Jump to content


Photo

01 августа 2007 года


 • This topic is locked This topic is locked
219 replies to this topic

#101 Elmi teleb etmeye chalishan

Elmi teleb etmeye chalishan
 • Guests

Posted 17 July 2007 - 06:46 AM

ƏsSələmu aleykum və rahmətulLahi və bərakətuhu!
Gardaş, eger bir qadin islama gelir,ve onun adi Ilahedir o oz adini mutleq deyishmelidi yoxsa yox?umumiyyetle bu adin Islamda hokmu nedi?
Zeruret halinda ferz namazdan galxmaq olarmi? meselen insan tecili yardimda yada pojarnida iwleyir ve o namaz qilanda onu tecili vizova chagirirlar.ne etmelidi?
ve namazdan qalxanin hokmu nedi? boyuk gunahdirmi?
Gardash, Kair sheherinde qalan Rinati taniyirsinizmi?Yeni siz bir yerde oxuyurduz yoxsa? chunki onu sizden sorushanda haqqivizda kifayet qeder melumati (yaxshi menada) olan insana oxshayirdi. ondan forumda sorushanda, o dedi ki Bakinin Abu Bakr mescidinin imami ve ehli inshaAllah selef eqidesindedir
ƏsSələmu aleykum və rahmətulLahi və bərakətuhu!

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bu adın haramlığını bilmirəm. Sadəcə şübhəli adlardan çəkinmək lazıdmır. Yəni bir neçə mənalı adlardan.
2. Zərurətdə tərk etmək olar. Sadəcə sonra imkan olan kimi qılın namazı.
3. Əlhəmdulillah, o sələfdir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#102 Abid

Abid
 • Guests

Posted 17 July 2007 - 05:43 PM

1-Bəzi söhbətlərinizdə eşitmişəm ki, mücahidləri müsəlmanları öldürməklə ittiham edirsən... Və bu əmələ görə onları qınayırsan... Ancaq kafirlər daha çox öldürdüyü halda onlar haqqqında danışmırsan...

2- Yaxında əlimə bir fayl gəldi. Orada eynilə belə deyirsən- "Mən demirəm ki Azərbaycanda qanunlar İslama görə olsun. Ama çalışmaq lazımdır ki müxalif olmasın..." Subhanallahil Azim sən İslam qanunlarının olmasını istəmədiyini dilinlə deyirsən...Bundan sonra mən sənə niyə müslman deyim???
Əgər inanmayan varsa o səs faylını təqdim edə bilərəm! İnşaAllah!


Cavab:

1. Biz hamı barədə danışırıq. Lakin problem müsəlmanlarladır. Kafir aydındır. Bunda şərhə ehtiyac yoxdur, lakin ölənlər günahsız insanlar İslam adı altında öldürüləndə - bax, biz bunun əleyhinəyik. Çünki kafirlərin öldürməyi dəlil deyil ki, biz də öldürməliyik. Sadəcə, ola bilsin ki, siz bu məsələni başa düşməmisiniz. Bəzi İslam çəfakeşi çəkənlər İslamı bilmədiklərinə görə məni başa düşmürlər.

2. Bir sual çıxır ki, niyə bunu indi soruşursunuz? Çünki bu cümlə ilə siz bəzilərini aldatmısınız. Görünür elə səni də aldadıblar. Hamısı şəriəti bilməməzlikdəndir. Çünki o verilişin mövzusu İslam və siyasət idi. Təbii ki, auditoriyanın səviyyəsi tamam başqa idi. Məlumdur ki, söhbət səviyyəyə uyğun olmalıdır. Mən bu qayda ilə gedirəm. Mövzuda söhbət elə yerə çatdı ki, sual verildi, söhbət indiki dövrdən gedir, islam dövlətindən sual verildi. Məlumdur ki, bu nəinki Azərbaycanda, çox müsəlman ölkələrində bunu hazırda etmək mümkün deyil. Və biz elə bir cəmiyyətdə yaşayırıq ki, şəriət tətbiq olunmur. Bəzi qanunlar şəriətə açıq-aşkar müxalifdir. Bunu mən orda bildirirəm. Və bunu aradan aparmaq yavaş-yavaş lazımdır. Çünki heç kim bunu birdən bacarmaz. Hətta peyğmbər (s.a.v.) bu işi birdən etməyib. İslah yavaş-yavaş olur. Mən orda bildirdim ki, mən demirəm ki, hazırda İslam qanunu olsun (söhbət indidən gedir), sadəcə dedim ki, əsas odur ki, çalışmaq lazımdır ki, qanunlar islama müxalif olmasın. Orda hətta hicab məsələsini misal gətirdim.

Sadəcə bunlar mənim sözümün bir hissəsini götürüb, öz dəvətləri üçün istifadə edirlər, guya ki, mən İslamı istəmirəm. Kim buna inanıbsa, buna ancaq cahil belə nəticə çaxarar. Sadəcə ola bilsin ki, vaxtın məhdudluğundan bəzən cümlələr fikiri daha aydın çatdırmır, xüsusən də mövzu böyükdür, hətta alimlər islam siayəsəti haqqında kitablar yazıblar. İbn Qyeyim “Turuq əl-Hukmiyyə ” kitabında bunu deyir: “Kim deyirsə ki, ancaq Quran və Sünnə olmalıdır, o səhv edir. Əsas odur ki, qanunlar şəriətə müxalif olmasın...” Kim istəsə bu kitabı oxusun, 12-ci səhifədən sonra olmalıdır. Buna çox misallar gətirmək olar. Mən hamıdan çox şəriəti istəyirəm, onun tətbiqini də hamıdan çox istəyirəm. Əgər buna əks fikir mənim adımdan yayırlarsa, bu böhtandan başqa bir şey deyil. Lakin məni təəccübləndirən sizin indi soruşmağınızdır. Mən təəccüblənirəm ki, bəzi qardaşlar bunu dəqiqləşdirməmiş inanıblar. Allah Təala buyurur ki, “Ey iman gətirənlər! Əgər bir fasiq sizə (pis) bir xəbər gətirsə, dərhal (onun doğruluğunu) yoxlayın, yoxsa bilmədən bir qövmə pislik edər, sonra da etdiyinizə peşman olarsınız!” (Hucurat, 6).
Allah daha yaxşı bilir!


#103 Guest

Guest
 • Guests

Posted 17 July 2007 - 06:25 PM

Bismilləh.
sual:
1)Allaha ibadət və itaət etmək yalnəz onun əmrlərinə tabe olub,qadağanlarından çəkinməklə olur.Allaha ibadət edənlər isə ona heç bir şeyi şərik qoşmazlar.Həmçinin Allahın qoyduğu qanunlardan qeyri bir qanun və bu qanunlara müxalif olan qanunlar qoymağ Allaha şərik qoşmaqdır.Bunu Quranda Allah (st) bizlərə belə anladır:
... O, hökm qoymaqda şərik qəbul etməz. (Kəhf: 18/ 26)
...Ondan başqa ibadətə layiq ilah yoxdur. Ondan başqa hər şey məhv olacaq. Hökm vermək ona aiddir. Onun hüzuruna da qaytarılacaqsınız! (Qasas: 28/88)
İbni Teymiyyə rh belə demişdir:
Buna görə də Allaha ibadət etməyən adam mütləq Allahdan başqasına ibadət edər. Adəm övladları iki qismdir. Muvahhid olanlar, müşrik olanlar və ya Tövhidlə şirki bir-birinə qarışdıranlar ki bunlar: xristianlar, yəhudilər və özlərini islama nisbət edən sapıq kimsələrdir və onların bənzərləri olan, Tövhidə şirki qatışdırmış müşrik kimsələrdir.( Fətvalar c 14 s 282)
Demək Allahla yanaşı hökm qoymaq şirkdir.Bəs Allahın qanunlarını tamami ilə ortadan qaldırıb tağuti qanunlarla müəyyən bir ərazini idarə edən adama müsəlman demək və cahilliyini üzr görmək Allahın ayələrini inkar etmək deyilmi?

2)Allaha qanun qoymaqda şərik olan kimsə İlahlıq iddiasındadır.Hər nə qədər özünə ilah deməsə belə bu belədir. Bu kimsə kəlmeyi-şəhadəti söyləsə bele lakin hökm qoymaqda Allaha şərik olarsa o kəs İslama girməmişdir.Bu əməl böyük şirkdir.
Abdullətif İbni Hafiyd:
Şəhadəti söylədiyi halda böyük şirk edən kimsənin İslama girmədiyi mövzusunda alimlərin icma etdiyini nəql etmişdir.(Əl-Minhəc s. 10 ,Nəcd alimləriniun fətvaları c.3 səh 93)
Küfrü Quran və Sünnəylə açıq aydın olan həmçinin icma ilə bəyan olunan kimsəyə müsəlman deyən bir kəs özü müsəlmandırmı müsəlman deyilmi?

3)Dünyəviliyi, demokratiyanı, komunizmi, kapitalizmi, milliyyətçiləyi, dünyəvi sistemləri və qanun qoyan məclisləri qəbul edən kimsə Tövhidi tərk etmişdir. Bu səbəblə belə bir adama muvahhid sifəti verilməz, müsəlman deyilməz.Bu rejimi qəbul edib və bu rejimə uyğun hansısa ərazini idarə edən kəsə müsəlman deyirsənmi?Bu rejimlərə tağuti rejimlər deməyən adama müsəlman deyirsənmi?

Zəfər Allahın, Rəsulunun, Möminlərindir.


Cavab:

1. Fikir verirsinizsə, bunlar ayə, hədis və ya alimin sözünü gətirib, artıq şərhində onu bir adama tətbiq edirlər. Çünki onların zəlalətə düşmələrindən bir səbəb də budur. Onlar bir məsələ barədə bir alimin bütün fikirlərini cəm etmədən bir sözü ilə kifayətlənib nəticə çıxarırlar. İstədiyi adama və yerə də tətbiq edirlər. İbn Teymiyyə “Minhəccul Sunnə”də 5-ci cild 130-cu səhifədə deyir: “Kim Allahın hökmü ilə hökm verməsə, bilsə və etiqad edib halal görsə, onda kafir olur, əks halda cahildir.” Bəzi təkfirçilər hətta kitablarında yazanda sonuncu cümləni yazmırlar. Allahın hökmü hər kəsə vacibdir. Hər kəs bacardığı qədər bilməlidir. Amam kim bu hökmlə hökm verməsə, onun kafir olması üçün şərtlər var. Bu mühüm məsələdir. Yəni bu cür məsələlərdə təfsilatına getmək lazımdır, tam aydın olana kimi. Amma onlar təfsilatına getmirlər. Mütləq götürüb hökm verirlər, hansı ki, bu onlarlıq deyil. Bunlar insanları dəvət etməkdən, camaatın başını qatırlar. Bu cahilliyin əlamətidir.

2. Fikir verin, yenə alimin sözünü gətirib, şərhində isə özləri istədikləri adama tətbiq edirlər. Çünki alim əgər desə ki, kim bunu etsə kafirdir, bu o demək deyil ki, kim bunu etsə, sən ona kafir deyə bilərsən. Bunu elmdən xəbəri olan bilər. Fikir versəniz üsluba söhbət yenə hakimiyyətdən gedir və hökm məsələlərini yenə hakimə aid edirlər. Söhbət hamıya aiddir. Bu söhbəti edənlərin özləri nə ədər Allahın hökmlərini pozurlar, özlərindən soruşanda bəhanə və üzr axtarırlar, başqalarında isə üzr görmürlər. Bu da onalrın zəlalətdə olmalarına dəlildir.

3. Fikir verin, hansısa bir sistemi gətirib deyir ki, kim bu sistemlə hökm verirsə, o kafirdir. Bu məsələdə əslən əhli sunnənin hökmü belədir ki, kim şəhadəti gətirir və başqa hökm verirsə, halal görməsə, sonra ona başqa şərtlə tətbiq olunmayınca, kafir hesab olunmur. Çünki əhli sunnə bəzi əməllər istisna olmaqla, çox əməlləri tərk edəni və ya müxalif olanı kafir görmür. Hətta ona şərtlər tətbiq olunmayınca. Yenə sual verənə fikir versəniz görərsiz ki, bunları maraqlandıran hakimdir. İnsanlar şirk və sair zəlalətdədirlər, onları bunlar maraqlandırmır. Bunlarınkı əsas hakimiyyətdir. Bu söhbətlər həiqətdə heç bir yaxşı nəticəyə gətirib çıxarmayacaq, tarix boyu da çıxarmayıb. Bunların söhbəti yalnzı fitnə-fəsada gətirib çıxarır və dəvətin qarşısını alır. Mən sizə nəinki tarixdən, hətta günümüzdə bəzi ölkələri misal göstərirəm.

Düzdür zəfər Allahındır, bunda şübhə yoxdur. Lakin sizin üslubla yox.

Sadəcə bu sualları foruma buraxmaqda məqsədim bunların iç üzünü görməyinizdir. Əgər həyatda belə insanları görəndə cavablarını da düzgün verin.
Allah daha yaxşı bilir!


#104 Guest

Guest
 • Guests

Posted 17 July 2007 - 06:58 PM

Bİsmilləh.
...O, hökm qoymaqda şərik qəbul etməz.” (Kəhf: 18/ 26)
Bu ayədə Allah (st) açıq aydın göstərirki onunla yanaşı qanun qoyan Allahın özünə şərik qoşmuşdur.
«Allah ona şərik qoşmağı bağışlamaz. Bundan başqa olan günahları isə istədiyi şəxsə bağışlayar» (ən-Nisa 116).

Alimlərin fikirlərinə baxaq

Şeyx Süleyman bin Abdullah belə demişdir:
Ləə iləhə illəllahın mənasını bilməyən, Tövhidin tələblərinə əməl etməyən, şirkin hər bir növünü tərk edib, tağutu da rədd etməyən insanın bu sözü ancaq dillə söyləməsinin alimlərin icmasıyla ona heç bir faydası yoxdur.(Təfsirul Azizul Hamid s53)

Şeyx Abdurrahman bin Həsən belə demişdir:
Səhabələr, tabiin, sələfi-saleh və əhli-sünnət alimlərinin hamısı, bir adamın şirki tərk etmədən, ondan uzaq durmadan müsəlman olmayacağı mövzusunda icma etmişlər.(Dirar c.11 s 545-546)

Muhəmməd bin Abdulvahhab
Karmatilər tayfası haqqında belə dedi:
Bu tayfa namaz, həcc, oruc, zəkat kimi İslam şüarlarını zahirən yerinə yetirir, cümə namazı və camaat namazını zahirən qılırlar. Müftilər xalq arasındakı ixtilafları çözmək üçün İslama görə hökm edən qazılar təyin etmişlər. Ancaq bunlara baxmayaraq şirk qoşmuşlar və İslam şəriətinə müxalif hərəkətlər etmişlər. Buna görə də bütün alimlər onların kafir olduğunda icma etdilər.(Muhtasar əs-Siyrə)

Muhəmməd bin Abdulvahhab başqa bir yerdə belə demişdir:
Hər kim: müşriklərə qarşı cıxmaram, onlar haqda pis bir şey söyləyə bilmərəm deyə sənə söyləsə bil ki! Belə düşünən insan İslama girməmişdir. Çünki İslama girmək üçün müşriklərə buğz etmək, onları sevənlərə buğz etmək, onlara söymək və onlara düşmən olmaq lazımdır.Bir insan: mən Rəsulullaha sas tabeyəm. O haqq üzrədir. Ancaq Əbu Cəhl və onun kimi olanlara qarşı çıxmaram deyərsə o adam İslama girməyib və İslamı da səhih deyildir.( Əd-Dirar c.2 s 109)

Şeyx Abdurrahman Aluş-Şeyx belə demişdir:
Qul Ləə iləhə illəllahın mənasını bilsəydi, Allaha şərik qoşan adamın təkfir olunması mövzusunda şübhə edən və ya tərəddüd edən adamın tagutu rədd etmədiyini bilərdi(Dirar c 11 sh 523)

Sual:--Allah (st) Qurani kərimdə bildirirki kim qanun qoymaqda Allaha şərik çıxarsa onu bağışlamayacaq.Çünki Allaha yanaşı qanun qoymaq Allaha şırik qoşmaqdır.Məyər Allahın bağışlamayacağı kəslərə "müsəlman" deməklə Allahın kitabını yalanlamaq sayılmırmı?

Zəfər Allahın, Rəsulunun, Möminlərindir!!!

Cavab:

Yenə fikir verin bu adama, bunun əsas iddiası hakimiyyətdir. Amma ətrafındakı şirki və küfrü görəndə onlara göz yumur, onlardan heç danışmır. Çünki bunlar din pərdəsi altında gizlənmiş siyasi hərəkatdır. Siz üsluba fikir versəniz,

1. Bu Allahın hökmündən danışır. Guya ki, biz buna müxalifik. Və hökm ayələri gətirir. Bu adamın özünə basanız heç də tam Allahın hökmü ilə hökm vermir, özündə nə qədər naqislik var. Sadəcə bunları elə başa salıblar ki, bu məsələ hakimə aiddir, sizə yox. Bu da onların səhv olmalarına dəlildir.

2. Fikir verin, alimlərin sözlərini gətirir. Alimin sözü bir, onu kiməsə və yerə tətbiq etmək isə bir məsələdir. Onlar sadəcə şəriəti bilməyərək bu məsələləri başa düşməyiblər. Çünki ayə, hədis və alimin sözü başqa, onu tətbiq etmək başqa məsələdir. Onları bu cür aldadırlar və deyirlər ki, görürsən filankəs belə deyib, deməli belədir. Fikri versəniz, Allahın hökmü ilə hökm verməyəni şirkə gətirib çıxarır və müşrik edir. Bu sələfin üslubu deyil. Sələflərdən kim hansısa bir qayda qoyubsa, o qaydaları, o cümlələri bu cür adamlara həvalə edib, kimi istəsələr kafir saymaları üçün deməyiblər.

3. Bu məsələ aydındır, kim Allahın hökmü ilə hökm vermirsə, o dərhal kafir sayılmaz, hətta ona qaydalar tətbiq olunmayınca, məsələn,
a. baxmaq lazımdır ki, bilir yoxsa yox,
b. halal görür, yoxsa yox.
c. əgər bilib, hətta halal görsə belə,kafir olmaz, hərçənd bu əməl küfr olsa belə, çünki ona hüccət qalxmalıdır.
d. hökmü isə ona alim verir. Bu məsələdə sələfin mövqeyi belədir. Onlar isə xəvariclərin yolundadırlar, amma özləri bunu bilmir.

Düzdür zəfər Allahındır, bunda şübhə yoxdur. Lakin sizin üslubla yox.

Allah daha yaxşı bilir!


#105 Guest

Guest
 • Guests

Posted 17 July 2007 - 07:11 PM

Bİsmilləh.
Sual ve cavaba diqqət ele və əgər narazısansa fikini Quran və Sünnəyə və alimlərin icmasına dayanaraq cavablandır.

Sual-16: Şirkə nifrət etməyən, ancaq şirki sevməyən kimsənin hökmü nədir?

Cavab-16: Belə kimsələr İslama girməyiblər. Çünki şirkə buğz etməyən və şirki sevməyən kimsə- Ləə iləhə illəllahın tələb etdiyi, şirki və küfrü rədd etməmiş, Allahdan başqasına ibadət edənlərdən uzaq olmamışdır. Belə kimsələrin İslamla əlaqələri yoxdur, qanları və malları da qoruma altında deyil.
Rəsulullahın bu hədisdə buyurduğu kimi:
Hər kim Allahdan başqa ibadətə layiq ilah yoxdur deyər və Allahdan başqa ibadət edilən şeyləri rədd edərsə malı və canı haram olar. Hesabı da Allaha aiddir.(Muslim)
Bu məsələnin daha yaxşı anlaşılması üçün bununla bağlı dövrümüzdən belə bir misal verim:
Dünyəviliyi sevməyən ancaq nifrət də etməyən, demokratiyanı, komunizmi, kapitalizmi, irqçiliyi, insanların qurduqları sistemləri, milli məclisi və İslamdan başqa bütün dinləri və İslama zidd olan bütün ideologiyaları sevməyən, ancaq nifrət də etməyən bir kimsə müsəlman deyildir. Bu kimsə Tövhidin qəbul və rədd
rüknlərində tərəddüd edən kimsə kimidir.

Sual-18: Tövhidi bilməyən, amma onu rədd də etməyən kimsənin hökmü nədir?
Cavab-18: Tövhidi bilməyən, amma onu rədd etməyən kimsə müsəlman deyildir. Çünki Tövhidi bilməyən bir kimsənin bilmədiyi bir Tövhidə inanması mümkün deyildir. Tövhidi bilməyən bir kimsə Allahın insanları yaratma və rəsulları göndərmə məqsədi qıldığı Tövhidi yerinə yetirməmiş olur. Allah bu kimsələri belə vəsf etmişdir:
Yoxsa sən elə bilirsən onların çoxu eşidəcək və düşünəcək? Əslində onlar heyvan kimidirlər. Bəlkə də yol olaraq daha sapıqdırlar.(Furq 44)
İbni Teymiyyə belə demişdir:
Müşrik sifəti risalətdən öncə, yəni rəsullar gəlmədən öncə də sabitdi. Çünki müşrik- Allaha şərik qoşan, Allaha tay bilən və Allahla yanaşı başqa ilahlar edən kimsədir. İnsanlar bu əməlləri rəsullar gəlmədən öncə də etmişlər.(Fetv c 20 sh 37-38)


Cavab:

1. Fikir verin, bu suala cavab verənin adını qeyd etmir.
2. Öz sözlərini də ayırmır.
3. Heç kəs Allahın hökmündən başqa bir müxalif qanuna razı deyil və onu sevmir. Əgər kimsə bu haldadırsa, o cahildir və ona bu hökmü dərhal, qaydaları tətbiq etmədən vermək sələfin yolu deyil. Əgər bir məsələ şirk və küfrdürsə, bu o demək deyil ki, kim bu halda olsa, dərhal kafir və ya müşrik olur.
4. Bunun ikinci sualına fikir versəniz ümumi fikirləri gətirir, biz isə tam başqa məsələdən danışırıq. Necə görürsünüz, alimin sözü gətirilib və istənilən formada yozulub, kimə istədilər tətbiq edirlər. Bunlar bu məsələdə çaşıblar. Heç kəs demir ki, qeyri müxalif hökmlə hökm vermək olar. Çünki əslində bu küfrdür. Sadəcə bunun böyük və ya kiçik küfr olması üçün şərhə getmək lazımdır. Şərh haqqı aydınlaşdırır. Necə görürsünüz bunların problemi təfsilata getməməkdir.
Allah daha yaxşı bilir!


#106 Qilani

Qilani
 • Guests

Posted 17 July 2007 - 11:56 PM

Bu yazıya nece cavab vere bilersiz? Dogrudanda sız bele söz demisiz?

بسم الله الرحمن الرحيم
Tez tez qamətdən belə sözlər eşidə bilərik: "Sırf Allahın endirdiyilə hökm etməmək dindən çıxaran küfr deyil. Küfr olması üçün "şəri hökmlərlə hökm eləməyə gərək yoxdur" demək şərtdir! Qamət özü çıxışlarının birində deyir: "Mən demirəm ki, qanunlar şəriətlə olmalıdır! Çalışmaq lazımdır ki, şəriətə müxalif olmasın"
Yəni "bizim Quran və Sünnətlə hökm eləmək fərzdir" kimi bir iddiamız yoxdur! Belə bir şey demirik!"
Bu insan öz qoyduğu qaydaya görə belə küfrə girir... Əuzu Billəh!
Bu adamın demokratlarla fərqi nədir görəsən? Kim deyərsə ki, şəriətlə hökm verməyə ehtiyac yoxdur ittifaqla kafirdir!!!
Hətta qamətin öz "əqidəsinə" görə belə bu sözlər küfrdür. Bu adam demokrtların dinlərinə girib! Küfr sistemindən ancaq bir kafir razı ola bilər... Müsəlman yer üzündə Allahın hökmlərini bərqərar eləmək üçün çalışmalıdır.

Allah subhənəhu buyurur:
"Həqiqətən, Biz sənə Kitabı haqq olaraq nazil etdik ki, insanlar arasında Allahın sənə göstərdiyi şəkildə hökm edəsən! Xainləri müdafiə etmə!" (Ən-Nisa: 4/105)
"Biz sənə kitabı haqq ilə, özündən öncə gələn kitabı təsdiqləyici və onu qoruyan olaraq nazil etdik. Aralarında Allahın endirdiyi ilə hökm et və sənə haqq gəlmişkən onların havalarına tabe olma!..." (Əl-Maidə: 5/48)
“O halda aralarında Allahın endirdiyi ilə hökm et və onların havalarına tabe olma!...” (Əl-Maidə: 5/49)
Qamətə görə kitab bunun üçün enməyib... Qanunları şəriətə uyğunlaşdırmağa ehtiyac yoxdur...


Cavab:

Fikir versəniz bu savadsız yenə də hakimiyyətdən danışır və məsələləri bilmədən o məsələlərə qarışıb məni ittiham edir. Onlar üçün bundan başqa yol yoxdur.
Bəli, mən deyirəm ki, indi şəriəti tətbiq eləmək mümkün deyil, çünki buna hazır olmaq lazıdmır. Bu cür cəmiyyətlə şəriət tətbiq etmək mümkün deyil. Necə fikir verirsiniz bunlar çalışırlar ki, məni gözdən salsınlar, guya ki, mən şəriəti istəmirəm. Bu şeytani yollardan biridir və onların məqsədidir. Artıq ittiham olunuram ki, mənə görə Kitab başqa şey üçün endirilib. Gülümsədim, əgər sən belə başa düşmüsənsə, sən səfeh və cahilsən. Hökm Allahındır və bunda şəkk yoxdur. Mən heç vaxt başqa hökmü Allahın hökmündən üstün tutmaram. Sadəcə mən elmin dilində danışanda siz onu başa düşmürsünüz, çünki siz elmi bilmirsiniz.
Allah daha yaxşı bilir!


#107 İslam

İslam
 • Guests

Posted 18 July 2007 - 01:34 AM

Salam aleykum Qamət. Mənə maraqlı olan bilirsən nədir? İndi deyəcəm:
Forumda "Özəl mövzular" adlı qapalı bir bölmə açılmışdı və girişi də kodla idi. Bu kod yalnız forumda ən fəal olanlara və “təkfirçi və ya xəvvaric” adlandırdığınız fəallara verildi ki, açıqda müzakirə olunmayan mövzulara orda aydınlıq gətirilsin. Bu bölmə qeydiyyatı olmayan forum iştirakçılarına görsənmirdi və qonaq olan hər bir kəs belə bir bölümün mövcud olduğu barədə təsəvvürü belə edə bilməzdi. Bu bölmə forumun moderatoru “sələfi” nikli istifadəçi tərəfindən açılmışdı. Həmin bölmədə kifayət qədər ittihamlar səslənmişdi (yazılmışdı) və öz cavabını gözləyir. Belə bir müzakirə sizin təklifiniz idi. Yazılan hər bir iqtibas moderator nəzarəti olmadan forumda yerləşdirilirdi. Bu sizin adilliyinizin bir nümunəsi kimi qiymətləndirildi. Lakin biz təəssüf doğuran bir hadisə ilə rastlaşdıq. Forumun istifadəçilər üçün olan bütün bölməsi tamamən bağlandı. Yalnız qadınlar üçün olan bölmə, ora isə yalnız qadınlar xüsusi kodla daxil ola bilərlər. Müşadiə edəndə görərik ki, orda da axıncı iqtibas 18 mart 2007-ci ildə yazılıb.
Əgər belə edəcəkdinsə onda niyə “xəvaric”, ”təkfirçi” adlandırdığın müsəlmanları açıq müzakirəyə çağırdın? Yoxsa moderator səndən izinsiz belə bir iş tutmuşdu?
Bu hərəkətini acizlik kimi qəlmə verənlər də oldu.
Bu hərəkətini izah et.
Salam aleykum.

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Yenə bizi acizlikdə və adilsizlikdə ittiham edir. Bəli biz keçmiş bölümlərin hamısını ləğv etdik, çünki kim nə istəyirdisə danışırdı, təkcə siz təkfirçilər yox. Ona görə çox müsəlmanlar üçün bizim saytımız mötəbər mənbə olduğuna görə belə qərara gəldik ki, ancaq bu forum qalsın və suallar bir-başa mənə gəlsin. Bu haqdan qaçmaq deyil, özün görürsən ki, burda soruşursan. Həm də sənin qızalrın bölümündə nə işin var, səni orda nə narahat edir? Sualın varsa sualını ver, vəssalam. Burda narazıçılığı və ittihamı tərk edin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#108 İslam

İslam
 • Guests

Posted 18 July 2007 - 01:46 AM

Bir daha Salam eleykum. Untmamış bir sual da verim.
Zaqatalada "vəhabi" ovuna başlayıblar. Qardaşları heç bir əsas olmadan həbs edir, əziyyət verərək saqqalları alışqanla ütülür və sonra qırxılır. Bundan sonra əməllicə döyürlər və müəyyən bir müddətdə tədricxanalarda saxlayırlar. Buna niyə bir reaksiya vermədiniz? Minbərdən 11 sentyabr hadisəsini qınadın, lakin bu hadisəyə göz yumdun. Allah sənə hidayət versin. Nə vaxta kimi hukkamı nəzərə alaraq xütbə verəcəksən. Mən demirəm üsyana çağır, sadəcə onların da əməlini pislə və aidiyyatı orqanlara səslən ki, əziyyət verdikləri müsəlmanlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır və onların konstitusuyada qeyd olunmuş vətəndaş "hüquqları" var. Nə vaxta kimi qadınlarımız şəxsiyyət vərəqəsi almaqda əziyyət çəkəcəklər, nə vaxta kimi müsəlmanların haqları tapdanacaq?! Sələflər haqqı söyləməkdən çəkinməzdilər, sən də çəkinmə!
Salam aleykum.


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Yenə bilmədiyin bir məsələni danışırsan. Sən soruşmaq əvəzinə ittiham edirsən. Nə lazımdırsa mən etmişəm, lakin sənə hesabat verməli deyiləm. Bu zülmdür. Lakin qardaşlara bu zülmün edilməsinə ən böyük səbəb sizin fikirli insanlardır. Çünki sizin fikirlər həm Özbəkistanda, həm Dağıstanda, həm də başqa yerlərdə sırf İslam dəvətinin qarşısını aldı. İslam hökmü şüarı altında o müsəlmanlar ki, bunu müəyyən qədər tətbiq edirdilər onun da qarşısını aldınız.
Mən həmişə dəvəti nəzərə alıram, sənin dediyin kimi nəyisə və kimisə nəzərə almıram, bu zəndir. Zənn etmək isə pisdir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#109 Muslimatun

Muslimatun
 • Guests

Posted 18 July 2007 - 10:10 AM

asSalamu aleykum
объясните как поступить в такой ситуации:
муж одной сестры, в данный момент живет в Америке, остается в квартире квартирантом, будет жить там больше года. Зимой жена иншаАллах поедет к нему на месяц, теперь ее интересует вопрос, поехав туда сколько времени она сможет совершать сяфяр намазы?
1) весь месяц
2) или только в день приезда?
джазакАллаху хейран.
Салам алейкум


Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Пусть совершить сяфяр намаз весь месяц.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#110 Guest

Guest
 • Guests

Posted 18 July 2007 - 10:13 AM

Əssələmu aleykum!

Qardaş, kimə isə bir "qulluğum var?" ifadəsinin işlədilməsi günahdır?


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bu camaat arasında işlənir. Belə bir qorxulu söz deyil, sadəcə başqa mənalar da verir. Ona görə başqa söz işlənsə daha yaxşı olar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#111 Novruz

Novruz
 • Guests

Posted 18 July 2007 - 11:10 AM

Salam aleykum Qamet Qardash!
Qardash shukur elhamdulillah ki olkemizde sizin ve elm telebelerinin teshebbusu ile mominlerin sayi artir gunden-gune.
Bakinin kendelrinden biri olan Guzdek kendinde bir mescid var ve bu mescidin qapisi ele hemishe bagli qalir ne azan verilir ne bir shey.Yani mescidin imami yoxdur. Menim teklifim var belke elm Qardashlarindan biri gelib inshallah Allahin rizasiyla bashlasin orda Islami teblige. Bu haqda fikriniz nedir? Mescidimizde boyuk bir mesciddir ve hemcininde temir olunmushdur.Kendimiz Bakidan 18-20 km aralidadir ve 20 Yanvardan texminen 20-25 deqiqelik yoldur.Kendin 4 min ehalisi vardir.Bir sheyi de xatirladimki iki dene Guzdek var.Bu dediyim Guzdek Lokbatan ve Qobunun yaxinligindaki Guzdekdir. Qardash mescidin gozu yoldadir.Insh Bu xahsihimi yerde qoymarsiz Allahin izni ile. Ne elave komek ve melumat lazimdirsa bacardigim gederi ile komek etmeye haziram Allah rizasi ucun. Qaradsh insh sizden musbet cavab gozleyirem.Bu barede gorushede bilerik.
Salam aleykum!!!


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
İnşəAllah, məsciddə mənə yaxınlaş. Lakin təkfirçilərin səbəbilə müəyyən problemlər var, biz çox yerə gedə bilmirik. Lakin danışarıq, inşəAllah.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#112 Guest

Guest
 • Guests

Posted 18 July 2007 - 04:34 PM

Bismilləh.
Keçən dəfə sənə belə sual verilmişdi sən isə bu cür cavab vermisən.
Цитата
Azərbaycanı hansı dəlillərə əsasən DARUL-İSLAM sayırsiz?

Cavab:
Mən heç haranı heç nə saymıram, bu məsələdə mənim öz fikrim yoxdur. Mən alimlərə istinad edirəm. Amma darul-İslam və ya darul-küfr yerinin təyinində sələflər bu məsələni böyük problemə çevirməyiblər. Sadəcə son əsrdə yaranmış bəzi firqələr, siyasi hərəkatlar insanları inqilaba aparmaq üçün bəzi terminləri siyasi şüarlarf çeviriblər, ortaya atıblar. Burda əsas mövzulardan biri də darul-islam və ya darul-küfr məsələsidir. Məqsəd sonda bir dəstə adam yığaraq onlarda hakimiyyətə nifrət yaradaraq lazım olanda onlardan zombi kimi istifadə etməkdir. Bu əsasən zindanlarda yaranan siyasi şeytani fikirlərdir. Bu məsələ bütün kitablarda var. Şeyxulİslam "Fətavul Kubra" və digər kitablarında da qeyd edib ki, bu həmin yerdə yaşayan əhali ilə götürülür. bizdə də əhali ümumən müsəlman olduu üçün darul-İslam sayılır. Şeyx misal kimi Məkkəni çəkir, nə qədər Məkkə əhli müşriklər idi, ora darul-küfr idi, sonra islamı qəbul etdilər və darul-İslam sayıldı. Ona görə bu cür məsələlərdə bir az ehtiyatlı olmaq lazımdır, çalışın təkfirçilərin hiyləsinə aldanmayın.

Azəırbaycanı əhalisinə görə Darul_İslam sayırsan?Hansı bir alim sən deyəni deyir?
Sən ölülərə nəzir verənlərə,pirlərdən yardım isəyən "PİRVERDİLƏRƏ" ,ölülərə qurban kəsən müşriklərə müsəlman deyirsən?Axı kim sənə deyibki Azərbaycanın əhalisi ümumən müsəlmandır?Müsəlman kimə deyilir?Sən şəhadəti dili ilə gətirib əməlində müşrik olanlara müsəlman deyirsən?

İkinci deyirsənki Darul-İslam məsələsini ortaya atan siyasətə meyilli kəslərdir?Hər dəfə deyirsənki bu məslələrdən danışan hakimiyyətə meyilli olanlardır.
Müsəlman yalnız ALLAHIN HAKİM olmasını istəyər.Kafirlər isə TAĞUTUN.

Cavab:

1. Səfehin iddialarına baxın. Darul-islam məsələsində şeyxulİslama nisbət edilir. O Fatəvul Kubrada əsas kimi əhalini səbəb götürür, əlhəmdulillah, bizdə də əhali müsəlmandır. Amma sənin qeyd etdiklərinin olması heç də onları dindən çıxarmır. Məhəmməd ibn AbdulVəhhab Əhməd Bədəvinin qəbrinə ibadət edənləri kafir yox, cahil görür. Sən necə bunları kafir görürsən? Bir də məgər bunların olması, buranı darul-küfr edirmi? Peyğəmbərin (s.a.v.) və dörd xəlifənin dövründə ölkədə küfr, şirk və nifaq da var idi. Amma bu oranın darul-küfr olması deyil. Bimədiyini niyə danışırsan. Heç olmasa bu ayəyə də hərdən baxın: "(Ey insan!) Bilmədiyin bir şeyin ardınca getmə (bacarmadığın bir işi görmə, bilmədiyin bir sözü də demə). Çünki qulaq, göz və ürək–bunların hamısı (sahibinin etdiyi əməl, dediyi söz barəsində) sorğu-sual olunacaqdır" (İsra, 36).

2. Nəinki meyilli, bütün fikri-zikri yalnız hakimiyyətdir sizlərin, iç üzünüzü də burda göstərirsiniz. Siz əvvəlki dediklərinizi tərk edib, hakimiyyətdən danışırsınız. Məgər tağut bir hakimiyyətdir? Siz öz tağutunuzu yaddan çıxarmısınız, o da şeytandır. Əvvəla bu tağuta qalib gəlmək əvəzinə, bu və ya digər tağutları tərk edib, elə tağutdan danışırsınız ki, onun tağut olması üçün şərtlər var. Öz nəfsinizi tağut edib, uyub istəmədiyiniz adamı tağut sayırsınız. Bu səfehlərin yoludur, sən tövbə elə, səni aldadıblar.
Allah daha yaxşı bilir!


#113 Guest

Guest
 • Guests

Posted 18 July 2007 - 04:55 PM

Bİsmilləh.
Nəhayət bir məsələdə öz xətanı anlamısan.Lakin bu heç nəyi dəyişmir.Çünki küfrün hələm davam edir.
Цитата
düzdür, mən bu məsələdə, yəni Nəcaşinin xaçla ölməsində İbn Teymiyyəyə nisbət etməyimdə xəta etmişəm.

Bu xətanı Abu _ Bakr məscidində bəyan etmisənmi?

Cavab:

Əlbəttə. Sevindin, hə? Mən məsum deyiləm, lakin bir şeyi bil ki, bəhsə girsəm, bəlkə buna dair dəlillər tapardım. Sadəcə sizinlə necə görürsən heç elmi söhbətə ehtiyac yoxdur. Əlhəmdulillah, mən xətalarımı bəyan edirəm daim, hətta xütbələrimdə də deyirəm. Amma sən bunu bilmirsən, çünki şeytan səni qoymur cümə namazı qılmağa, şeytan sənə deyib ki, islam dövləti olanda qılarsan cümə namazını. Sadəcə sənə çox yazmaq istəmirəm, hələlik suallarını buraxıram ki, qoy camaat görsün ki, nə gündəsən.
Allah daha yaxşı bilir!


#114 Muhammad2007

Muhammad2007
 • Guests

Posted 18 July 2007 - 09:55 PM

Assalamun aleykum wa raxmatullag

1.Gamet gardash necesen ?

2. artig 5 ildi otel sisteminde ishleyirem ve koryerami bu sferada gururam amma ishimle elagadar olarag bize yeni otel ishcilerine saggal saxlamag olmaz men ne ede bilerem.mutleg gerek ishimi terk edim ve yaxud ...........

Cavabina gore evvelceden teshekur edirem :)

asalamun aleykum wa rahmatullag


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Əlhəmdulillah
2. Bacarsan, bəli. Görüsən ki, başqa iş var və orda dinini tətbiq edə biləcəksən, sənin üçün daha məsləhətdir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#115 Guest

Guest
 • Guests

Posted 18 July 2007 - 11:33 PM

Assalamu aleykum wa rahmetullahi wa berkatuh
1. Qadin oz erene duzgun nece itaet etmelidir? Xaish edirem etrafli cavablandirasiniz, hem dunyayavi ishlerde hem de din terefden? eger bir qadinin eri ona deyirse meselem dayan 2 saat ayaq uste, qadin bu meseledede itaet etmelidir ya yox? ela salmaq kimi chixmir ki?

2. Evli qadina sedeqe dushur, eger qadinin eri ishleyirse, lakin qazanci chatmirsa, hemin qadina sedeqe vermek olar?

3. Eger bir qardashin niyyeti varsa evlenmek, ve ona meslehet gorubler bir bacini, ve o baciya baxib beyenib, amma bacinin mexremi indi bura yoxdur, amma mexremi deyib ki, men qelerem bu meseleni hell ederik, ve qardash gozleyir, amma mexrem hele gelib chixmayib, indi qardash vaz kechib bu meseleden, bashaqa bir baciya baxa biler, evlenmek niyyeti ile?
Allah razi olsun
salam aleykum


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Əsas odur ki, asilik əmr etməsin. İtaət sadəcə asilikdə olmaz. Amma başqa məsələlərdə itaət olunmalıdır. Siz gətirdiyiniz misal isə çalışmaq lazımdır ki, ər yoldaşı ilə belə etməsin. Xüsusən də mənsaız addımdırsa. Hər iki tərəf bir-birinə hörmət etməlidir, zülm haramdır.
2. Bəli, vermək olar.
3. Belə məsələdə tələsmək lazım deyil, bunlar ciddi məsələlərdir. Əgər baxıbsa və xoşuna gəlibsə, bir az gözləsə eyib etməz. Belə məsələlərdə ciddi olun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#116 Guest

Guest
 • Guests

Posted 19 July 2007 - 12:49 AM

Qamet bu cüme Kafirlerin Müselmanlara elediyi zülmler haqqında bir etiraz xütbesi vere bilersinizmi?

Cavab:

Sən məgər cümə qılırsan? Qılırsansa, mən hərdən bu məsələlərə toxunuram axı. Mənim onsuz da hər bir çıxışım kafirləri hirsləndirir və mənə qarşı ittihamları çoxaldır. Əlhəmdulillah, mən bu məsələyə toxunuram və toxunacam. Sən gəl cümələr qıl, inşəAllah, eşidəcəksən.
Allah daha yaxşı bilir!


#117 Abu-Bakr

Abu-Bakr
 • Guests

Posted 19 July 2007 - 02:02 PM

Salam alekum. Qardaşım, bir fikir barədə bölüşmək istəyərdim. Biz bilirik ki, müasir zamanda əlhəmdulilləh texnikanın inkişafı sayəsində islamın öyrənilməsi, onun dəvəti olduqca artmışdır. Amma qardaş, keçmiş dövrlərdə mən inanmıram ki, gənclər təkfir məsələlərinə indiki dövrdə olduğu kimi belə çılğıncasına, cahilcəsinə maraq göstərirdilər. Mənə elə gəlir ki, bu gün belə cahil olmağımızın səbəbələrindən biri də burnumuzun girmədiyi yerlərə başımızı soxmağımızdır. Ümumiyyətlə indiki dövrdəki gənclər çox çılğıncasına, zəif böyüyürlər, onlar elə bilirlər ki, çılğın olmaq və s. güclü olmağa aparır, amma xeyir, bu zəifliyə aparır və bu gün də bunun şahidi oluruq. Belə məsələlərə gənclərin qarışması doğurdan da həm gülüncdür, həm də ağlamalı. Mən bu günün gənclərini (anlayanlardan başqa) qınayıram, özbaşına böyüyürlər, elm adamlarından soruşmurlar, özlərinə forum açıb aranı daha da qızışdırırlar və kafirlərin də bu əllərinə işləyir, hansı kafir istəməz ki, müsəlmanlar bir-birini qırmasınlar. Çünki islam yayılır, lakin bəzi gənclər cahilcəsinə islamın daha da yayılmasına mane olurlar. Onlar bunu bilmirlər, amma həqiqətdə bu belədir. Məkkəni küfr şəhəri saydılar, belə çıxır ki, hər yer küfrdür və bununla da gənclərin hələ təzə doğulmuş (islama gəlmiş) beyinlərinə bunu yeridirlər və bunun da acı nəticəsinin şahidi oluruq, çünki gənc gəncdir, onun təcrübəsi yoxdu və tez aldanır, bunların da vəziyyəti belədir. Qardaş, xütbənizi və ümumiyyətlə bəzi dərslərinizi gənclərə nəsihət olaraq həsr etsəniz, çox gözəl olardı və gənclər tez aldanmazdılar, çünki onların təcrübəli insanlara ehtiyacları var. Əssalamu alekum, Allah razı olsun.


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əlhəmdulillah, düz fikirlər yazılıb. Lakin qeyd etdiyiniz kimi cavanların çoxu bunu başa düşmür və kafirlərin xeyrinə hərəkət edirlər. Mən daim bu məsələlərə toxunuram və toxunacam, inşəAllah.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#118 Guest

Guest
 • Guests

Posted 19 July 2007 - 05:01 PM

Salam.
1.Cahille fasiqin ferqi nededir?
2.Qan qohumlar kimlerdir?


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Cahillik bir neçə mənada işlənir və mənası daha genişdir. Fasiq hansısa bir hökmü tərk edənə deyilir. Amma cahil isə heç də fasiqlik olmadan deyilə bilər. Məsələn nəyisə bilməmək, və ya bir şeyin haqqını tam ödəyə bilməmək.
2. Qan qohumluğu ilə məhrəm olanlar yeddi qismdir.
Bunların hamısı ən-Nisa surəsinin 23-cü ayəsində cəm olunmuşdur.
Uca Allah buyurur:
"Sizə analarınız, qızlarınız, bacılarınız, bibiləriniz, xalalarınız, qardaş və bacılarınızın qizları, süd analarınız, süd bacılarınız, arvadlarınızın anaları və yaxınlıq etdiyiniz qadınlarınızın himayənizdə olan qızları (ögey qızlarınız) ilə evlənmək haram edildi. Cinsi əlaqədə olmadığınız qadınlarınızın qızları ilə evlənmək isə sizin üçün günah deyildir. Öz belinizdən gələn oğullarınızın arvadları ilə evlənmək və iki bacını birlikdə almaq da sizə haramdır. Yalnız keçmişdə (Cahiliyyət dövründə) olan bu cür işlər müstəsnadır. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!" (ən-Nisa: 23)

Onların açıqlaması aşağadakı kimidir:
1- Ana, nənə. Bu həm ata həm də ana tərəfə aiddir.
2- Qızlar. Bura qızların qızları və oğlanların qız övladları.
3- Bacılar. Bu həm doğma həm də ya ata ya da ananın qızlarına aiddir.
4- Bibilər. Bura atanın bütün doğma və ögəy bacıları daxildir. Həmçinin babanın bütün bacıları da bura aiddir.
5- Xalalar. Bura ananın bütün doğma və ögəy bacıları daxildir. Həmçinin babanın bütün bacıları da bura aiddir. Bu həm ata həm də ana nənələrə aiddir.
6- Bacı və qardaş qızları. Bura onların bütün qızları, qızlarının qızları və belə hamısı daxildir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#119 Saleekha

Saleekha
 • Guests

Posted 19 July 2007 - 09:06 PM

AsSalamu aleykum va RahmatuLLAHI va barakatuhu.
У меня к вам несколько вопросов по поводу солята, ИншАллах:
1. После выпрямления из состояния ру’ку предпочтительней руки выпрямить по бокам или же сложить их на груди, как во время чтения суры «аль-Фатихи»?
2. Во время утреннего солята на последнем ташахуде нужно сидеть также как и в тех солятах, которые состоят из 3-4 ракатов, или же как на первом ташахуде?
Jazaku Allahu xayran.
AsSalamu aleykum va RahmatuLLAHI va barakatuhu.

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
1. Оба варианта допустимы, но популярнее считается, выпрямление по бокам.
2. Как вы отметили это относится намазам из 3-4 рукатов, субх намаз всего 2 руката.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#120 Saleekha

Saleekha
 • Guests

Posted 19 July 2007 - 09:09 PM

AsSalamu aleykum va RahmatuLLAHI va barakatuhu.
Шейх можно ли одевать нигаб, но в некоторых случаях снимать перед не махрамами из-за родителей, чтобы избежать фитны, даже если девушка замужем?
Jazaku Allahu xayran.
AsSalamu aleykum va RahmatuLLAHI va barakatuhu.

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Если есть такие серезные причины, то можно.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#121 Arzu Aye

Arzu Aye
 • Guests

Posted 20 July 2007 - 01:14 AM

As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Qamet qardash, Allahteala Size sebr versin! Siz ki, bu forumda bizimle elminizi paylashirsiniz, Allahteala Size evezini versin, savabinizi artirsin! Amin!
Bu forumda bezi ishtirak eden "GUEST" niklerine üzümü tuturam. Dogrusu, men hech bilmirem sizi nece adlandirim, sizde mömünün sifetlerinden hech bir esr elamet yoxdur! Siz nece muselman qardashlarsiniz, sizin yazilarinizdan achiq-aydin görünür meqsediniz nedir! Meger qardash qardashla bu shekilde danishar?! Unudursunuz kiminle danishirsiniz, Sheyxle bu shekilde danishmaq mömüne yarashmaz! Biz burda vaxtimizi elme serf etmek isteyirik, sizin bosh-bosh yazilariniza yox! Eger Qamet qardasha sözünüz varsa, MÖMÜN demirem(chünki siz bu ada layiq deyilsiniz), KİSHİsinizse gedin mescide orda muzakire edin, yoxsa Abu Bakrin ünvanini bilmirsiniz?! Sizin meqsediniz milleti chashdirmaq, islama zerer vurmaq! Axi sizden ne nümune götürmek olar! Yaziqlar, gedin imaninizi artirin! (koroche qovorya nadoeli!)

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Onların məqsədlərini siz qeyd etdiniz. Sual verənlərdən görünür ki, ağıl cəhətdən naqislik var, əxlaq cəhətdən isə heç demirəm. Onların suallarını foruma buraxmaqda məsəd bunların nə gündə olmalarını göstərməkdir. Çalışacam bundan sonra bu cür səfehlırin sualları foruma keçməsin. Onlar xəstə və aldanmış insanlardır. Onları elə başa salıblar ki, islam ancaq hakimiyyətdir, amma özləri İslamın hökmlərini pozurlar. Heç evlərində bunu tətbiq edə bilmirlər, lakin başqalarından istəyirlər. Allah əvvəla onlara şəfa, sonra isə hidayət versin. Bəzi qardaşlar onları yaxşı tanımırdı, amma bu ayın forumundan sonra hər şey aydın oldu.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#122 Ashurbek

Ashurbek
 • Guests

Posted 20 July 2007 - 01:36 AM

Салам Алейкум Ва Рахматуллах Ва Баракатуху!
1.Нашими предками были унаследованы различные обычаи.
Так, например, после смерти единоверца, помимо необходимых условий Ислама: омыть тело, запеленать трижды в белую ткань, совершить над ним погребальный намаз и похоронить, следуя шариату Ислама, мы встречаемся с такими фактами как чтение суры Ясин над телом усопшего и покачивание его (её) при этом в могиле близким родственником, проведение мероприятий три дня, джума ахшами, сорок дней. Правильно ли это? Хотелось бы знать какова неизбежность этих фактов и почему именно сура Ясин и выше перечисленные дни? Есть ли возможность омовения тела усопшего в мечете Абу Бакр? Если нет, где это можно сделать?
2. На сколько мне известно по шариату свадьба проводится без музыки. Мужчины празднуют отдельно от женщин. Допустимо ли проведение свадьбы по национальному обычаю, естественно за исключением спиртных напитков, т.к. большинство присутствующих родственников и близких, к сожалению, джахили?
Допустим ли брак , да простит меня Аллах, между суннитской и шиитской стороной? Вправе ли мужчина в этом случае направить её на суннитский путь? Насколько мне известно, у женщины должны быть прикрыты все части тела, за исключением лица и рук до запястья. Опишите, пожалуйста, важность хиджаба.
3.На сегодняшний день, среди мусульман, да и среди джахилов, очень актуальна тема вахабистов. У людей создалось такое мнение о посещающих мечеть Абу Бакр мусульманах. Я один из тех, кто приходит в эту мечеть, но таковым себя не считаю. Существуют ли вахабисты среди нас? Каковы различия между нами? Правда, что людям платят деньги за бороду? Можно ли не держать бороду, пока человек молод, т.е. пока не имеет семьи и детей? Должен ли я брить бороду, если на этом настаивают мои родственники, джахили? Прошу вас, если это, возможно, рассказать об этом подробнее. Думаю если мы будем хорошо проинформированы, Иншаллах сможем переубедить заблуждающихся, по крайней мере, разъяснить ситуацию для себя и наших родных.
4. В данный момент у меня проблемы со здоровьем. Проводится лечение. Очень важно принятие пищи и лекарств в определённые часы, утром днём, вечером. И врачи, мягко говоря, в этом году не советуют соблюдение поста в месяц Рамазан, т.к. это может повредить лечению и ухудшить моё состояние. Что интересно, врач попросил временно сбрить бороду, в связи с не усвоением витаминов в процессе лечения. По вашему мнению, как я должен поступить?
Салам Алейкум Ва Рахматуллах Ва Баракатуху!
Allah razi olsun!


Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!

1. Когда умирает мусульманин нужно выполнить четыре вещи, которые вы упомянули. А то, что вы потом перечислили и которых забыли, они не имеют с исламом ничего общего. В нашей мечети нету места для омовения тела усопшего, но можно для этого обращаться в другие места.

2. Мусульманская свадьба должна быть далека от харамов: спиртное, музыка, мужчины и женщины вместе, запретная еда (колбасные изделия). Просто на женских свадьбах разрешается музыка, веселье, танцы, но не такая как у джахилов. Мужчина и девушка должны смотреть на религию и поведение своих будущих избранников. А хиджаб для женщины важен, Аллах повелевает: "О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя (или сближали на себе) свои покрывала. Так их будут легче узнавать (отличать от рабынь и блудниц) и не подвергнут оскорблениям. Аллах – Прощающий, Милосердный" (33/59), "Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин; и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, – быть может, вы преуспеете" (24/31).

3. В одном вопросе касаетесь 10-15 тем, и каждая из тем больше одной хутбы. Во-впервых, вахабизм это вымыщленное слово. Эту тему расспространяют следуя некоторые политические, экономические, общественные и т.д цели. На самом деле такого течения нет. Борода это фарз. Связать это с каким то течением безграмотность и не знание ислама. Борода не зависит от возраста. А за бороду где выплачивают деньги? Сами подумаете, как многие нуждаются в деньгах, если бы это было правдой, то всё бедное население нашего района держали бы бороду.

4. Этот доктор точно не грамотный. Потому, что научно медицина доказала полезность бороды для мужчины. Религия никогда не посоветовала бы нам неполезное. А на счет поста, не проблема, в этом году не держи пост, а после выздоровления сделаешь гяза. Аллах повелевает: "В месяц рамадан был ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны" (2/185).

Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#123 Guest

Guest
 • Guests

Posted 20 July 2007 - 03:10 PM

Salam,subh ,megrib ve isa namazlarinda fatihe ve sureni ucadan oxumaq vacibdir?

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bu sünnədir. Çaışmaq lazımdır tərk etməyəsən.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#124 Guest

Guest
 • Guests

Posted 20 July 2007 - 03:30 PM

Цитата (Safiyye @ Jul 13 2007, 06:21 PM)
ƏSSƏLƏMU ALEYKUM VƏ RAHMƏTULLAHİ VƏ BƏRAKƏTUHU!
Mən başa düşə bilmirəm ki, niyə bu insanlar bu cür sadə şeyləri anlamırlar? Axı Qamət qardaş dönə-dönə deyib ki, biz demirik ki, heç bir əməli olmayan müsəlmandır. Bunu ancaq murciyələr deyər. Sadəcə cinsul-əməllə ahadul-əməli bir-birindən ayırmaq lazımdır.Əgər cinsul-əməl (vid dela) imanın səhihliyi üçün şərtdirsə, ahadul-əməl (edinitsa dela) imanın kamilliyi üçün şərtdir. Əlbəttə ola bilməz ki, qəlbində zərrə qədər iman olan kəs bunu hansı sa bir əməllə izhar etməsin. Günahların tərk olunması da əmələ daxılıdır.Əgər səhv analyıramsa düzəldin. Allah razı olsun!
ƏSSƏLƏMU ALEYKUM VƏ RAHMƏTULLAHİ VƏ BƏRAKƏTUHU!


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
MaşAllah. Bu məsələ düzdür bizim camaat üçün yeni olsa da, artıq düzgün başa düşənlər var. Və əsas da budur ki, düzgün başa düşəsən. Sadəcə bu cür və başqa fikirləri də ortaya atmaq camaatı parçalamaqdır. Bu proses hazırda çox güclənib. Təbii ki, bunun səbəbləri var və əsası da odur ki, camaat çoxalıb. Zəiflətmək üçün bu ən güclü yoldur. MaşAllah, bacı, Allah razı olsun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

Əssələmu aleykum qardaş! Sözün düzü mən bu əməli anlamdım amma maşAllah bacı anladı, xahiş edirəm sadə dil ilə misallarla izah edəsininz:

1) İmanın səhhəti nə deməkdir?

2) Əməllər imanın səhhətindəndir nə deməkdir? Və xahiş edirəm misal çəkin

3) İmanın kamilliyi nə deməkdir?

4) Əməllər imanın kamilliyindəndir nə deməkdir? Və xahiş edirəm misal çəkin

5) Cinsul əməl nə deməkdir? Xahiş edirəm misal çəkin

6) Cinsul əməl imanın səhihliyi üçün şərtdir - bu nə deməkdir? Xahiş edirəm misal çəkin

7) Ahadul əməl nə deməkdir? Xahiş edirəm buna da misal çəkin

8) Ahadul əməl imanın kamilliyi üçün şərtdir nə deməkdir? Xahiş edirəm misal çəkin

9) Və ən axırda sələfin bunlarda mövqeyi bildirərdiniz, xahiş edirəm.

Allah razı olsun. Salam aleykum!


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!

1. Səhhəti odur ki, imanın səhihliyi, yəni bu əməl olmasa, iman səhih sayılmayacaq.

2. Yəni, əməlsiz iman səhih deyil. Məsələn, şəhadət.

3. Yəni, əməl imanı kamilləşdirir.

4. Yəni, əməlin çoxluğu və azlığı ilə iman artıb-azalır və kamilləşir. Məsələn, namaz, oruc, həcc və s. əməllər.

5. Bu əsasən qəlbi əməllərdir, məsələn, Allaha, imanın 6 şərtinə iman gətirmək.

6. Yəni, iman bunsuz təsəvvür olunmur.

7. Bu əsasən zahiri əməllərdir, məsələn, oruc, zəkat və s.

8. Yəni, imanın kamil olması üçün bu əməllər şərtdir, əks halda iman naqisdir.

9. Sələfin mövqeyi budur ki, sələf bəzi əməlləri imanın səhhətindən görür, bəzilərini isə kamilliyindən. İkinci növ daha çoxdur.

Əslən bu məsələlərə girişmək bəyənilmir, xüsusən də əqidədə zəif olanlar üçün. Hətta ibn Useymin deyir ki, “bu nə boş söhbətlərdir.” Bu məsələni ümumən biməyiniz kifayətdir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#125 Guest

Guest
 • Guests

Posted 20 July 2007 - 03:59 PM

Salam aleykum. Axi, bizim az-n gerbində odun rəmzi var, hansı iki odpərəstliyi (zaroostrizmi) təmsil edir. Bu barədə necə? Biz, sələflər, gərək bunu inkar edək çünki bu böyük şirkdir yoxsa necə?

Cavabınıza görə əvvəlcədən Allah razı olsun. Salam aleykum.


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Odun hardasa olması o demək deyil ki, o dəqiqə inkar etməliyik. Adi qaz balonlarının üstündə də var. Sadəcə oda sitayişi inkar etmək vacibdir. Amma qaldı ki, gerbdə odun olmasına, o odla ərəbcə ALLAH yazılıb.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#126 Abdulkerim

Abdulkerim
 • Guests

Posted 20 July 2007 - 07:13 PM

Assalam aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh

Seyx menden bir gardash xaish etdi sizden sorusum.Onun arxa disleri metaldir koronka danisanda azca gorsenir.O hekim yanina gedib onlari deyisdirmek niyyetiyle hekim ona onlari saxlamag meslehet gorub.Cunki onlari evez edende ag dislerle dislerin ozu yonulacag ve nazilecek birde bu elave pul itkisi olacag ozude az deyil.Bunu hekime gulag asib bele etse eyib ve ya gunah olmazmi?
P.S.bu disler bezek ucun deyil mualice megsediile vaxtile metaldan goydurulub.

ALLAH razi olsun!
Assalam aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Eyib etməz, xüsusən də əgər həkim məsləhət görürsə.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#127 Guest

Guest
 • Guests

Posted 20 July 2007 - 08:03 PM

Bismilləh.

Nəsihət
1)Seyyid Qutba gore insanlara qutbi, ixvan titullari verirdin. Camaati da bu ad altinda parchalayirdin. Sen goresen bu emellerinden tovbe etmisenmi?Yoxsa hele de bu eqideni yayirsan?
Xebrin varmıkıi, o "ixvanlar" ve "qutbilerin" sirasina Ibn Cibrin, Bekr Ebu Zeyd, Sheyx Muneccid kimilerden sonra da Saudiyyenin muftisi Abdulaziz Alush-Sheyx de qoshuldu.

Şeyx Albaninin Seyyid Qutub haqqında insaf sözləri
Şeyx Albanidən, rahiməhullah, bir nəfər onun xətaları barədə suallar verir və inadkarlıq Şeyxi inandırmaq istəyir ki, Seyyid çox küfr etmişdir və kafirdir. Lakin, hər gətirdiyi misal üçün Şeyx Albani, rahiməhullah qeyd edir ki, "o, alim olmamışdır, o bir ədib və katib idi"...hətta o şəxs öz inadkarlığında o həddə çatır ki, Şeyx, rahiməhullah, ona deyir: "Sən nə istəyirsən? Bizim onu təkfir etməyimizi istəyirsən?"

Şeyx Albaninin bu sözlərindən sonra Seyyid Qutub haqqında söylədiyi sözlər çox maraqlıdır və həqiqətən də insaf sahibi bir insanın söyləyəcəyi ən gözəl sözlərdir...

لكن ماذا تريد إذاً؟؟!! يكفي المسلم المنصف المتجرِّد أن يُعطي كل ذي حق حقه، وكما قال تعالى:
\" وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ"\
الرجل كاتب، ومتحمس للإسلام الذي يفهمه، لكن الرجل أولاً ليس بعالم، وكتاباته (العدالة الاجتماعية) هي من أوائل تآليفه، ولما ألّف كان محض أديب، وليس بعالم، لكن الحقيقة أنه في السجن تطوّر كثيراً، وكتب بعض الكتابات كأنها بقلم سلفي ليست منه.. لكن أنا أعتقد أن السجن يُربّي بعض النفوس، ويُوقض بعض الضمائر، فكتب كلمات، يعني يكفي عنوانه الذي يقول: (لا إله إلا الله، منهج حياة)، لا إله إلا الله منهج حياة


"Lakin, o zaman nə istəyirsən?!! (Şeyx bu sözləri öz müsahibinə deyir) İnsaflı qərəzsiz müsəlman üçün hər haqq sahibinə haqqını verməsi lazımdır, necəki Allahu Təalə deyir:
"İnsanların əşyalarını əksik verməyin və yer üzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin". (əş-Şuəra, 183)
Bu şəxs (Seyyid Qutub) katibdir, anladığı şəkildə İslam uğrunda çalışan biri olmuşdur. Lakin hər şeydən əvvəl bu şəxs alim olmamışdı və onun kitabları (əl-Adələt əl-İctiməiyyə) əvvəllər yazdığı əsərlərdəndir, bunları təlif etdiyi zaman məhz ədib olmuşdur, alim olmamışdır. Lakin işin həqiqəti budur ki, o, həbsdə olduğu zaman çox dəyişmişdir və bəzi kitablar yazmışdır ki, sanki bu kitabları sələfi yazmışdır, o, özü yazmamışdır...Mən inanıram ki, həbs bəzilərini tərbiyələndirir, vicdanları açar, və o, elə kəlimələr yazmışdır ki, onun ünvanı üçün kifayət edər, bu sözlərindən: "Lə iləhə illəllah, həyatın yoludur, Lə iləhə illəllah həyatın yoludur"

Amma, Qamet insafin varsa, chix ve insanlar qarshisinda tovbe et ve Yashara da nesihet et ki, Seyyid Qutuba hormet etdiklerine gore, ve yaxud da kitablarini oxuduqlarina gore ixvan, qutbi adini vermesin!

Cavab:

Siz nə vaxt başa düşəcəksiniz ki, bu adları mən yox, alimlər deyir. Heç də bir adamın xətasını bəyan etməklə onu dindən çıxarmaq fikrində deyilik. Böyük alimlər də xəta ediblər, bu da qeyd olunub. Amma siz onları müdafiə etmirsiniz, ancaq Seyyid Quttubu müdafiə edirsiniz. Yəni siz hələ adillikdən danışırsınız? Nədi-nədi o da hakimiyyətdən danışıb və ona qarşı çıxıb deyən, sizin üçün ideala çevrilib? O müsəlman idi, inşəAllah. Sadəcə alim deyildi. Belə adam fikir mənbəyi ola bilməz, xüsusən də bunu xətaları göstərir. Əlhəmdulillah, sələf alimləri kifayət qədərdir, siz onlara istinad edin. Amma hansısa alim Seyyid Quttub barədə nəsə deyibsə, o demək deyil ki, o da artıq ixvan oldu. Və ya hansısa alim onun xətalarını göstəribsə, o demək deyil ki, onu kafir görüb. Allah onu xətalarına görə bağışlasın. Lakin hazırda dünyada gedən və xüsusən də müsəlmanlar arasında yayılan fitnənin səbəbkarı elə Seyyid Quttub özüdür. İnşəAllah, biz onun xətalarını yaxın günlərdə ana səhifəyə qoyacayıq, baxarsınız. Sonra mənə maraqlı olacaq, siz nə deyəcəksiniz? Çünki onlardan birini mən desəydim mənə kafir deyərdiniz. InşəAllah fikrinizi bildirərsiniz.
Bir şeyi də bilin ki, bu bizim mövqeyimiz deyil, alimlərin mövqeyidir. Hətta bəzi alimlər bu məsələdə çox sərt mövqe tutublar. Yəni fikir versəniz bunlar elə bilirlər ki, bu bizim fikirlərimiz və yolumuzdur. Çünki onlar bilmirlər ki, ümumiyyətlə alimlər bu məsələdə nə deyiblər.
Allah daha yaxşı bilir!


#128 bacishka

bacishka

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 951 posts

Posted 20 July 2007 - 10:02 PM

ассалам алейкум ва рахметуллах.
В одном из сайтов нашла инфо об описании Рая. Хотела уточнить достоверность
1. Там написано, что средний возраст райских обитателей 33 года, а рост 30 метров.
На счет возроста я знаю, а вот рост? есть ли этому далил
2. Далее о количестве жен, написано, что будет от 2 до 70 ( и больше всех у шахидов). А у кого-то 1 жена будет или самое меньшее 2 ИншАллах
3. а также было инфо, что земные жены будут руководить гурями?
Аллах разы олсун
Салам алейкум

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
1. Да, но в хадисе я не помню точную цифру, но скзано, что будут очень высокими
2. Точно, не знаю, помню, что в хадисе сказано, что их будет несколько.
3. То есть они будут главными, важными.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!

"О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете". (5:8)

#129 Ali

Ali
 • Guests

Posted 21 July 2007 - 01:20 AM

İnsanlara saqqal kesmek haramdır deyirsen özün saqqalını kesirsen....
Bunu nece izah ede bilersen?

Cavab:

Əgər mən saqqalımı qısaldıramsa, sənin sözündən belə çıxır ki, mən deməliyəm ki, qısaldın. Bunun haram olmasını mən yox, şəriət deyir. Sadəcə mən hələlik bu qədər saxlaya bilirəm. Mən dəfələrlə demişəm və deyirəm də, şəriəti götürəndə mənə yox, peyğəmbər (s.a.v.) və səhabələrə baxın. Əlhəmdulillah, bacardığım qədər saxlayıram. İnşəAllah, bundan daha çox saxlayacam.
Allah daha yaxşı bilir!


#130 bacishka

bacishka

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 951 posts

Posted 21 July 2007 - 11:15 PM

Assalamu aleykum wa rahmetullahi wa berkatuh
Chox tecili, forumda melumat qoymaq olmadigi uchun burada yaziram, halal edin, amma chox tecilidi, bir qardashin chox ehtiyaci var, qardashda tuberkulez xesteliyidi, 20 yanvardaki bolnicada uzanib, hemin bolnica chox pis veziyyetdedir, qardashin hech kimi yoxdur, ve 2 ay qardash chollerde qalib, onun uchunde xesteliyi ozunu lap pis formada biruze verib, qardash qanla qusmaq bashlayib Allah rizasi uchun komek edin ona
InshAllah adressi 20 yanvar metrosunun yaninda Tuberkuleni bolnicada uzanib, qardashlar InshAllah onu bashqa bolnicaya kechirtmek isteyirler, amma hele imakan yoxdur, onun uchun kim istese komek etmek qardashin adi deyesen Babek qardashdir InshAllah, ya da eger InshAllah onu kechirde bilseler bashqa bolnicaya mene yazin adressi verim
Dualarinizida esirgemeyin Allah rizasi uchun
Allah razi olsun
Salam aleykum

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah ona və bütün xəstə müsəlmanlara şəfa versin, Amin! Və onun barəsində mənə də yaxınlaşın, mən də bacardığım qədər kömək edəcəm, inşəAllah.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

"О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете". (5:8)

#131 Abdulla ibn Mubarak

Abdulla ibn Mubarak
 • Guests

Posted 22 July 2007 - 01:53 AM

Şeyh salam aleykum.

Buna nəzər salıb, izah edin.
Siz demisiz:''Mən demirəm ki,burada islam dövləti olsun,xeyr,amma deyirem ki,əsas şəriətə zidd olmasın.Çünkü onsuzda hakimiyyətdə müsəlmanlardır,inşallah, sadəcə əsas şəriətə zidd olmasın''.
Necə yani islam dövləti olmasın?


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Söhbət indidən gedir. Biz hamımız istəyirik ki, İslam olsun. Sadəcə bizim məqsədimiz dövlət deyil. Yəni biz İslamı gətirmək üçün dövləti əsas görmürük, əsas camaatdır. Camaat düzəldikcə, hakimiyyət də düzəlir. Mənim sözlərimdə məqsədim də bu oldu. Biz elə cəmiyyətdə yaşayırıq ki, bu cəmiyyətdə indi islam dövlətindən danışmaq mənasız iddialardır. Bir də əsas məqsəddən dönməkdir. Bizim məqsədimiz dövlət yox, insanları tövhidə çağırıb şirkdən uzaqlaşdırmaqdır. Biz bilirik ki, bəzi qanunlar var ki, açıq-aşkar şəriətə ziddir, məsələn hicab məsələsi. Elə mən bu məsələyə toxunmuşdum orda. Bizim məqsədimiz islah etməkdir və Allah və Rəsulunun (s.a.v.) qanunlarına tərəf dönməkdir. Lakin bunu birdən etmək mümkün deyil. Bu yavaş-yavaş olur, hətta Allah Quranı 23 ilə nazil etdi. Həmçinin, peyğəmbərimiz (s.a.v.). birdən heç nə etməyib, islah yavaş-yavaş olur. Ona görə mən dedim ki, əsas çalışmaq lazımdır ki, hazırda bəzi şəriətə zidd olan qanunları aradan götürək. Sadəcə ola bilər ki, cümlə qısa deyildiyindən, şərh olunmadığından, elmdə zəif olanlar, xüsusən də bu məsələdə və qəlbi xəstə olanalr, camaatı bölmək istəynlər başa düşməyiblər, və ya başa düşərək bundan istifadə edib öz məqsədlərinə çatmaq istəyirlər. Elə başa düşməyin ki, mən İslam istəmirəm, mən hamınızdan çox istəyirəm və əməlimlə də 20 ildən çoxdur ki, bunu göstərirəm. Sadəcə bir şey eşidəndə, nəinki məndən, lap başqasından, bunu araşdırın və qəsdini öyrənin və ya o mövzuda məsələləri öyrənin. Əslən mövzu özü ağırdır. Bunu o adam başa düşər ki, xüsusən bu mövzuda kitablar oxuyub, xüsusən də şəriət siyasəti barədə kitabları. İbn Qeyyim (r.) “Ət-Turuq əl-Hukmiyyə fi siyasəti əş-şəriyyə” kitabında (12-ci səhifədə) deyir: “Əsas qanunlarda odur ki, şəriətə müxalif olmasın”.
Kim əgər mənim sözlərimdən nəticə çıxarıb ki, mən İslamı istəmirəm, o yalançı və böhtançıdır. Bu sözü başqa tərəfə yozmaqdır. Və bəzi qardaş və bacıları bu cür çaşdırıblar. Məlumdur ki, hazırda güclü hərəkat başlayıb ki, camaatı məndən və məsciddən uzaqlaşdırsınlar. Çalışırlar ki, müxtəsər cümlələri götürüb, başqa cür yozmaqla camaatı çaşdırsınlar. Çalışın bir şey eşidəndə dəqiqləşdirin: "Ey iman gətirənlər! Əgər bir fasiq sizə (pis) bir xəbər gətirsə, dərhal (onun doğruluğunu) yoxlayın, yoxsa bilmədən bir qövmə pislik edər, sonra da etdiyinizə peşman olarsınız!" (Hucurat, 6). Ən düzgün və zəalalətə aparmayan yol budur.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#132 Guest

Guest
 • Guests

Posted 22 July 2007 - 11:11 AM

Hidayətə tabe olanlara salam olsun.
Xahiş edirəm bu suallarıma səmimi cavab verəsiz.

1)Hazırkı məmləkətimizdə olan hakimlərə müsəlman deyirsinizmi?Əgər deyirsinizsə hansı səbəbə görə deyirsiz.

2)Allahın haramına halal deyənlərə və bunu qanuniləşdirənləri təkfir edirsinizmi?Sizcə onlar müsəlmandırmı?Misal:Allah Qurani-Kərimdə spirtli içkini haram edib.Bu barədə hədislərin birində 10 lənət gəlir.Bu gün məmləkətimizdə açıq aşkar " ARAQ VƏ ÇAXIR " zavodları fəaliyyət göstərir.Buna revac görən və buna imza atanları müsəlman ayırsınızmı?

3)Allah Quranda faizi lenetleyib.Sehv etmirəmsə bu barədə 12 lənət var.Allah faizi haram bildiyi halda müasir hakimlər onu halallaşdırıblar.Ləfzi mənada olmasa da əməldə bu belədir.Bu hakimlərə müsəlman deyənlər sizcə kafirlər deyilmi?


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!

1. Bəli, müsəlman görürük, çünki onlar özləri bunun açıq-aydın bildirirlər. Bəziləri hətta namaz da qılırılar, aydındır ki, şəhadəti gətiriblər. Çünki əhli sunnənin əqidəsinə görə şəhadəti gətirən artıq müsəlman sayılır. Sadəcə ondan sonrakı əməllər ki, var, onların bəzisi vacibdir, bəzisi müstəhəbdir. Sadəcə müsəlmanların hər biri bunda fərqlənir. Mən bilirəm ki, siz deyəcəksiniz ki, axı onlar Allahın hökmü ilə hökm vermirlər. Və kim belə edirsə, müsəlman sayılmır. Bilin ki, əhli sunnəyə görə kim əgər Allahın hökmü ilə hökm vermirsə, dərhal kafir olmur. Hətta ona şərtlər tətbiq olunmayınca. Çünki əgər məsələyə birtərəfli yanaşsaq onda hamımız kafirik. Çünki bu məsələ, nəinki hakimə, hamımıza aiddir.

2. Allahın haram etdiyini halal görmək və Halal etdiyini haram görmək küfrdür. Sadəcə kim əgər bu haramı etsə o demək deyil ki, o dərhal kafir olur. Çünki əhli sunnəyə görə bir günahı etmək dəlil deyil ki, o artıq bunu halal görüb. Məsələn, siz içkini misal gətirdiniz. Buna misalllar çox çəkmək olar. Lakin heç kəs alimlərdən deməyib ki, kim içki ilə belə rəftar etsə, kafirdir. Kim belə əməllərlə kafir görürsə, o xəvaricdir. Səhabələrdən bəziləri, xəlifələrdən bəziləri içiblər. Sizdə problem bundadır ki, siz bu cür məsələlərə savadsız şəkildə girmisiniz. Siz belə məsələrə girməzdən əvvəl, oturub müəllim yanında əqidə dərslərini alıb, xüsusən də sələfin minhəccini öyrənin. Çox vaxt mən bunu tövsiyyə edəndə gülürlər. Hətta bəziləri deyir ki, mən artıq tövhidi oxumuşam. Bir iki tövhid kitabını oxumaq ayrı, amma müəllim yanında onu öyrənmək ayrı məsələdir. Muhəmməd ibn AbdulVəhhab (r.) Tövhid kitabını qurtaran kimi yenidən başlayırdı. Hətta səksən neçənci dəfə təkrara başlayanda, tələbələri dözməyərək, dedilər ki, şeyx, biz artıq bilirik. Şeyx buna cavab verir ki, belə demək düzgün deyil. Bu cür fikirlərə düşməyinizə səbəb məhz əqidəni və minhəci bilməməyinizdir. Ona görə o haramların olmağı o demək deyil ki, o şəxs artıq haramı halal görüb.

3. Faizlə məşğul olmaq ayrı, ona hökm vermək tamam ayrı məsələdir. Çünki kim faizlə məşğul olursa, demək deyil ki, o bunu halal görüb və dindən çıxartmaq lazımdır. Əhli sunnə böyük günah sahiblərini halal görməyincə kafir qəbul etməzlər və dindən çıxarmazlar. Sadəcə əməl və ya söz dəlil deyil ki, o artıq halal görüb. Sizin tutduğunuz mövqe sələfin mövqeyi deyil. Çünki böyük günah sahiblərini şərtsiz, qeydsiz xəvariclərdən başqa heç kim təkfir etməyib, xüsusən də əhli sunnə belə etməyib. Sən çalış öz tutduğun yola bax, fikirləş. Elm öyrən, elm hər şeyi bəyan edəcək. Sadəcə bu fikirdə olanların səfehliyindən biri də budur ki, ya onları aldadıblar və bildirib ki, kim belə desə, o fırladır. Mən heç nə demirəm, özünüz oxuyun, görəcəksiniz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#133 Guest

Guest
 • Guests

Posted 22 July 2007 - 02:12 PM

Цитата
Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Mən görürüəm ki, yazmağı və danışmağı xoşlayırsan. Təbii ki, mən istəmirəm sənin burdakı bütün cümlələrivə fikir bildirim. Sadəcə mənim deməyim budur ki, kimin mənə nə sözü varsa, gəlib burda danışsın. Gedib hansısa təkfirçi saytında qeybət etməsinlər. Yoxsa sən bunu qeybətdən saymırsan və ya dəqiqləşdirmək də hesab etmirsən? Burda sözlər çoxdur, hansı ki fikir bildirmək olar, lakin gəl keçək xülasəyə.


Asselamu aleykum va rahmatullah
Qamet, axi sen yazmishdin ki, qoy gelsin munaqishe edek! Bu da senin oz sozlerindir:
Цитата
Əvvəla mən o adama məsləhət görürəm ki, əgər o və ya onun kimi insanların mənimlə söhbətləri varsa, əlhəmdulillah, forum həmişə açıqdır, gəlsinlər bura münaqişə edək.

Birincisi, munaqishe etmek istemirem, bizim dile uyghun olaraq men deyerdim ki, seninle muzakire etmek isteyirem. Ozun ele yazirsan ki, sanki sen muzakire etmek isteyirsen, ve senin muxaliflerin seninle muzakireden chekinirler. Yene de yaziram ki, eger muzakire aparmaq isteyirsense, gel edebli shekilde muzakire edek. Burda axi hech bir eyib yoxdur! Bu bir neche terefden lazimdir!
1. Movzu ile elaqedar olaraq sene choxlu suallar verilir. Senden de gizli deyil ki, bu movzu ile baghli olaraq senin doghru movqede olmadighini iddia eden ve bunun uchun delil getiren menem. Eger menimle muzakire etsen, o zaman movzu ile elaqedar bu qeder suallara cavab vermeye ehtiyac qalmaz.
2. Her kes anlamalidir ki, Qamete "sheyx" demek hech de onun sheyx oldughu anlamina gelmez. Sen ozun de neche yerde etiraf etmisen ki, sen ozun bir elm telebesisen (bir choxlarindan tecrubeli, bir choxlarindan da tecrubesizsen). Bilenler ve bilmeyenler uchun de bezi ixtilafli meseleler aydin olacaqdir!
3. Hami bilmelidir ki, her kes xeta ede biler. Ola biler ki, bu meseleleri men doghru anlamamisham ve yaxud da sen doghru anlamamisan! Ona gore de bizim muzakiremiz her iki teref uchun de faydali ola biler! Ola biler ki, men bilmediyim sheyleri senden oyrendim ve bununla da bir chox insana tesir ede bilerem ve onlari da o xetalardan chekindire bilerem!


Ona gore de forumda ayrica bir bolme achmaq meqsede uyghundur! Orada bezi meseleleri muzakire etmek de meqsede uyghun olar! Istesen bu bolmeni baghli et! Istesen de achiq saxla, bu senin oz isteyine baghlidir! Chunki biz de her meselenin avam kutle arasinda danishilmasina razi deyilik! Qapali bir bolmede mesele ile maraqlanan shexslere ozel parollar vermekle muzakireleri oxumaghi saghlamaq olar!

Mence elmin edebi de bunu teleb edir! Men ne xavaricem, ne de tekfirchi... Ozumu de mubtedi saymiram, ve her shubhelendiyim shexse de xestelik elameti olaraq mubtedi adi qoymuram. Her cihaddan danishan "ixvan" deyildir! Her hakim tekfir eden "tekfirchi", "xavaric" deyildir! Her iman ve kufr meselelerini oyrenmek isteyen de xavaric, tekfirchi deyildir!

Cavabini gozleyirem!
Asselamu aleykum va rahmatullahi va beraketuh


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!

Birincisi, düzü mənim belə deməkdə məqsədim budur ki, o vaxt mənə dedilər ki, sənin söhbətin başqa yerlərdə gedir, mən də dedim ki, kimin mənə sözü varsa, gəlsin desin, forum açıqdır, əlhəmdulillah, hətta haqq bəyan olsun deyə. Çünki xüsusən də siz bizə və məscidə ümumən murciyə deyirsiz, guya biz murrciyəliyə dəvət eidrik. Mənim də məqsədim haqqı bəyan etməkdir. Sələflərdən biri deyib ki, mən müxaliflərlə münaqişəni onların üzərində qələbə çalmaq üçün deyil, nəsihət üçün edirəm. Mən də bizim söhbətə bu prizmadan baxıram. Sadəcə burda 1-2 məsələ var. Sən deyirsən ki, bu murciyəlikdir, mən deyirəm, xeyr. Baxmayaraq ki, murciyələr belə deyiblər.

1. Mövzu aydındır, sən deyirsən ki, biz murciyəyik və buna dəvət edirik, mənsə deyirəm ki, bunu sələflər də deyib və murciyəliyə dəvət deyil. Burda uzatmağa lüzum varmı?

2. Mən həmişə deyirəm ki, mən alim deyiləm. Sadəcə elm tələbəsiyəm, vəssəlam. Lakin mən görürəm ki, kimsə hansısa məsələdə mənə istinad etsə (məlumdur ki, bu elmə istinaddır, çünki bu mənim fikrim deyil və məlumdur ki, bunu elm tələbələri etmir, yəni sıravi adamlar edir) əslən buna irad gətirmək xətadır. Sadəcə camaatı başa salmaq lazımdır ki, bu kiminsə yox, sələfin fikridir. Mən görürəm ki, kimsə mənim adımı çəksə, çoxu narahat olur.

3. Mən artıq sənə dedim axı, elə burda da danışaq. Çünki sən belə danışmağınla əgər belə istəyirdinsə, bu söhbəti mənə şəxsən yaxınlaşardın, ya da bu söhbəti hər yanda qaldırmadan təklif edərdin. Sən artıq bu söhbəti açmısan, xüsusən də avam kütlə arasında. Bu təkfirçilərin forumunda görsənirdi. İndi isə hansısa başqa bir məsələdən danışırsan. Ona görə məsələ açılıbsa, burdakı müzakirəmiz eyib etməz, sadəcə nik seç özünəki, sənin suallarını seçək. Çünki deyirsən ki, sualların pozulur. Bizim pozduqlarımız isə əxlaqa uyğun olmayanlardır, sən də deyirsən ki, mənim yazılarım pozulur. Özünə nik seç.

Düzdür, bu qeyd etdiyin məsələlər aydınıdır. Sadəcə mənim istəyim budur ki, yaza bilərsənmi ki, hansı alimdən dərs almısan? Xüsusən də hansı kitablardan? Bu mənim üçün maraqlıdır.
P.S. Sənə keçən forum verdiyim suallara cavab almadım.
P.P.S. Zənn pis şeydir, zənn etmirəm, amma sən elə bil ki, nəyisə gözləyirsən, vaxt uzadırsan...
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#134 ABDULWAHID

ABDULWAHID
 • Guests

Posted 22 July 2007 - 04:52 PM

Salam aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
saqqal saxlamayan momin ola biler?

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bu mövzuda təfsilata ehtiyac var. Saqqal qırxmaq dindən çıxarmır və ümumən o mömindir və əsasən də müsəlmandır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#135 qardash2004

qardash2004
 • Guests

Posted 22 July 2007 - 06:48 PM

salam aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Sheyx imam Fatihe suresini oxuyanda mene lazimdir hemen sureni oxumaq yoxsa yox!cunki fatihe suresini oxumuyanin namazi qebul deyil!Imam na bir Fatihe suresini oxumaq olmaz!bunu nece basha dushum!Xahish edirem etrafli cavab yazardiz!ALLAH razi olsun!
salam aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Düzdür, bu məsələdə iki rəy var. Səsli namazlarda imamın Fatihəsindən sonra Fatihəni oxumaq yoxsa oxumamaq məsələsidir. Ehtiyat üçün oxumaq daha məsləhətdir. Amma kim oxumasa, inşəAllah, onun da əməli səhihdir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#136 xanim

xanim
 • Guests

Posted 22 July 2007 - 08:54 PM

ASSALAMU ALEYKUM VE REHMETULLAHU VE BEREKETUHU, MEN HICABLANMAQ ARZUSUNDAYAM LAKIN VALIDEYINLERIM MENE QARSHI CIXIR MENE NE ETMAYI MESLEHET GORERDIZ?????

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Hicab fərz əməllərdəndir, "Ya Peyğəmbər! Zövcələrinə, qızlarına və möminlərin övrətlərinə de ki, (evdən çıxdıqda cariyələrə oxşamasınlar deyə, bədənlərini başdan-ayağa gizlədən) örtüklərini örtsünlər. Bu onların tanınması (cariyə deyil, azad qadın olduqlarının bilinməsi) və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha münasibdir. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!" (Əhzab, 59). Əgər valideynlər qoymursa, bu asilikdir. Asilikdə itaət olmaz. Ona görə bacarsanız bağlayın hicabı və səbr edin. Əgər bacarmasanız onların yanında, bacardığınız yerlərdə örtün.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#137 Abdulla ibn Mubarak

Abdulla ibn Mubarak
 • Guests

Posted 22 July 2007 - 11:33 PM

Salam aleykum.
ANS ÇM radiosunda 17.02.06 tarixində ki, ''Cümə xütbəsi". Həcmi 2.8 mb.
http://www25.rapidup...&filepath=36712
Цитата
Bu yenə savadsızlığın əlamətidir. O bundan nə başa düşüb? Guya mən İslamı istəmirəm? Mənim üçün əsas hakimiyyət yox, camaatdır. Camaatın düzəlməyilə hakimiyyət də düzələr. Bəli, mən indi də deyirəm, mən demirəm ki, mütləq islam dövləti olmalıdır, onsuz da Azərbaycan müsəlmanlar ölkəsidir.

http://www.abubakr-m...indpost&p=19784

Düzünü Allah bilər. Yaxşı bəs islam dövləti mütləq istəmirsizsə, onda cəmaatı islama niyə cağırısız?
İslam dövləti şəriat ilə idarə olunur, Allahın qanunu ilə, bizim ölkəmiz isə şəriətə zidd olan qanun ilə.
Bu iki məsələni necə müqaisə etmək olar? Bir Allah bilər. Allahın qanunun icra olunmasını mütləq şəkildə istəməyən, küfr etmir?
Yani Allah deyir oğrunun əli kesilsin, bizim dövlət türməyə soxur. Demək ki "elə belə olsa olar, şəriət ölkəsi olmasın" deməkdir ki dünya qanunu olar, Allahın qanunu olmasın?
Biz beyəm cəmaatı islama dəvət etmək ilə, burada gec-tez islam ölkəsin olmasını istəmirik?

Deyirsiz Azərbaycən müsəlman ölkəsidi, onu deməsəz fitnə olmaz. Ondansa susmaq yaxşıdı. Ona görə sizdə, bizdə bilirik ki bura müsəlmanlar ölkəsi deyil!
50% cox kimlər yaşayır məlumdu. Namazı necə faiz qılır məlumdu. Faişə hanalar, icki hanalar ve s, s xanalar doludu. Bunun xarası islamdı?


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Axırda qeyd etdiyin məsələlər bir yerin darul-islam olmasından çıxarmır. Çünki qeyd etdiyin məsələlər nəinki indi, daim olub. Şəkk yoxdur ki, Allahın qanunları bütün qanunlardan üstündür. Mənim sözüm isə, mən demirəm ki, Quran və Sunnəni tətbiq edək, bu o demək deyil ki, mən bunu istəmirəm. Sadəcə bunu etmək hazırda mümkün deyil. Xüsusən də özünüz görürsünüz ki, dünyada gedən proseslər, müsəlmanların vəziyyəti. Əsas elmi yaymaq, haqqı yaymaq lazımdır. Və biz kafirlərdən əvvəl müsəlmanların özünü dəvət etməlyik. Seyyid Quttubun (r.) müəllimi Həsanul Bənna (r.) belə deyir: “İslam dövlətini qəlbinizdə qurun ki, Allah Təala sizin üçün Yer üzündə qursun.” Allah Buyurur: “Hər hansı bir tayfa öz tövrünü (nəfsində olanları) dəyişmədikcə (pozmadıqca), Allah da onun tövrünü (onda olanları, onun əhvalını) dəyişməz” (Rəd, 11). Yenə deyirəm, mən hamınızdan çox Allahın hökmünü istəyirəm, bunu illər boyu göstərmişəm və göstərirəm. Sadəcə hökumətpərəstlər bəzi cümlələri eşidəndə, xüsusən də o cümlələri ki, hakimə qarşı olmamaq və s. oxşayanda onların dəvətinin əsasına toxunduğu üçün onlar çalışırlar ki, bu cümlələri deyənə böhtan atsınlar. Sadəcə çaşmaq lazım deyil.

Bir məsələni də bilin hər bir adamın sözünü bir neçə cür yozmaq olar, hətta Quranı. Ona görə Əli (r.a.) ibn Abbası (r.a.) xəvariclərin yanına yola salanda dedi ki, Qurandan dəlil gətirmə. İndi biri gəlib desə ki, Əli (r.a.) Quranı əsas saymırsa, məlumdur ki, bu batildir. Amma ağıllı və başa düşən adam biləcək ki, Əlinin (r.a.) bu sözündə başqa misal dururdu. Çünki ibn Abbas (r.a.) elə bir adam qrupunun üstünə gedirdi ki, onlar tam başqa bir fikirdə idilər. Allah bizi haqq üzərində sabit etsin, Amin!
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#138 doctor.ayan

doctor.ayan
 • Guests

Posted 22 July 2007 - 11:56 PM

salam aleykum....quran ayesindende bildiyimiz kimi momin qadin yalniz momin kiwiyle aile qurmalidir..mende momin insanla aile qurmaq isterdim sadece oz heyat yoldawimi saqqali tesevvur ede bilmirem....saqqaliya gede bilmirem saqqalsizada getmemeliyem...bes ne edim..mumkunse bu haqqda..ALLAH RAZI OLSUN...

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Siz çalışın kişinin dininə və əxlaqına baxın. Bunda da insanlar fərqlənir, bəzisində bu çoxdur, bəzisində azdır. Seçim isə sizindir. Allah hamını xoşbəxt etsin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#139 GUNAHKAR

GUNAHKAR
 • Guests

Posted 23 July 2007 - 05:25 AM

SALAM ALEYKUM! 6-CI SEHIFEDE GUEST NIKLI BIRI YAZIR:

Цитата
Siz esil muslumanlara zindiq,xavaris,ixvanci deyirsiz.
siz QIYAMET gunu bunun cavabini vere bileceksinizmi?
Namaz qilmayanin kafir oldugunu ozunuz xutbede demisiz.[sahabelerin vaxtinda]
Size kim icaze verdiki,ALLAHIN ayetlerinin kamilliyine kolge salaraq zaman ve mekan sohbetini ortaya atib,camaatin ruhunu sondurmek isteyirsiz.


BELE EDALETLISENSE NIYE HEMIN XEVARICLERE-ZINDIGLARA-IXVANLARA DEMIRSIZKI NIYE OZUNUZDEN BASHGA BUTUN MUSELMANLARA KAFIR DEYIRSIZ? DEMEK YALNIZ MUSELMAN ELE HEMIN XEVARICLERDIR? ACH ONLARIN SAYTINA BAX, MULTFILMDEN BASHGA BIR SHEY DEYIL. GAMETE VE YA BASHGA MUSELMANLARA KAFIR DEYIRLER, ALLAHIN TEKLIYINI GEBUL EDEN, NAMAZ GILAN, ORUC TUTAN, ZEKAT VEREN, HECC ZIYARETINI EDEN, ISLAMA DEVET EDEN MESCIDLERIN IMAMLARINA KAFIR DEYIRLER, BES ONLAR BILMIR KI GELBLERI ALLAH BILIR??? ALLAHI INKAR EDENE DE KAFIR DEYIN, ALLAHIN TEKLIYINI GEBUL EDENEDE?????? GAMET YAXSHI INSANDIRKI SIZLERE XEVARIC, ZINDIG DEYIR, BU FORUMDA BILSEM SIZE VERECEYIM AD SILINMEZ SIZIN ESL ADLARINIZI BURDA YAZARDIM. ALLAH HIDAYET VERSIN SIZE. NECEKI ALI (R.A) SIZIN O VAXTKI BABALARINIZI GILINCDAN KECHIRDIKDEN SONRA GEBRLERINIZ UZERINDE GEZIB <INDI SIZE HAGG CHATDIMI?> DEDI, VAXT GELECEK MEN SIZLERIN GEBRLERI UZERINDE GEZIB HAGGIN SIZE CHATIB CHATMADIGINI SORUSHACAM, INSHEALLAH.

ADMINDEN XAHISH EDIREM BU YAZIMI OLDUGU KIMI FORUMA BURAXSIN, YETER ARTIR BU XEVARICLERIN MUNDAR NIYYETLI YAZILARINI BURA BURAXDIZ, BURA DINIMIZI OYRENMEYE XIDMET ETMELIDIR., XEVARICLERLE BOGUSHMAGA DEYIL.

SALAM ALEYKUM


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Düzdür, sadəcə bizim onları bura buraxmaqda məqsədimiz onların hansı zəlalət yolunda olmalarını göstərməkdir. Həm də göstəririk ki, onlara necə cavab vermək lazımdır. Çünki onların çoxları çaşıblar. Amma bir məsələni də bilin ki, harda camaat və dəvət güclənir, ora bu fikirli insanları salırlar ki, bunun qarşısını alsınlar. Bu bir siyasətdir, bəzilərinin isə bundan xəbəri yoxdur.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#140 Sami

Sami
 • Guests

Posted 23 July 2007 - 06:47 AM

Bismilləh
Görsənir ki, əslən sualı düzgün başa düşməmisən...Lakin eyb etməz sualı bir daha təkrar eləyirəm inşaAllah....
"Siz aşağıdakı söz haqqında Sehl bin Tusteriye aiddir dediniz lakin men ayenin tefsirine baxdım dediyiniz kimi deyil...
Bura kopyalayıram burda mene bu sözün sehle aid olduğu gösterin zehmet olmasa..."

Cavab uzundur... Çalış uzun yazma qısa cavab ver! Ehtiyac yoxdur burda nesə eləməy...
Bu mətndə harda bu sözün Sehlə aid olduğu yazılıb? Yəni sən kimisə aldada bilərsən ancaq məni yox!
Ərəbcəyə gəldikdə isə görsənir ki, sən alimlərdən dərs almamısan .... subhanallah
Qurtubi deyir: Və li zəlikə qalanə yəni - "bu səbəblə deyirik"
Çalışginən elmi əhlindən al... Sələfin kitablarını oxu...
Bu sualdan artıq 2 ci dəfədir qaçırsan...Əgər sual kifayət qədər aydın deyilsə deginən təkrar edək... Yoxsa tən eləmək... olmaz....
Bu ariflərin yolu deyil.. dəvət hikmətnən olsun gərəy...


Cavab:

SübhənAllah, cahillik necə bəla imiş. Əgər sən baxmısansa, Qurtubi (r.) ibn Xuveyzin sözün gətirəndən sonra aşağıda deyir “Qultu” – “dedim”. Sadəcə kopyanı axıracan etməmisən. Ya da sənə axıracan verməyiblər. Bu göstərir ki, siz doğrudan da savadsızsınız. İndi mən yazacam sizin üçün, görüm bundan sonra nə deyəcəksiniz. Çünki ibn Xuveyzin həmin sözü başqa təfsirdə də var.

Məsələn, Əbu Həyyanın “Bəhrul Muhit” təfsirində 5-ci cild 174-cü səhifə. Lakin daha aydın olsun deyə, Nisa surəsi 58-ci ayəsinin təfsirinə baxın. əbu Həyyan ibn Xuveyzin həmin cümləsini orda da deyir.

İndi mənə maraqlıdır ki, siz xətanızı etiraf edəcəksiniz? Çünki sübut etdiniz ki, ya sizi aldadıblar, ya oxuyub başa düşməmisiniz. Yəni ibn Xuveyzlə Qurtubinin sözlərini ayıra bilməmisiniz. Bu sizin öyrəndiyiniz elmdir? Hansı ki, bir az elmi kitablardan məlumatı olan bunu ayıra bilərdi. Siz aldanmağınızı etiraf etmirisniz. İndi nə deyirsiniz? Tövbə, yoxsa yenə kor-korənə inadkarlıq??????????

Allah daha yaxşı bilir!


#141 Qardaş

Qardaş
 • Guests

Posted 23 July 2007 - 06:53 AM

Qamet bey zehmet olmasa bu metni tercüme ede bilersinizmi? Deyirler ki erebceniz çox güclüdür! Göz deymesin... Xususıle 'tufke men elxashab' sozunu anlaya bılmırem....

وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسويه القبور وطمسها والمغالاة في البشر حرام
ومن زعم أنها تفك من الخشب أو أنها تنفع أو تضر بغير مشيئة الله فهو مشرك


Cavab:

Mən demirəm ki, ərəbcə güclü bilirəm. Lakin bunu tərcümə edə bilərəm. Sadəcə mənə maraqlıdır ki, bu söz hansı kitabdandır və kimin sözüdür?

“Bütlərə ibadət etməyin əsası qəbirlər və qəbir sahibləri barəsində ifrata varmaqdan irəli gəlir. Peyğəmbər (s.a.v.) qəbirləri yerlə bir etməyi və (üzərindəki təsvirləri) silməyi əmr etmişdi. Ona görə bəşər övladı barəsində ifrata varmaq haramdır. Kim Allahın izni olmadan ağacdan şəfa aldığını (onun köməyi ilə bəlalardan qurtaracağını), yaxud onun fayda və ya zərər verdiyini iddia edərsə, o müşrikdir.”

Bu məsələdə məgər problem var? Peyğəmbər (s.a.v.) bu əmri yerinə yetirmək üçün Ömərin (r.a.) qaynatası olan Əlini (r.a.) göndərib.
Axırıncı cümlə sən istədiyin kəlməni şərh edir.
Allah daha yaxşı bilir!


#142 Saleekha

Saleekha
 • Guests

Posted 23 July 2007 - 01:40 PM

AsSalamu aleykum va RahmatuLLAHI va barakatuhu!
Если мусульманин дал обет совершить что-то (не поклявшись Аллахом), но не совершил, должен ли он искупить свой обет?
Обет искупается также как и клятва?
BarakAllahu fiki.
AsSalamu aleykum va RahmatuLLAHI va barakatuhu!

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Нет, обет не клятва.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#143 abdulla

abdulla
 • Guests

Posted 23 July 2007 - 01:57 PM

as salam aleykum

1.quranda gelen bu aye "" uzanan yerde zikr et"" rebinni, bu aye namaza aidir ?

2.Ayaq uste dayana bilmeyene oturan yerde , otura bilmeyene hali olmayan adamidaki, uzanan yerde namazi qilmaqi vacib deyibler alimler,
bu hansi aye ve ya hedise esaslanir ?


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Gərək ki, Nisa, 103 nəzərdə tutulur. Burda ayə ümumidir, yəni ümumi zikrdən söhbət gedir. Lakin namazı da səbəb olsa uzanan yerdə qılmaq olar. Necə ki hədisdə peyğəmbər (s.a.v.) buyurub.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#144 Leman

Leman
 • Guests

Posted 23 July 2007 - 02:56 PM

Salam aleykum wr wb

1.Bezen suallarin cavabinda yalniz salam verirsiniz ve "Allah daha yaxsi bilir" yazirsiniz. Bunu nece basa dusmek olar? Men sizin dogru yolda oldugunuzu bilirem, sadece olaraq qelbimde subhe qalmasini istemirem.
2. "Muasir xevaricler" kimlerdir? Onlar ehli sunne val camaatdan ne ile ferqlenirler?
3. Bir user evveller bizim mescide geldiyini, elm ehli olduqdan sonra orani terk ettiyini yazib. Dogrusu onun yazdiqlari fikirlerimi qarisdirdi. Eger o ve onun kimilerin fikri esassizdirsa, mumkunse foruma buraxmayin, cunki menim kimi elmi zeif olanlarin coxunu casdira biler.
4. Bacilar ucun acilan ssilkanin parolunu nece elde etmek olar?

Allah bu savabli isinizde size yardimci olsun ve sizi fitneden qorusun!


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Düzü, salam barədə yadımda deyil harda belə etmişəm, amma sonda “Allah daha yaxşı bilir” demək, sələfin adətindəndir. Burda həm təvözakarlıq, həm Allaha tam təslimçilik kimi hikmətlər var.
2. Onlar barədə artıq kitab yazılıb və o kitab saytımızda var. Faydalana bilərsiniz, onlar barədə kifayət qədər yazılıb.
3. Bu sadəcə onların yalan və şübhələridir, elmli adam heç zaman onların yoluna düşməz. Ya o bir-iki kitab oxumaqla özünü elm alanlardan hesab edib, bu da xətadır, ya da o adamda problem var. Sadəcə bizim onların suallarını bura buraxmaqda məqsədimiz onları sizə tanıtmaq və onlara cavab verməyi öyrətməkdir. Çünki bu məsələlər böyük məsələlərdir və yalnız alimlər məşğul olurlar. Sadəcə onlar bu məsələləri yaydıqları üçün məcburuq ki, aydınlıq gətirək.
4. UmmZinnet və ya Humeyra adlı bacıların profilindən şəxsi məktub göndərin onlara (Личное сообщение). Nə lazım olduğunu onlar sizə başa salacaqlar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#145 Guest

Guest
 • Guests

Posted 23 July 2007 - 06:26 PM

Kiçik cihaddan böyük cihada gedirik- hedisi sehihdirmi
Bunu evveller sızden çox eşitmişem..sehih olmasa demezdiz her halda

Cavab:

Xeyr, bu hədis səhih deyil. Baxmayaraq nəfsi cihad bütün cihadların əslidir, necəki İbn Teymiyyə (r.) deyib.
Allah daha yaxşı bilir!


#146 Omar_Ali

Omar_Ali
 • Guests

Posted 23 July 2007 - 11:54 PM

Essalamu aleykum.
Men seferde camaatla namaz qildiqda rekatlari azaldim ,yoxsa 4 ruket qilim.(sefin ortasindayamsa onda nece?)
Allah razi olsun

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Xeyr, əgər camaatla qılırsansa, imama tabe olmalısan.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#147 Zaka

Zaka
 • Guests

Posted 24 July 2007 - 02:41 AM

Assalamu aleykum.
1.Men bir saytdan Kanadada qibleni oyrenmek isteyende, orada qiblenin simali sherq gosterildiyii gordum. Baxmayaraq ki, Kanada Erebistan yarimadasindan shimaldadir. Fikirleshirem ki, bu Yerin kure shekilli olmasina goredir, ki, Kanadadan qibleye daha yaxin kurenin ustunden ashmaqla olur. Amma hele de shubhem var. Xahish edirem, yazin gorek, men burada sinal-sherqe dogru dayanib namaz qilmaqda davam edimmi?

2. Elimde olan kompasin hansi terefinin shimali hansi terefinin cenubu gosterdiyini unutdugum uchun shimali-sherq evezine cenubi sherqe dayanib zohr ve esr namazlarini qilmishdim. Axsham namazinda ise sehf etdiyimi bildim. Bu zaman men zohr ve esri yeniden qilmali idimmi? Eger beledirse, sizin cavabinizi alandan sonra hemin namazlarin qezasini qilimmi?

Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.


Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Siz qibləni belə də təyin edə bilərsiniz. Sol tərəfiniz gün çıxana, sağ tərəfiniz isə gün batana durmaqla ortanı qiblə seçin, bu ən rahat və şəri yoldur.
2. Xeyr lazım deyil qəza lazım deyil, amma bundan sonra düzgün edin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#148 Azeri xristian

Azeri xristian
 • Guests

Posted 24 July 2007 - 03:04 AM

Xristian Sizin məscidə gəlib digər müsəlmanlarla bir İslamı və ərəb dilini öyrənə bilər? Onu orada acılamaq, söymək, istəmədiyi halda məcburən İslama dəvət etməzlər ki (felləri bir sırada yazdığımdan dolayı mənim "söymək" sözü ilə "islama dəvət" sözünü bir hesab etdiyimi anlamayın. Yəni, demək istədiyimdir ki, kimsə cahil olar söyər, kimsə elmli olar dəvət edər. Bu mənada) Məqsədi yalnızca islamı öyrənmək olaraq, Sizin məscidə gəlib dərslərinizdə iştirak etmək olarmı?
Azəri xristian olduğu üçün ona orada "Allah sənə lənət etsin", "mürdəd", "şəriət hökuməti olsa idi, səni öldürərdilər" tipli sözlər deyilməzmi?
Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sizə sülh olsun.

Cavab:

Bizim dərslərimiz açıq dərslərdir. İştirak edə bilərsiniz. O suallar ki, sizi islamdan çıxarıb, forumda verə bilərsiniz, mən bacarsam aydınlıq gətirə bilərəm. Çünki bütün peyğəmbərlərin dini birdir. Onlar hamısı yalnız Allaha ibadət etməyə və Ona şərik qoşmamağa çağırıblar. İsa (s.a.v.) da bizim peyğəmbərdir. Sadəcə bizə əmr olunan Məhəmmdəin (s.a.v.) şəriətinə tabe olmaqdır. Çünki Məhəmmədin (s.a.v.) dəvəti İsanın (s.a.v.) dəvətinin davamı və sonudur.
Allah daha yaxşı bilir!


#149 Qassam

Qassam
 • Guests

Posted 24 July 2007 - 07:04 AM

Цитата (Guest @ Jul 14 2007, 05:55 PM)
Bu sitat tekfir saytından deyil! Arxasını özünden uydurmusan!
Hansı yazılarını silibler senin Skrenshot verib isbat ede bilersen?


Cavab:

Yalan danışmaq haramdır. Nəinki mənim, çox adamların yazısı silinir. Ona görə bunu müzakirəyə qoymağa ehtiyac yoxdur.
Allah daha yaxşı bilir!

Əvvəla siz deyirdiz ki, mən onların saytına girib onlarla mübahisə eləmərəm. Ama indi deyirsiz ki, yazım silinib.
Əgər yazmamısınızsa nə silinib? Yox yazırdınızsa deməli əvvəllər yalan danışmısız*

İkincisi hansısa elmi bir yazınız silinibsə bunu screnşot verib isbat edə bilərsiz?
Çünki o saytda sizin bir çox məqalə var. Hətta admin zatu ənvat mövzusuna sizin səs yazınızı tamamını öz əlilə yerləşdirib. Necə ola bilər ki. yazınızı silsin?


Cavab:

Xeyr, sadəcə mən bir dəfə məqalə yazdım, münaqişə üçün yox, amma onlar gördülər ki, bu məqalə onlara sərf etmir və sildilər. Amma onlarla münaqışə etməmişəm. Amma görünür ki, sən də incimisən. O saytın arxasında hələ bilinmir kimlər dayanıb. Onu məhz bizim dəvətə qarşı müəyyən dairələr tərəfindən açıblar. Məgər aydın deulmi? Bir də məni bir şey təəccübləndirir ki, xəta tapasınız. Özünüzə niyə əziyyət verirsiniz? Mən demirəm ki, məsumam, mən də xəta edə bilərəm. Sadəcə belə bir şey olsa, deyin mənə, xəta olsa, deyəcəm xətadır, olmasa deyəcəm, yox. İncimə.
Allah daha yaxşı bilir!


#150 Qassam

Qassam
 • Guests

Posted 24 July 2007 - 07:07 AM

İbn Teymiyyə “Minhəccul əs-Sunnə” əsərində deyir ki, “hakim fasiq və ya kafir olsa belə, şəriətə zidd olmayan məsələrdə ona tabe olmaq vacibdir.” Deməli hər iki halda siz xəta edirsiniz, çünki heç kim demir ki, küfrə tabe ol.

Bu sizin sözünüzdür. Bunun konkret səhifə nömrəsini verə bilərsiz?
Bir də ki inciməyin ama həmişə belə edirsiz... Konkret qaynaq versəniz daha yaxşı oalr hətta imkan varsa ərəbcəsini də yazın... - Təkfirçilər kimi :)


Cavab:

Düzdür, mən çox vaxt məsdəri göstərməməyim, sadəcə yaddaşımdan cavab verməyimdəndir. Çünki cavabları kitabxanada yox, müxtəlif yerlərdə, bəzən isə maşında gedə-gedə verirəm. Narahat olma, incimirəm, mən onlardan deyiləm. Amma yerini istəyirsənsə, baxa bilərsən, “Minhəcci Sunnənin müxtəsəri”, bu iki cildlik kitabdır, 1 cild 115-ci səhifə. Burda söhbət hakimə iatətdən gedir. Çünki müxalif əhli sunnəni hakim necə olursa olsun ona mütləq itaət edənlər kimi ittiham edir. Və şeyx cavab verir və bildirir ki, bizdə itaət ancaq mərufdadır, şəriətə zidd olmayan məsələlərdədir, asilikdə itaət yoxdur, hətta adil hakim olsa belə. Və sonra deyir ki, əsas itaətdə şəriətə müxalif olmamaqdır. Və hakim kafir və ya fasiq olsa, şəriətə zidd olmayan məsələlərdə tabe olmaq vacibdir. Əgər tapa bilməsəniz, ola bilər sizdə bu kitab olmasın, məscidə gəl, məndən qorxsan soruşmaq, ordakı tələbələrdən biriniə de, məndən istəsin verim özünüz baxın və ya ehtiyac olsa onu kopya eliyib qoyarıq - Sələflər kimi ;)
Allah daha yaxşı bilir!

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users