Jump to content


Photo

15 декабря 2006 года


 • This topic is locked This topic is locked
224 replies to this topic

#201 Guest

Guest
 • Guests

Posted 28 February 2007 - 06:54 PM

Salam,atam serxos olursa onu eve buraxmaya bilerem?Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Xeyr. Atanı burax. Sadəcə cahildir. Dua et onun üçün.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#202 Camal oglu

Camal oglu
 • Guests

Posted 28 February 2007 - 11:28 PM

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM.. ASSALAM ALEYKUM VE RAHMATULLAHI VA BARAKATUHU.. Momin gardashim meslehetiniz lazim.Bir neche gadin gohumlarim var ki,menim onlarin exlagindan shubhem var.SHubhe esla hegiget deyil,ancag davranishlari ve eshitdiklerim meni chox narahat edir.Bu insanlar evime gelib gedirler ozumde evliyem iki giz ushagim varve men bu insan gunah ehlindendirler,olardan biri toylarda mugennilik edir,evime her gelishlerin de devet edirem ancag nece deyerler xeyri yoxdur ALLAH bu insanlara hidayet vemeyib.SHubhesiz ki ,hidayet veren ALLAH-dir,indi beleveziyyetde men ne etmeliyem.govmagda bir musalmana yarashmaz. ASSALAM - ALEYKUM- VERAHMATULLAHI VEBARAKATUHU..Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Xeyr. Onları qovmayın. Bacardığınız qədər onları dəvət edin. Dua edin Allah onları dəyişsin. Allah sizə kömək olsun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#203 Guest

Guest
 • Guests

Posted 01 March 2007 - 02:23 PM

Цитата
Hətta Aişə radiyallahu anhə Rəsulullahın sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə İbn Teymiyyənin gətirdiyi kimi bəzi məsələlərdə cahil idi. Aişə radiyallahu anhə Rəsulullahdan soruşur: “Ya Rəsulullah! Məgər Allah bütün insanların qəlbindən keçənlərdən xəbəri var mı?”. Bu göstərir ki, Aişə radiyallahu anhə bu məsələdə cahil idi. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm isə cavab verir ki, “bəli”.


Qamət, səni Allahın salamı ilə salamlayıram!

Sənin gətirdiyin dəlillərə diqqət edənlər bəlkə də bəzi şeyləri görə bilmirlər, lakin sən hətta öz əqidəni dəstəkləmək üçün sözü tam bir şəkildə söyləmirsən. Belə sözlərin çoxdur, lakin mən sənə hələ ki, Aişə, radıyallahu anhə, haqqındagətidiyin hədis barədə bir iki şey xatırladıram.

-İlk əvvəl onu qeyd edim ki, İbn Teymiyyənin gətirdiyi hədis (Məcmuul-Fətava, 11/412) İmam Əhmədin "Müsnəd"indəndir və zəifdir.

-Hədisin daha səhih sənədlə gələn şəklində isə hədis belədir. Hz. Aişə sual verir: "İnsanlar nə gizləsələr də onu Allahu Təala bilirmi? Bəli!" Bu hədis İmam Muslimin "Səhih"ində "Kitəbul-Cənaiz" adlı bölümünün sonuncu hədisidir. Və hədisdə də göründüyü kimi, Hz. Aişə özü sual verir və özü də cavabını verir. Bu hədisin şərhində İmam Nəvəvi, rahiməhullah, deyir:
"Usul kitablarında (hədis) bu şəkildədir.Sanki o, "İnsan nə gizləsə dəonu Allahu Təala bilirmi?" soruşmuş və sonra özünü doğrulayaraq "Bəli!" demişdir." ("Sahihu Muslim bi Şərhin-Nəvavi", 7/44)

-Daha sonra isə bunu qeyd etmək istəyirəm ki, səndən şirkdə cəhalət barəsində sual verdikdə, sən bir çox hədislər içində Aişənin bu hədisini gətirirsən. Halbuki, bu Allahın bəzi sifətlərində cahil olanlara aiddir və bunu şirk ilə qiyas etmək doğru deyil. Allahın bəzi sifətlərindən cahil olmaz, insanı dindən çıxarmaz, halbuki, Quran və sünnətdən nəsslərlə sabitdir ki, böyük şirk ilə ibadəti qarışdıran insan nə qədər də kəlimeyi-şəhadəti söyləsə də o insan müsəlman deyildir.
Təsəvvür edin ki, bir insan kəlimeyi-şəhadəti söyləyir və etiqad edir ki, Ummu Nəbib adlı bir qadın insanın nə hacəti varsa, onu ödəyir və qəbrinin yanında bu insanın qəbrini tavaf edir və ona ruku edirlər...belə insan cahillərin ən cahili olsa da müsəlman sayılmaz!
Ona görə də sifətlərdə edilən küfr ilə şirki eyni səviyyədə tutma, insanlara hər şeyin öz hökmü olduğunu söylədiyin halda, özün bir çox şeydə fərq qoymadan hökm verirsən! Bunları isə mən demirəm, sifətlərdə edilən küfrün istisna olduğunu Şeyxul-İslam deyir və bax: "Məcmuul-Fətava", 7/538, 574,152, 149Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Düzün desəm sizin yazınıza təəccübləndim. Deyirsiniz ki, mən aydın danışmıram. Yaxşı gəlin sizin danışığınıza baxaq. Birincisi oxucunu aldatmaq üçün gətirirsiniz ki, hədis zəifdir. Sonra həmin hədisi gətirirsiniz ki, hədis Səhih Muslimdə var. Deməli hədis səhihdir. Bu yalnız mənim əqidəm deyildir. Sələfi Salihin əqidəsidir. Mən sadəcə İbn Teymiyyənin sözünü gətirdim. Cahilliyi üzr gətirəndə bu hədisi gətirir. Məsələ aydındır. Mən öz sözümü gətirmirəm.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#204 Guest

Guest
 • Guests

Posted 01 March 2007 - 02:45 PM

Qamət, yuxarıda verdiyim suala əlavə olaraq da qeyd etmək istəyirik.
Sən əməli küfrü insanı bir-başa dindən çıxaran küfr kimi görmürsən, yani sənə görə əməli küfrlərin hamısı əslində kiçik küfrlərdir və bu Şeyx Albaninin söylədiyidir. Və sənə görə yalnız etiqadi küfrlər böyük küfrlərdir.

Lakin Şeyx Hafiz əl-Hakəmi belə deyir: " Bizə görə zahirdə bütlərə səcdə, Quranı xəfifə alma, peyğəmbərə təhqir, Din ilə lağ və başqa əməllərin hamısı "əməli küfr" olaraq qəbul edilir..."Kiçik küfrü əməli küfr olaraq müəyyən etdiyimizə görə, bunları edən necə Dindən çıxar?" deyərək soruşularsa bu cavabı veririk: Bu sayılan dörd əməl və buna bənzər əməllər sadəcə orqanların əməli olaraq meydana gəlib, insanlar üçün açıq-aydın görünməsi səbəbi ilə əməli küfr olaraq adlandırılmışdır. Ancaq bunların meydana gəlməsi ilə birlikdə niyyət, ixlas, məhəbbət, ittiba kimi qəlb əməlləri ortadan qalxar. Bunlar meydana gəldikdə qəlb əməllərindən heç biri qalmaz. Bunlar hər nə qədər zahirən meydana gələn şeylər olsa da, bunlarla birlikdə mütləq itiqadi küfr də meydana gəlir. Biz, kiçik küfrü mütləq şəkildə əməli küfr olaraq qəbul etmirik. Bilavasitə sırf əməli olan, etiqadı tələb etməyən, qəlb sözü və əməlinə tərs düşməyən əməli küfr olaraq qəbul edirik." (Alamu's-Sunnəti'l-Mənşurati, s: 83)

Bu sayılan dörd əməl və buna bənzər əməllər əgər diqqət etsən anlayacaqsan ki, bu dörd əməl və bunlara bərabər digər əməllər (Özünü İslama aid edib, daha sonra Allahın Şəriətini hökmdən salan və bəşəri qanunları yerinə gətirənlər, demokratiya ilə hökm verib, demokratiyanı insanlara məsləhət görənlər və s.) sırf əməli küfrlərdir və bunlar insanı dindən çıxardar...
Eynilə əməli küfrü yalnız kiçik küfr kimi görən alimlərdən də biri Məkkənin müftüsü Əhməd Zeyni Dəhlan olmuşdur. Şeyx Muhamməd ibn Bəşir əs-Səxsuvani əl-Hindi bu barədə ona qarşı yazdığı "Siyanətul-İnsan an Vasvasətiş-Şeyx Dəhlan" adlı kitabının 367-368-ci səhifələrində cavab vermişdir və bu fikrin batil olduğunu dəlillərlə izah etmişdir.
Bu barədə eləcə də bax: əş-Şavkani, "əd-Durrun Nədid", s: 49, Sıddıq Həsən Xan, "əd-Dinul-Xalis", 4/87-92.

Yuxarıda isə qeyd etdiyim kimi, bir insan qəbirlərə ibadət edərsə, belə insan cahil olsa da müsəlman sayılmaz. Bu barədə İmam əs-Sanani bunları deyir: "Əgər desən ki, bu qəbrə ibadət edənlər belə deyirlər: "Biz nə Allaha şərik qoşuruq və nə də Ona hər hansı bir şeyi dənk tuturuq. Övliyaya sığınmaq və onlara inanmaq şirk deyildir." Mən də deyirəm: Bəli! qəlblərində olmayan şeyi ağızları ilə söyləyirlər. Lakin bu, onların şirkin mənasını bilmədiklərini göstərir. Övliyaya təzim və onlar üçün qurbanlar kəsmək özü bir şirkdir. Allahu Təala belə buyurur: "Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs!", yəni bir başqası üçün deyil! Zərfin önə keçirilməsi də bunu ifadə edir. Yenə belə deyir: "Şübhəsiz məscidlər Allahındır. O zaman Allahla birlikdə bir başqasına dua etməyin!" Daha əvvəl zikr etdiyimiz kimi Rasulullah, səllallahu aleyhi va səlləm, riyanı şirk olaraq adlandırdığı halda, bu bəhs edilənlər üçün nə söylənilməlidir? Onların övliyaları üçün etdikləri şeylər müşriklərin etdiklərinin eynisidir ki, onlar bu səbəblə müşrik olmuşdular. Bu səbəblə "Biz Allaha şirk qoşmuruq" deməkləri onlara heç bir fayda verməz. Çünki əməlləri sözlərini yalanlayır." (əs-Sanani, "Tathirul-İtiqad", s: 23-24)Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bu məsələ haqqında sələfi salih artıq danışıb. Ona görə də insanları çaşdırmaq lazım deyil. Bilməyənlərin bu məsələyə girişməsi lazım deyil. Fərqi yoxdur küfr kiçik olsun böyük olsun. Demək olar ki, küfrün çox hissələrində insana hüccət qalxmayınca qəsdi bilinmiyincə bu o demək deyildir ki, ona hökm tətbiq olunmalıdır mütləq. Bu məsələ aydındır. Hətta kiçik elm tələbəsi bunu öyrənsə başa düşər. Siz nə üçün məsələni bu cür başa düşürsünüz. Həmçinin İbn Teymiyyədən gətirdiyiniz məsələlərdə (mən baxdım İbn Teymiyyəyə) sizin əleyhinizə qarşı dəlillər çoxdur. Şeyx başqa məsələlərdə üzr gördüyü kimi bu məsələlərdə də üzr görür. Çünki aydın məsələdir. Alimlərin əksəriyyəti təvil məsələsində bu əqidədə olublar. Ona görə. Həmçinin başqa məsələlərdə də. Əgər tövhid İslamda böyük yer tutduğundan bunda üzr varsa (Ad və Sifətlər Tövhiddə üçüncü yer tutur). Bunda üzr varsa başqa məsələlərdə necə? Görünür ki, məsələləri bir tərəfli öyrənmisiniz və ya aldanmısınız, ya da elminiz zəifdir.
Görsənir ki, sizi yenə aldadıblar. Və ya siz sələfin əqidəsini bilmirsiniz və ya məni yaxşı tanımırsınız. Mən heç vaxt deməmişəm ki, əməli küfr kiçik küfrdür. Mən sələflər dediyi kimi deyirəm: İman dil ilə demək, qəlb ilə təsdiqləmək , əzalarda göstərməkdir. İman artıb azalır. İtaətlə artır və asiliklər azalır. Küfr var dindən çıxaran və çıxarmayan. Küfr həm dildə, əməldə, etiqaddda olar. Küfrün növlərindən yalan, üz döndərmək, təkəbbürlük və s. var. Bunlar mənim əqidəmdir. Görsənir ya sizi aldadıblar, ya yalan danışırsınız, ya da məni tanımırsınız. Bu üçündən biridir.
Sadəcə məsələ bundandır ki, biri küfr etsə ona bəyan etmək lazımdır, qəsdini bilmək lazımdır. Məsələn Muaz və Xatib ilə əlaqədar, Aişə hədisi, özünü yandırmağı vəsiyyət edən kişi məsələsi. Hədislərdə Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm onlardan qəsdini öyrəndi. İnsanın əməlində etiqadında küfr ola bilər. amma dərhal hökm vermək lazımdır. Bəzi küfrün növlərində sələflər üzr görmürlər: Allahı söymək, din ilə istehza etmək, Quranı nəcis olan yerə atmaq, Rəsulullahı sallallahu aleyhi və səlləm söymək və s. Məsələ aydındır. İnsanları çaşdırmaq lazım deyildir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#205 Guest

Guest
 • Guests

Posted 02 March 2007 - 12:05 AM


قال المام ابن عابدين الحنفي في ردّ المحتار على الدر المختار وهو من اشهر كتب المتاخرين في الفقه الحنفي ما نصّه
"مطلب في أتباع ابن عبد الوهاب الخوارج في زماننا: قوله: "ويكفرون أصحاب نبينا (صلّى الله عليه وسلّم)" علمت أن هذا غير شرط في مسمى الخوارج، بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، والا فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه، كما وقع في زماننا في أتباع محمد بن عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلّبوا على الحرمين، وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة، لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنّة قتل علمائهم حتى كسر الله شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكرالمسلمين عام ثلاث وثلائين ومائين وألف".

رد المحتار على الدر المختار (4/ 262) كتاب البغاة

İbni Abidin kimi böyük alim Temimiye xavaric deyir...Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Ola bilər bəzi məzhəb, sufi alimlərindən belə şeylər çıxsın. Həmçinin siz dediyiniz də ola bilər. Lakin bu o demək deyildir ki, AbdulVahhab xavaricdir. Əksinə xavariclərin əleyhinə olub. AbdulVahhabın kitablarını oxusanız buna şahid olacaqsınız.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#206 shax-ismail

shax-ismail
 • Guests

Posted 02 March 2007 - 12:51 AM

Salam,Sunni ve shie terigetlerinde en esas ferg nededir.Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!

Əsas fərq əqidədədir. Allaha, peyğəmbərə, səhabələrə, əhli beytə baxış. Həmçinin ibadətdə də. Şiələr 12 imamı peyğəmbərlərdən, səhabələrdən üstün sayırlar. Həmçinin say qoyurlar (12). Əhli sünnə isə onları sevir, lakin Allah və Rəsulunun buyurduğu şəkildə. Şəriət çərçivəsindən kənara çıxmırlar.

Ən mühüm fərqlərdən həmçinin odur ki, Əhli Sünnə vəl Camaat Rəsulullahın səhabələrinə qarşı rəhimlidirlər. Onlar belə deyirlər:
“Onlardan (mühacirlərdən və ənsarlardan) sonra gələnlər belə deyirlər: “Ey Rəbbimiz! Bizi və bizdən əvvəlki iman gətirmiş (din) qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlblərimizdə iman gətirənlərə qarşı kinə (həsədə) yer vermə. Ey Rəbbimiz! Sən, həqiqətən, şəfqətlisən, mərhəmətlisən!” (Həşr, 10).
Onların səhabələrə olan mövqeyi məlumdur. Səhabələrin mürtəd olduqlarını deyirlər. Bununla eyni zamanda onlar Rəsulullaha dil uzadırlar. Çünki kişi dostunun dini üzərindədir. Əgər dostları belədirsə deməli Rəsulullah da belədir onların sözünə görə. Bundan Allaha sığınırıq.

Həmçinin İslam dininə qarşı da böhtan atırlar. Çünki din bizlərə səhabələr, Rəsulullahın sallallahu aleyhi və səlləm dostları vasitəsilə çatdırılmışdır. Əgər onlar şərəfsiz, xain olublarsa o zaman din bizə necə çata bilərdi?
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#207 Abdulalim

Abdulalim
 • Guests

Posted 02 March 2007 - 06:16 PM

salam aleykum
Seyx bir sual meni çox maraqlandırır.mən bir neçə kitabda bunu oxumuşam nəsə bir birərinə zidd görsənir.
1.Kişi öz zövcəsinin övrət yerinə baxa bilərmi?
2.hamamda yaxınlıq etmək olar?Peyğənbər s.a.s buyurub ki allahdan utanmaq lazımdır,yəni hamamda tək çiməndə övrət yeri örtülü olmalıdır.Başqa bir hedisde Aişə r.a buyurubki biz peyğənbərlə bir yerdə çimərdik.Zövcə ilə bir yerdə çiməndə övrət yerini bağlamamaq olar?
Men bunları M.Nasirəddinin "evlənmə ədəbi" kitabında oxumuşamCavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Öz ərinə baxmaq olar.
2. Olar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#208 Guest

Guest
 • Guests

Posted 02 March 2007 - 07:16 PM

Salam aleykum.
Siz iddia edirisz ki tekfir ehi Seyyid Qutub Mevdudi ve bu kimilerin kitablarını oxuyurlar...
Lakin men onların saytlarına baxıram...Sayılanlardan heç birinden sitat getirilmir...
Hetta ziyaeddin el qudsiden bele..Hetta ordakılardan bezileri onun şeri elmlerden cahil sıradan bir adam olduğunu iddia edirler...
Ve müşahide elemişem onlara bir sual verende çalışırlar ki mövzu etrafında alimlerin sözlerini neql etsinler...(misal üçün Peyğemberlerle tevessül ve şefaat mövzusuna baxın)
Ancaq siz suallara öz sözlerinizle cavab verirsiz.(çox hallarda) Bu yönde onlardan ibret alsanız mence faydalı olar...
Meqsedim sizi pislemek deyil. xahiş edirem düz başa düşün....Men xavaric de deyilem. sadece edaletli olmaq isteyirem...Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!

Mən ibrəti Rəsulullahdan, səhabələrdən, alimlərdən alıram, zəlalət əhlindən yox. Zəlalət əhlindən kiminsə gözəl danışması təbiidir. İmam Şafi buyurur: “Dəlili hər kəs gətirə bilər. Əsas odur ki, dəlil Allah və Rəsulunun istədiyi kimi olsun. Lakin o demək deyil ki, o səhih əqidədədir. Suallara qısa cavab verməyimin səbəbi isə vaxt məhdudiyyətidir. Sualları bəzən maşında, kitab olmayan yerlərdə cavablandırıram. Ətraflı cavab verməyə vaxt çatdıra bilmirəm. Lazım olanda bəzi yerlərdə dəlilləri qeyd edirəm. Zəlalət əhli isə təkfirçilərdir. Onlar deyirlər ki, yer üzü kafirdir hamısı. Hətta Məkkə belə! Bunlardan başqa. Cümə namazı yoxdur, camaat namazı yoxdur deyirlər. Qadınları özlərinə halal ediblər. Alimlərdən söz götürmürlər. Təqlid hesab edirlər. Sözü götürüb birbaşa tətbiq eidrlər. Ona görə də elə saytlara girməyi sizə məsləhət görmürəm. Sadəcə sələfin adından istifadə edərək insanları torların a salırlar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#209 Elly

Elly
 • Guests

Posted 02 March 2007 - 07:21 PM

Salamaleykum!

1) Sheyx, olar ki namazda fatihe suresinden sonra oxunulan (2-ci) surenin yarisini ya da bir neche ayelerini oxumaq? (eger surenin ozu chox uzun olsa)

2) Ev hesheratlarini oldurmek olar? Meselen qarishga, milchek, horumchek, agciqanad?

Allah razi olsun!Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Olar
2. Zərər verən nə varsa öldümək olar. Təbii ki, insandan başqa.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#210 Abdullah

Abdullah
 • Guests

Posted 03 March 2007 - 10:51 AM

Цитата (Hecer @ Feb 23 2007, 11:47 AM)
Salam aleykum.

Sheyx, size bir nece sualim var:
1.Namaz qilmayan, lakin kelimeyi-shehadetini soyleyen, Allaha sherik qoshmayan insana kafir demek olarmi?Eger kafir demek olmazsa, onlari bashqa cur nece adlandirmaq olar?
2."Fasiq", "asi" sozlerinin deqiq menasi nedir?
3. Bu gune qeder (musteqillik elde etmeyimize qeder) , ele indinin ozunde de, bir sira muselmanlar, mohurle ve gunde 3 defe namaz qilaraq bidete you verirler.Amma mesele burasindadir ki, ekseriyyei duzgub tebligat olmadiqindan bele edirler, yeni onlar semimiyyetle inaninlar ki, etdikleri dogrudur ve Allaha da ehsanla ibadet edirler.Sizce, onlar bilmeyerekden yol verdikleri bidetlere gore  bagishlanacaqlarmi?
4.Ibadet eden shexs ibadetinde Allaha sherik qoshursa, yeni pirlere, ocaqlara gedirse, amma yene de, bunu bilrekden deyil, ibadetin terkib hissesi oldugu hesab etdiyine gore edirse, ona bashiglanma dushurmu?
5.Islam dinine gore arvad erine tam menada tabe olmalidir.Amma erin davranishi kobud olacagi , yerli-yersiz incitdiyi teqdirde bele,ona qarshi cixmaq olarmi?
Salam aleykum.

Əs sələmu aleykum.
Bir insan Allaha ibadət etmədiyi halda,zahirəndə kiməsə ibadət etmirsə, bu o,demək deyil ki, bu kimsə müsəlmandı.Kafirində zahirən halı belədir. Əslində bu kimsələr öz nəfslərini ilah edən kəslərdir.
(Ya Rəsulum!) Nəfsini özünə tanrı edəni gördünmü? Onun vəkili (zamini) sənmi olacaqsan? (Onu bəd əməllərdən sənmi çəkindirib saxlayacaqsan? O özü haqqı axtarıb tapmalı, ona nail olmalıdır!) 25/43.Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Sübhanallah! Sən o ayəni götürüb camaata hökm vermə. Kafirlə o adamı bir etmə. Bu isə asidir, fasiqidir. Soruşanda da deyir ki, mən müsəlmanam, şəhadəti deyir. Ola bilsin dəvət edən olmayıb, bilmir, təvil edib. Sadəcə kim nə etdisə bunu tətbiq etmək xatadır. Bu həm alimlərə, hətta səhabələr belə aiddir. Bu nədir? Hər kəs ağzına gələni danışır. Bu yaxşı nəticə verməyəcək.Allahdan qorxun. Məsələlərə geniş yanaşın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#211 AbuMuhammed

AbuMuhammed
 • Guests

Posted 03 March 2007 - 02:20 PM

Assalamu Allaikum va Rahmetullahi va Barakatuhu

Sheykh forumda cavab vermediyiniz xeyli suallar var. Meselen dekabr ayina aid olan suallar?

Birinci ushag doghuldugdan sonra ikinci ushagin olmamasi uchun gorunmag olarmi? Sebeb gadinda bezi zeifliklerin yaranmasi, birinci doghushdan sonra gorxu hissinin galmasi ve s.

Assalamu allaikumCavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Həkimin məsləhəti ilə olsa, zərər varsa, bir müddət qorunmaq olar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#212 Guest

Guest
 • Guests

Posted 04 March 2007 - 06:42 PM

Salam aleykum,siz niye cihad dedikde bunun eleyhine gedirsiniz.Bunu bilmeliyik ki,kafirler muselman torpaqlarina hucum etdikde cihad her bir muselmanin boynuna dusur.Burada hec bir alimin icazesi lazim deyil.Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Mən cihadın əleyhinə deyiləm. Səhv fikirdir. Mən alimlərin dediyini deyirəm. İslam fəsadın, fitnənin əleyhinədir. İnsanları, müsəlmanları zəlil etməyin əleyhinədir. Siz mənə deyin, cihad olan yerlərdə müsəlmanlar nə hala düşüblər? Zəifliyiblər. Kafirlərin əlində zəlil olublar. Bax mən elə bunun əleyhinəyəm. Yəni müsəlmanların uduzmasının əleyhinəyəm. Məgər sən bununla razısan? Əlbəttə sən də razı deyilsən. Cihadın şərtləri qaydası var. Şərtsiz qaydasız olmaz. Vəziyyətə baxır. Başçı olmalıdır, kafirlərə qarşı vuruşmaq üçün qüvvə olmalıdır. Qüvvə zəifidirsə, kafir güclüdürsə müdafiə etməyin də düzgün deyil. O zaman sülhə get ki, güclənəsən istifadə edərək. Səndən əfzəli sülhə getdi. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Indiki kafirlərin ən pisi ilə. Elə şərtlər ilə getdi ki, şərtlər adil deyil idi. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanların məsləhəti üçün getdi. Ona görə də həmişə belə məsələlərə geniş prizmadan baxmaq lazımdır. Mən cihadın əleyhinə deyiləm.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#213 Guest

Guest
 • Guests

Posted 04 March 2007 - 06:59 PM

Salam,zohr ve esr namazinda fatihe suresini sessiz oxumaliyiq?Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəli. Zöhr, Əsr namazında səssiz qılınır. Həmçinin məğrib namazının 3-cü, işə namazının isə 3-4 cü rukətlərində səssiz qılınır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#214 Muslimatun

Muslimatun
 • Guests

Posted 04 March 2007 - 10:21 PM

Salam aleykum
dla mujcin farz podkorachivat bruki? ili eto otnositsa k verxney odejde mujcin, kotoraya nazivaetsa djalabiya..?Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Да, это fərz (обязательно), т.к. по этому поводу имеется повеления. Посланник Аллаха (Да ниспошлёт Аллах ему мир и его семье) сказал, что одежда мужчины не должна быть ниже щиколотки.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#215 Ibrahim05

Ibrahim05
 • Guests

Posted 04 March 2007 - 11:37 PM

АССАЛАМУ АЛЕЙКУМ ВА РАХМАТУЛЛАХИ ВА БАРАКАТУ!!!!!!!!!
ШЕЙХ ГАМЯТ У МЕНЯ К ВАМ ТАКОЙ ВОПРОС!!!!
1)КАК МНЕ ОТНОСИТСЯ К БРАТЬЯМ ХАРИДЖИТСКОГО ПОВЕДЕНИЯ?
2)Я РАБОТАЮ НА РЫНКЕ, РАНЬШЕ МЫ ВМЕСТЕ ХОДИЛИ И СОВЕРШАЛИ ОБЕДЕННЫЙ НАМАЗ, НО СЛЫША ИХ РАЗГОВОРЫ О НЕНУЖНОМ, ВИДЯ ИХ ПОВЕДЕНИЕ К СЛАБЫМ МУСУЛЬМАНАМ(ОБСУЖДАЯ ИХ), Я СТАЛ ДЕЛАТЬ НАМАЗ У СЕБЯ В МАГАЗИНЕ С 2,3 БРАТЬЯМИ. ЧТО МНЕ ПОСОВЕТУЕШЬ???
3)ПРОШУ БРАТ, ЕСЛИ МОЖНО ОТВЕТЬ НА РУССКОМ!!!
ДЖАЗАК АЛЛАХУ ХАЙРАН!!!!
АССАЛАМУ АЛЕЙКУМ ВА РАХМАТУЛЛАХИ ВА БАРАКАТУ!!!!!!!!!!Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
1.Не имейте с ними близкие отношения, вообще им нельзя говорить Салам, так как они заблудшие люди
2.Так как вы поступаете это лучше .
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#216 Abdulla ibn Mubarak

Abdulla ibn Mubarak
 • Guests

Posted 05 March 2007 - 03:32 AM

Şeyh salam aleykum va rahmatullah.
Bu kəlimələrin bizim mənbələrdə acıq-aydın təsdiqi var?
http://forum.bakilil...e=post&id=50267
http://forum.bakilil...e=post&id=50268
Və bu alim onların nəzərində nə dərəcədə mötəbərdi?Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Hüseynin öz tərəfdarları tərəfindən öldürülməsi əhli sünnə mənbələrində də mövcuddur. Onların Hüseyni Kufə şəhərinə çağırıb onu müdafiə etməmələri elə onu qətlə yetirmək sayılır.
Bizim bildiyimiz qədər bu, şiə məzhəbinin mötəbər alimlərindən sayılır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#217 Guest

Guest
 • Guests

Posted 05 March 2007 - 04:09 AM

Цитата
AsSalam alaikum..
Axi, tereflerden her biri basqa-basqa olkelerde olduqda kebin nece kesilir? Telefondan istifade etmek olar? Umumiyyetle, muselmanin ozunu bu halda kim ise (ata, qardas, qohum, din qardasi ve s.) evez ede biler?
Allah razi olsun..
AsSalam alaikum..

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Nikahın bağlanması üçün qız tərəfdən vəli olmalıdır. Vəli: ata, qardaş, əmi ola bilər. əgər bunlardan heç biri olmazsa o zaman özlərinin əvəzinə bir nəfəri təyin etməli yaxud ailənin qəyyumu bu kəbinə başçılıq edir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


AsSalam alaikum..
Axi, eslinde men burada oglan terefi nezerde tuturdum. Yani ki, muselmanin ozu bir olkede (meselen, Ingiltere), onun ailesi, qadin ve qadinin velisi diger olkededirse (meselen, Azerbaycan) ve muselmanin hemin olkeye getmek ucun mumkunu yoxdursa, onda kebin nece kesilir? Telefondan istifade etmek olar? Umumiyyetle, bele halda muselman kisi ozu kebinde istirak etmeye biler? Cavab "beli"dirse, onu kim evez ede biler (meselen, ata, qardas, qohum, din qardasi ve s.) ?
Vaxtinizi aldim. Halal edin.
AsSalam alaikum wa rahmatuLlah wa berakatuh..Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Onun yaxın adamları. Nə qədər yaxındırsa o qədər yaxşıdır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#218 Ибн Хаджар

Ибн Хаджар

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 378 posts

Posted 05 March 2007 - 09:59 AM

Əssələmu aleykum!
1) Qardaş, Yəyhə peyğambər (əleyhi sələm) haqqında bir az məlumat verə bilərsinizmi? Allah razı olsunCavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!

Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


Шейх Мухаммад Насыруддин аль-Альбани говорил: “Основа призыва саляфии держится на трех опорах:
1- Священный Коран;
2 - Достоверная Сунна;
3 - понимание первых двух опор в соответствии с пониманием праведных предшественников (ас-саляф ас-салих) из числа сподвижников, их последователей (таб’иун) и следующих за ними.
И причина заблуждения всех течений, будь то новых или старых, состоит в том, что они не держатся за третью опору!” См. “Маджалля аль-Асаля” № 23.[B]

#219 Ибн Хаджар

Ибн Хаджар

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 378 posts

Posted 05 March 2007 - 10:32 AM

Цитата (Ибн Хаджар @ Jan 26 2007, 02:01 PM)
Əssələmu aleykum!

Qardaş, aşğıda göstərilən şeyx Albaninin (Allah ona rəhmət etsin) "məsciddə qılınan ikinci camaatın hökmü" fətvası barədə nə deyə bilərsiniz? ..........


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Şübhəsiz ki, ikinci camaat olmaması barədə alimlərin rəyi var. Alimlər bu barədə qeyd ediblər. Amma bu məsələdə ittifaq yoxdur, ixtilaf vardır. Həmçinin başqa alimlər İbn Bəzz, İbn Useymin deyir ki, ikinci camaat qılmaq olar. Biz Şeyx Albaninin bu məsələ haqqında kasetinə qulaq asdıq. Şeyx bu rəyi üstün sayır və səbəblərini gətirirək deyir: “Suriyada yaşayan zaman əsr namazı üçün azan verilirdi camaat isə “Onsuz da camaat var” “hələ vaxtına var” deyirdilər və namaza dərhal getmirdilər və yavaş-yavaş ta məğribə kimi gedib qılırdılar. Və ta məğrib namazına kimi vaxtını gecikdirirdilər. Təbii ki belə halda ikinci camaat namazı qılmaq bəyənilmir. Ona görə də Şeyx Albani orada səbəblərin bəzilərini qeyd edir. Lakin insan ümumiyyətlə məscidə gedir və gecikərsə camaat namazına o zaman problem yoxdur. Qıla bilər. Lakin adət halını almamamlı daimi olmalı deyil.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

Əssələmu aleykum!

Qardaş, düzdür bu barədə bəzi alimlər deyiblər, lakin " Lakin insan ümumiyyətlə məscidə gedir və gecikərsə camaat namazına o zaman problem yoxdur. Qıla bilər. Lakin adət halını almamamlı daimi olmalı deyil" bu sözlərin axı əsası yoxdur. Çünki belə olsaydı iki yoldaşı ilə məscidə gələn və camaat namazına gecikən İbn Məsud girib məsciddə camaat namazı qılardı, çünki inanmaq çətindir ki, o səhlənkarlıq nəticəsində gecikə bilərdi. Lakin İbn Məsud nə etdi? Məsciddə camaatda qıldı? Xeyr, döndü və getdi evində qıldı! Niyə? Çünki o, bilirdi ki, əgər məsciddə girib qılacaqdısa onda hər kəs ayrı-ayrı qılmalı olacaqdı, lakin o, evə gedib və öz iki qonağı ilə evdə camaat namazında qılmağı üstün etdi. Şeyx Albaninin (Allah ona rəhmət etsin) bu rəyi ən həqiqətə yaxın rəydir. Allah daha yaxşı bilir. Obirisi rəylər isə, sadəcə rəylərdir, onların əsası yoxdur. Salam aleykum!Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Düzdür. İbn Məsud bəzi məsələlərdə şiddətli idi. Kim camaat namazını məsciddə qılmırdı ona münafiq kimi baxırdı. Bu dəlil deyil ona. Dediyiniz məsələdə iki rəy var. Bəziləri görür bəziləri yox. Xüsusən də məsciddə camaat ilə namaz qılmağa niyyət etmisiniz və gecikmisinizsə eyb etməz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


Шейх Мухаммад Насыруддин аль-Альбани говорил: “Основа призыва саляфии держится на трех опорах:
1- Священный Коран;
2 - Достоверная Сунна;
3 - понимание первых двух опор в соответствии с пониманием праведных предшественников (ас-саляф ас-салих) из числа сподвижников, их последователей (таб’иун) и следующих за ними.
И причина заблуждения всех течений, будь то новых или старых, состоит в том, что они не держатся за третью опору!” См. “Маджалля аль-Асаля” № 23.[B]

#220 Ибн Хаджар

Ибн Хаджар

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 378 posts

Posted 05 March 2007 - 10:50 AM

Цитата (Xadija_al-Ihsan @ Feb 12 2007, 05:20 PM)
as Salamu aleykum va raxmatuLLAX va barakatu
Neye gore forumda suallari cavablandirmirsiz???Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bilirsiniz, mən həccdə olmuşam ondan sonra uzun müddət xəstə oldum ondan sonra da digər işlərimin olmasına baxmayaraq yavaş-yavaş çalışıram ki, cavabları verim. İnşəllah bundan sonra çalışacağam ki, sualların cavabını gecikdirməyim.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

Əssələmu aleykum!

Qardaş, Allah sizin Həccinizi qəbul etsin və həm bu dünayada həm də Axirətdə əvəzini versin, Allah sizə şəfa versin və keçirdiyiniz xəstəliyi sizin üçün kəffarə etsin və sizə dəvətdə və hər bir çətinlikdə yardımçı olsun və sizin səbrinizi artırsın. Amin!Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun. Allah olmayanlara da bu böyük, şərəfli ibadəti nəsib etsin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


Шейх Мухаммад Насыруддин аль-Альбани говорил: “Основа призыва саляфии держится на трех опорах:
1- Священный Коран;
2 - Достоверная Сунна;
3 - понимание первых двух опор в соответствии с пониманием праведных предшественников (ас-саляф ас-салих) из числа сподвижников, их последователей (таб’иун) и следующих за ними.
И причина заблуждения всех течений, будь то новых или старых, состоит в том, что они не держатся за третью опору!” См. “Маджалля аль-Асаля” № 23.[B]

#221 Guest

Guest
 • Guests

Posted 05 March 2007 - 08:26 PM

Salam alaikum ve Rehmetullahi ve Bereketuhu!
Seyx xahis edirem mene Islam tarixine ve islam medeniyyetine dair bir nece muellifin kitabini deyerdiz. (Ele olsun ki, onu muslim shoplardan tapa bilim.) Eger mumkununuzdurse.
Bir de, emeliyyatdan sonra yaradan gelen irin ve ya qan destemazi pozurmu? Bu hallarda namaz qilmaq olarmi?
Evvelceden CezekeLlahu Xeyran!
Salam alaikum ve Rehmetullahi ve Bereketughu!Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
İbn Kəsirin Əl-Bidayə vən Nihayə, həmçinin İbn Əsirin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#222 STEP

STEP

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 31 posts
 • Location:Баку,Азербайджан

Posted 06 March 2007 - 10:42 AM

Ассалам Алейкум

Адам и Ева были впущены в Рай и там они жили так, как мечтают жить все люди. Аллах разрешил им кушать все, кроме плодов одного дерева, которое, возможно, было Деревом Боли или Деревом Знания. Аллах запретил им это до того, как им было дано жилище в Раю:
002.035. Мы сказали: «О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой. Ешьте там вволю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь одними из беззаконников».
Но Адам был человеком, а человек имеет свойство забывать. Его чувства меняются, и его воля слабеет. Иблис собрал всю зависть, которая была в нем и воспользовался этим человеческим качеством Адама, чтобы применить это в своих целях. Он начал нашептывать ему день за днем, уговаривая его: "Давай я приведу тебя к Дереву Бессмертия или Вечного царства ?"
Адам ослушался своего Господа и впал в заблуждение. 020 .122. Потом Господь избрал его, принял его покаяние и наставил на прямой путь. 020 .123. Он сказал: «Низвергнитесь отсюда вместе, и одни из вас будут врагами других. Если же к вам явится от Меня верное руководство, то всякий, кто последует Моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным.
У Адама была полная свобода выбора, и он терпел последствия своего деяния. Он ослушался в том, что сьел с запрещенного дерева, поэтому Аллах низвел его из Рая. Его ослушание не отрицает его свободу. Наоборот, это - последствия ее.
Истина же заключается в том, что Аллах знал то, что должно было случиться, поскольку Он всегда знает последствия всех событий до того, как они происходят. Однако Аллах не принуждает этим вещам случаться. Он дает свободу выбора Его человеческим созданиям


а потом :
Абу Хурайра передавал ,что Посланник (мир ему и благословление Аллаха) сказал: "Адам и Моисей спорили друг с другом. Моисей сказал Адаму: "Твой грех послужил причиной твоего изгнания из Рая." Адам сказал: “Ты- Моисей, которого Аллах назначил Своим посланником и с которым Он разговаривал на прямую”. Не смотря на это ты обвиняешь меня в вещи, которая уже была начертана в моей судьбе до моего cоздания?" Пророк Аллаха Мухаммад (мир ему и благословление) сказал дважды: "Так Адам превзошел Моисея".(Сахих Бухари)

Умар Ибн аль Хаттаб также передавал, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословление Аллаха) сказал: "Моисей ( мир ему) сказал: "Мой Господь! Могу я увидеть Адама, который изгнал нас и себя из Рая?" Таким образом Аллах сделал так, что он увидел Адама и он сказал ему: "Ты Адам?" Адам сказал: "Да". И он сказал: "Был ли ты тем, в кого Аллах вдохнул Свой дух и перед кем Он приказал поклониться Своим ангелам и кого Он научил названиям всех вещей?" Адам сказал: "Да". Потом Моисей сказал: "Что заставило тебя выгнать нас и себя из Рая?" Адам сказал: "Кто ты?" Моисей сказал:"Я Моисей". Адам сказал: "Так это ты Моисей, пророк детей Израиля. Был ли ты тем, с кем Аллах разговаривал напрямую?" Моисей ответил "Да". Адам сказал: "Так зачем же ты меня винишь в вещи, которую Аллах предопределил?" Так Пророк Аллаха Мухаммад (мир ему и благословление Аллаха) сказал дважды: "Так Адам превзошел Моисея".(Сахих ал Бухари)

Почему же хадис утверждает, что пророк признал правым Адама в этом споре, хотя у Адама была свобода выбора и за это Аллах наказал его?Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Нет сомнения, что у Адама (мир ему) была свобода выбора. Но речь не об этом, а о том, что Адам (мир ему) уже сделал это и раскаялся за совершенный поступок. Поэтому когда Муса (мир ему) говорит это, Адам (мир ему) отвечает ему, зачем ты винишь меня за то, что уже случилось (т.е. то, что было предопределено). Смысл хадиса не в отрицании наличия свободы выбора у Адама (мир ему).
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#223 Abu İbrahim

Abu İbrahim
 • Guests

Posted 06 March 2007 - 01:29 PM

Əssalamu alekum.

Qardaş, əgər bir insandan hər dəfə, hər gün, demək olar ki, bütün gün boyu məzi (şirə) ifraz olunursa və bu zaman hər dəfə dəstəmaz alarkən cinsiyyət üzvünü tənbəllikdən, isti su olmadığından və ya soyuq dəyməsindən qorxaraq yumursa, onda onun namazı səhihdirmi?

Vəssalamu alekumCavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əgər o müsəlman xəstədirsə, imkan varsa namaz vaxtı dəstəmaz alsın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#224 Guest

Guest
 • Guests

Posted 06 March 2007 - 03:17 PM

Ас Салам Алейкум.
Хотелось бы узнать ответы на следующие вопросы:
1. Как произошли рассы - ведь какой бы рассы не был Адам алейхис-салам, все его потомки должны были быть такой же рассы.
2. Сколько(приблизительно) лет назад был создан наш праотец (Адам алейхис-салам).
3. Как люди попали на разные континенты - ведь люди изобрели корабли для дальнего плавания всего лишь несколько тысяч лет назад. А если предположить, что люди обитали на Земле задолго до разделения одного(целого) единственного континента, то получится что Адам алейхис-салам был создан сотни миллионов лет назад(см. вопрос 2).

Спасибо заранее.
Ва ас Салам АлейкумОтвет:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
1.Люди, все равно, похожи друг на друга, просто в последствии их цвета изменились. Это связано с увеличением численности людей, и с тем, что они меняли места своего проживания, так как место проживания тоже оказывает влияние.
2. Точно не известно, Аллах знает.
3. Возможно, что были и до этого. Возможно, люди обосновались там, и их численность стала увеличиваться, после потопа во время Ноя (мир ему), когда вода заполнила все и потом отошла. Аллах знает.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#225 Abusaleh

Abusaleh
 • Guests

Posted 06 March 2007 - 11:31 PM

Salam aleykum. Hormetli Qamet qardash. Elyazmalar institunda MAhmud Kasgarinin kitabi vardir ve orada bir hedis vardir. Xahish edirem, zehmet olmasa bu hedisin ne derecede sehih, yoxsa zeif, yoxsa uydurma oldugunu deyesiz. Metni size teqdim edirem.

Mahmud Kaşğari, “Divanu luğat-it-türk”, 4 cilddə, Tərcümə və nəşrə hazırlayan Ramiz Əsgər, Bakı- “Ozan” -2006, səh 357-də “türk” sözünün tərcüməsində deyir:
“Türk: əleyhissalam Nuhun oğlunun adıdır. Bu ad Nuh oğlu türkün övladlarına tanrının verdiyi addır. Ulu Tanrının bir ayəsində
هل اتى على الانسان حين من الدهر
“insan” sözü “adəm” mənasında işləndiyi üçün burada yalnız tək bir adam bildirir.

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم
ثمﱠ رددناه اسفل سافلين
ayəsindəki insan sözü çoxluğu, yığını bildirən bir isimdir. Çünki təkdən bir şey çıxarmaq olmaz, burada da elədir. “Türk” sözü Nuhun oğlunun adı kimi işləndikdə tək bir adamı bildirir, övladlarının adı olanda “bəşər” sözü kimi çoxluq və cəm bildirir. Bu söz tək və cəm yerində işlənir. Necə ki, Rum sözü əleyhissalam İshaqın oğlu İysu, İysunun oğlu Rumun adıdır. Onun övladları da bu adla anılmışlar. Türk sözü də belədir.
Biz “ad olaraq Türkün adını ulu Tanrı özü vermişdir” dedik. Çünki bizə əhli mübarəkdən Şeyx və İmam əl-Hüseyn ibn Xələf əl-Kəşğari (Tarixi məlumatlara görə bu mübarək zat Mahmud Kaşğarinin müəllimi olmuşdur) dedi, ona da ibn Əbi-d-Dünya adı ilə tanınan əş-Şeyx Əbu Bəkr əl-Mufid əl-Cərcaninin “əl-Müəlləf fi axir əz-zəman” [“Axır zamana dair”] adlı kitabından peyğəmbərə (s.ə.s) istinadən bir hədis rəvayət etmişdir. Həmin hədis belədir: “Ulu Tanrı “mənim bir ordum vardır, ona türk adı vermişəm. Bir millətə acığım tutsa, türkləri onun üzərinə müsəllət edərəm” deyir.” Bu, türklərin bütün insanlara nəzərən üstünlüyüdür. Çünki adı onlara Tanrı özü vermişdir, onları yer üzünün ən yüksək yerində, havası ən təmiz ölkələrdə yerləşdirmiş və onlara “öz ordum” demişdir. Bununla bərabər türklərdə gözəllik, zəriflik, incəlik, ədəb, hörmət, böyüklərə ehtiram, sözündə bütövlük, təvazökarlıq, igidlik və mərdlik kimi hər biri saysız hesabsız, tərifə layiq olan ərdəmləri zikr etməyə ehtiyac yoxdur.
Hörmətli müsəlmanlar! Bu barədə və burada zikr olunan hədis barədə nə bilirsiz və bu yazıya olan münasibətinizi bilmək istərdim. Eyni zamanda Kaşğari adlı alimi tanıyıb tanımamağınızı da burada müzakirə edə bilərik. Salam aleykum va rahmatullahi va barakatuhu.


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bunlar hamısı səhih deyil. Uydurma rəvayətlərdən götürülmüşdür. Allah təala insanlar arasında millət yönündən fərq qoymur. Fərq yalnız təqvadadır. Allah təala buyurur: “Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından (Adəm və Həvvadan) yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız (kimliyinizi biləsiniz) deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır (pis əməllərdən ən çox çəkinəninizdir). Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, (hər şeydən) xəbərdardır. (Hucurat, 13).
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users