən və s. Amma heç nə yoxdursa, daim üç vaxt qılmaq da düzgün deyil. Aydındır ki, həm şiələrdə həm sünnilərdə namaz beş vaxtdır. Həmçinin beş azan olmalıdır. Lakin hərdən adam müəyyən səbə olsa üç vaxt qıla bilər. Bəs iki azan hara getdi? Onda belə problemə düşəcəyik. İnsan, bəli, üç vaxt qıla bilər. Amma bunun azana dəxli yoxdur. Azan məscidlərdə beş dəfə verilməlidir. Məsələləri qarışdırmayın. Biz bilirik İmam Malik, Əbu Hənifə, Şafii və Əhməd və s. nə deyib.
Allah daha yaxşı bilir!


#37 sual

sual
 • Guests

Posted 20 August 2015 - 06:51 PM

Salam aleykum qardaw
siz niye saqqal saxlamirsiz, sizin saqqal baresinde daniwiginiza qulag asmiwam, deyirsizki men mescidde olduguma gore saxliya bilmirem, bawa duwmedim mescidde olmag saqqal saglamaga mane olur beyem? deyirsinizki saqqal ferzdi, qirxan adam gunah qazanir. size bele ne mane olurki saqqalinizi qirxib gunah qazanmaga razi olursuz?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Mən saqqal saxlayıram. Sadəcə hələlik az saxlayıram. Siz məsciddə olmadığınız üçün bunu başa düşə bilmərsiniz. Siz mənə baxmayın. Mən sünnəyə uyğun az etsəm də, lakin camaata sünnə ilə getməyi tövsiyə edirəm. Özüm də qırxmağa razı deyiləm. Siz mənə görə narahat olmayın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#38 Guest

Guest
 • Guests

Posted 21 August 2015 - 11:22 AM

Салам Алейкум, кто помешал Имаму Али быть халифом на протяжении долгого времени и кто является его врагом?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
İmam Əlini əhli-şura seçdi. Səhabələr. Düzdür, xəvariclər birinci gəlib dedilər ki, biz istəyirik ki, sən olasan. O da dedi ki, siz seçmirsiniz, əhli-şura seçir. Onlar seçdi. Amma onun düşməni isə xəvariclər idi. Sadəcə Muaviyə ilə aralarında söz-söhbət var idi. Sonra onunla razılaşdı. Lakin xəvariclərlə razılaşmadı. Xəvariclərin çoxusunu öldürdü. Lakin bir neçəsi qaldı. Sonra Əlini xəvariclər öldürdülər.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#39 Guest

Guest
 • Guests

Posted 21 August 2015 - 05:45 PM

Şeyx, müsəlmanın öz müsəlman qardaşını rasxoda qoyması halaldır?!
Bu yaxınlarda vəfat edən alim Vehbe Zuheylinin kotablarını oxumaq caizdir?!
Şeyx, cənnətə giriş bileti satacaqsınız?!
Şeyx sizdən "elm" əxz etmək caizdir?! Məsələn, bir ara məscidd, təfsir dərsləri verirdiniz.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1) Müsəlman müsəlmana zərər verməz. Əgər zərər versə, bu islamla düzgün deyil.
2) Mən onu yaxşı tanımıram. Ona görə nəsə deyə bilməyəcəm.
3) Bileti mən satmıram. Bilet məscidlərdədir. Peyğəmbərdə (sallallahu aleyhi va səlləm) bizə neçəyə olmasını deyib. Sonra da baxarsan da. Alıb gedərsən. Allah Təalə səni qoyar, yoxsa yox.. O sonrakı söhbətdir.
4) Düzdür, əlhəmdulillah, əməlim bir az məhdudlaşıb. Ancaq bacardığımı edirəm. Hələlik youtubedən götür.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#40 Guest

Guest
 • Guests

Posted 21 August 2015 - 08:36 PM

Əs-Salamu əleykum

yatandan sonra ashaqi paltarimi yoxlayiram al-məziya görə. Mən belə şey etməliyəm? Sadəcə yuxuda qız görəndə və ya erotic yuxu görəndə aşaqı paltarı dəyişim?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əgər batmayıbsa, dəyişməyin. Batsa, hə.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#41 ghjgjgjgjghjghjghjghjghjg

ghjgjgjgjghjghjghjghjghjg
 • Guests

Posted 23 August 2015 - 08:13 PM

As-Salamu aleykum!

Bir musalman namaz qilir, ibadet eleyir, zekat vermeye imkani var lakin qesden vermir.

Sherietde bele bir hokm var ki, eger o zekati imkani ola-ola odemirse onun qildiqi namaz qebul olunmur, (yəni zəkatı ödəmək ona vacib olan andan ta ki zekatı ödəyənə qədər həmin müddət namazı qəbul olunmur)?

As-Salamu aleykum!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Qıldığı namaz qəbul olunmur demirik. Ancaq xəlifə, müsəlman hakim olsa, onu məcbur edib ala bilər.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#42 Guest

Guest
 • Guests

Posted 24 August 2015 - 12:46 PM

Ayelerde bele basa dusdumki o vaxti diller bir olub qovumler arasinda Meselen
Enkebut 26
Lut ona iman gətirdi. (İbrahim) dedi: “Mən Rəbbimin yanına (əmr etdiyi Şam diyarına) hicrət edirəm. Həqiqətən, O, Qüdrətlidir, Müdrikdir”.
Qasas 23
O, Mədyən sulağına gəlib çatanda quyunun yanında (heyvanlarına) su verən adamlar gördü. Onların yaxınlığında da (qoyunlarını o biri heyvanlardan) geri çəkən iki qız görüb: “Sizə nə olub?”– dedi. Onlar dedilər: “Çobanlar (heyvanlarını) sürüb aparmamış biz (qoyunlarımıza) su verə bilmirik. Atamız da çox qocadır”.
Yusuf 58
Yusufun qardaşları (Misirə) gəlib onun yanına daxil oldular. (Yusufu) onları tanıdı, onlar isə onu tanımadılar.70
(Yusif) onların yüklərini hazırlatdığı vaxt qardaşının yükünün içinə bir su qabı (piyalə) qoydu. (Karvan yola düşdükdən) sonra (arxalarınca) bir carçı: “Ey karvan əhli! Siz, həqiqətən, oğrusunuz!” – deyə haray çəkdi.

Gorunur dilleri bir olub Medyanla Misirin hemcinin Lut(es) qovmu ile Ibrahim (es) Hemcinin Yusuf (es) qardaslari Misire gelir carci onlari cagirir yeqin dilleri bir olub.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bu proseslər yavaş-yavaş olub. Bölünüb, rənglər dəyişib, fərqlənib, sifətlər dəyişib. Təbii ki, buna iqlimdə, yerdə təsir edib. Həmçinin də dillər də yavaş-yavaş dəyişilib. İndi biz dəqiq bilmirik ki, İbrahimin vaxtında guya ki, hamı bir dildə danışıb. Bunu Allah bilir. Lakin görsənir ki, yox.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#43 Guest

Guest
 • Guests

Posted 25 August 2015 - 11:01 PM

Salam aleykum
1) Bir muddet evvel forumda bele bir sual verilmiwdiki men wadliq evinde muhafizeci iwleye bilerem? sizde cavab vermiwdizki xeyr olmaz orda icgi satilir ve hemen puldan sene maaw verilir ona gore iwlemek olmaz, sonra size verilen bawqa bir sualda soruwulurki Banka pul qoymaq olar siz deyirsizki olar amma faizi goturmek olmaz yada sedeqe elemek lazimdi sehv elemiremse bele demiwdiz, bes nece olurki men banka pul qoyub faizini goturmesemde, bes o bank menim pulumla faiz verib pul qazanir ve men bu haram iwin gorulmesinde werik oluram bu ne qeder dogrudu?
2) sizden sual veriblerki forumda niye televiziya kanallarinda vaaz vermirsiz? sizde cavab vermisizki bizə imkan verilmir, qadağandır. Axi niye bele eliyirler niye qadagandi beyem medine telebeleri islam dinine devet elemirlerki, yoxsa bunlara serf elemir camaat esl islami tanisin bilsin, axi sizin qeder bu dovleti ve dovlet bawcisini terifleyen ikinci bir adam belkede yoxdu`bele oldugu halda niye gore bu qadagalara son verilmir axi?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Mən deyirəm ki, banka pul qoymaq olar. Əgər məsələn, yaşadığın yerdə əminanamlıq azdırsa, İslam bankı yoxdursa və evdə saxlamağa da qorxursansa, adam təhlükədədirsə, onda banka qoya bilər. Bir şərtlə ki, üzərinə faiz gəlməsin. Amma faiz gəlsə, onlara da saxlama. Götür. Sədəqə yox. Sadəcə məsələn, hardasa ayaqyolu tikirlər və s. Oraya versin. Savabda qazanmayacaq. Bu qaydalarla, yollarla deyirəm.
2) Burada bir dənə dövlət barədə fikirləşmək bir az düzgün deyil. Çünki yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, burada qüvvələr var. Həmdə şiə məzhəbi var. Onların (qonşu ölkənin) nüfuzu burada çox böyükdür. Ona görə müəyyən adamlar, dəstələr, orqanlarda adamlar var. Öz əqidələrini üstün sayıb mane olurlar. Hələ başqa cürbəcür səbəblər var. Ona görə. Həmçinin də vəhhabi söhbəti işib. Camaat avamdır bilmir. Yəni bu səbəblərə görə.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#44 Guest

Guest
 • Guests

Posted 28 August 2015 - 03:05 PM

Salam aleykum.
1)Hecc ziyaretine geden adam uchun deyirler ki, evvel ailesinin 1illik erzaq ehtiyatini qoyubsa gede biler. Diger terefden de bele deyenler var ki, eger qonshusunda, qohumlarinda kasib olan varsa yene getmemelidir. Ve ya bu qeder xesteler var ehtiyac icindedirler olara pul yigiminda, sagalmalari ucun komek etmelisen. Bele ishler daha savab olar neinki, qonshusunu, qohumunu, xeste olani komeysiz qoyub hecce getmekdense. Beyem imkani olan imkani varsa mutleqdir ki, hamini doyursun, butun xestelere yetishsin? Buna Allah rizasi uchun aydinliq getirin eslinde nece olmalidir?
2) Tutalim yolnan adam gedir namaza, yolda her hansi 1 maneye var. Bu maneye avariya torede biler ve ya insanlarin gedish gelishine maneyedir. Eger bu adam dayanib o maneyeni yoldan kenarlasdirarsa namaza gecikmish olacaq ve qaza olacaq. Bezi adamlar deyiler ki, o adama, eslinde yoldaki maneyeni yoldan goturmelidir. Chunki insan heyatina tehlukeni uzaqlashdirir ve bununla daha chox savab qazanir. Eslinde nece olmalidir?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1) Bu dəvə ilə getmir ki, bir ilə qayıtsın. Bu təyyarə ilə gedir və 10-20 günə qayıdır. Ona görə boş söhbətdir. Və ya, məsələn, kasıblar var ailəsində, qohumunda, qonşusunda.. Onun həccə nə dəxli var? Məsələn, mən namaz qılmayım kimsə narahat olacaq. Elə şey yoxdur. Bu ibadətdir, fərzdir. Hətta o qonşulara da getmək vacibdir. Əgər imkanları yoxdursa, getməsinlər. Amma bunun imkanı varsa, bu getməlidir. Həccə getməsin, kasıblara kömək eləsin. Elə şey yoxdur. O ola bilər ki, dəfələrlə getdikdən sonra gələcəkdə seçim edə bilər. Yenə də o, azaddır. Pul onundur. Seçimi o, edə bilər. Amma boynuna qoymaq ki, sən belə edəmməzsən. O düzgün deyil.
2) Təbii ki, imandandır ki, onu götürməlisən. İslam hələ 14 əsr bundan qabaq yolların təmizliyinin, təhlükəsizliyinin tərəfdarı olub. Bu məsələlərə toxunub. Hətta imanın bir mərtəbəsindən görüb. Daşı götürsə namaza gecikəcəksə, o problem deyil. Əgər namaza geciksə, tələsmək lazım deyil. Qoy o maneəni götürsün, getsin sonra namazı qılsın. Ya çatacaq orada qılacaq, ya da inşəAllah, ikinci camaata çatacaq.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#45 Guest

Guest
 • Guests

Posted 29 August 2015 - 10:37 AM

Sual veriblerki arasdir gor niye Xanim Fatime(es) qebrin gizledilmesin isteyib?Xarici dusmen qorxusu yoxidi qebirine ibadet qorxusu yoxidi cunki onan daha efzellerin qebri melum idi yerde qalir daxili dusmen.Mende arasdira bilmirem ereb dilin bilmediyime gore
2 sual buduki deyibler gor Aise xanim(ra) nece olub.Neden olub?

Cavab:

1) Bu cəfəngiyatdır, boş söhbətdir. Fatimənin qəbri elə ən görünən yerdədir. Elə Bəqi qəbirstanlığına girəndə 10-15 metr qabağa gedirsən. Sağdadır. Elə oraya girəndə ən görünən qəbir Fatimənin qəbridir. Guya ki, Fatimənin qəbrini gizlətmək istəyib. Bu yalandır, cəfəngiyatdır.
2) Əcəl gəlib dünyasını dəyişib. Kimsə onu öldürməyib.
Allah daha yaxşı bilir!


#46 Guest

Guest
 • Guests

Posted 29 August 2015 - 12:27 PM

Secde suresi 24 ayede kecen imamlar ve imam Ehmedin musnedinde gelen israil ogullarindaki 12 imam kimi hedisi haqqinda ne deye bilersiniz.Ehli sunnede 12 imam var amma kim olmagi deqiq deyil.imamin olmagida vacibdi.Yerde qalir kim olmagi ceferiler deyir bizde 12side var amma ehli-sunne 6sin sayir 12cinin geleceyin deyir 5-i namelumdu.Kim dovrunun imamin tanimadan hedisine esasen deyirler gorursen dinin eslidi tanimaq merifet usuliddindir.Buna ne deyirsiniz?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
O hədis səhihdir. O hədisdə bir ləfzdə gəlib, 12 əmir, bir ləfzdə gəlib 12 xəlifə. Sadəcə o demək deyil ki, ancaq 12 imam, xəlifə olacaq. Sadəcə gəlir ki, 12 xəlifənin vaxtında adillik olacaq. Söhbət odur. Yəni şiələrin dediyi 12 imama aid deyil və ya o demək deyil ki, imam yalnız 12 dənə olacaq. Sadəcə deyilir ki, 12 imamın vaxtında adillik olacaq.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#47 muslimka99

muslimka99

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 7 posts

Posted 29 August 2015 - 05:46 PM

Salam alekum.eger duz yere yazmadimsa uzr isteyirem burada tezeyem bawim yaxwi cixmir.Weyxden talak movzusunda soruwmaq istediyim bir nece sual var..Koranda talak suresinde yazilirki talak uc defe deyilmelidir birinci ve ikinci talakdan sonra qaytarmaq olur bir soz ie kebinsiz ucuncuden sonra yalniz bawqasina gedib ve o onu bowayandan sonra birinci erine qayida biler.Menim bawima bu hadise gelib men deqiq cavab axtariram bu mene cox vacibdir bilmek.Erimle mubahiseden sonra mene el qaldirdi deye men gezebde hec kime demeden erimden xebersiz icazesiz evi terk etdim geldim ata evine hemin gunde pewman oldum erime yazdimki inciyerek eledim sehv eledim bagiwlasin ayrilmaq meqsedim olmayib anamda daniwdi amma erim mene hec bir cavab vermeden Allahin adi ile niyyetim bowanmaqdir yazdi ve dalnca Allahin adi ile seni bowayiram..Men bunu hec gozlemirdim ve elimden geleni etmek ucun ki ailem dagilmasin ve bilerek ki uc ay iddia vaxtim var istese bariwa biler anamla qayitdim er evine hamidan uzr istedim qaynanama baldizim meni bagiwladilar qaynatam meni saymadi erimde bariwmadi gore gore k men pewmanam ezab cekirem ne qeder dedim evezinde o menden aciqi cixardirdi oz sozleri ile hereketleri ile hetta ayri otaqda yatdi uzr isteyirem.bir sozle menimle bariwmadi ve iki ay yarim men umudle gozledim belkem bariwar amma gorurdum yox ki yox ve menim ucun cox cetin idi bunu gormek cox pis olurdum qardawim ora gelende onunla qayitdim iddiia vaxtim bitib artiq.Erim deyirdi mene ki men seni artiq bowamiwam ve men deyende ki iddiia vaxti men er evinde gelib qalmaliyam deyirdi mene bu o vaxt edilirki eger niyyetde tenbeh etmek qaytarmaq varsa amma men er evine qayitdim ve onun qaynatamin yaninda bawi aciq gezirdim.Men erimden bir defe talak almiwam mene bir defe yazib bowaniram, iddia vaxtin ikinci ayinda ona xeber verdim lakin o mene bowaniram demedi iddia vaxtinin ucuncu ayida kecdi biliremki artiq biz bowanmiwiq bir birimize namehremik.Erime deyendeki bes Koranda uc defe talak demelisen ve sahidler olsa daha yaxwi o mene deyirdiki elm telebeleri ile meslehetlewir ve bir defe demekde kifayetdir esas niyyetdir.Menim sualim size weyx budurki eger iwdir o menimle ozu havaxtsa bariwmaq istese biz teze kebin kesib er arvad ola bilerik?yoxsa men bawqasina getmemiw ve o meni bowamamiw buna qayida bilmerem?bu mene cox qaranliq qalib cox xaiw edirem mene geniw izah edin bunu qardaw.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əgər əriniz sizə talaq deyibsə, iddət müddəti qurtarıbsa, artıq siz azadsınız. Təbii ki, səhv sizdə olub ki, getmisiniz. Hər halda əgər barışsa, qaytara bilərsiniz. İddət müddəti qurtarıbsa, ancaq yeni kəbinlə qaytara bilərsiniz. Yox, əgər iddət müddəti qurtarmayıbsa, elə sözlə də qaytara bilər. Artıq o ərin halına qayıdır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#48 Guest

Guest
 • Guests

Posted 31 August 2015 - 04:28 AM

Salamun aleykum. Qardaş yazıları niyə buraxıb sonra silirsiz? Birdə mənim loginim niyə görsənmir? Verdiyim son yazılar Guest adı altında çıxır? Allah xeyrlə qaşılıq versin.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əslində pozmuruq. Əgər təkrar olsa və ya cavab vermişsə. Əgər pozmuşuqsa, ola bilər biz tərəfdən səhv olsun. Hər halda yenidən yollayın cavab verilər, inşəAllah.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#49 Guest

Guest
 • Guests

Posted 31 August 2015 - 10:44 PM

bizdə həyətdə meyvə ağacı var onun dibinə pişik bayra çıxır həmin ağacın meyvəsin yemək olar?Belə hallarda nə etməlisən?

Cavab:

Yeyə bilərsən. Problem deyil.
Allah daha yaxşı bilir!


#50 Guest

Guest
 • Guests

Posted 01 September 2015 - 07:07 AM

Salam aleykum. Xesteliklere sebr etmeyib usyan etmek nece olur? Eger men agrilarimdan, xesteliyimden shikayetleniremse, tez-tez bu barede deyib hekime getmek isteyiremse bu usyandi?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Xeyr, bu üsyan deyil. Həkimə, bilən adama danışırsan ki, əlacı tapılsın. Bu, xeyr, üsyan deyil.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#51 Ummu Yahya

Ummu Yahya
 • Guests

Posted 01 September 2015 - 09:20 AM

Salamaleykum Qamet qardash.
Meselehetinize ehtiyacim var.
4 ildi aile qurmusuq. Men aile qurandan ishleyirem. Yoldasim ishlemir, bir nece defe ish qurmaq isteyib ama alinmayib, zererle cixmisiq. Allahin qederi. Alhemdulilleh. Yani bu alinmayan ishlerden sonra umumiyyetle ish baresinde dusunmur. Men ona nese deyirem hirslenir deyir sen mene bele sheyler dediyine gore baxarsan evezini cixacagam. SubhenAllah neyin evezini? Men ishe gedirem ishden gelirem eve ushaqlar korpedi, onlarla meshgul oluram yemek bisirirem ev ishlerimi gorurem yene seher qaciram ishe. Ushaqlari dayede qoyuram. Kirayede qaliriq. Yani bu qeder problemlerimiz Alhemdulilleh ola ola, o nese mesuliyyet hissi hiss elemir. Menim de onun uzerinde haqqim oldugunu dusunmur. Ancaq oz haqqlarini mene qadagalar qoymaginiz ve s. islamda kishinin xeyrine ne haqqi varsa hamisindan maksimum istifade edir. Bes men ne edim? Insanin esebleri dozmur. Muselman kishilere qarshi ikrah hissi oyanir. Etrafimda olan ailelerden 2sinde de eyni problemdi. biri hetta odereceye catdi ki boshandilar.
Men ne edim. Mene ne meslehet gorursuz. Heqiqeten cetin veziyyetdeyem. Allah asanlasdirsin. Men dediyim sozlere de qulaq asmir. Nese deyende qiciqlanir, menden evez cixacagini soyleyir. Ailem mashin da alib verib ona. bu mashinla ishe de dalimca gelmek istemir. SubhenALLAH. mesele hansisa ehsyalarda deyil dunya malidi hamsi. Sadece mende isteyirem muselman bacilarimiz kimi evde oturum ushaqlarimi terbiye edim kitab oxuyum. Allah sukurler olsun hele calisiram imanim zeiflemesin. Ama tebii ki gundelik bu qeder dunya ishi ile mesgul olan adamin axireti ucun calismagina az vaxti qalir. bes ushaqlari nece dolandirim? kiraye pulu daye pulunu yoldasimin xerclerini nece qarsilayim? Allah asanlasdirsin. Ama cox yorulmusam. Mene bir meslehet verin. Allah bizim qelbimizi dini uzerinde sabit etsin.

Allah sizden razi olsun. Meslehetiniz gozleyirem.
Salamaleykum va rahmatullahi va barakatuhu.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Hər halda çalışın ərinizlə yaxşı davranın. Ərinizlə çox mübahisə etməyin. Çalışın onun istəklərini edin. Ailənin qorunmağı üçün.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#52 Suallar

Suallar
 • Guests

Posted 01 September 2015 - 12:29 PM

Hörmətli elm tələbələrimizə Allahın salamı olsun!

Dəyərli elm tələbəsi Şeyx Qamətə bəzi suallarım vardır. Lütfən cavablandırsın.

1)Maslahətu Mursələ İcma üçün sənəd olub-olmayacağı barədə gözürüşünüz nədir?
2)Məsləhət düşüncəsinə dayanan İcmanın hökmü nədir?
3)Qiyas yolu ilə fərdə tətbiq olunmasına qərar verilən hökm qiyasın nəticəsidir, yoxsa rüknudur?
4)Üsulçular hikmət kəliməsini istifadə edəndə nəyi nəzərdə tuturdular?
5)Üsulçular illət ilə bağlı hansı şərtləri irəli sürmüşlər.
6)İllər və hökm arasında münasibəti necə araşdırmaq olar?!
7)Məsalihul mursələyə görə hökm vermənin şərtlərini izah edərdiniz.
8)Təxricul mənat, tahqiqul mənat və tənqihul mənatın nə olduğunu izah edərsiniz.
9)Məsalihul mürsələnin qiyas ilə birləşdikləri nöqtələr nədir?
10)Zərurət və ehtiyac səbəbi ilə istihsan və Qapalı kiyas səbəbi ilə istihsan deyildikdə nə nəzərdə tutulur?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Suallardan görsənir ki, əgər sən bunların cavablarını eşitsən, başa düşəcəksənsə, yaxşı olar ki, əgər bu məsələlər aydın deyilsə tələbələrin biri ilə otur usuli fiqh kitabından bu fəsillər barədə açın onunla oradan oxuyun. Ən salamatı budur.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#53 kenan ehmedov

kenan ehmedov
 • Guests

Posted 01 September 2015 - 10:47 PM

salam aleykum ve rahmetullah, eziz qardas size ve butun elm telebelerine minnetdaram, ixlasla.com sayti o qeder faydalidir ki, artiq elhemdlilleh camaatimiz xeyli elm alir, avtobusda, masinda, metroda, is yerinde, her yerde bu saytdaki xutbeleri dinleyib elm alirlar. Allah size komek olsun. Intehasi bu saytin ne vaxtsa baglanacagindan qorxuram. Bu qeder derslerin hamisinin puca getmesini istemirem. Heyfim gelir, hec olmasa butun sayt disklere yazilsaydi ela olardi. Salam aleykum ve rahmetullah.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Mən öz fikrimi bildirmişəm. Mən elə belə demirəm. Nə dediyimi bilirəm. Bu nəyəsə görə deyil. Başqa şeyə görə deyil. Bu sadəcə bu saat müəyyən mənhəc məsələləri ortaya qoyulub. Orada bəzi məlum olmayan adamlar var. Mən sadəcə orada olmağımı istəmirəm. Ona görə də mən deyirəm ki. əgər belə dərsləri olan başqa sayt varsa, oraya üstünlük verin. Vəssalam. Bu mənim mövqeyimdir. Başqa burada heç bir şey daşımıram. Ancaq əqidəmə, mənhəcimə görə.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#54 Guest

Guest
 • Guests

Posted 02 September 2015 - 08:03 AM

Salam aleykum
Qardas menim qaynim icki icir.amma daim ickili olmur.bir de gorursenki1 ay icir dayanmadan 3-4 ay icmir.Ara verende ickiye sistem qoyulurki qani temizlesinler o sistemide men qoyuram.sistem qoydugum vaxt tek olmuram yanimda ya yoldasim,ya qaynanam olur.Menim ona sistem qoymagim duzgundu ya yox?Her 4 -5 aydan bir demek olarki bu hal tekrarlanir.Ozum tibb bacisiyam.Yoldasim maraqlanmisdi bu barede ona demisdilerki otaqda tek qalmamaq sertiyle olar.Ureyim sakit olmadigi ucun ozum de sorusmaq istedim.Qaynim olsada namehremdi menim ucun.Cavaba gore cox sag olun.Allah elminizi artirsin.
Salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəli, eləyə bilərsiniz. Əgər evdə başqa heç kəs bilmirsə. Başqa adam çağırmaq mümkün deyilsə. Amma otaqda tək olmayın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#55 kamran9696

kamran9696

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 4 posts

Posted 03 September 2015 - 06:40 AM

Salam Aleykum
Eger bir insan hansisa bir isde Allaha and icibse(meselen musiqiye bir daha qulaq asmayacaq), onda o her defe musiqiye qulaq asanda keffare vermelidi? Yoxsa sadece birinci defe?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əgər bacarmayacaqsa, and içmək lazım deyil. Özünü yükləyir. Əgər qulaq asıbsa, əlbəttə kəffarəsini verməlidir. Amma bu o demək deyil ki, sonra otursun həmişə qulaq assın. Ümumiyyətlə çəkinsin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users