Jump to content


Photo

01 июля 2007 года


 • This topic is locked This topic is locked
96 replies to this topic

#51 azeri_muslim

azeri_muslim
 • Guests

Posted 18 June 2007 - 03:49 PM

Əs salamu aleykum və rahmətullahi va bərakatuh!

Şeyx, bir neçə məsələdə mənə yardımçı olmanızı xahiş edirəm.

1. Bildiyimə görə namazın son rükətinin son səcdəsində Allaha bacardığın ve istədiyin kimi (yəni öz dilində) dua edə bilərsən, belə duanı fərz namazında yoxsa sunna namazlarında etmək daha fəzilətlidir?
2. Bildiyimə görə ayaq yolunda Allah kəlamın işlətmək olmaz, hamam ayaq yolundan ayrı olduğu halda hamamda da işlətmək olmaz (məsələn dəstəmazdan qabaq Bismilləh, dəstamazdan sonra kəlmeyi şəhadət)?
3. Bir qardaş demişdir ki, uşaq doğulanda bir qulağına kəlmeyi şəhadət o biri qulağına Fatihə surəsini oxumaq lazımdır, başqa bir qardaş isə dedi ki ehtiyyac yoxdur, bu məsələyə də aydınlıq gətirərdiz.

Allah sizdən razı olsun
Salam aleykum!


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Ümumən duanı istənilən rukətin istənilən səcdəsində edə bilərsiniz və namazın fərqi yoxdur, istər fərz olsun, istər sunnət
2. Deyə bilərsən, sadəcə sakit, çünki bunlara ehtiyac var.
3. Xeyr, əslində bir qulağına iqamə, digərinə azan oxunur. Amma bu da zəifdir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#52 azeri_muslim

azeri_muslim
 • Guests

Posted 18 June 2007 - 03:54 PM

Əs salamu aleykum və rahmətullahi va bərakatuh!

Qadın yoldaşının valideynləri ilə bir evdə yaşayırsa, qaynatasınn yanında başın aça bilər yoxsa yox.

Allah sizdən razı olsun.
Salam aleykum!


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Başını aça bilər, amma çox açıq-saçıqlıq olmasın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#53 salafi_

salafi_
 • Guests

Posted 18 June 2007 - 04:01 PM

Bismilləh.
Mənə sizin əvvəlki forumlarda cavablandırdığınız bir sual maraqlı gəldə və təccüb etdim doğrusu.
Цитата
Kənardan baxan o dəqiqə sizin hakimiyyət davasında olmanızı anlayır. Baxın Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salat və salamı olsun!) vaxtına. Məkkə əhalisinə görə darul küfr sayılırdı və hətta müşriklər Peyğəmbərə (Ona və ailəsinə Allahın salat və salamı olsun!) hakimiyyəti təklif etdilər amma Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salat və salamı olsun!) nə dedi, təbii ki imtina etdi. Siz isə deyirsiniz ki, hamımız kafirik və hər yan darul küfrdür. Yəni sizin dediyinizdən elə çıxır ki, Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salat və salamı olsun!) ilk Məkkə vaxtlarıdır. Amma siz isə bu gün hakimiyyət söhbəti edirsiniz. Məyər siz bununla Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salat və salamı olsun!) yolunu gedirsiniz


İndi mənim sualım sizə belədir:
1)Allahin Resulu hakimiyyeti o cür şərtlərnən qəbul elemeliydi müşriklərdən?
2)Müşriklər hakimiyyəti ona şərtlə verməyi təklif etdilər. Bu isə risalətdən imtina təklifiydi. Nə Rəsulullah sas nə də ümmət belə bir təklifi qəbul etməz. Çünki hakimiyyət İslamı bərqərar etmək üçün sadəcə bir vasitədir. Bunu ancaq hakimiyyəti hədəf olaraq görənlər qəbul edər. Məsələn “Hamas” və ya “İxavnul Muslimin” kimi kafir olub, hakimiyyətə gəlmək üçün hər şeyə razı olan qruplar.
3)Musa (as) Fironu dəvətə gəldi, onun və əyanlarının cavabı onları "hakimiyyət istəyi" "vəzifə" "torpaqlara sahib olmaq" və s. batil şeylərlə ittiham etmək oldu.

Bu iradlara qarşı nə deyə bilərdiz


Cavab:

1. Təbii ki, xeyr. əgər şərtsiz versəydilər belə yenə peyğəmbər (s.a.v.) götürməzdi. Çünki onun əsas məqsədi insanlara dəvət idi, şərik qoşmasınlar və s. lakin indi isə təkfirçilərin əsası olan ixvanlığa baxaq. Özünüz görürsünüz ki, onlar bütün şərtləri qəbul edirlər, hətta parlamentə belə girirlər. Amma yenə onlara heç nə verilmir. Təkfirçilər isə ixvanlığın vəhşi qoludur, bir formasıdır. Yəni o vaxt ki, ixvanlar gördülər ki, onlar dediyi şərtlərlə hökuməti bunlara vermirlər, təkfirçiləri verdilər qabağa. Təkfirçilər isə baxmayaraq ki, hakimiyyəti istəyirlər, şərtləri rədd edib sadəcə bunu şişirtdilər, hətta ixvanlar qoyduqları yolda da azdılar və onlar insanları tərk edib məqsədlərini hakimiyyət etdilər. Bu isə sələfin yolu deyil. Bizə əmr olunan Quran, sunnə və sələfin fəhmidir. Və çox qəribədir, özləri hər yeri, hətta Məkkəni darul-küfr hesab edirlər, amma hakimiyyəti arzulayırlar, məgər sizin əqidədə hakimiyyət istəmək olar? Ikincisi, lap tutaq ki, lap hakimiyyətə gəlsəniz, guya siz Allahın hökmü ilə hökm verəcəksiniz? Hakimiyyət halva yemək deyil, buna böyük və qüvvətli bir baza, əsas olmalıdır. Siz özünüz baxın təkfirçilərin gününə. Çoxusu cahil, onların özləri bir neçə növdür. Bəziləri keçmiş siyasi partiyaların üzvləridir, bəziləri atası-anası işdən çıxarıldığı üçün hakimiyyətdən narazıdır, bəzilərinin isə uşaqlığı pis keçdiyindən qisas alırlar, bəziləri isə şüar qurbanlarıdır, aldanmış insanalr. Yəni belə halda hakimiyyət istəmək olarmı? Peyğəmbər (s.a.v.) səhabələrin birində adi bir zəiflik görmüşdü, dedi ki, sənə məsləhət deyil hakim olmaq. Bil ki, bu halva deyil. Sizdə olanalr heç əslən məlum deyil kimlərdir və şeyxləriniz də internetdir. Belə hakimiyyət istəmək olar? Bir də sizin şeyxiniz Mustafa zindanda demişdi ki, hər yer darul-küfrdür, hicrət etmək lazımdır. Soruş gör buna nə cavab verirlər? Mənim özümə maraqlıdır. Yəni onların sözlərinə görə onlara yer üzündə yer yoxdur, Aya da bilet çox bahadır. Tövbə edin təkfir yolundan, evdə və qonşuluqda dinimizə dəvət edin, İslamın gözəlliklərini başa salın. Bu cür fikirlər ancaq kafirlərin xeyrinədir, sizə heç kim hakimiyyət verməyəcək və siz ala da bilməyəcəksiniz, çünki sizdən də güclülər aldılar, lakin hanı onlar. əksinə səbəb oldular ki, kafirlər ölkəmizə girdilər və mövqelərini gücləndirdilər. Siz belə məsələlərə qarışmaqdansa, bir nəfəri Allahın dininə dəvət etsəniz daha xeyrili olar. Necə peyğəmbər (s.a.v.) Əliyə (r.a.) Heybər hücumundan qabaq söylədi.
2. SübhənAllah, yəni sən artıq onları kafir gördün, amma bil ki, onlar təkfirçilərin əsasını qoyanlardır, yəni şüarların çoxu elə o ixvan camaatınındır. Onda Seyyid Quttub barədə nə deyirsən? Baxmayaraq ki, yazından aydındır. Sizin şeyxiniz Mustafa zindanda bu fikrə düşmüşdü, sonra fikrindən döndü. Mən də sənə məsləhət görürəm, bu fikirlərin nə sənə, nə dəvətə faydası var. Dön sələfin yoluna, sələfin fikri-zikri hakimiyyət deyildi.
3. Bir dənə o yeri qeyd et də harda oldu. Aydındır ki, Musa (a.s.) hakimiyyət tələb etmirdi. Baxmayaraq ki, firon ən böyük taqut idi, amma Allah Təala onunla da mülayim danışmağı əmr etdi. Bununla sən nə demək istəyirsən? Sualın aydın olmadı.
Allah daha yaxşı bilir!


#54 осман

осман
 • Guests

Posted 20 June 2007 - 08:21 AM

assalamu-aleykum, hörmətli şeyx.
mənim sualım ondan ibarətdir ki, Siz qeyd etmisiniz ki, bir səhabə ölümündən sonra mələklər tərəfindən yuyulub. xahiş edirəm onun adını deyəsiniz, bir də bu barədə bir az ətraflı danışasınız.

ipəkdən qalstuk taxmaq olarmı?
sübh namazını buraxmaq nə qədər günahdır? cəzası nədir və nə etməklə bağışlammaq olar?
söyüş demək nə qədər günahdır?

ALLAH (svt) sizdən və başqa mömin qardaşlardan razı olsun.


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Demək həmin səhabənin adı Hənzələ idi. Peyğəmbər s.a.v. Uhud döyüşünə gedəndə həmin səhabə birinci gün idi ki, evlənmişdi. O oz ailəsi ilə yaxınlıq edəndən sonra camaatın döyüşə çağırıldığını eşidir və dərhal evindən çıxıb, qüsl almadan cihada gedir və döyüşdə şəhid olur. Döyüşdən sonra baxıb görürlər ki, həmin səhabənin bədənindən su damlayır. Peyğəmbər s.a.v. də deyir ki, o cənabətli halda öldüyü üçün mələklər onu qüsl emişlər. Bundan sonra onun adı Hənzələtul Ğəsil (Yuyulmuş Hənzələ) kimi tanındı.
2. Ümumiyyətlə, qalstuka adət etmək düzgün deyil. O ki qaldı ipəkdən. Amma ipək parçası isə xalisdirsə, hər cür paltar geymək olmaz, əgər qarışıq və ya sintetikdirsə, onda olar.
3. Təbii ki, bilərəkdən buraxmaq lap günahdır, amma yataraq buraxmısansa laqeydsizlikdir, və xüsusilə də çox təkrar olunarsa. Qorxuram ki, o ayə ilə əlaqə olsun: "Vay halına o namaz qılanların ki..." (Məun, 4)
4. Söyüş söymək fasiqliyin əlamətlərindəndir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#55 salafi_

salafi_
 • Guests

Posted 20 June 2007 - 11:32 AM

Bismilləh.
Fətva Şeyx İbn Bəəzin Cihad barədə olan fətvasıdır.Şeyx İbn Bəəz müsəlmanları Çeçenistandakı Cihada köməyə çağırır.

Bu fətvanı oxuyub və cavab verməyinizi istəyirik


Cavab:

Amma qaldı ki, ibn Bazın fətvası ola bilsin ki, şeyx birinci müharibə üçün nəsə deyib. əsasən də burada müdafiə cihadından söhbət gedir. Burada şeyx nəinki döyüşmək üçün kömək, həm də ümumən xəstələrə köməyi, maddi köməyi nəzərdə tutur. Fətva aydındır. Lakin alimlərin ümumən indiki zamanda cihad barədə fətvaları məlumdur. Hazırda onların dediyinə görə döyüş cihadı yoxdur. Şeyx ibn Bazın bu barədə başqa fətvaları da var.
Allah daha yaxşı bilir!


#56 Ayten

Ayten
 • Guests

Posted 21 June 2007 - 10:29 AM

Salam-Aleykum!
Zehmet olmasa deyerdizde qusl barede hansi surelerdede yazilib?


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Nisa, 43, Maidə, 6
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#57 Guest

Guest
 • Guests

Posted 21 June 2007 - 10:32 AM

Цитата
1. Əvvəla, ibn Cibrini heç kim Ləcnədən uzaqlaşdırmayıb, o böyük alimdir, mən şəxslə onunla evində oturub söhbət etmişəm. Sadəcə o çox yaşlıdır və xəstədir.

2. Əvvəla bizə onların heç biri kömək etməyib, əksinə biz onların Mədinəyə getməyində köməkçi olmuşuq. Onlar da Mədinədə təhsil ala bilməyərək yarımçıq geri dönüblər. Onlar məscidə gəlmirlərsə, onların özündən soruşun. Çalışmaq lazımdır ki, bilmədiyin məsələlərə girişmə. Görünür ki, ona düzgün məlumatlar çatdırılmayıb. O günah içindədir.

3. SübhənAllah, o nə üçün belə danışır? ibn Teymiyyə heç vaxt əmirə qarşı çıxmayıb. ibn Teymiyyə bir neçə dəfə zindanda yatıb, o da əmirə qarşı çıxdığına görə yox, əqidəyə görə, kitablarında da yazıb ki, əmirə tabe olmaq lazımdır. Həm də məgər əmir monqollara qarşı vuruşmağı qadağan etmişdimi? Əksinə, əmir özü də kömək edirdi. Bu məsələdə də onu aldadıblar...

4. Yenə də onu aldadıblar, bu da zənn və şübhələrdir. Əvvəla mənə çox az adam görüşməyi təklif edib. Amma mənim onlarla görüşdən imtina etməyimə, görmüşəm ki, bu görüşün faydası olmayacaq. Onların çoxu artistdir. Onlar elm tələbələri ilə görüşürlər, öz dediklərinin üstündə israrlı olurlar. Sonra da hamıya deyirlər ki, bizə heç nəyi isbat edə bilmədilər və biz haqqıq, düzük, biz onları bağladıq. Sadəcə bu öz ətrafındakıları arxayın etmək üçündür.

5. Məsələn, nə demişəm? özüm üçün də maraqlıdır... Heç kim demir ki, biz İSlamdan başqa qanunu sevirik, sadəcə biz bacardıqca İslam ehkamlarını tətbiq edirik.

6. Allah bilir, ya hansısa artist və ya cahildir. Görünür bu məsələdə də o zəlalətdədir.

7. Əgər kim kiminləsə də mübahisə edirsə, bunu dinə nə dəxli? Səhabələr bir-biri ilə hətta müharibə ediblər, bunlar şəxsi məsələlərdir, dini məsələ deyil. Təkfirçilər bu cür məsələlərdən istifadə edirlər.

Yaz, ona de ki, tövbə etsin. Onun özü Quranın yuxarıda yazdığım ayəsinə əməl etmədiyi üçün kafir olub, təkfirçilərin əqidəsinə görə. Ona görə qoy tövbə etsin.

Əssələmu aleykum, şeyx! Allah sizdən razı olsun ki, verilən suallara cavab yazdınız. Lakin həmin qardaş bu cavabları oxuduqdan sonra belə cavab verdi, xahiş edirəm onun iddialarına cavab verərdiniz:

1) Bu yalandır. Jibrini ona görə kənarlaşdırıblar ki, o, dedi ki özünü partlatmaq şəhədədir ( baxmayaraq ki, həmin qardaş bu fikri ilə razı deyil). Sonra deyir ki: Abdullah bin Ubey (Allah ona lənət etsin) peyğambərin yanında otururdu, nə olsun ki? (yəni, bununla o sizin Jibrinin evində onun söhbət etməsinə belə cavab verdi)

2) Bir də ikinci sualı keçən dəfə mən biraz düzgün yazmadım. Bu qardaş demək istəyir ki, Qamətə kömək edən Rüstəm ilə Natiq deyildi, ona digər qardaşlar kömək etdlər, o, onları hətta öz müəllimləri çağırırdı (deyir ki, bu müsəlman biznesmenləri idi və deyir ki, lazım olsa onların adını verər amma indi güya öz müəllimləri saydığı adamlarla tam ayrı fikirdədirlər, yəqin ki, həmin qardaş mənhəc məsələsinin nəzərdə tutur). Amma Rüstəm və Natiq isə, deyir ki, onlar Abu Bakra getmirlər, çünki yalan danışa bilmirlər, ona görə. Sonra deyir ki, bir dənə də mədinə tələbəsi həqiqəti qəbul edib, ona halallıq versə deyər. Qardaş bunlar barədə nə deyə bilərsiz?

3) Bu yalandan başqa bir şey deyil. İby Teymiyyə Misirə gəldi və sultandan tatarlarla vuruşmaq üçün ordu xahiş etdi, və saray alimləri onu fikrindən daşındırmaq istədikdə, o, dedi ki, Allahın köməyi ilə tatarlara qalib gələcək və sonra gəlib sultanın başını kəsəcək və sultan da bundan sonra ona ordu verdi!!! Sonra dedyir ki, bu kitab Abu Bakrla üzbəüz olan hər bir mağazada satılır, ki onu alaq və "şeyxə" göstərək.

4) Deyir ki, mən öz gözlərimlə görmüşəm ki, bir qardaş məscidə girib lyuboy mədinə tələbsini hamının gözü qabağında söhbət etməyə çağırıb amma onu oradan qolladılar və əlavə olaraq hədələyirdilər ki, əgər bir dəfə də orada görsənsə onu basacaqlar zindana. Deyir ki, inanmırsansa 20 adam şahid gətirə bilərəm.

5) O, sizin ANS-də çıxışınızı nəzərdə tutur. Yəni siz orada beləm demisiz: "Mən demirəm ki, burada islam dövləti olsun, xeyr, amma deyirəm ki, əsas şəriətə zidd olmasın. Çünki onsuzda hakimiyyətdə müsəlmanlardır, inşəAllah, sadəcə əsas şəriətə zidd olmasın". Həmin qardaşı sizin "mən demirəm ki, burada islam dövləti olsun" sözləri təəcübləndirdi və dedi ki, siz İbn Bazzın və Useyminin demokratiya haqqında dediklərinə tam zidd şeylər dediniz.

6) SübhənAllah! O, Allahın istəliklərinə, övladlarını təhqir edir, o adamı təhqir edir ki, hansına bütün şimali Qafqaz beyət etmişdi (yəni, demək istəyir ki, bu dokun əmiri Umarov, biz əmir sahibimizdir hal-hazırda və deyir ki, ona bütün şimali Qafqaz beyət etmişdir). Və bu ayəni gətirdi: "Şübhəsiz ki, Allah Öz yolunda möhkəm divar kimi səf çəkib döyüşənləri sevər!" (Əs-Saff, 61:4)

7) Deyir ki, bu ayəni oxu: "(Ya Rəsulum!) Sənə nazil edilənə (Qurana) və səndən əvvəl nazil edilənlərə (Tövrata, İncilə) iman gətirdiklərini iddia edənləri (münafiqləri) görmürsənmi? Onlar Tağutun (Şeytanın) hüzurunda mühakimə olunmaq (Şeytanın məhkəməsinə müraciət etmək) istəyirlər. Halbuki onlara (Şeytana) inanmamaları əmr olunmuşdur. Şeytan isə onları (doğru yoldan) çox uzaq olan zəlalətə sürükləmək istər" (ən-Nisa, 4:60) və deyir ki, sonra əhli-sünnənin bu barədə lyuboy təfsiri oxu (yəni, bu iki qardaşın bir birinə dünyəvi məhkəməyə verməsi barədədir)

Axırda dedi ki, siz bu ayələri oxuyasınız: "Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin!" (əl-Əhzab, 33:70) və "Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və (imanında, sözündə, işində) doğru olanlarla olun! (Peyğəmbər və onun sadiq əshabələri ilə birlikdə olun!)" (ət-Tövbə, 9:119) və dedi ki, özünüz tövbə edəsiniz.

Qardaş, xahiş edirəm bunlara aydınlıq gətirin çünki bu adamın dedikləri məni çox təəcübləndirdi. Allah sizdən razı olsun. Salam aleykum!


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. SübhənAllah, insan nə dərəcədə səfehdir və insan necə azar? Əgər o elə deyirsə, bir dənə o fətvanı bizə göndərsin, harda yazılıb o fətva? Amma onunla oturmağımla sadəcə demək istədim ki, mən Cibrini ondan yaxşı tanıyıram. Ondan o fətvanın yerini tələb et.
2. Bunlar hamısı söz-söhbətdir. Onlar elm öyrənməkdən oturub qeybət edirlər. O qeyd etdiyi adamları biz yaxşı tanıyırıq, elə şeylər var ki, biz onlar barədə heç danışmaq istəmirik. Sən ona de ki, əqidəsini belə şeylər üzərində qurmasın, əqidəsini kitab, sunnə və sələfin fəhmi üzərində qursun. Sadəcə onları aldadırlar.
3. Bu cür tarixi hadisələri təkfirçilər çox vaxt öz kitablarında istifadə edirlər ki, adamları çaşdırsınlar. Ibn Teymiyyənin hakim barədə hökmü aydındır. O hətta kafir və ya fasiq hakimə şəriətə zidd olmayan məsələlərdə tabe olmağı vacib görür. Həmçinin hakimə qarşı çıxmağı da görmür. Amma o ki qaldı, kitaba, adını desin, alıb baxaq görək nə hadisədir.
4. Qoy heç olmasa birini gətirsin. Onlar necə görürsən, əqidələrini yalan və zənn üzərində qurublar. Amma o ki qaldı münaqişəyə sələflər heç vaxt münaqişədən qaçmayıblar. Sadəcə sələflər hər adamla münaqişə etməyiblər, və münaqişə həvəsində deyillər. Həm də elə adamla münaqişə etmək lazımdır ki, o həqiqətən haqqı bilmək istəyir. Və elmin dilini heç olmasa bir az bilir. Həmçinin o təkfir camaatı, hətta Məkkəni küfr diyarı görür və alimlərin də hamısını kafir. Belə adamla nə danışacaqsan, nə deyəcəksən? Sadəcə onların bəzi artistləri qəsdən bizimlə oturub söhbət etmək istəyir. O onsuz da heç nəyi qəbul etməyəcək. Sadəcə məqsəd ondadır ki, sonra gedib öz ətrafındakılara deyəcək ki, onlar mənə heç nəyi sübut etmədilər, mən onları bağladım və ya onlar fırlatdılar söhbəti. Bu cür yalanlarla onlar öz ətrafındakıları saxlayırlar. Amma Mədinə uşaqları nəinki təkfirçilərlə, başqa firqələrlə də mübahisəyə getmirlər. Bir şeyi də yaddan çıxarmayın ki, həmin artistlərin dediyi sözlərin heç olmasa 5%-ni Mədinə uşaqları desəydilər indi onların hamısını tutmuşdular???? Amma təkfirçilər sərbəst gəzirlər, hakimiyyət davası edirlər.
5. Bu yenə savadsızlığın əlamətidir. O bundan nə başa düşüb? Guya mən İslamı istəmirəm? Mənim üçün əsas hakimiyyət yox, camaatdır. Camaatın düzəlməyilə hakimiyyət də düzələr. Bəli, mən indi də deyirəm, mən demirəm ki, mütləq islam dövləti olmalıdır, onsuz da Azərbaycan müsəlmanlar ölkəsidir. Sadəcə çalışmaq lazımdır ki, qanunlar şəriətə zidd olmasınlar. Hətta mən həmin çıxışımda bəzi qanunların dinə zidd olduğunu da qeyd etdim. Bu məsələni tək mən yox, hətta ibn Qeyyim də deyir. “ət-Turuqul Hukmiyyə” və başqa kitablarında. Hətta orda misal çəkir, deyir ki, kim desə ki, “yalnız Quran və Sunnə olmalıdır, xəta edir, əsas odur ki, şəriətə müxalif olmasın.” Misal da göstərir ki, adillik. Şəriət deyib adil olmağı, amma bunun yollarını qeyd etməyib və əgər harda adillik varsa, orda İslamdır. Sadəcə onlar mən dediyim kimi öz əqidələrini cürbəcür cümlələr, şüarlar üzərində qurublar. Çoxlarını mənim bu sözlərimlə aldadıbalr ki, guya mən İslamı istəmirəm. Bu inanların ağlında çatışmamazlıq var.
6. SübhənAllah, mənim o adamla işim yoxdur, baxmayaraq ki, o adam haqqında müəyyən qədər məlumatım var. Nəinki o, hətta ondan qabaqkılar. onu kimsə özünə əmir edibsə, deməli hamı ona tabe olmalıdır??? Hansı bir rəbbani mötəbər alim deyib ki, o əmirdir? Çeçenistanı xarab edib qoydular və hakimiyyəti də verdilər sufilərə və s. Ola bilsin ki o əmirdir, hansısa bir mağarada, bir meşədə 10-15 nəfər üçün. Lakin gör o necə şişirdir bu məsələni. vAllahi əqidləri yalan, zənn, nöqsan və elmsizlik üzərində qurulub bunların. Maraqlıdır ki, ayə gətirir və bu ayəni o məsələyə aid edir. Mənim sözüm yoxdur.
7. Qoy o lyuboyundan bir misal çəksin. əlhəmdulillah, ayədə deyilir ki, “istəyirlər”. İstək qəlblə o hökmdən razı olmaq mənasındadır, yəni razı olandan sonra sayılır. Və heç kim istəmir, əgər şəriət məhkəmələri olsa oraya müraciət edərik. Sadəcə zərurətdən gedib ora müraciət olunur. Bu başqa məsələdir, amma ayədə qeyd olunan başqa məsələdir. Sadəcə mən istəmirəm ki, hər məsələ barədə oturum geniş yazım, həm də özün görürsən ki, söz gəlişi qısa cavab verirəm. Heç kəs tağutun heç bir növünü qəbul etmir və xüsusən də mən. Sadəcə onlar başa düşməyiblər ki, insan nə vaxt tağut olur və bu hökmü kim verir. O ayədən sonrakı 61-cini oxusa görər ki, nə qeyd olunur: “üz çevirib təkəbbürlüyündən başqalarının hökmünə gedərlər.” Təbii ki, əgər Allahın və peyğəmbərinin (s.a.v.) qoyduğu şəri məhkəmə varsa, heç kim demir ki, dünya məhkəməsinə getsin. Amma kim əgər getsə, onda bu ayələrlə on ahökm vermək olmaz, hətta qəsdi bilniməyincə.

vAllahi biz hər gün edirik, peyğəmbər (s.a.v.) özü gündə 70-100 dəfə edib, amma onlar elə bilirlər ki, biz böyük günah edirik. Bu da onların savadsızlıqlarından irəli gəlir. Sən ona de ki, elmsiz danışmaq ən böyük günahlardan biridir və elm ən birincidir. O hələ birincidə xəta edir, o ki qaldı o biri mərtəbələrdə. Allah Təala ona hidayət və şəfa versin, onun ağlını möhkəmlətsin. Allah onu səfehlərin cərgəsindən çıxartsın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#58 Guest

Guest
 • Guests

Posted 21 June 2007 - 11:43 AM

Əssələmu aleykum! Qardaş, burada soruşublar ki, siz Useyminin Üç Əsas kitabına verdiyi şərhə nə deyə bilərsiniz:


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bunda heç bir problem yoxdur. Tağut barədə alimlər hamısı qeyd ediblər və növlərindən də danışılıb. Sadəcə növlərindən biri Allahın hökmü ilə hökm verməyəndir. Bu məsələni biz bir neçə dəfə demişik. əgər insan bilə-bilə halal görsə və sonra hüccət qalxandan sonra yenə israr etsə, onda alim hökm verir. Amma sadəcə kiminsə əməli şəriətə uyğun olmasa ona bu hökmü vermək sələflərin yolu deyil.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#59 Guest

Guest
 • Guests

Posted 21 June 2007 - 11:56 AM

Цитата
1. Bu yalandan başqa bir şey deyil. Mən heç vaxt mücahidləri söyməmişəm. Bu əslən fasiqliyin əlamətidir. Mən deyə bilərəm ki, onların içərisində bidətçilər və s. var, hamısını deyə bilmərəm. Sadəcə müşkül məsələ ondadır ki, məni düzgün başa düşmürlər. Məsələn, bir dəfə xütbədə mən deidim ki, qardaşlar vəziyyət pisidr və saqqalınız bir ovuca qədərə qısaldın. Təkfirçilər yaydılar ki, mən demişəm ki, saqqalınızı qırxın. Belə misallar çoxdur. Əvvəla, tutaq ki, lap mən xəta eləmişəm, məgər buna görə məscidi tərk edərlər? Məgər sələf beləmi edib? Əgər mən xəta etmişəmsə, gəlsinlər mənə nəsihət etsinlər, əgər mən səhv etmişəmsə, mən qalxıb tövbə edərəm. Mən heç vaxt mücahidləri söyməmişəm və söymərəm.
2. Bunlar hamısı savadsızlığın nəticəsidir və göstərirlər ki, sələfin minhəccini başa düşməyiblər. Hamımız taqutu inkar edirik və qəbul etmirik. Sadəcə taqutun növlərindən biri də Allahın hökmü ilə hökm verməyəndir, onlar da bu məsələni mütləqən götürüblər. Hakimləri taqut görürlər. Bu səhv yoldur. Çox gülməlidir ki, onlar Abu Bakrı (r.a.) misal gətirirlər. Əvvəla tarixi oxumaq lazımdır. Abu Bakr (r.a.) peyğəmbərdən (s.a.v.) sonra xəlifə idi. O dövrdə müsəlmanlar dörd qrupa bölünmüşdülər – çox hissəsi İslamda qaldı, bir hissəsi çıxdı, bir hissəsi gözləmə mövqeyi tutdu, bir hissəsi isə İslamda qalmaqla Zəkat verməkdən boyun qaçırdılar. Onlar ictihad etmişdilər ki, bu zəkat qaydaları peyğəmbərin (s.a.v.) dövrünə aid idi. Abu Bakr (r.a.) da mürtədlərlə müharibə edəndə bunları da ora qatdı, hətta Omar (r.a.) bunun əleyhinə çıxdı. Abu Bakr (r.a.) zəkatı tərk edənlərlə kafir kimi döyüşmədi, sadəcə onları qanuna əməl etməyə çağırdı, onlarda zəkatı qəbul edəndən sonra müharibəni dayandırdı. Həm də Abu Bakr (r.a.) əmr sahibi idi, əmr sahibi lap müsəlmanlarla da döyüşü halal görə bilər – məsələləri qarışdırmayın.
3. SübhənAllah, bunlar hamısı yalan və zənndir. Mən bunu birinci dəfə eşidirəm. Əksinə biz həmin o kitablardan dərs keçirik, o kitabları hamıya məsləhət görürük. Bizim də əqidəmiz elə onların əqidəsidir. Sadəcə bu şeyxlər dediklərini onlar özləri istədikləri kimi yozurlar. Biz şeyxlər deyəni deyirik, onların əksini deyə bilmərik. Sadəcə onları aldadıblar. O ki, qaldı həmin kitaba, mən kiməm ki, kitab yazım, bu şeyxlərin kitablarından tərcümələrdir. Sizə bu kitabdan danışanda soruşun ki, konkret nə çeyxlərin fikrinə ziddir. Qoy konkret göstərsinlər.


Əssələmu aleykum! Şeyx, sizin cavablarınıza həmin qardaş belə cavab verdi:

1) Bunlar hamısı yalandır. O, Beslandakı mücahidləri pis sözlərlə adlandırdı və mən özüm o xutbədə oturmuşdum və bütün qərb xəbərlər kanalları dedi ki Putinin adamları Beslanın adamlarını öldürüblər, qoy şəriətə uyğun tövbə etsinlər (yəni sizin belə dediyinizi nəzərdə tutur)

2) Bax elə əmirlər cihad elan ediblər və bəzi insanlar onları qəbul etmir və tağutu əmir adlandırır

3) "O ki, qaldı həmin kitaba, mən kiməm ki, kitab yazım, bu şeyxlərin kitablarından tərcümələrdir" - Bu yalandır, elə birinci səhifədə deyir ki, siz 5:44 özünüz təfsiri verirsiniz və heç bir alim bu rəyə əsaslanmayıb

4) "Sizə bu kitabdan danışanda soruşun ki, konkret nə çeyxlərin fikrinə ziddir. Qoy konkret göstərsinlər." - Buyur: Şərh Üsulu Saləsa, İby Useyminin, Tağut haqqında fəsildən başlayaraq kitabın sonuna kimi. Həmçinin İbn Bazzın fətvaları, deyir ki, nə qədər lazımdır verə bilərəm.


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Beslan hadisəsini mən indi də pisləyirəm. Bu əməl haramdır. Uşaqlara toxunmaq olmaz. Hətta qoşunu cihada göndərən peyğəmbər (s.a.v.) uşaqlara, qadınlara və qocalara toxunmamağı tövsiyyə edirdi. Bunların əməlini mən indi də pisləyirəm və belə əməllər ümumən İslamda pislənir. Həm də o yer heç döyüş meydanı da deyildi və döyüşlə heç bir əlaqələri yox idi. Bu İslam deyil. Əlhəmdulillah ki, bu cür fikirləri olan insan bizim məsciddə səflərimizdə dayanmır, əlhəmdulillah.
2. SübhənAllah, hansı əmir cihad elan edib? Meşədə, mağarada əmir olan? Kim onları tanıyıb? İslamda əmir belə olur? Başqalarına isə əmir mən yox, alimlər deyib, şeyx Useymin və başqaları. Bir də o meşədəki əmiri Abu Bakrla (r.a.) müqayisə edir. Get-gedə bu adamın ağlı məni lap təəccübləndirir, insan nə günə düşərmiş, sübhənAllah. O danışanda məgər Allahdan qorxmurmu?
3. Mənim özümə maraqlıdır, o məgər təfsirləri bir-bir yoxlayıb, ya ona deyiblər? Əgər təfsirlərə baxıb belə deyirsə, deməli yalan deyir. Yox əgər baxmayıb sadəcə kimsə deyibsə, onda onu aldadıblar. Konkret bir misal gətirsin ki, orda nə İslama ziddir? Bu barədə kifayət qədər kitablar var, açıb onlara baxsa belə deməməlidir. Xüsusilə də onu tərcümə edən qardaş müxtəsər edib, hər şeyi yazmayıb. Elmsiz, dəlilsiz, zənn və böhtandan başqa bir şey deyil.
4. VAllahi, gülməlidir, şeyx Useymin özü bu müsəlman ölkələrinin hakimlərini, xüsusən də bu cümhuriyyətdə əmr sahibi görür. O bir daha göstərdi ki, o elmin dilini bilmir və ya onu yenə də aldadıblar. Çünki o adını çəkdiyi kitablarda yazılıb, amma Useymin deməyib ki, o məsələlər bu ölkələrdəki müsəlman hakimlərə aiddir. Bax bu təkfirçilərin üslubudur. Sələf alimlərinin sözlərini götürüb özləri təyin edirlər və bəzi qardaşlar da çaşırlar və aldanırlar bu məsələlərdə. Şeyx ibn Baz özü bu təkfirçilər barədə deyib ki, onlar şeytanın dostlarıdır və onlara salam verməyin. Tağutdan danışmaq başqa, yəni islamın mövqeyini bu məsələdə bildirmək başqa məsələdir, onun yerini təyin etmək, kimə aid olduğunu bildirmək başqa məsələdir. Sadəcə onlar hər şeyi qarışdırıblar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#60 Guest

Guest
 • Guests

Posted 21 June 2007 - 05:17 PM

Assalam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Qardash ,bir baci sizden sorushdu ki, ere gederken qadin gelecek erine ikinci bir qadinla evlenerse ondan boshanacaqi shertini qosha biler? Siz de cavab verdiniz ki, beli, ancaq yaxshi olardi ki bele bir shert qoshulmasin.
Sualim beledir: Meger bu batil deyil? Qadinin bele bir teleb ireli surmek haqqi var? Chunki bir hedisde oxudum ki bir qadin peygember s.a.s yaninda bele bir shert ireli surur ve onun bu telebi qebul olunmur. Allah xatirine bu meseleye aydinliq getirin. Qadin bele teleb ireli surmek haqqi var? Delil....
Assalam aleykum


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Təbii ki, qadın bu tələbi etməsə yaxşıdır. Amma istəsə və əri bunu qəbul etsə, bunda problem yoxdur. Fatimə (r.a.) ən dəhşətli və ən şiddətli mövqedə idi bu məsələdə. Amma bu o demək deyil ki, Fatimə (r.a.) ayəni inkar edirdi, sadəcə istəmirdi. Lakin qadın bu şərti irəli sürməsə daha gözəl olar. Və əgər əri üçün yaxşı qadınlıq etsə, yaxşı həyat yoldaşı olsa, əri ikinci dəfə evlənməz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#61 Guest

Guest
 • Guests

Posted 21 June 2007 - 11:15 PM

Цитата (Mahmud @ Jun 17 2007, 06:22 PM)
Salam aleykum !!
Dunyevi mehkemelere hokm ucun bash vurmaq olar ????


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bunun qaydası var. Şeyx Saleh belə deyir: Əgər sizə zülm olunbsa, haqqınız tapdalanıbsa, onda müraciət etsəniz veriləcək qərar İslama zidd olmayacqsa, problem yoxdur.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

Əssələmu aleykum! Şeyx, sizin bu cavabınıza bizə aşağıdakı məqaləni oxumağı tövsiyyə ediblər və deyiblər ki, orada daha çox alimin rəyi var. Xahiş edirəm onu oxuyun və fikrinizi bildirin:


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bu məsələni biz şeyxlərdən soruşmuşuq. Heç kim demir ki, şəri məhkəmə varsa, sən get başqa məhkəməyə. Şeyx Saleh özü deyir ki, əgər o hökmlər ki, şəriətə zidd deyilsə, müraciət etmək olar məhkəməyə. Qeyd edilən fətvalar ümumi sözlərdir, bizim də əqidəmiz odur, lakin hökmlər vəziyyyətə görə dəyişə bilir. Baxmayaraq donuz əti haramdır, lakin zərurətdə halal olur.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#62 Muflih

Muflih
 • Guests

Posted 22 June 2007 - 02:36 AM

Sual: Müşriklər bunlardan hansını qəbul və hansını rədd edirdilər:

1. Rububiyyət
2. Uluhuyyət.
3. Ad Və Sifət.

Xahiş edirəm geniş və dəlillərlə yazın...
Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın.

Cavab:

Müşriklər əsasən uluhiyyəni qəbul etmirdilər, ona görə də bütün peyğəmbərlərin dəvəti əsasən buna aid idi, sona əsma və sifət gəlir. Allah Təala buyurur: “...O dedi: “Ey camaatım! Allaha ibadət edin. Sizin Ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Siz isə (Allaha şərik qoşmaqla) yalnız iftiraçısınız!...” (Hud, 50) və “O dedi: “Ey camaatım! Allaha ibadət edin. Sizin Ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. O sizi (atanız Adəmi) yerdən (torpaqdan) yaradıb orada sakin etdi (və ya uzun ömür verdi). (Allahdan) bağışlanmağınızı diləyin, sonra da Ona tövbə edin. Həqiqətən, Rəbbim (Öz elmi, qüdrəti, mərhəməti ilə yaratdıqlarına) yaxındır, (duaları) qəbul edəndir!” (Hud, 61). Rububiyyəni qəbul edirdilər. Allah Təala buyurur: “Həqiqətən, əgər onlardan: “Göyləri və yeri kim yaratmışdır?!” – deyə soruşsan, mütləq: “Allah!” – deyə cavab verəcəklər” (Zumər, 38), "Həqiqətən, əgər onlardan (Məkkə müşriklərindən): “Göyləri və yeri kim yaratmışdır?” – deyə soruşsan, mütləq: “Onları yenilməz qüvvət sahibi olan, (hər şeyi) bilən (Allah) yaratmışdır!” – deyə cavab verəcəklər" (Zuxruf, 9), "(Ya Rəsulum!) Həqiqətən, əgər (Məkkə müşriklərindən): “Göyləri və yeri kim yaratmış, günəşi və ayı kim ram (öz əmrinə, insanların mənafeyinə kim tabe) etmişdir?” – deyə soruşsan, onlar mütləq: “Allah!” – deyə cavab verəcəklər" (Ənkəbut, 61) və s.
Allah daha yaxşı bilir!


#63 Guest

Guest
 • Guests

Posted 22 June 2007 - 02:42 AM

Sizin cavabların birində oxudum ki ölülərdən şəfaət istəmək şirkdir...
Ayrıca sizə sual verilmişdi ki, təkfirçilər qəbrə gedənləri təkfir eləməkdən vaz keçiblər siz dediniz ki boş söhbətdir...

Lakin mən bu yaxınlarda onların saytına girdim və bunları gördüm:

1. Onlar ölülərdən şəfaət istəməyin şirk olmadığını yazırlar və sözlərinə bir çox alimdən dəlillər gətiriblər...Ancaq siz deyirsiz şirkdir...bu mövzuda onlara bir rəddiyyə yaza bilərsinizmi? yoxsa bu məsələdə görüşlərinizə yenidən baxmaq ehtiyacı duyursunuz?

2. Siz "boş söhbətdir" demişdiniz...Bunu ya onların saytından xəbərsiz demisz ki, bu bilmədiyi şey haqqında danışmaq olar, ya da bilərəkdən demisiz ki bu da yalan olar... Təbii ki bunları sizə yaraşdıra bilmədiyim üçün haqqınızda yaxşı zəndəyəm və ümid edirəm ki bu müşkili açıqlayarsınız...

Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın!


Cavab:

1. Sadəcə məni təəccübləndiri ki, onlar təkfir etmirlər. Bir də əgər onlar alimlərdən bu məsələni qəbul edirlərsə, onda başqa məsələri niyə qəbul etmirlər. Bunu siz dəqiqləşdirin. Çünki onlar əməllə əməl edəni fərqləndirmirlər. Kifayətdir ki, kim nəsə desə və ya etsə dərhal kafir görürlər. Onlar bunsuz yaşaya bilməzlər. Amma bu məsələyə, inşəAllah, baxaram.
2. Sadəcə onların qaydasına görə onlar hamını kafir görürlər. Sadəcə bəzən onlar alimlərin sözlərini görəndə heç nə deyə bilməyəndə deyirlər ki, biz də bunu qəbul edirik. Lakin tətbiqdə tamamən başqadırlar. Mənim özümə də maraqlıdır, sadəcə kim qəbirə gedirsə, şəfaət istəmir, onun hökmü onlarda nədir. Elə saytlara da çox girməyi məsləhət görmürəm, xüsusən də elmi zəif olan adam üçün.
Allah daha yaxşı bilir!


#64 Guest

Guest
 • Guests

Posted 22 June 2007 - 02:44 AM

Bir də ki - Əmr sahiblərinə itaət edin - ayəsindəki əmr sahibləri hakimlərdir yoxsa alimlər? Bu mövzuda alimlərin əksəriyyətinin rəyi nədir?


Cavab:

Bu mövzuda alimlər və hakimlər nəzərdə tutulur. Və imkan olsa girin təfsirlərə baxın, hər şey aydın olacaq.
Allah daha yaxşı bilir!#65 Guest

Guest
 • Guests

Posted 22 June 2007 - 02:46 AM

Halal edin sualları parça parça verirəm
Təkfirçilərin saytında belə bir imzaya rast gəldim

İmam Qurtubi Nisa 59 təfsirində deyir:

ولذلك قلنا : إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم
“Bu səbəblə deyirik: Zamanımızın hakimlərinə itaət etmək caiz deyil! onlara yardım edilməz, onlara hörmət göstərilməz!”

Doğrusu bu mənə qaranlıq qaldı.. O adamlar da deyir ki əgər o zamankı müsəlman hakimə itaət caiz deyildisə o zaman günümüzdəkilər...


Cavab:

Buna elmdə elmi xəyənat və ya aldatmaq deyirlər. Mən istərdim ki, siz özünüz Qurtubinin təfsirinə baxasınız. Əvvəla bu Qurtubinin sözü deyil. Sadəcə böyük təfsirlərdə təfsirçilər bəzi ayələr üçün bir neçə rəyi qeyd edirlər. Hətta bir dəfə rafizilərdən biri dedi ki, ibn Kəsir deyib ki, zikr əhli 12 imamdır. Gedib baxanda isə gördük ki, burdakı kimi, ibn Kəsir rəylər gətirib və göstərib ki, filankəs də belə deyib. Qurtubidəki söz Səhl ibn Abdullah ət-Tustərinin sözüdür. Və əgər onlar bu cümlədən əvvəl və sonrakı cümləni də yazsa idilər məsələ aydın olardı, amma onlar belə etməyiblər. “Vay olsun namaz qılanların halına” ayəsi kimi. Tabeçilik məsələsində bizdə qayda var, biz tabeyik o məsələrdə ki şəriət onu deyib və ya şəriət ona müxalif deyil. Amma qeyri məsələlərə biz demirik ki, tabe olun, bir zərurətdən başqa. Və bu məsələ aydındır, sadəcə təkfirçilər onların fikri-zikri hakimiyyət olduğuna görə onlar öz fikirlərinə aid olan cümlələri kəsib doğrayıb yazırlar ki, guya sələflər bunları dəstəkləyib. Sadəcə get özün Qurtubiyə bax və yalanı görəcəksən. Hətta bu məsələdə də onalr üçün heç nə yoxdur, çünki qeyd olunur ki, asilik olan məsələlərdə tabe olmayın. Amma asilik olmayan məsələlərdə tabe olmaq lazımdır. Bunu mütləq tabesizlik kimi başa düşməyin.
Allah daha yaxşı bilir!


#66 Guest

Guest
 • Guests

Posted 22 June 2007 - 10:25 AM

Цитата
1. İbn Teymiyyənin Cihad kitabını oxumuşam, bu yaxınlarda dilimizə də tərcümə olunacaq. De görüm orda harada yazılıb?
2. Onun qeyd etdiyi adamı kim əmir təyin edib? O adam bunun əmiri ola bilər, müsəlmanların yox. Onu kim seçib?
3. Bu da yalanlardan biridir, guya biz oxuyanda nəyisə gizlədirik, sadəcə onlar bizdən camaatı çəkindirmək üçün bizə böhtan atırlar. Məsciddə bütün bu kitablardan dərslər keçirilir. Sadəcə təkfirçilərin tovhidi siyasətdir, hakimiyyətə gəlməkdir.
4. Mən birinci dəfədir ki, belə Mədinə tələbəsi eşidirəm, onu aldadıblar.
5. Əvvəla, əgər bir ayə və ya hədis məsciddə təfsir olunmayıbsa, bu o demək deyil ki, biz onu inkar edirik. İkincisi, biz gecə-gündüz məsciddə bu qyələrdən danışırıq. Üçünücsü, forumda da bu məsələlərin müzakirəsinə geniş yer ayrılır. Bunlar hamısı azmış və aldadılmış insanların fikridir, bu İslam deyil.


Əssələmu aleykum! Şeyx, sizin cavabınıza burada belə münasibət bildiriblər:

1) İnanmıram, bu kitabı hətta Bakıya gətirməyi də icazə vermirlər (yəni, qaldı ki, hələ onun tərcüməsinə). Amma tərcümə etsələr belə, onlar özlərinə sərf edən bir neçə fətva tərcümə edəcəklər.

De görüm orda harada yazılıb? - Orada yazılıb ki, cihad müdafiə cihadı olduqda onu əmirsiz etmək olar. (sonra mənə yazdı ki, mən alimləri oxumuram və avam adamlara qulaq asıram, Allah kömək olsun)

2) Bu əmir Qafqaz müsəlmanlar şurası tərəfindən seçilib (onun qeyd etdiyi dokun əmiri Umarov, hansına ki, dediyinə görə, bütün şimali qafqaz beyət etmişdi)

4) Umeyr elə Namiqdir. Bu hadisə Adilin dərsində baş vermişdi mən orada tək deyildim (o, deyir ki ,Adil kitabdan oxuyanda, Namiq ona qalxıb dedi ki, Allahdan qorxsun və səhifənin yarısını, yəni, ona sərf etmədiyi şeyi buraxmasın və buna görə də onu məsciddən qovdular)

Şeyx, zəhmət olmasa münasibətinizi bildirin.


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. SübhənAllah, Ağabəy Sultanov da həlak oldu, indi mən bilmirəm bunları kimin yanına yollayım, kimi məsləhət edim. O nə sözdür bizə sərf edəni yazacayıq. əhli sunnə hər şeyi yazır, lakin əhli bidə özlərinə sərf edəni yazır. Şeyxulİslam özü müdafiə cihadında qüvvəni şərt görür və əslən müdafiə cihadı necə olur, növləri. Təbii ki, sənin evinə girən olanda əmir və ya qüvvə lazım deyil, bacardığın qədər qorun. Amma ölkəyə girdikdə qüvvə varsa, və alimlər və ya oranın hakimi məsləhət görsə, döyüşmək lazımdır. əgər qüvvə yoxdursa, sülhə getmək lazımdır, qüvvə olanadək. Necə peyğəmbər (s.a.v.) etmişdi. Onlar hər şeyi qarışdırıblar, Allah hidayət versin.
2. Mən bu suala artıq cavab verdim, hansı əmir, hansı şura??? Hansı alim deyib bunu? Allahu Akbar, Ya Rəbb, müsəlmanlara kömək ol!
3. Bu açıq-aşkar yalandır, sadəcə onu aldadırlar. Bunu Adildən özüm soruşmuşam. Umeyr məgər elm əhlidir? Nə isə...
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#67 Ибн Хаджар

Ибн Хаджар

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 378 posts

Posted 22 June 2007 - 09:48 PM

Əssələmu aleykum şeyx! Zəhmət olmasa aşağıdakı suallara cavab verərdiniz:

1) Əbu Məhzuranın hədisində rəvayət olunur ki, Məkkənin fəthindən sonra o 9 məkkəli ilə Huneynə yola düşdü.Onlar müəzzinin azanı eşidəndən sonra müsəlmanlara istehza edərək müəzzinin sözlərini təkrarlamağa başladılar. İndi bu barədə aşağıdakı suallarım yaranıb:

a) Peyğambər (səlallahu aleyhi vəssəlləm) niyə Məkkədə deyil Huneydə idi?
b) Niyə Əbu Məhzura öz yol yoldaşları ilə müsəlmanlara istehza edirdilər? Onlar rəsulullahın (səlallahu aleyhi vəssəlləm)-in yanında belə özlərini aparmağa necə cəsarət ediblər?
c) Niyə onların istehza etmələrinə baxmayaraq rəsulullah (səlallahu aleyhi vəssəlləm) onları cəzalandırmadı, amma əksinə Əbu Məhzuranı Məkkə üçün müəzzin seçdi?
d) Məgər o vaxt Məkkədə Biləl ilə İbn Umm Məktum deyildilər?

2) Əbu Qatadanın hədisində peyğambər (səlallahu aleyhi vəssəlləm) səhabələri ilə yatıb qaldıqdan sonra oyanan kimi Fəcrin qəzasını qılmadı amma gözlədi ki günəş tam qalxsın və sonra Fəcri qıldırdı. Məgər bu hədis (Muslim rəvayət edib) namaz səbəbli olsa onda onu məkruh vaxtlarda qılmaq olar rəyinə zidd gəlmirmi? Bu hədisi necə izah etmək olar?

3) Muslim rəvayət etdiyi hədisdə deyilir ki, Peyğambərin (səlallahu aleyhi vəssəlləm) in evin girişində pərdə var idi və həmin pərdənin üstündə də canlı şəkil var idi. Bir dəfə rəsulullah (səlallahu aleyhi vəssəlləm) evə girdikdə Aişəyə dedi ki, həmin pərdəni yığışdırsın. Bu rəvayətə əsasən bəzi insanlar iddia edə bilərlər ki, əgər canlı şəkil əşyaların üstündə haram olsaydı, onda rəsulullah (səlallahu aleyhi vəssəlləm) onu cırardı, lakin o sadəcə dedi ki, Aişə onu digər bir yerə qoysun. Bu nə qədər doğru iddiadır və doğru deyilsə onu necə rədd etmək olar?

4) Evdə zövcənin və ya ərin foto şəkillərin saxlaması caizdir yoxsa haramdır? Əgər həmin saxlanılan fotoşəkillər bağlı bir yerdə saxlanılırsa və yalnız belə deyək "xatirələri" yada salmaq üçün çıxarılır. Bu tam qadağandır, yəni haramdır (belə halda olduqda həmin ər arvadla bu şəkilləri cırarlar baxmayaraq ki, bu onlar üçün çətin olacaq) yoxsa bu tam qadağan deyil (məsələn məkruhdur və s.)?

5) Qadınlar bəzən və ya hərdən bir qəbirləri ziyarət edə bilər? Bunun hökmü nədir?

Cavablarınıza görə Allah razı olsun! Salam aleykum!


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. a) O Məkkəni fəth edib Huneynə getmişdi.
b) Çünki onlar hələ islamı qəbul etməmişdilər. Bunu o özü etiraf edir və deyir ki, biz o zaman peyğəmbərə və yanındakılara nifrət edirdik.
c) Çünki onlar hələ islamı qəbul etməmişdilər və həmçinin onlar hələ uşaq idilər. Təzə-təzə yetginlik yaşına çatırdılar. Birdə ki, peyğəmbər s.a.v. onlara qarşı hikmətli davranırdı. Ona görə də Əbu Məhzura İslamı qəbul etdikdən sonra onu Məkkəyə müəzzin təyin etdi.
d) Bilal və İbn Ummu Məktum Mədinənin müəzzinləri idilər. Əbu Məhzura isə Məkkədə yaşayırdı.

2. Burada namazın gec qılınmasında səbəb yerin dəyişdirilməsi idi. Bu hədisin gəldiyi fəslə baxsan görərsən ki, "namazın qəzasına tələsmək"dir.
3. Bəli, belə etmək olar. Qadağan olunan açıqlıqda olmasıdır.
4. Bunlardan bacardıqca xilas olmaq daha yaxşıdır.
5. Hökmü budur ki, qadınlar qəbirstanlıqlara getməzlər.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

Шейх Мухаммад Насыруддин аль-Альбани говорил: “Основа призыва саляфии держится на трех опорах:
1- Священный Коран;
2 - Достоверная Сунна;
3 - понимание первых двух опор в соответствии с пониманием праведных предшественников (ас-саляф ас-салих) из числа сподвижников, их последователей (таб’иун) и следующих за ними.
И причина заблуждения всех течений, будь то новых или старых, состоит в том, что они не держатся за третью опору!” См. “Маджалля аль-Асаля” № 23.[B]

#68 Guest

Guest
 • Guests

Posted 23 June 2007 - 05:52 PM

Əvvəlki forumda sizə cahil və ya bidətçiyə ərə getməklə bağlı sual veriblər və cavabınız:

Цитата
Çalışın imkan daxilində müsəlmana ərə gedin, bəli, peyğəmbər (s.a.v.) buyurub ki, dininə və əxlaqına baxın. Dua edin Allah, təvəkkül edin, səbr edin. "Və ona gözləmədiyi yerdən ruzi verər. Kim Allaha təvəkkül etsə, (Allah) ona kifayət edər. Allah Öz əmrini yerinə yetirəndir. Allah hər şey üçün bir ölçü (hədd, müddət) təyin etmişdir" (Talaq, 3).]


Elmdən ən az nəsibi olan bilriki ittifaqla müsəlman qadının kafirə ərə getməsi haramdır. Söz yox ki siz bunu daha yaxşı bilirsiniz!
Lakin cavabınızda sanki insanlar üçün "ayaq yeri" qoyursunuz və oxuyan adam bunu haram deyil məkruh olaraq dəyərləndirə bilər...
Daha gözəl olmazdımı ki, siz bu məsələnin şəri hökmünü qəti bri şəkildə açıqlayıb müsəlman qızların Zinaya düşməsinə əngəl olasınız?
Onların evliliyi zinadan başqa bir şeydir bəlkə?
Mənə elə gəlir ki sizin belə fətvalarınız Səmimi müsəlmanların sizə mənfi münasibət bəsləməsinə səbəb olur və sonra da fərqli qrupların da təsirilə məsciddən uzaqlaşırlar...
Biz bilirik ki səhabə insanları günahdan çəkindirmək üçün lazım olandan daha sərt danışırdı.. lakin sizdə tamç əksinə lazım olandan çox yumşaqlıq var...
İnsanlar da zəif olunca bu fətvada özlərinə yol tapıb bu çirkin işə bulaşırlar...


Cavab:

Heç kəs demir ki, kafirə ərə getmək olar. Sadəcə sual cahil müsəlman, yəni dində naqis olan haqqında idi. Təbii ki, mən də məsləhət gördüm ki, necə peyğəmbər (s.a.v.) məsləhət görüb, baxın dininə və əxlaqına. O adam kafir deyil, sadəcə cahil müsəlmandır. Kafirə ərə getmək olmaz, bu məsələ haramdır. Həm oğlan, həm də qız dini hər şeydən üstün tutsun. Amma qaldı ki, hansısa bir sözə görə məscidi tərk etməyə, bu nə qaydadır, bu nə yoldur? Xüsusən də Bakıda iki sələfi məscidi var, bu əməl sələf əməli deyil. Əlhəmdulillah, məsciddə yer çatışmır, əvvəlkindən də çox adam gəlir. Sadəcə təkfirçilər özlərinə təsəlli vermək üçün deyirlər ki, çoxları gedib, adam azalıb. Bu yalandır. Gedənlər isə problemi məsciddə yox, özlərində axtarsınalr. Gedənlər bunu elə fəxrlə deyirlər ki, guya biz bunlar üçün darıxdıq.
Allah daha yaxşı bilir!#69 Elbrus

Elbrus
 • Guests

Posted 23 June 2007 - 06:06 PM

Salam aleykum ve rahmatulla ve bereketuhu!!!
Gamet gardash mene bir meslehet verin:
1.Ayle guranda, aldigim giz mutlek namaz gilan olmalidir?
2.Eger mene giz xoshuma gelibse men mutleg onun aylesine herik gondermeliyem yoxsa hele bele gorushe bilerem?
3.Bilirsiz men size bir shey deyim,umumiyetche indiki zamanda giznan chetindir tanish olmag ozuvuz bilirsiz indi Azerbaycanda nece exlagsizdig bash alib gedir.Menin neche dost tanishim var ibadat eliyener ve elemiyen amma fikrimnen razi olanlar,choxsu gorxur ayle gurmagdan... Sizin fikriniz buna
4.Niye muselmanin yalniz saggali olmalidir amma biglari girxilmalidir?

Cavabiniza gore teshekkur edirem Allah razi olsun!!!
Assalamu alleykum ve rahmatulla ve bereketuhu!


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bəli, çalışmaq lazımdır ki, dini məsələlər əməlində çox olsun. Aydındır ki, ola bilsin ki, cahil olsun, lakin siz bu şərtləri qeyd edin. Biz başa düşürük ki, ola bilsin ki, qız elə bir yerdə, ailədə, mühitdə yaşayıb ki, dinə münasibət zəif olub. Cahil qız istəsən şərtləri qoy, baş bağlamaq, namaz qılmaq, qəbul etsə ala bilərsən.
2. Xeyr, mütləq müqəddimə kimi halallıq alıb, nigah kəsməlisən, sonra görüşə bilərsən. Başqa cür olmaz.
3. Ailə quranda qızı gərək seçəsən. Kor-koranə evlənmək olmaz. Düzdür bir az çətindir. Axtar, Allaha təvəkkül et.
4. Çünki peyğəmbər (s.a.v.) belə əmr edib ki, saqqalınızı buraxın, bığlarınızı qısaldın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#70 əli

əli
 • Guests

Posted 24 June 2007 - 10:51 AM

Mənim sualım qısa və konkretdir.
Qamet bəy desin görək ona və ətrafındakılara dəyib dolaşmamalarına görə yuxarılara ayda nə qədər ötürür?


Cavab:

Heç bir qəpik. Yuxarılar deyəndə nəyi nəzərdə tutursan? Allah hamımızdan yuxarıdadır, O da bizə milyardlarla savab verir. Amma başqa sən nəzərdə tutuduğun “aşağılara” isə heç bir qəpik.
Allah daha yaxşı bilir!


#71 Leman

Leman
 • Guests

Posted 24 June 2007 - 07:59 PM

Salam aleykum
Size 2 sualim var:
1. Burada milcekle bagli hedis haqqinda oxudum. Eger men iyreniremse, milceyi yemekle birlikde (el vurmadan) zibil qabina ata bilerem?
2. Menimle evlenmek isteyenlerin hamisi cahildir, ya da sadece namaz qilirlar, amma imanlari zeifdir (Aallah daha yaxsi bilir). Men aile qurduqdan sonra onlari dogru yola getireceyime emin degilem. Nece etsem dogru olar - oturub imanli birini gozleyim ve ya zeif imanli biriyle aile qurum?
Evvelceden tesekkur edirem. Allah sizden ve cemi muselmanlardan razi olsun!


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bəli, ata bilərsiniz. Hədisdə söhbət sudan gedirdi.
2. Peyğəmbər (s.a.v.) deyib ki, baxın dininə və əxlaqına. Allahdan təvəkkül edin, dua edin. Allah Təala buyurur: "Və ona gözləmədiyi yerdən ruzi verər. Kim Allaha təvəkkül etsə, (Allah) ona kifayət edər. Allah Öz əmrini yerinə yetirəndir. Allah hər şey üçün bir ölçü (hədd, müddət) təyin etmişdir." (Talaq, 3)
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#72 Abdulla ibn Mubarak

Abdulla ibn Mubarak
 • Guests

Posted 24 June 2007 - 10:31 PM

Şeyh bu hədisi izan edərdiz.

هذان خصمان اختصموا في ربهم تفسير القرآن صحيح البخاري

‏حدثنا ‏ ‏حجاج بن منهال ‏ ‏حدثنا ‏ ‏معتمر بن سليمان ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏أبي ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏أبو مجلز ‏ ‏عن ‏ ‏قيس بن عباد ‏ ‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏
‏أنا أول من ‏ ‏يجثو ‏ ‏بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة قال ‏ ‏قيس ‏ ‏وفيهم نزلت ‏
‏هذان خصمان اختصموا في ربهم ‏
‏قال هم الذين بارزوا يوم ‏ ‏بدر ‏ ‏علي ‏ ‏وحمزة ‏ ‏وعبيدة ‏ ‏وشيبة بن ربيعة ‏ ‏وعتبة بن ربيعة ‏ ‏والوليد بن عتبةCavab:

Bu ayənin nazil olma səbələrindən biridir. Bəzi alimlər də deyir ki, bu ümumən müsəlmanlar və kafirlər arasında olan söhbətdir, mübahisəli söhbətlərdən birinə aiddir. Çünki necə məlumdur ki, bu ayə Bədr döyüşündə nazil olub. Əli (r.a.) və bəzi səhabələrin kafirlərə qarşı döyüşü nəticəsində.
Allah daha yaxşı bilir!


#73 Guest

Guest
 • Guests

Posted 25 June 2007 - 12:45 AM

Ассаляму аляйкум.

Достоверна ли эта информация?:

Ознакомимся с вероубеждением имамитов:
1. Убеждение шиитов в том, что Господь – это имам, живущий на земле, как об этом сказано в книге «Мир’атуль-анвар ва мишкатуль-асрар» на странице 59: «Али сказал: «Я – Господь и имам, живущий на земле». Имам Аль-Айяши сказал в своем тафсире (2 том, стр. 353) в объяснении аята «…и не приобщай никого своему Господу в поклонении» (18; 110): «То есть подчинение Али ибн Аби Талибу, и отказ от приобщения кого-либо к его праву на халифат, тем более, если этот человек не из его семьи».
2. Убеждение имамитов в том, что вся земная и Вечная жизнь в руках имама, и что он полновластен над ними. Имам Аль-Кулейни написал в своей книге «Аль-Кафи» (том 1, стр. 407-410) в главе «Вся земля принадлежит имаму»: «От Абу Басыра передается, что Абу Абдулла сказал: «Разве ты не знаешь, что вся земная жизнь и жизнь Вечная в руках имама? Он дает ее кому пожелает».
Один из шиитских шейхов в Персидском заливе на одном из выступлений произнес ложный хадис, в котором, якобы, Аллах обратился к Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), сказав: «О Ахмад! Знаешь ли ты о центре всего мною созданного? Если бы не ты, я бы не создал твоих последователей; а если бы не Али, то я не создал бы тебя; а если бы не Фатыма, то я не создал бы вас обоих!».
Вот высказывание шейха Сейида Аль-Фали в одной из своих лекций: «О народ! Несколько дней назад христиане отмечали день рождения пророка Аллаха Исы, который считал честью для себя быть рабом Али ибн Абу Талиба! Так представьте себе мощь Али! Что может нам навредить, если мы будем вещать от его имени?!».
3. Все происходящее в бытие шииты относят к своим имамам. То есть гром, молния и многое другое контролируется имамами, как об этом писал Аль-Маджлиси в книге «Бихар аль-анвар» (том 27, стр. 33): «От Самаа ибн Махран: «Я был у Абу Абдуллы, когда вдруг небо затянуло тучами и раздались раскаты грома. И Абу Абдулла сказал: «Все эти молнии и гром исходят не иначе, как от вашего спутника». Мы спросили: «И кто наш спутник?». На что Абу Абдулла ответил: «Али ибн Абу Талиб».
4. Убеждение имамитов в том, что Али восседает на облаках. Об этом сказал шейх Аль-Маджлиси в книге «Бихар-аль-анвар» (том 27, стр. 34): «Али повелел двум облакам спустится на землю; когда они опустились, Али воссел на одно из них, а на второе взошли его спутники. Когда они поднялись в воздух, Али сказал: «Я – взор Аллаха на земле, я – речь Аллаха на земле для всех Его творений, я – свет Аллаха на земле, который невозможно затушить, я – посредник между дарами Аллаха вам, я – доказательство Аллаха для Его рабов».
5. Убеждение имамитов в том, что их имамы обладают знанием скрытого, как сказал об этом шейх Аль-Кулейни в книге «Кафи» (том 1, стр. 158) в главе о том, что «имамы знают срок своей смерти, и умирают не иначе, как по своему собственному выбору».
Также в 1 томе этой книги, на стр. 260, в главе о том, что «имамы знают все, что было, что происходит и что будет, и не скрыто от них ничего».
Имам Аль-Маджлиси в книге «Бихар аль-анвар» (том 26, стр. 27-28) передает клевету на имама Ас-Садика, как будто бы он сказал: «Клянусь Аллахом, мы получили знание первых и последних». Один из его спутников встал и спросил: «Разве вы обладаете знанием скрытого?», и имам ответил: «Горе тебе! Поистине, я знаю все, что даже находится в женской утробе!».
6. Вера имамитов в то, что на их имамов нисходят откровения от Аллаха, и в то, что откровения не прекратились после смерти Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), а нисходили на имамов через Джибриля или через другого ангела, величественнее его и лучше. И посредством этого они знают все, что произойдет вплоть до Судного Дня. Это все можно найти во многих книгах имамитов, например, в книгах по хадисам, тафсиру. Мухаммад ибн Хасан Ас-Саффар, умерший в 290 году хиджры, был одним из их самых древних ученых-мухаддисов, как и шейх Аль-Кулейни, прозванный ими «Худжжатуль-ислам». В книге «Басаируд-дараджатиль-кубра», составленной из десяти томов, почти в каждом месте можно найти сообщения о том, что имамы получали откровения от Аллаха через ангелов. Например, в 9 части этой книги под 25 разделом написано следующее: «Рух-аль-Кудус (то есть Джибриль) способен нисходить на любого из имамов, когда они только этого захотят». А также: «Абу Абдулла сказал: «Если бы каждую ночь нам не прибавлялось нового знания, то наше знание бы иссякло». Абу Басыр спросил: «И как оно вам прибавляется?». Абу Абдулла ответил: «Среди нас есть те, кто его видит, есть те, кому оно переходит напрямую в сердце, при этом мы слышим как бы звон упавшей цепочки. И это к нам приходит творение Аллаха величественнее Джибриля и Микаиля» - см. глава 7 пятого раздела, стр. 252.
7. Вера в то, что часть нура (света Аллаха) находится в Али ибн Аби Талибе. Как сказал об этом их имам Аль-Кулейни в книге «Усулюль-кафи» (том 1, стр. 440): «Сказал Абу Абдулла: «Он (Али) провел по нам своей правой рукой, и часть нура перешла к нам».
8. Убеждение шиитов в том, что все деяния будут расценивать и взвешивать имамы. Как об этом сказал имам Аль-Кулейни в книге «Усулюль-кафи» (том 1, стр. 219): «Передает Рида, о том, что однажды один человек сказал ему: «Сделай за меня и мою семью дуа перед Аллахом». Имам ответил: «Как я могу не сделать этого, ведь все ваши дела сообщаются мне каждый день и ночь!».

По материалам шейха Мамдуха Ибн Али Аль-Харби


Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Как видите, все это сказка!
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#74 Guest

Guest
 • Guests

Posted 25 June 2007 - 05:02 AM

Mən demək olar ki forumunuzu mütəmadi izləyirəm. Forumda tez tez belə suallara rast gəlmək olr: Filan alimin kitabını oxumaq olar?
Məndə belə bir sual çıxıb ortaya.
Siz bu alimlərə və kitablara qiymət verəcək qədər yüksək bir məqama sahibsiniz?
Bilinən bir şeydir ki insan özündən üstün olanlara qiymət verə bilməz. Məsələn mənə kimsə desə ki Əbu Hənifənin kitabını oxumaq olar? mənim bu suala cavab verməyim çox gülməli olar...Şünki onun mərtəbəsinə gəlməmişəm və elmdə söz sahibi deyiləm! Eləcə də siz elmdə söz sahibi deyilsiniz! Sadəcə bəzi ibtidai məsələri bilirsiniz....Mən inanıram ki siz ciddi elmi olan bir Mötəziliyə belə Əhli Sünnət fikirlərini qəbul elətdirə bilməzsiniz...Mən bunu sizin dəyərinizi düşürmək üçün yazmıram. Hətta mənim tanıdığım elə Azərbaycanlı qardaşlar var ki heç bir unversitetdə oxumadan elm alıblar və bir çox mədinə tələbələrindən daha çox elmə sahibdirlər. Onlar belə alimləri -"tərəziyə qoymaqdan" çəkinirlər...Sizdə bu cəsrət hardandır? Alimlərin qiymətini və ya xətalarını alimlər bilər və göstərər...


Cavab:

Bu düzü mənim fikrim deyil. Bunu da alimlərdən soruşub və məsləhət edib deyirik. Özünüz də görürsünüz ki, hansısa kitabı tanımasam və ya məlumatım olmasa, deyirəm ki, bilmirəm. Belə deyilməkdə heç də fikirləşməyin ki, alimin dərəcəsi aşağı düşür. Məsələn, alimlərdən biri hansısa məsələdə xəta edibsə, əsasən də əqidə məsələsində, eyb etməz demək ki, alim xəta edib. Bunda heç bir müşkül məsələ yoxdur. Ikincisi də, siz çağırın o mötəzili və biz danışaq. Onda da mən özümdən heç nə ixtira etməyəcəm, alimlərin dediklərini deyəcəm. Sadəcə problem sizin özünüzdədir. Siz belə başa düşmüsünüz. əgər siz bu məsələni qeyd etdiyiniz elmi özləri öyrənənlərdən soruşsaydız belə yazmazdız. Tələsməyin, oxuyun, araşdırın, əks halda xəta edərsiniz. InşəAllah, hər şey yaxşı olacaq.
Allah daha yaxşı bilir!


#75 Abu Davud

Abu Davud
 • Guests

Posted 25 June 2007 - 07:29 AM

Salam Aleykum! ALLAHA hemd olsun.

Nikini Ali goymush amma eslinde Aliye (r.a) layig olmayan yuzerin zenn ve sher tipli sualina baxin:

Mənim sualım qısa və konkretdir.
Qamet bəy desin görək ona və ətrafındakılara dəyib dolaşmamalarına görə yuxarılara ayda nə qədər ötürür?

Ali nikli yuzer, bilmirem ibadet edirsen ya yox, ALLAHI zikr edirsen ya yox, amma onu biliremki 3-5 dene savab gazanirsansada Gamet ve etrafindakilar hagda zenn ederek sher atmagla savablarin uchdu, Zenn sheytandandir, senin atdigin sher ALLAHIN Gurani-Kerimde haram buyurdugu rushvetdir, sen chox agir sher atdin, hagg-hesab gunu Senin bu zennin dogru chixmasa (INSHEALLAH dogru deyil), vay halina.

P.S. Men ne Gametin nede etrafindakilarin Vekili deyilem, amma bashimi kesselerde haggi gizletmeyen bir Muselmanam Elhemdulillah. Ve Gamet ve etrafindakilarda menim muselman gardashlarimdir.

Adminden xahish edirem bu yazimi silmesinler ve sayta buraxsinlar, yoxsa haggimi halal etmerem.


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Belə adamlara fikir verməyin. Onlar camaatı özləri kimi fikirləşirlər. Belə adamlar olmalıdır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#76 Zuleyxa

Zuleyxa
 • Guests

Posted 25 June 2007 - 09:15 AM

As salamu aleykum!
Bildiyime gore, qash almaq haramdir!
Amma bezi bacilar deyirler ki, qashin chatmasini (qash sayilmadigina gore) almaq olar!
Deqiqleshdirmek isteyerdim ki, qashin chatmasini almaq olar ya yox?

Evvelceden teshekkurumu bildirirem!

As salamu aleykum va rahmatullah va barakatuhu!


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bu məsələ alimlər arsında xilafdır. Əgər azdırsa götürməmək daha yaxşıdır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#77 Moonnur

Moonnur
 • Guests

Posted 25 June 2007 - 10:08 AM

salamun alleykum eziz muselman ehli.Allahin rehmeti,merhemeti,salami,raziliqi bizlerin uzerine olsun.menim komeye cox ehtiyacim var.men hicaba kecmek istiyirem ama valideynlerim hec cure razi deyiller.axi men ne edim,,???deyillerki aile heyati qur sora ne edirsen et.onlar,meni hec cure basa dusmuller.xahis edirem hem menimcun dua edin hemde komek,

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əvvəla, Allah kömək olsun. İkincisi, hicab ən əsas əməllərdən biridir. Allah Təala buyurur: “Ya Peyğəmbər! Zövcələrinə, qızlarına və möminlərin övrətlərinə de ki, (evdən çıxdıqda cariyələrə oxşamasınlar deyə, bədənlərini başdan-ayağa gizlədən) örtüklərini örtsünlər. Bu onların tanınması (cariyə deyil, azad qadın olduqlarının bilinməsi) və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha münasibdir. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!” (Əhzab,59). Ona görə bu Allahın əmridir və valideynləriniz sizə asilik əmr edir. Bu məsələdə bacarsanız onlara tabe olmayın. Bacarmasanız, imkan daxilində mümkün yerlərdə örtün. “Allahdan (Allahın əzabından) bacardığınız qədər qorxun” (Təğabun, 16).
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#78 Guest

Guest
 • Guests

Posted 25 June 2007 - 12:49 PM

Salam.
1.hal-hazirdaki alimler seri (fiqhi) hokm cixara bilerlermi?
2.Alimler harasinda fiqhi meselelerde ixtilaf olsa ne etmeliyik?


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Əlbəttə, çünki ictihad qapısı açıqdır.
2. Belə halda əgər elm tələbəsisinizsə, daha səhih rəyi tapa bilsəniz, daha səhih dəlillə gedin. Əgər bacarmasanız onda bilənlərdən soruşun, onlar, inşəAllah, sizə çıxış yolunu göstərərlər.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#79 Abdullah

Abdullah
 • Guests

Posted 25 June 2007 - 10:14 PM

Əs sələmu aleykum.
Qardaşa göstərdiyin münasibət doğru olsada,onunda sözündə həqiqət var.
Kiminsə kitabını oxumaqdan cəkindirməklə,alimin adını və kitabını qeyd etmək daha doğru və münasibdir.Qardaşlar arasında səviyə fərqi olduğu ücün,ehtimal edilən münasibətlərə ən doğru olanı şeyxlərin adı və kitabını qeyd etməkdir.
Kimsə Qamətin dediklərini oxuyanda,öz adından deyil,alimlərin kitablarından gəti-
rdiyinə inanır,amma məsələnin başqa tərəfidə var.Buda şüpələrin dəf edilməsidir
ki,qeyd etmək daha doğru və münasibdir.
Elmin kimnənsə qəbul edilməsi şəxsə görə yox, gətirdiyi dəlilə görədir.

Allah sizləri bir birinizi sevməklə əmr edib,elə isə,bir birinizə elə münasibət bəsləyin ki,bizləri sevməyənlər sevinməsin.Allah hər ikinizdəndə razı olsun.Amin


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bunlar hamısı bilməməzliyin nəticəsidir. Bəziləri isə bilirlər, sadəcə eyb axtarırlar. Hamısı ya cahilliyin, ya da qəlbin təmiz olmamasının nəticəsidir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#80 Elif

Elif
 • Guests

Posted 25 June 2007 - 11:28 PM

Haqq yolu tutub gedenlere salam olsun [ 20/47 ].

Qamet Sahbuz oglu Suleymanov size bir sualim var.

1.Rabi Matxali barede ne deye bilersiniz ?
2.Siz her yerde deyirsiniz ki, Seyyid Kutub zelalet ehlidir. seyyid Kutubi harada ve nece xetelara yol vermishdir. Ve eyer xetalari varsa, bu onun zelalet ehli olmasina kifayet edirmi ?
3.Siz neye gore bu gun Azeribaijanda insanlari itaetde shirken neye gore cekindirmirsiniz. bilirik ki, partiyaciliq shirkdir. Amma derslerinizden birinde dediniz ki, baxin agilli olan bir nefere ses verin ve baxin aqildir yoxsa sefeh (ses verdiyiniz).


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Şeyx Rabi böyük alimlərdən biridir. Və bunu mən yox, siz belə soruşun ki, mötəbər rəbbani alimlər onun haqqında nə deyiblər. İstəsəniz alimlərin onun haqqında ayrıca kitabları var. İbn Bazdan soruşdular, dedi ki, “O əhli sunnənin tanınmış elm, fəzilət və səhih əqidə sahiblərindən biridir”. Həmçinin Albani, ibn Useymin, Fauzan, Muğbil və qeyriləri və s. alimlər onu tərifləyiblər.
2. İnşəAllah, bir-iki günə sizin xahişinizlə o xətaları ana səhifədə qoyacayıq oxuyarsınız.
3. Məgər demək ki, kiməsə, xüsusən də ağıllıya, itaət şirkdirmi? Əksinə neçə illərdir dəvətdəyik, əlhəmdulillah. Allahdan qeyrisinə itaətdən Allaha itaətə dəvət edirik. Ola bilsin siz də tağutiyyə və ya hakimiyyə firqələrindən təsirlənmisiniz. Biz yalnız Allaha itaətə çağırırıq.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#81 Phantom

Phantom
 • Guests

Posted 26 June 2007 - 12:57 AM

Çeçen mücahidlərinə kömək etmək, onlara qoşulmaq barədə nə tövsiyə verə bilərsiz?

Cavab:

Təbii ki, ən birinci dua etmək. Nəinki çeçen mücahidlərinə, ümumən müsəlmanalra. Amma onlara kömək məsələsində baxmaq lazımdır alimlər nə deyib və yaşadığın ölkədəki vəziyyətə, həmçinin əgər orda buna ehtiyac varsa. Lakin sizə yox, çeçenlərə. əgər bu müharibəni qurtarmasalar bunun mənasız nəticəsi olacaq, necə ki, Əfqanıstanda olacaq. Bu nəticələri artıq biz görürük. Hakimiyyət sufilərin əlində, kafir qoşunları müharibədən əvvəl az idisə, daha da artıb, tovhidə dəvət dayanıb. Ona görə məsləhət deyil gedib haradasa döyüşmək, xüsusilə də bizim özümüzün problemimiz olduğu halda: QARABAĞ. Bəzilərindən təəccüblənirəm, özünkün unudub, gedib başqa yerlərdən danışır. Hansıki başqa yerlərə getsən görəcəksən sənə pis baxırlar. Ona görə harasa getmək məsləhət deyil.
Allah daha yaxşı bilir!#82 Abu-Bakr

Abu-Bakr
 • Guests

Posted 26 June 2007 - 03:00 PM

Əssalamu alekum. Zəhmət olmasa, Hicabın hissələrini deyərdiniz, yəni, baş örtüyü (ximar-əl, üz açıq olur), niqab (üz örtüyü) və cilbab (bütün bədəni başdan ayağa örtən, əllər də daxil olmaqla) Hicabın hissələridimi? Allah razı olsun.

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əsasən hicabın şərti hər yeri bağlı olmasıdır, əl və üzdən başqa. Əl və üz müstəhəbdir, əfzəldir. Hissələri isə siz düz qeyd etmisiniz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#83 Guest

Guest
 • Guests

Posted 26 June 2007 - 05:53 PM

Salam.
1.Quranin agac qabiqlari uzerine yazilmis ilk orijinali varmi?
2.Deyirler ki,Quranin ereb mushafi ile liviya mushafi arasinda ferq var.Bu dogrudur?
3.Esitdiyime gore 80-ci illerde Yemande Sena mescidini restavrasiya etdikde deyismis bir Quran askar olunub.Bu dogrudur?
4.Quran ayelerinin sayi haqqinda fikir ayriligi varmi?


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bilirsiniz, Quran təkcə ağac qabığına yox, dəriyə, daşlara da yazılıb. Yəni o vaxt nədə imkan olunub. İlk yazıları qalmasa da ona yaxın dövrdəki kağız üzərindəki kitab var. Əsasən də Osmаnın (r.a.) xilafətində yazılanlar.
2. Bəli, həm xətdə, həm də qiraətdə fərq var, lakin bu mənanı dəyişmir.
3. Bunu dəqiq bilmirəm, amma dəyişdirilmiş Quran inanmıram olsun, çünki Allah Təala Quranı qoruyur: “Şübhəsiz ki, Quranı Biz nazil etdik və sözsüz ki, Biz də onu (hər cür təhrif və təbdildən; artırıb-əskiltmədən) qoruyub saxlayacağıq!” (Hicr, 9).
4. Bəli, cüzi ixtilaf var.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#84 Leman

Leman
 • Guests

Posted 26 June 2007 - 07:54 PM

salam aleykum
kecen forumda tenbelliye gore namaz qilmamaqla bagli cavabiniz mene aydin olmadi. basa dusduyume gore tenbelliye gore namaz qilmamaq olar. eger bele olsa coxlari qilmaz. eger sehv basa dusmusemse halal edin ve zehmet olmasa dogru necedirse ele yazin.


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əlbəttə, elə deyil. Namaz fərzdir. Bunda başqa bir rəy yoxdur. Sadəcə kim tənbəlliyindən qılmırsa, o kafir deyil, fasiqdir. Kim belə ölsə onun üçün çox təhlükəlidir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#85 Zuleyxa

Zuleyxa
 • Guests

Posted 27 June 2007 - 09:09 AM

As salamu aleykum, sheyx!
Ya xoju v mechet AbuBakr. Ya schitayu seba Ahl as Sunna Val Camaa as Salafi as Saleh, InshaAllah! Mena stali nazivat vaxabitkoy! Ya bi xotela uznat, kto takie vaxabiti - t.e. konkretnoe opredelenie etoqo slova, pochemu nas tak nazivayut, v chem prichina? Chtobi dat im podobayushiy otvet!
Zaranee spasibo.
JazakAllahu Xayran!
As salamu aleykum va rahmatullah va barakatuhu!

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
В целом такого направления в Исламе нет, просто неверные и некоторые мазхабы так называли тех, кто призывает на путь пророка (с.а.в.). Имя это появилось три века назад, и связано с Мухаммадом ибн Абдулваххабом. Он призывал всех к Товхиду в Саудовской Аравии, после него кто призывает к Товхиду называют вышеупомянутым именем. А кто что говорит, не слушайте их, не обращайте на них внимания.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#86 bakili

bakili
 • Guests

Posted 27 June 2007 - 09:33 AM

Salam aleykim.

Men bilmek istardin niye menim sualim sayta yerlashdirilmayib?


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Düzdür, biz ümumiyyətlə adətimiz deyil. Bir halda silə bilərik, əgər əxlaqа uyğun deyilsə. Amma suallarınız çox uzun olduğundan mənim də vaxtımıт az olmasından, onları saxlayıram ki, oxuyum vaxtım olanda. Çünki hər bir sual oxunur. Sonra buraxılır foruma. InşəAllah, sualınız qoyulacaq.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#87 Zuleyxa

Zuleyxa
 • Guests

Posted 27 June 2007 - 10:41 AM

As Salamu aleykum!
Vsem izvestno, chto ne vse magazini platat nalogi. Mnogiye ukrivayutsa ot nix, ne vibivaya cheki, tem samim narushaya zakon respubliki, v kotoroy mi jivem. Lojitsa li na nas grex, kogda mi pokupayem tovar v etix magazinax, i ne trebuyem chek? Ili pokupaem tovar zavedomo znaya chto cheka ne budet, i chto prodavec ne budet platit nalog, kak naprimer na bazare i t.d.
JazakAllahu Xayran!
As salamu aleykum!


Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Нет, на нас грех не ложится.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#88 bakili

bakili
 • Guests

Posted 27 June 2007 - 12:11 PM

Salam alykim. Sizin fikrinizi bilmak istayiram

Краткая история Гадир Хум

После прощального паломничества в Мекку, посланник Аллаха направился в Медину...

Это краткая история событий в Гадир Хуме.


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bu məsələ aydındır. Və hədis kitablarının çoxunda var bu hadisə. Sadəcə Qədr Xumda ayə nazil olmayıb. Maidə, 3 isə Ərəfə günü, yəni Zil-hiccənin 9-da nazil olub. Qədir Xum isə Zil-hiccənin 18-də olub. Sadəcə Əlidən (r.a.) Yəmən hadisəsinə görə bəziləri incimişdilər. Bu incikliyi aradan qaldırmaq üçün peyğəmbər (s.a.v.) Əlini (r.a.) çağırdı. Amma orda xilafət barədə heç nə deyilməyib. Olsaydı, Əli (r.a.) xəlifə qoyulardı. Kim onu qoymasaydı, Əli (r.a.) çox güclü və mərd adam idi, sözünü deyə bilərdi. Ona görə birinci Abu Bakr (r.a.) seçiləndə ona iki dəfə beyət etdi, Omar (r.a.) və Osman (r.a.) seçiləndə isə onlara birinci beyət etdi. Dördüncü xəlifə kimi seçiləndə belə istəmirdi. Sadəcə bunlar hamısı mənasız zənlərdir. Haqq aydındır, Əli ibn abu Talib (r.a.) xəlifə oldu, fərqi yoxdur, birinci və ya dördüncü. Gəlin onu qorxaq, haqqı gizlədən və s. cür vəsf etməyək.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#89 Guest

Guest
 • Guests

Posted 27 June 2007 - 01:36 PM

Əssələmu aleykum şeyx!
Xahiş edirəm, Allah rzası üçün aşağı hədisin hökmünü deyin (zəif, uydurma) və ən əsas ONUN İSNADINI VERİN VƏ İSNADINDA HANSI PROBLEM OLDUĞUNU GÖSTƏRİN, bu çox vacibdir çünki mən isnadı göstərməsəm və onda olan problem, həmin adam həmin hədisə əsaslanaraq əməl edəcək.
Hədis: "Yəsin Quranın qəlbidir..... onu ölülərinizə oxuyun" (Əbu Davud, Ən Nəsəi)
Allah razı olsun.Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Yasin sursəi barədə gələn hədislərin hamısı zəifdir.
774- ( ضعيف )
عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب القرآن يس لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له اقرؤوها على موتاكم
Daifut tərib vət tərhib: 1/ 222.

Şeyx Albani bu kitabda hədisin zəif olduğunu demişdir.
Buna səbəb isə hədisin sənədində هَارُونَ أَبِي مُحَمَّدٍ Harun Əbu Məhəmməd vardır. Bu rəvayətçi məchuldur, yəni kimliyi bilinmir.
Bu isə həmin hədisin zəif olmasına əsas verən əsas amildir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#90 Leman

Leman
 • Guests

Posted 27 June 2007 - 02:07 PM

Salamu aleykum

1. Reqsin cezb etmeyen novleri, mes: shamanlarin reqsi haramdirmi?
2. qusl alarken destemaz almaq vacibdirmi ve ya yalniz bas, sag ve sol ciyinlerden su axidaraq mueyyen sozleri desek qusl almis oluruq?
Umumiyyetle, zehmet olmasa, qusl nece alinmalidir onu yazin.
Vereceyiniz cavab ucun tesekkur edirem. Allah sizden razi olsun!


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Əlbəttə, şamanlar kafirdir.
2. Heç nə demək lazım deyil, sadəcə əvvəldən bilməyiniz ki, qüsl alırsınız kifayətdir. Övrət yeri yuyulduqdan sonra baş, sağ və sol tərəflərdən yuyunub çıxmaq olar. Sadəcə əgər qüsl cunuba, heyzə və nifasa görə deyilsə, onda namaz üçün bu qüsüldan sonra dəstəmaz vacibdir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#91 Guest

Guest
 • Guests

Posted 27 June 2007 - 04:28 PM

Цитата
Ümumiyyətlə, heç kim deməyib ki, əl-Həsən murciyədir. Bu sadəcə anlaşılmazılıq nəticəsində meydana çıxıb. Çünki əl-Həsən sələfidir və bunda şəkk yoxdur. Onun bir-iki kitabına görə ləcnə deyib ki, kitabda irca var. İrcanın olması başqa şeydir, murciyə olmaq başqa şeydir. və ya murciyəni təbliğ etmək bir başqa şeydir. Sonra əl-Həsən öz kitabında bu məsələyə aydınlıq gətirib və şübhələri yox edib. Amma bu məsələni təkfirçilər və inqilabçılar ləcnənin bu fətvasını götürüblər və başlayıblar yaymağa, istifadə etməyə və bəzi adamları aldatmağa başlayıblar. Hətta Şeyx Useymin bildirib ki, bu fətva təkfirçi və inqilabçıların xeyrinə oldu. Peyğəmbər (s.a.v.) məscidinin imamı, orda dərs verən şeyx, Mədinənin qazilərindən biri Huseyn ibn Abduləziz əl-Şeyx Amerikada verdiyi dərslərin birində (1422-ci h.i) Ləcnənin bu fətvası barədə soruşublar və o belə cavab verib: "əl-Həsən bizim şeyxlərdən biridir və həmçinin onun şeyxi (işarə edir şeyx Albaniyə), şəkk yoxdur ki, o özü sələfin minhəcindədir, peyğəmbərin (s.a.v.) yolundadır. Həmçinin sələfin yolunu, əhli sunnə val-camaatın yolunu müdafiə edənlərdəndir. Ləcnənin o fətvası göstərmir ki, əl-Həsən murciyədir, mən bu fətvanı belə başa düşməmişəm. İnanıram ki, mənim qardaşlarım da belə başa düşməyiblər. Əksinə şeyxlər hamısı onun elminə qiymət verirlər, hörmət edirlər. Ləcnənin fətvası elmi rəddir və alimlər arasında dialoqdur. Hər adamın sözünü götürüb atmaq olar, bircə imam Malik buyuran kimi qəbir sahibindən başqa, yəni peyğəmbər (s.a.v.). əl-Həsən və Ləcnə arasında elmi münaqişədir, əl-Həsən murciyə məzhəbindən uzaq bir adamdır." Hətta göründüyü kimi Səudiyyənin muftisi şeyx Abduləziz əl-Şeyx əl-Həsəni sevənlərdən biridir. Dediyim kimi, əl-Həsən sələfidir. Bu məsələdə çalışın sizi aldatmasınlar.


Əssələmu aleykum va rahmatullah
Sizin hər dəfə belə cavablarınızı oxuduqda özümdə müəyyən edə bilmirəm ki, siz ya bunu cahillikdən edirsiz, ya da bu təlbisdir.
Əvvəla əl-Hələbi deyir ki, guya İbn Useymin fətva barədə o sözləri deyib, yəni sənin yuxarıda gətirdiyin sözləri və əl-Hələbinin dostları da iddia edirdilər ki, bu kasetə yazılıb. Vallahi, neçə dəfə həmin kaseti tələb etmişik ki, İbn Useyminin sözlərini özümüz eşidək, lakin hələ indiyə qədər bu kaseti eşitməmişik və heç kəs də İbn Useyminin belə bir söz dediyini təsdiqləməyib. Əgər sən, Qamət, doğru danışanlardansansa, o zaman kaseti təqdim elə! Yox, əgər təqdim edə bilmirsənsə, o zaman bu yalanları burdan sil və başqa yerdə də alimlərin adından belə şeylər danışma!
İkincisi isə Hüseyn ibn Abdulazizin sözlərini gətirməklə nəyi sübut etmək istəyirsən ki??? Məgər sənə Şeyx Favzanın və digərlərinin onun haqqındakı sözləri kifayət etmir ki? Şeyx əl-Ğudeyyan əl-Hələbi haqqında deyir:
اتركوه؛ لأن هذا هو الذي يقود مذهب المرجئة في المملكة
"Onu tərk edin! O məmləkətdə (yani Saudiyyədə) irca əqidəsini yayır!"
DİNLƏ!
Burda da Şeyx Favzan bu əl-Hələbi haqqında deyir ki, "O, cəhaləti və uydurmaları ilə gəncləri məşğul edir..." daha sonra da onu nənki alim, heç elm tələbəsi belə adlandırmır...əksinə onu "elmə iddialı olanlardan" sayır....
DİNLƏ!
Axırda isə Abdulaziz aluş-Şeyxin adını nə üçün qeyd etmisən? əvvəldə Huseyn ibn Abdulazizin adını verirsən, sonda isə müftinin adını verirsən, əksinə həmin fətvada deyilir ki, əl-Hələbi mürciə məzhəbi yayır və bu fətvanı verən əl-Ləcnənin rəisi də müfti Aluş-Şeyx özü olub ...ya sən xəta etmisən, ya da insanları aldadırsan! Güman edirik ki, xəta etmisən...amma bu qədər də xəta etmə!
Bir də qeyd edirsən ki, əl-Hələbi şübhələrə cavab verib..nə şübhələri????? alimlərin görmədiyi şübhələrə əl-Hələbi cavab verib, Gülməli sözlər söyləyirsən...ya sən gərək bu məsələdə alimlərin tərəfini tutasan, ya da İbn Useyminin və Şeyx Favzanın hələ sağ olduğu zaman onların adından yalan danışan və fətvada da deyildiyi kimi mürciə məzhəbi yayan əl-Hələbinin tərəfini tutasan...lakin biz açıq-aydın görürük ki, sən əl-Hələbinin tərəfini tutursan!
Nə dialoqu? Nə danışırsan? Alimlər bunu rədd ediblər və sonra əl-Hələbi alimlərə qarşı rəddiyə yazıb və yenə digər şeyxlər də əl-Hələbinin cavabını veriblər və həmin kitabların da müqəddimələrini yazanlar əl-Ləcnənin alimləri olublar! Sən hansı dialoqdan danışırsan? Bir də əl-Hələbini alim kimi qələmə verib insanları aldatma, bir iki dənə kitab yazan insan alim olmaz!
Allah bizləri islah etsin!


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Görünür ki, sən çox tələsirsən və tələsməyin səni xətalara salır. Məhz Huseyn əş-Şeyx Səudiyyə alimlərindən biridir və o bu məhz bu məsələyə aydınlıq gətirib. Muftinin də bu msələyə munəsibətini əş-Şeyx deyir. O ki qaldı ibn Useyminin sözlərinə, sən kimdən soruşmusan ki, deib belə söz yoxdur? Biz alimlərdən soruşduq, hamısı dedi ki, deyib şeyx belə. Yalandan belə sözləri kim deyər? Amma əl-Həsənin alim olmasını mən yox, alimlər deyir. Məhz Albani onu tərifləyib, həmçinin ibn Baz “innəhə sələfiyətun əl əqida val minhəc” kitabına rəy verib. Bəkr ibn Zeyd, şeyx Muğbil onu tərif ediblər, onun kitabalrını oxumağı məsləhət görüblər. Hətta deyib ki, ona bərabər tanımıram. Həmçinin Mədinənin alimi şeyx Abbat məsləhət edib ki, Albaninin tələbələrindən istifadə etməyi, ən birinci əl-Həsəni göstərib. Deyəsən, sənə təsir edənlər surilərdir, yəni Səudiyyə ixvanları. Sənin iradını da oxumuşam, yeni forumda, sadəcə mən burda bir neçə gün olmayacam. Elə forumda da danışarıq. Sadəcə çalış xülasəni de, az danış, dəqiq danışaq. Bir az da ehtiyatlı ol, çünki nə desən, sənin yadına salacam, ona görə yazanda tələsmə. Sən ancaq təkfirçilərin kitabını oxuyubsan, o biri tərəfə baxmamısan, belə haqqı öyrənmək, haqq olmaq iddiası etmək düzgün deyil. Tələsmə, hirslənmə, fikirlərini cilovla, təzə forumdakı sözləri başqa cür də demək olardı. InşəAllah, hər şey yaxşı olacaq. Amma görünür ki, tam dönməmisən, salamla başlamısan, düzdür axırda verməmisən. Sən düçmən mövqeyi tutma bizə qarşı. Biz deyirik ki, iman dillə deyib, qəlblə təsdiq eymək və əməllə göstərməkdir, qalxıb düşür və istisna da var imanda. Əməl də imanın bir hissəsidir. Lakin əməli tərk edənin isə hökmü nədir və ya imanın kamilliyindəndir, yoxsa səhhətindən???? - bax biz bunu müzakirə edəcəyik, inşəAllah.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#92 Xadija_al-Ihsan

Xadija_al-Ihsan
 • Guests

Posted 27 June 2007 - 07:18 PM

as Salamu aleikum va raxmatuLLAH va barakatu

qardas, menim anamin dogma dayisi (nenemin dogma qardasi) mene mehremdir?


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəli, məhrəmdir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#93 Moonnur

Moonnur
 • Guests

Posted 28 June 2007 - 10:17 AM

assalamu alleykum ehli muselman/menim tecili komeye ehtiyacim var/men sizin saytdan xutbeleri yukleyirem ama achmir/neqeder ediremki achsin ama nese kvadrat kimi iasreler achilir/ men nece edim???


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əvvala, saytımızın proqramlar bölümündə yerləşdirilmiş Real Media Player proqramını kompyterinizə yükləyin. Sonra səsli xütbəni birbaşa saytdan qulaq asa bilərsiniz. İstəsəniz kompyuterinizə yükləyə də bilərsiniz. Əgər bu zaman da problemlə üzləşsəniz bizə xəbər verin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#94 Guest

Guest
 • Guests

Posted 28 June 2007 - 11:05 AM

Əssələmu aleykum!

1) Qardaş, bildiyimiz kimi canlı şəkillər haramdır. Lakin məni bir şey təəccübləndiridi: sizin saytınızın ana səhifəsində böyük şeyxlərin, məs. Abdul Aziz Ali şeyxin və ya Şeyx Useyminin şəkilləri yerləşdirilib, bunu necə başa düşmək olar?

2) Birdə şeyxlərin şəkillərindən heç oxşamır ki, bu (caiz olan) passport şəkilidir. Elə təəssürat yaranır ki, həmin şeyxlər (Allah onları qorusun) adi şəkil çəkdiriblər. Zəhmət olmasa bunu izah edərdiniz.

3) Qeyri-ərəblər üçün ərəb dilini öyrənməyin hökmü nədir? Bu vacibdir yoxsa sadəcə müstəhəbdir?

4) İngilis dilini öyrənməyin hökmü nədir? Bu haram, mubah yoxsa məkruhdur? Xahiş edirəm cavabınızı izah edin.

Allah razı olsun


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Düzdür, şəkil haramdır, sadəcə böyük şeyxlərin şəklini qoymuşuq ki, qardaşlar xahiş etmişdilər, sonra silirik, çalışarıq daha qoymayaq.
2. Bu şəkillər hansısa sənəd üçün çəkilib və ya xütbə vaxtı kimsə çəkib, televizordan götürüb və s.
3. Şeyxulİslam deyir ki, “ərəb dili öyrənmək vacibdir”. Ona görə çalışın öyrənin imkan daxilində.
4. Bu ehtiyaca baxır, əgər işə görə, səfərə görə ehtiyac varsa, eyb etməz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#95 Али

Али
 • Guests

Posted 28 June 2007 - 03:57 PM

Справедливо ли такое понятие как "суфизм, основанный на Коране и сунне", если да, то есть ли сегодня представители такого суфизма, и кто в прошлом являлись его представителями?
Что в можете сказать о движении "Мурабитун" и Абдуль Кадыре ас-Суфи?


Ответ:

1. Раньше такое понятие использовали салафы, "суф", "саф" означает "чистый". Но потом эти понятия стали использовать и другие течения, поэтому салафы отказались от этих понятий.
2. Это разновидность суфизма, воздержитесь от этого.
Аллах знает лучше!#96 muslim

muslim
 • Guests

Posted 28 June 2007 - 04:03 PM

Salam Qardash, ola biler ki, sene tagut barede suallar verirler. onlar eger senden bu cavabi almirlarsa, onda gedib bashga yerden oyrensinler. ALlah hamiya hidayet versin.

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Belə adamlara fikir verməyin. Sadəcə onlar islamı tağut başa düşüblər. Yəni kim tağuta onlar deən kimi baxıbsa, onu müsəlman görüblər, kim onlar deməyən kimi baxıbsa, ona kafir kimi baxıblar. Təbii ki, bu zəlalət fikirlərdir. Çünki tağut müsəlman ola bilər, lakin şərtlərdən sonra və sonda alim hökm verir. Çalışın tağutçular sizi aldatmasınlar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#97 javid

javid
 • Guests

Posted 28 June 2007 - 04:40 PM

Salam Qamet qardash. Bu yaxinda tekfircilerden bunu eshitdim, Oluden shefaet istemek shirk deyildir. ve deyir ki, guya Abdul vahhabdan basqa, hech kim buna shirk demeyib. buna cavab ne olacaq.
onuda deyim men ozum tevessul hagginda kitablar oxumaq basladim, ve inaniram ki, onlarin dediklerine cavab tapilacaq.


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Maraqlıdır, onlar kiməsə kafir deməsinlər. Xüsusən də qəbirə gedib təvəssül edənlərə. Onlar gün ərzində kiməsə kafir deməsələr öz dozalarını almazlar. Burda isə söhbət qəbirə gedib təvəssül edəndən gedir. Amma onlara görə salih adamın qəbirinə getmək artıq küfrdür.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users